Przepisy wyścigów skuterów wodnych międzynarodowego Stowarzyszenia Sportowych Łodzi z Napędem Strugowodnym – ijsba 2004Pobieranie 330.46 Kb.
Strona4/7
Data07.05.2016
Rozmiar330.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

8.2 KADŁUB

8.2.1 Wszystkie skutery muszą posiadać elastyczną pętlę służącą do zaczepienia holu umocowaną na dziobie. Pętla ta musi być wykonana z elastycznego materiału (tj. nylonowa taśma, lina), w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa. Uchwyty holownicze, które wystają poza płaszczyznę kadłuba muszą być usunięte.

8.2.2 Można dokonywać napraw kadłuba i pokładu. Naprawy takie nie mogą jednak zmienić standardowego kształtu więcej niż o 2.00 mm (0.080 cala). Kadłub, grodzie oraz pokład muszą być wzmocnione od wewnątrz. Mocowania można instalować poprzez strukturę kadłuba oraz pokładu w celu zabezpieczenia elementów do powierzchni wewnętrznych, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Nie wolno modyfikować grodzi w celu innym niż mocowania.

8.2.3 Wszystkie skutery mogą być wyposażone w maksimum dwa pływaki. Pływaki oryginalne mogą zostać zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usunięte. Całkowita długość każdego z pływaków nie może przekroczyć 91.45 cm. Pływaki nie powinny wystawać z boku kadłuba więcej niż o 100.00 mm, mierzone w płaszczyźnie poziomej. Pionowy kanał stworzony przez spód pływaka nie może przekroczyć 38.00 mm. Żadna część pływaka nie powinna wystawać w dół, poniżej punktu, w którym bok kadłuba Klasy Limited przecina powierzchnię dna więcej niż 38.00 mm (1.500 cala). Pływaki nieoryginalne lub zmodyfikowane muszą mieć grubość większą niż 6 mm. Wszystkie krawędzie prowadzące muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia. Pływaki nie mogą być dołączone do powierzchni ślizgowych kadłuba.

Płetwy, stery, mieczyki i inne wystające części mogące stwarzać niebezpieczeństwo są niedozwolone. (Patrz rysunek w Dodatku).

Tylko dla Dywizji Ski: do wnętrza kołnierza łączącego można dołączyć pływaki, ale żadna część pływaka nie może wystawać więcej niż 38.00 mm poniżej dolnej części kołnierza łączącego (z usuniętym zderzakiem). Pływaki dołączone do wnętrza kołnierza łączącego nie mogą wystawać poza ten kołnierz (z usuniętym zderzakiem) podczas pomiaru w płaszczyźnie horyzontalnej.

Decyzje Sędziego Technicznego i/lub SG dotyczących powyższych modyfikacji są ostateczne. Wszelkie pytania odnośnie legalności modyfikacji powinny być kierowane do IJSBA lub jej przedstawiciela przed użyciem w zawodach.

8.2.4 Krata chwytu może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Krata chwytu jest wymagana i musi być typu o pełnej długości, z co najmniej jednym prętem równoległym do wału napędzającego. Kraty nie mogą wystawać więcej niż 12.00 mm pod płaszczyznę płyty obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia.

8.2.5 Płyta pokrywy pompy może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Tył płyty pokrywy pompy można przedłużyć, ale przedłużenie nie może przekraczać szerokości oryginalnej płyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne płyty nie mogą być wydłużać oryginalnej płyty więcej niż o 100.00 mm poza koniec płyty oryginalnej w Dywizji Ski i Dywizji Sport, albo 177.80 mm w Dywizji Runabout. Brzegi przedłużenia muszą być dołączone do zaokrąglonej części płyty pompy tak, by nie stwarzać zagrożenia. Płetwy, stery, płetwy podwodne i inne wystające elementy, które mogą stwarzać zagrożenie, nie są dozwolone. (Patrz rysunek w Dodatku).

8.2.6 Można używać nieoryginalnych płytek trymujących, zarówno zamocowanych na stałe jak i automatycznych i/lub sterowanych przez zawodnika. Odłączalne od kadłuba oryginalne płytki trymujące mogą zostać usunięte lub zamienione przy instalowaniu płytek nieoryginalnych. Płytki te nie mogą przekraczać szerokości płaszczyzny ślizgu lub wystawać w tył więcej niż o 100.00 mm poza koniec oryginalnej płaszczyzny ślizgu. Wszelkie przedłużenia kadłuba montowane na pawęży kadłuba będą uważane za płytkę trymującą. Wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia. Płetwy, stery, płetwy podwodne i inne wystające elementy, które mogą stwarzać zagrożenie, nie są dozwolone.

8.2.7 Można używać nieoryginalnych zderzaków pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

8.2.8 Można dołączyć do boków kadłuba lub wewnętrznej stronie kołnierza łączącego miękki, elastyczny odrzutnik pyłu wodnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Żadna część odrzutnika nie może wystawać poza obwód oryginalnego zderzaka lub profili bocznych mierzonego w linii pionowej.

8.2.9 Kierownica, przepustnica, cięgło przepustnicy i uchwyty mogą być nieoryginalne lub przerobione. Można usunąć lub zmodyfikować osłonę kierownicy. Można użyć nieoryginalnych wyłączników i ich obudów. Wał sterujący, jego wsporniki i uchwyt mogą być nieoryginalne. Kierownica musi być miękko tulejowana na wsporniku mocującym lub, jeśli ma poprzeczkę, to musi być ona wyściełana. Nieoryginalne kable sterowe są dozwolone.

8.2.10 Jedynie dla Dywizji Ski: kolumna kierownicy (i wspornik mocowania) mogą być zmodyfikowane lub nieoryginalne pod warunkiem zachowania oryginalnego sposobu działania. Punkt mocowania kierownicy może zostać wzmocniony.

8.2.11 Jedynie dla Dywizji Sport i Runabout: Zestaw siedzenia może zostać zmodyfikowany lub nieoryginalny. Można zmienić wysokość siedzenia.

8.2.12 Można dodać wykładziny i/lub zestawy mat i dowolnie pomalować. Wykończenie powierzchni dowolnej części metalowej na zewnątrz kadłuba ponad kołnierz łączący może być polerowane, utwardzane przez śrutowanie lub malowane.

8.2.13 Oryginalna pompa zęzowa może zostać zmodyfikowana lub odłączona. Nieoryginalny system opróżniania zęzy jest dozwolony, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

8.2.14 Pianka w przedziale silnikowym może zostać usunięta, zmieniona albo nieoryginalna. Można usunąć jedynie piankę wypornościową w przedziale silnika. Dozwolona jest jedynie pianka, która można usunąć bez wykonywania zmian w jakichkolwiek innych częściach, z wyjątkiem przewidzianym w tym regulaminie. Nie wolno zmieniać umiejscowienia innych części z powodu usunięcia pianki. Nie wolno zmieniać zarysu kadłuba ani pokładu, aby usunąć piankę. Nie jest dozwolone usunięcie pianki spomiędzy warstw kadłuba i/lub pokładu.

8.2.15 Pokrywy schowków, włazy, osłony wskaźników oraz pokrywa silnika można zmodyfikować albo użyć nieoryginalnych, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia oraz zachowania oryginalnego wyglądu. Dozwolona jest dodatkowa wentylacja przedziału silnikowego. Można zasłonić lub zaślepić oryginalne otwory wentylacyjne. Można modyfikować, albo używać nieoryginalnych uchwytów, schowków oraz przykręcanych lusterek, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

8.2.16 Do normalnie widocznych powierzchni kadłuba można dodać balast w celu zmiany sposobu prowadzenia skutera, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Dozwolone są jedynie obciążniki składające się ze spójnej masy (tj., woda ani inne płyny są niedozwolone), które nie wymagają modyfikacji ani przemieszczenia innych części, chyba że taka modyfikacja lub przemieszczenie wymienione jest w innych przepisach.

8.3 SILNIKI DWUSUWOWE

8.3.1 Silniki mogą być rozwiercane. Można używać zastępczych zestawów tłoków. Pojemność silnika nie może przekraczać określenia klasy (np., 550 cc w klasie 550 Stock, 1200 cc w klasie 1200 Superstock, itp.). Można zmienić ilość, typ oraz umiejscowienie pierścieni na tłoku.

8.3.2 Należy stosować oryginalnej obudowy skrzyni korbowej. Dozwolone są wewnętrzne modyfikacje powierzchni wystawionych na działanie paliwa, oleju, i/lub wody. Można dodać materiału wypełniającego w celu wyrównania porów w obszarze podstawy uszczelki. Można obrabiać podstawę uszczelki oraz wlotu. Można zastosować dodatkowe łączniki zasilania pulsacyjnego do gaźnika. Łożyska oraz powierzchnie uszczelniania nie mogą być zmieniane. Można usunąć układ osuszania skrzyni korbowej albo go zaślepić. Naprawy połamanych lub pękniętych obudów skrzyń mogą być wykonane pod warunkiem, że naprawiana będzie tylko jedna uszkodzona powierzchnia mająca wpływ na jeden cylinder. Nie są dozwolone żadne inne zewnętrzne modyfikacje albo zewnętrzne naprawy.

8.3.3 Wał korbowy może być naprawiany z użyciem zamiennych przeciwwag, czopów korbowych, łożysk i korbowodów. Niedozwolone są przeciwwagi, czopy korbowe i korbowody wykonane z nie-ferromagnetyków. Nie wolno zmienić skoku ani długości korbowodu. Przeciwwagi w przekładniach nierozbieralnych mogą być obrabiane w celu dopasowania do czopów korbowych montowanych przy użyciu prasy. Zastępcze łożyska muszą być tego samego typu i wymiarów co oryginalne. Zmieniona przeciwwaga musi być taka sama jak część oryginalna (tj. otwory i/lub zagłębienia nie istniejące na części oryginalnej nie mogą wystąpić na części zamiennej). Całkowita waga zespołu wału korbowego nie może się różnić więcej niż ±5.00% od zespołu oryginalnego. Czopy korbowe mogą być spawane i/lub łączone na klin z przeciwwagami.

8.3.4 Należy używać oryginalnego wyposażenia cylindrów. Powierzchnie styku z uszczelką podstawy, głowicy oraz kolektora wydechowego mogą zostać obrobione. Można zmienić wysokości, szerokości i kształty portów. Nie wolno dodawać ani usuwać portów z cylindra. Można obrabiać cylindry, aby dopasować je do nieoryginalnych wkładek cylindrów. Można dodać materiału wypełniającego w celu wyrównania porów w obszarze podstawy uszczelki. Nie wolno dodawać żadnego innego materiału. Można obrabiać cylindry w celu dopasowania do układu zabezpieczenia głowicy (girdle system cylinder heads). Można dodać do cylindra elementy mocujące chłodzenie wodne. Można dodać do cylindra złączki chłodzenia wodnego. Można modyfikować lub użyć nieoryginalnych elementy wspomagania napędu zaworów wydechowych oraz środki ich przemieszczania.

8.3.5 Zewnętrzne modyfikacje w wykończeniu silnika (np. platerowanie, polerowanie i/lub malowanie) są dozwolone jedynie w celach kosmetycznych.

8.3.6 Głowica cylindrów oraz uszczelka mogą zostać zmodyfikowane lub nieoryginalne.

8.3.7 Uszczelki silnika mogą być zmodyfikowane lub nieoryginalne.

8.3.8 Kolektor wydechowy, rura główna, komora rozprężania, skrzynka wodna, tłumik(i) itp.) mogą zostać zmodyfikowane/zmienione lub nieoryginalne. Wydech przez kadłub można zmienić lub zastosować nieoryginalne, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Można zmienić umiejscowienie wydechu spalin na pawęż, poniżej kołnierza łączącego. Żaden element zmienionej części wydechu nie może wystawać poza kadłub.

8.3.9 Układ chłodzenia może zostać zmodyfikowany lub nieoryginalny. Można stosować nieoryginalne przewody chłodzące oraz układy omijające. Do pompy można dołączyć dodatkowe przewody chłodzenia oraz łączniki. Można zmodyfikować dopasowane układy omijające, zastosować nieoryginalne i/lub zmienić miejsce zamontowania, ale muszą one być skierowane w dół i/lub w tył, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych zawodników. Wszelkie zawory w całym układzie chłodzenia muszą być zamontowane na stałe lub być działania automatycznego (np., termostaty, regulatory ciśnienia, elektromagnesy, itp.). Urządzenia sterowane ręcznie (w jakikolwiek sposób), które zmieniają przepływ wody chłodzącej, nie są dozwolone. Dozwolone są układy przepłukiwania.

8.3.10 Rozrusznik i bendix mogą być nieoryginalne.

8.3.11 Można użyć zastępczych mocowań silnika.

8.3.12 Można usunąć albo odłączyć układ wtrysku oleju.

8.3.13 Nie można ograniczać do części oryginalnych możliwości stosowania części ogólnej eksploatacji silnika (np., podkładek, uszczelek, świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia, kapturków świec, przewodów, węży wodnych, przewodów paliwowych, zacisków oraz mocowań). Zniszczone gwinty można naprawiać do tego samego wymiaru.8.4 SILNIKI – CZTEROSUWOWE

8.4.1 Należy używać oryginalnego bloku silnika. Dozwolone są wewnętrzne modyfikacje powierzchni eksponowanych na olej i/lub wodę. Można obrabiać powierzchnię styku bloku cylindrów z uszczelką głowicy.

8.4.2 Należy używać oryginalnego odlewu głowicy cylindrów. Można zmodyfikować kanały wlotowe i wylotowe. Można dodać materiał do kanałów. Można zmodyfikować porty wlotowe i wylotowe. Można zmienić średnice i kształty portów. Można zmodyfikować komory spalania. Można dodać materiał do komór spalania. Należy zachować oryginalną ilość zaworów wlotowych i wylotowych. Dozwolone są naprawy głowicy cylindrów mające wpływ na jeden cylinder. Można obrabiać powierzchnię styku z uszczelką głowicy.

8.4.3 Można stosować nieoryginalne elementy zespołu napędu zaworów, pod warunkiem, że zachowa się oryginalny sposób napędu (np., jeśli oryginalnie uruchamiane były wałkiem krzywkowym, to nie można tego zmienić na uruchamianie za pomocą elektromagnesu). Zawory wlotowe i wylotowe mogą zostać ustalane za pomocą oryginalnych lub zastępczych podkładek regulacyjnych. Można zmieniać albo używać zamienników sprężyn zaworów. Wałki krzywkowe mogą być nieoryginalne. Ilość wałków krzywkowych musi pozostać jak w oryginale. Należy używać oryginalnego typu łożysk oraz ich wymiarów. Można zmieniać kształt krzywki sterującej. Koła zębate wałka, napinacze, łańcuch lub pasek można modyfikować albo stosować zamienniki.

8.4.4 Silniki mogą być rozwiercane. Dozwolone są nieoryginalne zestawy tłoków. Pojemność silnika nie może przekraczać określenia klasy (np., 1100 cc w klasie Runabout 1100 Superstock, 1600 cc w klasie Runabout Superstock Turbo, itp.).

8.4.5 Wał korbowy może być zmodyfikowany albo nieoryginalny. Skok musi pozostać taki sam jak oryginalny. Całkowita waga wału korbowego musi być w granicach +/ 5.00% wymiaru oryginalnego. Dozwolone są zastępcze łożyska lub obudowy łożysk, pod warunkiem zachowania oryginalnego typu i wymiarów.

8.4.6 Dozwolone są nieoryginalne korbowody wykonane z materiału ferromagnetycznego. Ich długość musi być taka sama jak oryginalnych.

8.4.7 Układ wydechowy (tj., kolektor, rur łączące, węże, tłumik(i) itp.) mogą zostać zmodyfikowane lub być nieoryginalne. Wydech przez kadłub można zmodyfikować albo użyć nieoryginalnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Żadna część zmienionego układu wydechowego nie może wystawać poza kadłub. Można zmienić umiejscowienie wylotu spalin na pawęż poniżej kołnierza łączącego.

8.4.8 Układ chłodzenia może zostać zmodyfikowany lub nieoryginalny. Można dołączyć dodatkowe przewody chłodzenia. Można stosować nieoryginalne wodne układy omijające. Można zmodyfikować dopasowane układy omijające, zastosować nieoryginalne i/lub zmienić miejsce zamontowania, ale muszą one być skierowane w dół i/lub w tył, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych zawodników. Wszelkie zawory w całym układzie chłodzenia muszą być zamontowane na stałe lub być działania automatycznego (np., termostaty, regulatory ciśnienia, solenoidy, itp. Urządzenia sterowane ręcznie (w jakikolwiek sposób), które zmieniają przepływ wody chłodzącej, nie są dozwolone. Można usunąć oryginalny termostat układu chłodzenia, zmodyfikować go albo zastosować nieoryginalny. Dozwolone są układy przepłukiwania.

8.4.9 Można modyfikować przegrody w zbiorniku oleju. Dozwolone jest dodanie przegród w zbiorniku oleju. Można zmodyfikować albo użyć nieoryginalnej pompy oleju.

8.4.10 Można przemieścić pokrywę zaworów jedynie w celach kosmetycznych i/lub zmniejszenia wagi.

8.4.11 Rozrusznik i bendix mogą być nieoryginalne.

8.4.12 Można użyć zastępczych mocowań silnika.

8.4.13 Zewnętrzne modyfikacje wykończenia silnika (np., platerowanie, polerowanie i/lub malowanie) dozwolone są jedynie w celach kosmetycznych.

8.4.14 Nie można ograniczać do części oryginalnych możliwości stosowania części ogólnej eksploatacji silnika (np., podkładek, uszczelek, świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia, kapturków świec, przewodów, węży wodnych, przewodów paliwowych, filtrów paliwa, filtrów oleju, zacisków oraz mocowań). Zniszczone gwinty można naprawiać. Mocowania mogą zawierać zintegrowane mechanizmy zamykające (zabezpieczające).

8.5 DOPŁYW POWIETRZA/PALIWA – DWUSUWY

8.5.1 Gaźnik(i) można modyfikować lub używać nieoryginalnych, pod warunkiem, że nie rozpylają ani nie rozlewają paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Ilość dysz nie może przekraczać ilości cylindrów. Niedozwolone są gaźniki typu prowadnicowego?ślizgowego (slide). Można zastosować nieoryginalny system ssania. Kolektor wylotowy można zmodyfikować lub użyć nieoryginalnego. Można stosować nieoryginalne, działające pod ciśnieniem ze skrzyni korbowej pompy paliwa.

8.5.2 Zmodyfikowane albo nieoryginalne separatory próżnia/powietrze nie mogą przekraczać wymiarów 2 cale x 6 cali, i muszą mieć otwartą drogę powrotną do zbiornika paliwa przez cały czas. Nie wolno stosować dodatkowych zbiorników paliwa. Można stosować nieoryginalne lub zmodyfikowane elektryczne pompy paliwowe, nie przekraczające ciśnienia 4 psi (funtów na cal kwadratowy). Kiedy silnik jest wyłączony lub się zatrzymuje, pompa paliwowa musi się zatrzymać automatycznie. Niedozwolone są ręcznie sterowane pompy paliwowe typu włącz/wyłącz.

8.5.3 Dozwolone są nieoryginalne układy wtrysku paliwa oraz ich elementy, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: należy stosować wysokociśnieniowe węże paliwowe spełniające wymagania normy SAE J30R9; ?A.N. gwintowane mocowania albo ich odpowiedniki oraz nieusuwalne, w części wysokociśnieniowej układu muszą być stosowane zaciski typu obciskanego (tj., zaciski węży, obejmy, itp. Nie są dozwolone); można stosować jedynie filtry paliwa typu metalowego w wysokociśnieniowej części układu; wszystkie inne filtry paliwowe muszą być zamontowane w niskociśnieniowej części układu. Kiedy silnik jest wyłączany lub się zatrzymuje, pompa paliwowa musi zatrzymać się automatycznie. Niedozwolone są ręcznie sterowane pompy paliwowe typu włącz/wyłącz.

8.5.4 Układ paliwowy jest układem typu zamkniętego. Maszyna nie może wydmuchiwać lub rozlewać paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Można używać tylko oryginalnego zbiornika paliwa, wlewu paliwa, zaworu nadmiarowego i nie wolno tych części modyfikować. Można użyć dodatkowych filtrów paliwa oraz zastosować dodatkowo piankę komórkową w zbiorniku paliwa. Można zmodyfikować lub użyć nieoryginalnych korków zbiornika paliwa, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

8.5.5 Należy zainstalować tłumiki płomieni, które spełniają wymagania norm United States Coast Guard, Marine UL-1111 lub testu SAE-J1928 Marine dla tłumików płomieni wstecznych. Dozwolone są nieoryginalne tłumiki płomieni spełniające jeden z powyżej wymienionych standardów. Można zdemontować tłumik szumów ssania powietrza.

8.5.6 Można zmodyfikować zespoły zaworów trzcinowych, albo użyć nieoryginalnych. Można zmodyfikować zespoły zaworów obrotowych, albo użyć nieoryginalnych.

8.6 DOPŁYW POWIETRZA/PALIWA – CZTEROSUWY

8.6.1 Można zmodyfikować oryginalne wtryskiwacze paliwa w celu zwiększenia wydatku paliwa. Nieoryginalne wtryskiwacze, które zwiększają przepływ paliwa są dozwolone, pod warunkiem, że nie będą mogły powodować wzrostu przepływu powietrza do komory spalania. Można modyfikować albo użyć zamienników szyny paliwowej oraz regulatora (przepływu) paliwa. Można zastosować dodatkowe wtryskiwacze paliwa. Nieoryginalne pompy paliwa są dozwolone pod warunkiem, że kiedy silnik gaśnie albo jest wyłączany, to pompa paliwa musi zatrzymać się automatycznie. Nie są dozwolone żadne pompy paliwa sterowane ręcznie typu włącz/wyłącz. Należy używać wysokociśnieniowych węży paliwowych spełniających wymagania normy SAE J30R9; na wysokociśnieniowej części układu można używać jedynie metalowych filtrów paliwa; wszystkie inne zamontowane filtry muszą być zainstalowane w niskociśnieniowej części układu.

8.6.2 Należy zainstalować tłumiki płomieni, które spełniają wymagania norm United States Coast Guard, Marine UL-1111 lub testu SAE-J1928 Marine dla tłumików płomieni wstecznych. Można modyfikować czujniki przepływu powietrza, używać zamienników albo je usunąć. Kanały pomiędzy tłumikami płomieni oraz przepustnicą można modyfikować albo używać zamienników.

8.6.3 Można modyfikować przepustnicę albo użyć innej. Ilość przepustnic może być większa, ale nie może przekroczyć ilości cylindrów. Zespół kolektora wlotowego można modyfikować albo użyć nieoryginalnych.

8.6.4 Gaźnik(i) można modyfikować lub używać nieoryginalnych, pod warunkiem, że nie rozpylają ani nie rozlewają paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Ilość dysz nie może przekraczać ilości cylindrów. Niedozwolone są gaźniki typu prowadnicowego?ślizgowego (slide). Można zastosować nieoryginalny system ssania. Można modyfikować albo użyć nieoryginalnego zespołu kolektora wlotowego. Można zastosować nieoryginalne działające na zasadzie pulsacji ciśnienia pompy paliwowe.

8.7 ZAPŁON ORAZ ELEKTRONIKA - DWUSUWY/CZTEROSUWY

8.7.1 Można modyfikować lub użyć zamienników układu zapłonu, skrzynki elektrycznej koła zamachowego oraz jego pokrywy. Można odłączyć i/lub usunąć układ ładowania akumulatora.

8.7.2 Można zastosować dodatkowy akumulator z jego skrzynką (pojemnikiem). Akumulator musi być dopasowane do miejsca gdzie jest bezpiecznie zamocowany. Można zmienić położenie akumulatora.

8.7.3 Zespół czujnika temperatury silnika można odłączyć i/lub usunąć.8.8 TURBODOŁADOWANIE/SUPERDOŁADOWANIE

8.8.1 Obudowa turbosprężarki musi być typu pełnego obiegu z płaszczem wodnym przez cały czas, kiedy silnik pracuje. Nieoryginalne turbosprężarki i superdoładowanie można stosować, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Oryginalna turbosprężarka lub superdoładowanie można modyfikować. Nieoryginalne turbosprężarki i superdoładowanie mogą być zastosowane do oryginalnie wolnossących silników skuterów wodnych. Można modyfikować i stosować zamienniki wszystkich węży i rur.

8.8.2 Układ przechładzania (intercooler) można modyfikować albo stosować nieoryginalny.

8.8.3 Można modyfikować albo stosować nieoryginalny zawór uwalniający ciśnienie doładowania.

8.8.4 Czujnik doładowania można zmodyfikować albo użyć nieoryginalnego.

8.9 UKŁAD NAPĘDOWY

8.9.1 Wirnik, obudowa wirnika, zespół łopatek wirnika, płyta mocująca pompę i/lub podstawa pompy może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Dysza pompy oraz dysza kierunkowa może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Całkowita długość zestawu dyszy pompy oraz kierunkowej nie może być dłuższa więcej niż o 50.00 mm niż wyposażenie oryginalne. Dozwolone są nieoryginalne systemy dyszy kierunkowej - trym. Można zastosować dodatkowe mocowania chłodzenia. Zaślepkę otworu kontrolnego można usunąć lub jej otwór zaślepić. Można zastosować silikonowy klej uszczelniający w dodatku do oryginalnej uszczelki w celu uszczelnienia wlotu do pompy.

8.9.2 Sprzęgła, obudowy łożysk oraz wał napędowy mogą zostać zmodyfikowane albo nieoryginalne, pod warunkiem zachowania przełożenia 1:1 pomiędzy silnikiem a pompą.

9.1 WSPÓŁZAWODNICTWO W KLASIE MODIFIED

Współzawodnicy w tej klasie mogą stosować modyfikacje w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności silnika i skutera. Sprzęt startujący w tej klasie musi odpowiadać następującym zasadom.

9.1.1 Wszystkie skutery muszą pozostać całkowicie seryjnymi, z wyjątkiem przepisów, które zezwalają lub wymagają zastąpienia lub modyfikacji. Zmiany lub modyfikacje nie wymienione tutaj nie są dozwolone. Niektóre elementy wyposażenia oryginalnego mogą nie odpowiadać przepisom IJSBA.

Uwaga: W przypadku, kiedy przepisy zezwalają lub wymagają zamontowania, wymiany, zmiany lub obróbki, to dobór elementów, materiałów i sposobu obróbki w celu bezpiecznego użytkowania w czasie zawodów pozostają wyłączną odpowiedzialnością zawodnika.

9.1.2 Oryginalne części wyposażenia mogą być unowocześnione lub przywrócone do poprzedniego stanu w stosunku do oryginalnych części tego samego modelu. Część musi umocowana bez wprowadzania modyfikacji do niej ani do jakiejkolwiek innej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy zezwalają na zastąpienie lub modyfikację.

(Odniesienie do listy Homologowanych Modeli)

9.1.3 Poziom emitowanego hałasu nie powinien przekraczać 86 dB(a) w odległości 22.86 m. Patrz Sekcja 19.5.

9.1.4 Paliwo dla silnika musi zawierać benzynę spełniającą wymagania zdefiniowane w Sekcji 19.4.3.
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna