Przepisy wyścigów skuterów wodnych międzynarodowego Stowarzyszenia Sportowych Łodzi z Napędem Strugowodnym – ijsba 2004Pobieranie 330.46 Kb.
Strona5/7
Data07.05.2016
Rozmiar330.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

9.2 KADŁUB

9.2.1 Wszystkie skutery muszą posiadać elastyczną pętlę służącą do zaczepienia holu umocowaną na dziobie. Pętla ta musi być wykonana z elastycznego materiału (tj. nylonowa taśma, lina), w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa. Uchwyty holownicze, które wystają poza płaszczyznę kadłuba muszą być usunięte.

9.2.2 Pokład: Należy używać oryginalnego pokładu. Naprawy pokładu są dozwolone, nie mogą jednak zmienić standardowego kształtu więcej niż o 2.00 mm (0.080 cala). Nie wolno modyfikować kołnierza łączącego pokładu. Pokład może zostać wewnętrznie wzmocniony. Mocowania można instalować poprzez kadłub oraz pokład w celu zabezpieczenia elementów do powierzchni wewnętrznych, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Jeśli rozłączono i ponownie połączono części górną i dolną oryginalnego kołnierza łączącego, to muszą one zostać połączone ponownie za pomocą tej samej metody jak oryginalne (tj., spojone razem przy pomocy wysokowytrzymałego kleju). (Patrz kołnierz łączący – diagram w Dodatku.)

JEDYNIE dla Freestyle (Styl Dowolny): Na miejscu trzymania stóp (podnóżku) można zainstalować uchwyty do stóp. Jeśli ten sam skuter używany jest do wyścigów, to należy je odblokować, nie wolno wcinać się w boki podnóżka.

JEDYNIE dla Pro Freestyle (Styl Dowolny): Górny pokład skutera stosowanego w stylu dowolnym można zmodyfikować albo zastosować nieoryginalny, pod następującymi warunkami: Pokład górny musi odwzorowywać oryginalny, skutera homologowanego; długość i szerokość górnej części pokładu musi być w granicach 13 mm wartości dla elementu oryginalnego; całość musi funkcjonować tak, jak oryginalnie zaprojektowano. Można wewnętrznie przemieścić wlew paliwa.

Pokład i kadłub muszą być połączone za pomocą tej samej metody jak oryginalny kadłub i pokład (tj., spojone razem przy pomocy wysokowytrzymałego kleju). Jeśli rozłączono i ponownie połączono części górną i dolną oryginalnego kołnierza łączącego, to muszą one zostać połączone ponownie za pomocą tej samej metody jak oryginalne (tj., spojone razem przy pomocy wysokowytrzymałego kleju). (Patrz kołnierz łączący – diagram w Dodatku.)

Decyzja szefa Komisji Technicznej i/lub Sędziego Głównego dotycząca modyfikacji jest ostateczna. Wszelkie pytania dotyczące legalności modyfikacji należy kierować do IJSBA lub przedstawiciela IJSBA przed zastosowaniem w zawodach.

9.2.3 Kadłub: Kadłub można modyfikować lub stosować nieoryginalny, ale nie może on przekraczać długości czy szerokości wyposażenia oryginalnego w części górnej, elementów kołnierza łączącego, mierzonej za pomocą pionu (z usuniętymi zderzakami). Płetwy, stery, mieczyki i inne wystające części mogące stwarzać niebezpieczeństwo są niedozwolone.

Decyzja szefa Komisji Technicznej i/lub Sędziego Głównego dotycząca modyfikacji jest ostateczna. Wszelkie pytania dotyczące legalności modyfikacji należy kierować do IJSBA lub przedstawiciela IJSBA przed zastosowaniem w zawodach.

9.2.4 Wszystkie skutery mogą być wyposażone w maksimum dwa pływaki. Pływaki oryginalne mogą zostać zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usunięte. Całkowita długość każdego z pływaków nie może przekroczyć 91.45 cm. Pływaki nie powinny wystawać z boku kadłuba więcej niż o 100.00 mm, mierzone w płaszczyźnie poziomej. Pionowy kanał stworzony przez spód pływaka nie może przekroczyć 38.00 mm. Żadna część pływaka nie powinna wystawać w dół, poniżej punktu, w którym bok kadłuba przecina powierzchnię dna więcej niż 38.00 mm. Nieoryginalne lub zmodyfikowane pływaki muszą mieć grubość większą niż 6 mm grubości. Wszystkie krawędzie prowadzące muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia. Pływaki nie mogą być dołączone do powierzchni ślizgowych kadłuba. Płetwy, stery, mieczyki i inne wystające części mogące stwarzać niebezpieczeństwo są niedozwolone. (Patrz rysunek w Dodatku).Tylko dla Dywizji Ski: do wnętrza kołnierza łączącego można dołączyć pływaki, ale żadna część pływaka nie może wystawać więcej niż 38.00 mm poniżej dolnej części kołnierza łączącego (z usuniętym zderzakiem). Pływaki dołączone do wnętrza kołnierza łączącego nie mogą wystawać poza ten kołnierz (z usuniętym zderzakiem) podczas pomiaru w płaszczyźnie horyzontalnej.

Decyzje Sędziego Technicznego i/lub SG dotyczących powyższych modyfikacji są ostateczne. Wszelkie pytania odnośnie legalności modyfikacji powinny być kierowane do IJSBA lub jej przedstawiciela przed użyciem w zawodach.

9.2.5 Krata chwytu może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Krata chwytu jest wymagana i musi być typu o pełnej długości, z co najmniej jednym prętem równoległym do wału napędzającego. Kraty nie mogą wystawać więcej niż 12.00 mm pod płaszczyznę płyty obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia.

9.2.6 Płyta pokrywy pompy może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Tył płyty pokrywy pompy można przedłużyć, ale przedłużenie nie może przekraczać szerokości oryginalnej płyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne płyty nie mogą być wydłużać oryginalnej płyty więcej niż o 100.00 mm poza koniec płyty oryginalnej w Dywizji Ski i Dywizji Sport, albo 177.80 mm w Dywizji Runabout. Brzegi przedłużenia muszą być dołączone do zaokrąglonej części płyty pompy tak, by nie stwarzać zagrożenia. Płetwy, stery, płetwy podwodne i inne wystające elementy, które mogą stwarzać zagrożenie, nie są dozwolone. (Patrz rysunek w Dodatku).

9.2.7 Można używać nieoryginalnych płytek trymujących, zarówno zamocowanych na stałe jak i automatycznych i/lub sterowanych przez zawodnika. Odłączalne od kadłuba oryginalne płytki trymujące mogą zostać usunięte lub zamienione przy instalowaniu płytek nieoryginalnych. Płytki te nie mogą przekraczać szerokości płaszczyzny ślizgu lub wystawać w tył więcej niż o 100.00 mm poza koniec oryginalnej płaszczyzny ślizgu. Wszelkie przedłużenia kadłuba montowane na pawęży kadłuba będą uważane za płytkę trymującą. Wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia. Płetwy, stery, płetwy podwodne i inne wystające elementy, które mogą stwarzać zagrożenie, nie są dozwolone.

9.2.8 Można używać nieoryginalnych zderzaków pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

9.2.9 Można dołączyć do boków kadłuba lub wewnętrznej stronie kołnierza łączącego miękki, elastyczny odrzutnik pyłu wodnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Żadna część odrzutnika nie może wystawać poza obwód oryginalnego zderzaka lub profili bocznych mierzonego w linii pionowej.

9.2.10 Kierownica, przepustnica, cięgło przepustnicy i uchwyty mogą być nieoryginalne lub przerobione. Można usunąć lub zmodyfikować osłonę kierownicy. Można użyć nieoryginalnych wyłączników i ich obudów. Wał sterujący, jego wsporniki i uchwyt mogą być nieoryginalne. Kierownica musi być miękko tulejowana na wsporniku mocującym lub, jeśli ma poprzeczkę, to musi być ona wyściełana. Modyfikacje układu sterowania przyspieszające skręt są dozwolone. Nieoryginalne kable sterowe są dozwolone.

9.2.11 Jedynie dla Dywizji Ski: kolumna kierownicy (i wspornik mocowania) mogą być zmodyfikowane lub nieoryginalne pod warunkiem zachowania oryginalnego sposobu działania. Punkt mocowania kierownicy może zostać wzmocniony.

9.2.12 Jedynie dla Dywizji Sport i Runabout: Należy używać oryginalnego zespołu siedzenia, z oryginalną jego wysokością. Można zmienić wysokość siedzenia.

9.2.13 Można dodać wykładziny i/lub zestawy mat i dowolnie pomalować. Wykończenie powierzchni dowolnej części metalowej na zewnątrz kadłuba ponad kołnierz łączący może być polerowane, utwardzane przez śrutowanie lub malowane.

9.2.14 Oryginalna pompa zęzowa może zostać zmodyfikowana lub odłączona. Nieoryginalny system opróżniania zęzy jest dozwolony, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

9.2.15 Pianka w przedziale silnikowym może zostać usunięta, zmieniona albo nieoryginalna.

9.2.16 Można modyfikować lub zastosować nieoryginalne pokrywy schowków, włazy, obudowy wskaźników oraz pokrywę silnika, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia oraz utrzymania oryginalnego wyglądu. Dozwolona jest dodatkowa wentylacja przedziału silnikowego. Można zasłonić albo zaślepić oryginalną wentylację. Uchwyty, zagłębione schowki (kieszenie), przykręcane lusterka oraz wskaźniki można zmodyfikować, użyć nieoryginalnych albo usunąć, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

9.2.17 Do normalnie widocznych powierzchni kadłuba można dodać balast w celu zmiany sposobu prowadzenia skutera, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Dozwolone są jedynie obciążniki składające się ze spójnej masy (tj., woda ani inne płyny są niedozwolone), które nie wymagają modyfikacji ani przemieszczenia innych części, chyba że taka modyfikacja lub przemieszczenie wymienione jest w innych przepisach.

9.3 SILNIKI DWUSUWOWE

9.3.1 Silniki mogą być rozwiercane. Można używać zastępczych zestawów tłoków. Pojemność silnika nie może przekraczać określenia klasy (np., 800 cc w klasie 800 Modified, 1200 cc w klasie 1200 Modified, itp.). Można zmieniać ilość, typ oraz umiejscowienie pierścieni na tłokach.Pro Freestyle ONLY: Maksymalna pojemność w Dywizji Ski w stylu dowolnym wynosi 1000 cc.

9.3.2 Można wymieniać skrzynie korbowe między homologowanymi skuterami tego samego producenta. Skrzynie korbowe muszą być tego samego typu (np., wlot do cylindrów, wlot do skrzyni korbowej lub obrotowe zawory wlotowe), a ilość cylindrów taka jak w oryginale (nie wolno dodawać ani ujmować cylindrów). Dozwolone są wewnętrzne modyfikacje powierzchni wystawionych na działanie paliwa, oleju i/lub wody. Nie wolno zmieniać powierzchni łożysk ani uszczelniających. Można dodać materiału wypełniającego w celu wyrównania porów w obszarze podstawy uszczelki. Modyfikacje obszaru montażu zapłonu/kierownicy stojana ograniczone są do punktowej obróbki powierzchni czołowych (planowania), wiercenia oraz gwintowania w celu zamontowania nieoryginalnych albo zmodyfikowanych układów zapłonu. Można zainstalować dodatkowe łączniki zasilania pulsacyjnego do gaźnika. Można usunąć lub zaślepić układ osuszania skrzyni korbowej. Dozwolone są dodatkowe otwory montażowe, o średnicy nie przekraczającej 10.00 mm, pod warunkiem, że nie przenikają one do wewnętrznej powierzchni skrzyni. Można obrabiać powierzchnie styku z uszczelką podstawy oraz wlotu. Naprawy pękniętych lub przedziurawionych skrzyń korbowych mogą zostać przeprowadzone jedynie w obszarze jednego zniszczonego obszaru mającego wpływ na jeden naprawiany cylinder. Zewnętrzne modyfikacje skrzyni korbowej (np. platerowanie, polerowanie i/lub malowanie) są dozwolone jedynie w celach kosmetycznych. Nie są dozwolone żadne inne modyfikacje zewnętrzne ani zewnętrzne naprawy.

9.3.3 Cylindry i głowica cylindrów mogą zostać zmodyfikowane albo być nieoryginalne.

9.3.4 Zespół wału korbowego można zmodyfikować lub użyć nieoryginalnego. Można zmienić skok oraz długość korbowodu.

9.3.5 Łoże silnika oraz mocowania można modyfikować lub użyć nieoryginalnych. Można zmienić umiejscowienie silnika w kadłubie.

9.3.6 Można modyfikować albo używać nieoryginalnych uszczelek silnika.

9.3.7 Układ wydechu (tj., kolektor, rura główna, komora rozprężania, skrzynia wodna, tłumik(i), itp.) mogą zostać zmodyfikowane lub być nieoryginalne. Można modyfikować wydech przez kadłub lub stosować nieoryginalny, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Umiejscowienie wylotu spalin można przemieścić na pawęż poniżej kołnierza łączącego. Żadna część zmienionego układu wydechowego nie może wystawać poza kadłub.

9.3.8 Układ chłodzenia może zostać zmodyfikowany lub nieoryginalny. Można stosować nieoryginalne przewody chłodzące oraz układy omijające. Można zmodyfikować dopasowane układy omijające, zastosować nieoryginalne i/lub zmienić miejsce zamontowania, ale muszą one być skierowane w dół i/lub w tył, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych zawodników. Wszelkie zawory w całym układzie chłodzenia muszą być zamontowane na stałe lub być działania automatycznego (np., termostaty, regulatory ciśnienia, solenoidy, itp. Urządzenia sterowane ręcznie (w jakikolwiek sposób), które zmieniają przepływ wody chłodzącej, nie są dozwolone. Dozwolone są układy przepłukiwania.

9.3.9 Rozrusznik i bendix mogą być nieoryginalne.

9.3.10 Można usunąć albo odłączyć układ wtrysku oleju.

9.3.11 Nie można ograniczać do części oryginalnych możliwości stosowania części ogólnej eksploatacji silnika (np., podkładek, uszczelek, świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia, kapturków świec, przewodów, węży wodnych, przewodów paliwowych, zacisków oraz mocowań). Zniszczone gwinty można naprawiać.

9.4 DOPŁYW POWIETRZA/PALIWA – DWUSUWY

9.4.1 Gaźnik(i) można modyfikować lub używać nieoryginalnych, pod warunkiem, że nie rozpylają ani nie rozlewają paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Ilość dysz nie może przekraczać ilości cylindrów. Niedozwolone są gaźniki typu prowadnicowego?ślizgowego (slide). Można zastosować nieoryginalny system ssania. Kolektor wylotowy można zmodyfikować lub użyć nieoryginalnego. Można zastosować nieoryginalne, działające dzięki ciśnieniu w skrzyni korbowej pompy paliwowe.

9.4.2 Zmodyfikowane albo nieoryginalne separatory próżnia/powietrze nie mogą przekraczać wymiarów 2 cale x 6 cali, i muszą mieć otwartą drogę powrotną do zbiornika paliwa przez cały czas. Nie wolno stosować dodatkowych zbiorników paliwa. Można stosować nieoryginalne lub zmodyfikowane elektryczne pompy paliwowe, nie przekraczające ciśnienia 4 psi (funtów na cal kwadratowy). Kiedy silnik jest wyłączony lub się zatrzymuje, pompa paliwowa musi się zatrzymać automatycznie. Niedozwolone są ręcznie sterowane pompy paliwowe typu włącz/wyłącz.

9.4.3 Dozwolone są nieoryginalne układy wtrysku paliwa oraz ich elementy, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: należy stosować wysokociśnieniowe węże paliwowe spełniające wymagania normy SAE J30R9; Gwintowane mocowania typu ?A.N. albo ich odpowiedniki oraz nieusuwalne, w części wysokociśnieniowej układu muszą być stosowane zaciski typu obciskanego (tj., zaciski węży, obejmy, itp. Nie są dozwolone); można stosować jedynie filtry paliwa typu metalowego w wysokociśnieniowej części układu; wszystkie inne filtry paliwowe muszą być zamontowane w niskociśnieniowej części układu. Kiedy silnik jest wyłączany lub się zatrzymuje, pompa paliwowa musi zatrzymać się automatycznie. Niedozwolone są ręcznie sterowane pompy paliwowe typu włącz/wyłącz.

9.4.4 Układ paliwowy jest układem typu zamkniętego. Maszyna nie może wydmuchiwać lub rozlewać paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Można używać tylko oryginalnego zbiornika paliwa, wlewu paliwa, zaworu nadmiarowego i nie wolno tych części modyfikować. Można usunąć zawór odpowietrzający. Można usunąć ssak paliwa, filtr (poboru) paliwa oraz zespół odpowietrznika i/lub użyć nieoryginalnych. Można użyć dodatkowych filtrów paliwa oraz zastosować dodatkowo piankę komórkową w zbiorniku paliwa. Można zmodyfikować lub użyć nieoryginalnych korków zbiornika paliwa, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

JEDYNIE dla klasy Pro Freestyle: Zbiornik paliwa można modyfikować albo używać nieoryginalnego, pod warunkiem, że pojazd nie będzie rozpylał ani rozlewał paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Zbiornik musi być bezpiecznie zamocowany do kadłuba. Można zmienić umiejscowienie odpowietrznika zbiornika paliwa.

Decyzja szefa Komisji Technicznej i/lub Sędziego Głównego dotycząca modyfikacji jest ostateczna. Wszelkie pytania dotyczące legalności modyfikacji należy kierować do IJSBA lub przedstawiciela IJSBA przed zastosowaniem w zawodach.

9.4.5 Należy zainstalować nieoryginalne tłumiki płomieni, które spełniają wymagania norm USCG, Marine UL-1111 lub testu SAE-J1928 Marine dla tłumików płomieni wstecznych. Dozwolone są nieoryginalne tłumiki płomieni spełniające jeden z powyższych standardów. Można usunąć tłumiki szumów ssania.

9.4.6 Można modyfikować albo używać nieoryginalnych zespołów zaworów trzcinowych oraz zaworów obrotowych.9.5 ZAPŁON ORAZ ELEKTRONIKA - DWUSUWY

9.5.1 Można modyfikować albo używać nieoryginalnych układu zapłonu, skrzynki elektrycznej, koła zamachowego, oraz jego pokrywy. Można odłączyć i/lub usunąć układ ładowania akumulatora.

9.5.2 Można zastosować dodatkowy akumulator wraz z jego skrzynką. Akumulatory muszą pasować do odpowiedniej skrzynki oraz być bezpiecznie zamocowane. Można zmieniać położenie akumulatorów.

9.5.3 Zespół czujnika temperatury silnika można odłączyć lub usunąć.9.6 UKŁAD NAPĘDOWY

9.6.1 Wirnik, obudowa wirnika, zespół łopatek stojana, płyta montażowa pompy i/lub podstawa pompy można modyfikować albo użyć nieoryginalnych. Dysza pompy oraz dysza kierunkowa może zostać zmodyfikowana albo nieoryginalna. Całkowita długość kompletnej pompy oraz zestawu dyszy nie może być dłuższa więcej niż o 50.00 mm niż wyposażenie oryginalne. Można zastosować dodatkowe mocowania chłodzenia. Zaślepkę otworu kontrolnego można usunąć lub jej otwór zaślepić. Można zastosować silikonowy klej uszczelniający w dodatku do oryginalnej uszczelki w celu uszczelnienia wlotu do pompy.

9.6.2 Sprzęgła, obudowy łożysk oraz wał napędowy mogą zostać zmodyfikowane albo nieoryginalne, pod warunkiem zachowania przełożenia 1:1 pomiędzy silnikiem a pompą.

……………………………………………………………………………………………………...15.5 UKŁAD PALIWOWY, TANKOWANIE ORAZ ZATRZYMANIA W PARKU MASZYN W TRAKCIE WYŚCIGU (PIT STOP)

15.5.1 Układ paliwowy jest układem typu zamkniętego. Maszyna nie może wydmuchiwać lub rozlewać paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Zespół wlewu paliwa może nie być oryginalny albo zostać zmodyfikowany. Zespół wlewu paliwa musi być zamontowany przez pokład albo przez płytę, która całkowicie zasłania otwarcie schowka (tj., niedozwolone jest napełnianie paliwa wewnątrz, ani rozlewanie paliwa mogącego dostać się do przedziału silnika). Można usunąć ssak paliwa oraz filtr (poboru) paliwa i/lub użyć części nieoryginalnych. Zespół korka wlewu może być modyfikowany, nieoryginalny lub usunięty. Można zastosować dodatkowe filtry paliwa oraz dodać oraz zastosować dodatkowo piankę komórkową w zbiorniku paliwa. Zmodyfikowane albo nieoryginalne separatory próżnia/powietrze nie mogą przekraczać wymiarów 2 cale x 6 cali, i muszą mieć otwartą drogę powrotną do zbiornika paliwa przez cały czas. Nie wolno stosować dodatkowych zbiorników paliwa.

15.5.2 Tankowanie i uzupełnianie paliwa musi być dokonane w obszarach wyznaczonych przez Sędziego Głównego.

15.5.3 Sędzia Główny może zabronić jakiejkolwiek metody tankowania, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla widzów, uczestników, oraz samego zawodnika. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

15.5.4 Zawodnicy mogą zostać ukarani za rozlewanie paliwa.

15.5.5 Wszyscy zawodnicy muszą prowadzić swe skutery z prędkością 5 mph podczas wejścia i opuszczania wyznaczonego toru wiodącego do parku maszyn oraz miejsc tankowania. Zawodnicy mogą zostać ukarani za przekraczanie limitu prędkości 5 mph.15.6 WYPOSAŻENIE SPECJALNE

15.6.1 Wyposażenie wymagane przez Sędziego Głównego i/lub władze lokalne może zawierać, choć nie być jedynie ograniczone, następujące elementy:  • Kompas i/lub inne wyposażenie nawigacyjne,

  • Elastyczną pętlę do holowania umocowaną do dziobu skutera,

  • Linę holowniczą,

  • Radio VHF lub telefon komórkowy,

  • Wodę pitną i racje żywnościowe,

  • Reflektor radarowy,

  • Apteczkę pierwszej pomocy,

  • Race lub inne urządzenie sygnalizacyjne,

  • Awaryjny zestaw naprawczy.

……………………………………………………………………………………………………...

17.3 PRZEPISY TECHNICZNE

17.3.1 Odpowiedzialnością zawodnika jest dobór odpowiedniego kasku oraz kombinezonu, które są w stanie zapewnić odpowiednią ochronę. International Jet Sports Boating Association nie zatwierdza ani nie gwarantuje konkretnych wyrobów czy producentów. Zawodnicy muszą polegać na własnej ocenie w wyborze kasków i kombinezonów, odpowiednio zabezpieczających i wytrzymałych.

17.3.2 Na wszystkich zawodach rozgrywanych pod patronatem IJSBA i organizacji stowarzyszonych, wymagana jest kamizelka ratunkowa spełniająca miejscowe wymagania w zakresie wyporności (typowo U.S. Coast Guard Type I lub Type III), będąca w dobrym stanie, a musi być noszona przez wszystkich zawodników, przez cały czas kiedy są na wodzie. Niedozwolone są nadmuchiwane kamizelki ratunkowe.

17.3.3 Na wszystkich zawodach rozgrywanych pod patronatem IJSBA i organizacji stowarzyszonych, wymagany jest odpowiednio dopasowany, z pełną ochroną włączając szczękę i usta (osłona twarzy zdjęta), kask, spełniający wymagania miejscowych przepisów. Często wchodzą w to uznane na arenie międzynarodowej standardy motoryzacyjne DOT and Snell Foundation. Kaski te muszą być noszone przez cały czas kiedy zawodnik jest na wodzie. Niedozwolone są kaski z przykręcaną osłona szczęki.

Wyjątek: Kaski nie są wymagane dla zawodników stylu dowolnego, w czasie kiedy startują w zawodach stylu dowolnego. Wszystkie kaski muszą być w nienagannym stanie i muszą być zatwierdzone podczas kontroli technicznej przed wyścigiem. Niedozwolone są kaski plastikowe, rowerowe, BMX, czy też podobnie wykonane ochrony głowy.

17.3.4 Osłona pleców, buty ochronne, oraz osłona oczu są elementami zabezpieczającymi zalecanymi dla wszystkich zawodników we wszystkich zawodach.

17.3.5 Sędzia Główny zawodów ma prawo zabronić używania każdego kasku i kamizelki ratunkowej i/lub innych elementów wyposażenia, jakie uzna za nie spełniające wymagań bezpieczeństwa, zapewnienia właściwej ochrony albo w inny sposób uznane za nieodpowiednie.

17.3.6 Żaden zawodnik nie ma prawa uczestniczyć w jakichkolwiek zawodach, jeśli stwierdzone zostanie przez sędziów, że jest on/ona pod wpływem alkoholu lub narkotyków (leków). Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych podczas zawodów w parku maszyn lub w każdej innej części terenu zawodów będącej pod oficjalną jurysdykcją.

17.3.7 Sędzia Główny zawodów ma prawo zabronić udziału każdemu zawodnikowi, jeśli w jego/jej opinii zawodnik ten może stanowić niebezpieczeństwo dla widzów, innych uczestników lub siebie samego. Może być w tym celu wymagane pisemne potwierdzenie wydane przez lekarza.

17.3.8 Każdy zawodnik przejawiający niebezpieczne lub niesportowe zachowanie w każdej chwili trwania zawodów może zostać ukarany.

17.3.9 Każdy skuter wodny, za wyjątkiem tych, które startują we współzawodnictwie w stylu dowolnym, musi mieć zainstalowany i prawidłowo działający awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa silnika, typu połączenia linką (wyrywka). Modyfikacje dokonane w stosunku do tego wyłącznika, z użyciem taśmy, przewodu lub jakiegokolwiek innego materiału, który mógłby zostać usunięty przez zawodnika lub jego ekipę w czasie lub bezpośrednio po wyścigu nie są dozwolone. Silniki mogą pracować na wolnych obrotach, pod warunkiem, że wyłącznik bezpieczeństwa jest załączony.

17.3.10 Wszystkie skutery muszą przejść kontrolę techniczną przed wyścigami. Sędzia Główny może usunąć z zawodów każdy skuter, który nie spełnia wymagań technicznych IJSBA.

17.3.11 Elementy wyposażenia, które są zniszczone, uszkodzone albo zgubione podczas wyścigu nie są niezbędne w celu ukarania, chyba że popełniono związane z tym wykroczenie podczas wyścigu.

17.3.12 Wszystkie skutery muszą posiadać zamontowany na stałe zderzak czołowy, zatwierdzony przez IJSBA. Jeśli stosuje się kadłuby wykonane z plastyku lub metalu, to wszystkie krawędzie muszą być gładkie, jak to tylko możliwe, aby nie stwarzać zagrożenia.

17.3.13 Sędzia Główny ma prawo przerwać lub podjąć każde działania, jakie wydają u się niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, widzom, i/lub sędziom, albo z powodów wywołanych przyczynami technicznymi.

17.3.14 Maksymalna ilość zawodników na jeden skuter wynosi jeden. Niedozwolona jest jazda we dwie ani więcej osób, ani też ściganie się w tandemie.

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna