Przepisy wyścigów skuterów wodnych międzynarodowego Stowarzyszenia Sportowych Łodzi z Napędem Strugowodnym – ijsba 2004Pobieranie 330.46 Kb.
Strona6/7
Data07.05.2016
Rozmiar330.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

17.6 PRZEPISY PARKU MASZYN

17.6.1 Pojazdy pomocnicze: Wjazd do parku maszyn dla pomocniczych pojazdów motorowych (np., mini-motocykl, motocykle lub ATV) jest dozwolony na podstawie upoważnienia wydanego przez Sędziego Głównego. Pojazdy pomocnicze w parku maszyn nie mogą przekraczać prędkości 8 km/h (5 mph). Można wymagać posiadania kasków.

17.6.2 Nieprawidłowe użycie przepustek do parku maszyn: Każde niewłaściwe użycie takiej przepustki stanowi podstawę do ukarania.

17.6.3 Pojemniki na paliwo: Wszystkie pojemniki na paliwo muszą być 1) w kolorze czerwonym; 2) oznaczone napisem “Łatwopalne” lub “Benzyna”, literami wysokimi na 7.5cm; oraz 3) umieszczone w zabezpieczonym obszarze w odległości co najmniej 4.6 m od jakiegokolwiek otwartego ognia.

17.6.4 Kontrola pojemników na paliwo: Pojemniki na paliwo podlegają kontroli I zatwierdzeniu Sędziego Głównego lub osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie przeciwpożarowe. Lokalne przepisy w niektórych krajach zezwalają na stosowanie jedynie pojemników wykonanych z metalu.

17.6.5 Gaśnice: Każdy zawodnik/ekipa musi mieć co najmniej jedną gaśnicę z suchym, chemicznym środkiem gaśniczym, ma być ona w bliskim zasięgu w odpowiednim obszarze parku maszyn.

17.6.6 Usuwanie resztek paliwa: Każde usuwanie paliw lub środków smarnych w parku maszyn poprzez ich wylewanie lub rozpylanie podlega ukaraniu.

17.11 SYSTEM NUMEROWANIA ŁODZI

17.11.1 Numery startowe oraz ich tło muszą być skoordynowane kolorami, zgodnie z klasyfikacją zawodników.Klasa Numer Tło

Nowicjusz Czarny Pomarańczowy (PMS 021)

Ekspert Czarny Żółty (PMS Process Yellow)

Pro Czarny Biały

17.11.2 Tło numerów startowych musi być wyraźnie umieszczone na kadłubie w miejscach wskazanych (patrz Dodatek) dla każdego z modeli. Nie należy umieszczać ich w miejscach, które mogą utrudniać rozpoznanie ich przez sędziów (tj., nie powinny być umieszczone w okolicy podnóżka lub na powierzchniach umieszczonych poziomo). Na numery startowe mogą składać się jedynie cyfry.

17.11.3 Tło numerów startowych musi mieć minimalne wymiary:Numer startowy Wymiar tła

Jedna cyfra 20 cm wysokości na 15 cm szerokości

Dwie cyfry 20 cm wysokości na 23 cm szerokości

Trzy cyfry 20 cm wysokości na 30 cm szerokości

17.11.4 Numery startowe muszą mieć minimum 18 cm wysokości oraz odstępy między cyframi co najmniej 13 mm. Należy stosować prosty, blokowy krój cyfr bez cieniowania ani obwódek. Odpowiedzialnością zawodnika pozostaje zapewnienie łatwej czytelności jego numeru startowego.

17.11.5 Jeśli dwóch lub więcej zawodników ma takie same numery startowe i chce startować w tej samej klasie na tych samych zawodach, to wszyscy poza jednym z nich muszą dodać tymczasową literę po swym numerze (np., “101A,” “101H,” itp.).

17.11.6 Wszyscy zawodnicy startujący poza własnym krajem muszą mieć oznaczenie swego kraju przed numerem startowym (np., “F1” dla Francji, nr 1). Litery muszą mieć minimum 15.25 cm wysokości oraz być tego samego koloru co numery startowe. (Patrz Sekcja 23.1, w celu odnalezienia właściwego kodu kraju stowarzyszonego z IJSBA.)

17.11.7 Na zawodach o Mistrzostwo Świata, zawodnicy o statusie Ekspert i Pro, którzy zdobyli tytuł Mistrza Świata mogą mieć numer "1" na kolejny rok startów w tej klasie, w której wygrali (np., Expert Ski Limited Closed-Course World Champion może używać numeru "1" jedynie w klasie na zamkniętym obwodzie). Mistrz Świata numer "1" musi być pokazany na łodzi z białym numerem na czarnym tle, o minimalnych wymiarach jak powiedziano w punktach 17.9.3 i 17.9.4. Nie można wtedy używać żadnego innego numeru mistrzowskiego.18.6 KARY / WYKROCZENIA TECHNICZNE

18.6.1 Każdy zawodnik, którego łódź po kontroli technicznej zostanie określona jako nielegalna w danej klasie, zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do współzawodniczenia we wszystkich pozostałych biegach kwalifikacyjnych lub finałowych w tej klasie, a jego dorobek punktowy wyniesie zero. Jeśli w klasyfikacji zastosowano system moto, zawodnik będzie zdyskwalifikowany w klasie i nie będzie mógł być dopuszczony do współzawodniczenia w drugim moto. Zawodnik może również zostać zawieszony na okres do 30 dni w zawodach IJSBA lub stowarzyszonych z IJSBA, może stracić wszystkie zgromadzone w serii punkty do tej pory w klasie, i/lub może zostać ukarany grzywną w wysokości do $250 U.S. lub równoważną w lokalnej walucie.

18.6.2 Po ewentualnym drugim wykroczeniu technicznym, zawodnik może otrzymać karę zawieszenia do 60 dni oraz karę pieniężną maksimum do $500 U.S. lub równoważną w lokalnej walucie.

18.6.3 Po trzecim wykroczeniu technicznym, zawodnik automatycznie zostaje wykluczony do końca roku kalendarzowego oraz karę pieniężną maksimum do $1000 U.S. lub równoważną w lokalnej walucie.

18.6.4 Wszystkie kary muszą zostać wpłacone czekiem lub przekazem pieniężnym do IJSBA lub stowarzyszonej z IJSBA organizacji zanim zawodnik zostanie dopuszczony do startu w jakichkolwiek zawodach pod patronatem IJSBA.

18.7 PRZESTRZEGANIE

18.7.1 Każda kara nałożona za naruszenie przepisów oraz zasad IJSBA przez każdego członka musi być honorowana przez wszystkich innych członków z włączeniem, ale bez ograniczenia do IJSBA oraz stowarzyszonych z IJSBA promotorów.19.1 KONTROLA TECHNICZNA PRZED WYŚCIGIEM

19.1.1 Każde zgłoszenie podlega kontroli na żądanie Sędziego Głównego lub szefa Komisji Technicznej. Odpowiedzialnością zawodnika jest przedstawienie jego/jej sprzętu do szefa Komisji Technicznej we właściwym terminie do kontroli technicznej.

19.1.2 Kontrola techniczna przed wyścigiem jest obowiązkowa na wszystkich wyścigach. Kontrola przed wyścigiem nie zaświadcza, że sprzęt jest zakwalifikowany lub uznany za prawidłowy do udziału w klasie. Zakwalifikowanie maszyny określa badanie techniczne po wyścigu. Całe wyposażenie zawodnika, włączając w to kask oraz kamizelkę ratunkową, musi być dostępne do kontroli technicznej.

19.1.3 Szef Komisji Technicznej może zabronić startu na sprzęcie, który nie spełnia wymagań technicznych IJSBA.

19.1.4 Szef Komisji Technicznej powinien być w stanie dostarczyć dokładne specyfikacje sprzętu oraz mieć wyposażenie niezbędne do sprawdzenia zgodności z przepisami i regulaminem IJSBA.

19.1.5 Wszystkie skutery, które mają się ścigać w zawodach pod patronatem IJSBA lub organizacji stowarzyszonych musi zostać sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami. Niektóre, choć niekoniecznie wszystkie punkty kontroli wymienione są poniżej:Wyposażenie bezpieczeństwa zawodnika:

 • Zatwierdzona kamizelka ratunkowa;

 • Zatwierdzony kask ochronny z pełnym zakryciem.

Kadłub i pokład:

 • Ogólna kontrola w poszukiwaniu pęknięć i uszkodzeń;

 • Kontrola kadłuba pod kątem wystających obiektów, mogących powodować zagrożenie;

 • Żadnych niedozwolonych mieczyków, płetw lub sterów na dnie kadłuba, kracie wlotowej lub płycie pompy;

 • Kontrola stanu zderzaków;

 • Kontrola numerów i ich tła w celu stwierdzenia zgodności z przepisami i czytelności;

 • Upewnienie się, że widoczny jest Numer Identyfikacyjny Kadłuba;

 • Jeśli to wymagane, upewnienie się, że zatwierdzone oznaczenia sponsora są naniesione;

 • Upewnienie się, że umocowany jest giętka pętla do holowania na dziobie;

 • Sprawdzenie, że usunięte są zaczepy holownicze, które wystają poza płaszczyznę kadłuba.

Kierownica / mechanizm sterowania:

 • Sprawdzenie stanu kierownicy i mechanizmu mocowania;

 • Sprawdzenie mechanizmu sterowania pod kątem właściwego ustawienia;

 • Kontrola swobodnego poruszania się dźwigni przepustnicy;

 • Sprawdzenie czy uchwyty są bezpieczne;

 • Sprawdzenie, że działa urządzenie rozłączające zapłon (wyrywka) oraz, że linka jest w dobrym stanie.

Przedział silnika:

 • Zaciski węży muszą być bezpieczne;

 • Akumulator musi pasować do swego pojemnika, a jego mocowania być bezpieczne;

 • Zbiornik paliwa musi być bezpieczny;

 • Bezpieczne muszą być wlew paliwa oraz czujnik poziomu paliwa;

 • Sprawdzenie bezpiecznego zainstalowania tłumików płomieni spełniających normy U.S. Coast Guard, SAE-J1928 lub UL-1111;

 • Gaźnik ani układ paliwowy nie mogą cieknąć, a wszystkie węże muszą być bezpieczne.

19.1.6 Od wszystkich skuterów wodnych można żądać spełnienia odpowiednich wymagań lokalnego prawa wodnego (np., aktualnej rejestracji zaprezentowanej na łodzi, gaśnicy przeciwpożarowej, itp.).

19.1.7 Naklejki sponsora: należy umieścić naklejki IJSBA i/lub stowarzyszonych z IJSBA oraz sponsora zawodów na pojazdach i/lub ubiorze zawodnika na każdych zawodach, zgodnie z zaleceniem Sędziego Głównego.

19.1.8 Numer Kadłuba: Każdy skuter musi mieć widoczny Numer Identyfikacyjny Kadłuba nadany przez wytwórcę w czasie produkcji. IJSBA może także przyporządkować skuterowi swój numer identyfikacyjny.

19.2 KONTROLA TECHNICZNA PO WYŚCIGU

19.2.1 Sugerowana procedura kontroli technicznej po wyścigu ma zabezpieczyć łodzie i sprawdzić pierwsze trzy z nich w każdej klasie. Konkretna ilość łodzi przedstawionych do kontroli leży w gestii Sędziego Głównego lub szefa Komisji Technicznej.

19.2.2 Szef Komisji Technicznej ma prawo kontroli dowolnej części każdego ze skuterów zgłoszonych w każdej z klas. Zawodnik, który odmówi współpracy podczas przebiegu kontroli technicznej może zostać ukarany przez Sędziego Głównego.

19.2.3 Sprawdzane łodzie nie będą rozmontowywane ani ponownie montowane przez komisję techniczną.

19.2.4 Zawodnik i/lub jego mechanik mają wspomagać w kontroli w zakresie żądanym przez szefa Komisji Technicznej.

19.2.5 Zawodnik i/lub jego mechanik są jedynymi osobami, które mogą być przy łodzi w obszarze kontroli technicznej. Zawodnik może mieć jeszcze innego mechanika, który go zastąpi.

19.2.6 IJSBA lub organizacja stowarzyszona z IJSBA nie przyjmuje odpowiedzialności za przedstawiony do kontroli pojazd.

19.2.7 Wszystkie części uznane za nieprawidłowe mają pozostać w obszarze kontroli przez 30 minut po ogłoszeniu dyskwalifikacji.19.3 OPIECZĘTOWANIE / OZNACZENIE INSPEKCJI

19.3.1 Zawodnicy muszą zezwolić na oznakowanie (opieczętowanie) lub naniesienie na silnik i/lub kadłub swego skutera. Zmiana opieczętowania, zniszczenie lub uszkodzenie, próba złamania lub ponownego użycia podczas zawodów gdzie została naniesiona bez zgody Sędziego Głównego, może skutkować w odpowiedzialności zawodnika lub zespołu egzekwowanej przez IJSBA lub organizacji stowarzyszonej z IJSBA. Przypadkowe uszkodzenie lub usunięcie pieczęci należy natychmiast zgłosić do Sędziego Głównego.19.4 TESTY PALIWA

19.4.1 Oświadczenie zawodnika odnośnie zawartości układu paliwowego jego/jej skutera będzie wiążące. Benzyna jest sprawdzana i certyfikowana na zawodach organizowanych przez IJSBA lub organizację stowarzyszoną z IJSBA w drodze stosowania różnych analiz chemicznych uznanych za odpowiednie przez ekipę kontroli paliwa. Benzyna może być sprawdzane przed i/lub po zastosowaniu w zawodach.

19.4.2 Pojemniki z eterem w aerozolu są dozwolone przy starcie.

19.4.3 Paliwo silnikowe musi składać się jedynie z benzyny bezołowiowej. "Benzyna," w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zdefiniowana jest jako mieszanka węglowodorów i składników zawierających tlen, z następującymi objaśnieniami: 1. Zawartość tlenu nie może zwiększać energii właściwej benzyny.

 2. Zawartość tlenu nie może przekraczać wagowo wartości 3.7%.

 3. Zawartość tlenu musi być zmieszana w procesie rafineryjnym przez producenta.

 4. Ciężar właściwy musi zawierać się w przedziale: 0.715 - 0.770 w temperaturze 15°C.

 5. Jedynymi dozwolonymi utleniaczami są etery i alkohole. Epoksydy (np., tlenek propylenu) nie są uznane za etery. Nie są dozwolone składniki zawierające azot.

UWAGA: Większość przemysłowo produkowanych paliw bezołowiowych oraz olejów spełnia te kryteria. Może się jednak zdarzyć, że mogą one zawierać składniki nie spełniające wymagań.

19.5 PROCEDURA KONTROLI NATĘŻENIA HAŁASU

19.5.1 Sposób testowania ogłoszony będzie przez Sędziego Głównego na odprawie zawodników (tj., jak, gdzie oraz kiedy ogłoszenie o ewentualnym naruszeniu zostanie przekazane zawodnikom).

19.5.2 Łodzie będą kontrolowane podczas sesji treningowych. Każda łódź przekraczająca limit wyznaczony przez IJSBA, o wartości 86 dB(a) na odległości 22.86 m, będzie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w parku maszyn, albo zawodnik zostanie poinformowany o tym osobiście w postaci ostrzeżenia słownego.

19.5.3 Szef Komisji Technicznej wywiesi listę łodzi naruszających poziom hałasu tak szybko, jak to możliwe, po sesji treningowej, aby dać zawodnikom czas na wykonanie niezbędnych zmian przed następnym wyścigiem. Odpowiedzialnością zawodnika pozostaje zapewnienie zgodności swej łodzi z wymaganiami IJSBA dotyczącymi poziomu hałasu przez cały czas zawodów.

19.5.4 Łodzie, którym udzielono ostrzeżenia podczas treningów będą ponownie sprawdzone w czasie kolejnego wyścigu. Jeśli łódź nadal przekracza poziom hałasu, to zawodnik otrzyma jedno karne okrążenie. Jeśli wtedy inna łódź (nawet te, które nie otrzymały ostrzeżenia po treningu) będzie przekraczać dopuszczalny poziom hałasu, to również otrzyma jedno karne okrążenie.

19.5.5 Łodzie, które otrzymały jedno karne okrążenie będą ponownie skontrolowane podczas kolejnego wyścigu. Jeśli wtedy łódź nadal przekracza dopuszczalny poziom hałasu, to zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. Jeśli wtedy inna łódź (nawet te, które nie otrzymały ostrzeżenia po treningu) będzie przekraczać dopuszczalny poziom hałasu, to również otrzyma jedno karne okrążenie.

19.5.6 Wyjątki do 19.5.4 oraz 19.5.5: Łódź, która jest uszkodzona podczas wyścigu (np. złamany element) i w sposób nagły zaczyna emitować zwiększony poziom hałasu, w sposób legalny nie może zostać ukarana. Ale jeśli ta sama łódź ściga się w kolejnych biegach, to musi ona spełniać wymagania dotyczące poziomu emisji hałasu.

2004: Klasyfikowanie skuterów o pojemnościach silników 0-1600 cc, czterosuwy

Skutery z silnikami czterosuwowymi, wolnossącymi mogą współzawodniczyć w obecnych klasach 1200 Stock, Limited oraz Superstock.

Skutery z silnikami turbodoładowanymi/superdoładowanymi mogą współzawodniczyć w klasach 1200 Limited oraz Superstock.

Skutery mogą startować w klasach wyższych niż te, do których przynależą (tj. łodzie klasy Stock mogą współzawodniczyć w klasie Limited lub Superstock).


0-1600 cc 4-suwy

STOCK

wolnossące

0-1600 cc 4-suwy

STOCK

turbo/superdoładowane


0-1600 cc 4-suwy

SUPERSTOCK

wolnossące


0-1600 cc czterosuwy

SUPERSTOCK

turbo/superdoładowane
RUNABOUT 1200 STOCK

RUNABOUT 1200 LIMITED

RUNABOUT 1200 SUPERSTOCK


2004: Klasyfikowanie skuterów o pojemnościach silników 0-1100 cc, czterosuwy

Skutery z silnikami czterosuwowymi, wolnossącymi mogą współzawodniczyć w obecnych klasach 800 Stock, Limited oraz Superstock.

Skutery z silnikami turbodoładowanymi/superdoładowanymi mogą współzawodniczyć w klasach 800 Limited oraz Superstock.

Skutery mogą startować w klasach wyższych niż te, do których przynależą (tj. łodzie klasy Stock mogą współzawodniczyć w klasie Limited lub Superstock).
0-1100 cc 4-suwy

STOCK

wolnossące

0-1100 cc 4-suwy

STOCK

turbo/superdoładowane

0-1100 cc 4-suwy

SUPERSTOCK

wolnossące

0-1100 cc czterosuwy

SUPERSTOCK

turbo/superdoładowane

RUNABOUT 800 STOCKRUNABOUT 800 LIMITED

RUNABOUT 800

SUPERSTOCK


Klasy wpółzawodnictwa

Beginner Ski

Novice Women Ski

Novice Veterans Ski

Masters Ski

Novice Ski 550 Stock

Novice Ski 550 Limited

Novice Ski 650 Stock

Novice Ski 800 Stock

Novice Ski 800 Limited

Novice Ski 800 Superstock

Novice Ski 800 Modified

Beginner Sport

Women Sport

Veterans Sport

Masters Sport

Novice Sport 650 Limited

Novice Sport 800 Stock

Novice Sport 800 Limited

Novice Sport 800 SS

Novice Sport 800 Modified

Beginner R/A

Women R/A

Veterans R/A

Masters R/A

Novice R/A 660 Stock

Novice R/A 660 Limited

Novice R/A 800 Stock

Novice R/A 800 Limited

Novice R/A 800 SS

Novice R/A 800 Modified

Novice R/A 1200 Stock

Novice R/A 1200 Limited

Novice R/A 1200 SS

Novice R/A 1200 Modified

Novice R/A 1100 Stock 4-Stroke

Novice R/A 1100 SS 4-Stroke

Novice R/A1100 Stock 4-Stroke Turbo

Novice R/A 1100 SS 4-Stroke Turbo

Novice R/A 1600 Stock 4-Stroke

Novice R/A 1600 SS 4-Stroke

Novice R/A1600 Stock 4-Stroke Turbo

Novice R/A 1600 SS 4-Stroke Turbo

Expert Women Ski

Expert Veterans Ski

Expert Ski 550 Stock

Expert Ski 550 Limited

Expert Ski 800 Stock

Expert Ski 800 Limited

Expert Ski 800 SS

Expert Ski 800 Modified

COMPETITION CLASSES

Expert Sport 650 Limited

Expert Sport 800 Stock

Expert Sport 800 Limited

Expert Sport 800 SS

Expert Sport 800 Modified

Expert R/A 660 Stock

Expert R/A 660 Limited

Expert R/A 800 Stock

Expert R/A 800 Limited

Expert R/A 800 SS

Expert R/A 800 Modified

Expert R/A 1200 Stock

Expert R/A 1200 Limited

Expert R/A 1200 SS

Expert R/A 1200 Modified

Expert R/A 1100 Stock 4-Stroke

Expert R/A 1100 SS 4-Stroke

Expert R/A 1100 Stock 4-Stroke Turbo

Expert R/A 1100 SS 4-Stroke Turbo

Expert R/A 1600 Stock 4-Stroke

Expert R/A 1600 SS 4-Stroke

Expert R/A 1600 Stock 4-Stroke Turbo

Expert R/A 1600 SS 4-Stroke Turbo

Amateur Freestyle

Pro Women Ski

Pro Ski 800 Stock

Pro Ski 800 Limited

Pro Ski 800 SS

Pro Ski 800 Modified

Pro Sport 650 Limited

Pro Sport 800 Stock

Pro Sport 800 Limited

Pro Sport 800 SS

Pro Sport 800 Modified

Pro R/A 660 Stock

Pro R/A 660 Limited

Pro R/A 800 Stock

Pro R/A 800 Limited

Pro R/A 800 SS

Pro R/A 800 Modified

Pro R/A 1200 Stock

Pro R/A 1200 Limited

Pro R/A 1200 SS

Pro R/A 1200 Modified

Pro R/A 1100 Stock 4-Stroke

Pro R/A 1100 SS 4-Stroke

Pro R/A 1100 Stock 4-Stroke Turbo

Pro R/A 1100 SS 4-Stroke Turbo

Pro R/A 1600 Stock 4-Stroke

Pro R/A 1600 SS 4-Stroke

Pro R/A 1600 Stock 4-Stroke Turbo

Pro R/A 1600 SS 4-Stroke Turbo

Pro Freestyle
Uwagi:

R/A = Runabout, SS = Superstock.

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna