Przetarg nr umw / az / pn – 74 / 14 Załącznik nr 3B do SiwzPobieranie 27.06 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar27.06 Kb.
Przetarg nr UMW / AZ / PN – 74 / 14 Załącznik nr 3B do Siwz
Zakres czynności które winny być wykonywane podczas realizacji zadania

sukcesywnego sprzątania pomieszczeń i posesji w Domach Studenckich Bliźniak i Jubilatka na Uniwersytecie Medycznym przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12


Zakres prac do wykonania obejmuje:


 1. Czynności związane ze sprzątaniem 7 x w tygodniu od poniedziałku do niedzieli włącznie (w niedzielę dyżur sprzątających):


a) Toalety, kuchnie, umywalnie oraz natryski :

 • codzienne zamiatanie i mycie podłóg oraz stolarki drzwiowej,

 • czyszczenie codziennie wyposażenia w kuchniach, toaletach, umywalniach, natryskach (kratki ściekowe, kafelki, lustra, umywalki, oprawy oświetleniowe, kuchenki, zlewozmywaki itp.),

 • mycie parapetów

 • uzupełnianie środków dezynfekcyjnych i zapachowych,

 • czyszczenie płytek ściennych na bieżąco

 • usuwanie śmieci
 1. Korytarze, klatki schodowe:

 • codzienne zamiatanie i mycie podłóg, usuwanie śmieci,

 • codzienne mycie balustrad, parapetów

 • codzienne sprzątanie wejść do budynków w tym podestów i schodów,

 • na bieżąco mycie stolarki drzwiowej i innych elementów korytarzy i klatek schodowych (hydranty itp.)
 1. Windy:

 • codzienne sprzątanie podłogi, mycie lustra oraz elementów kabiny.


 1. Czynności związane ze sprzątaniem 5 x w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie:
 1. Pomieszczenia biurowe, recepcja, pokoje do nauki i sala komputerowa:

 • Codzienne usuwanie kurzu z mebli biurowych, parapetów, komputerów, usuwanie pajęczyn

 • opróżnianie worków ze ścinkami z niszczarek, wymiana worków na wniosek użytkownika,

 • codzienne zamiatanie i mycie na mokro podłóg,

 • codzienne opróżniane koszy na śmieci ,wraz z wymianą worków dostosowanych do wielkości koszy, sprzątanie popielniczek i kubłów na śmieci wraz z wymianą worków na śmieci przed wejściem do budynków,

 • codzienne sprzątanie wejść do budynków ( mycie na mokro, usuwanie pajęczyn i śmieci )

 • raz na tydzień odkurzanie tapicerki na krzesłach i fotelach, mycie stolarki drzwiowej, obrazów i innego wyposażenia biurowego.

 • raz na kwartał mycie parapetów zewnętrznych,

 • dwa razy w roku mycie stolarki drzewnej,

 • codzienne sprzątanie wc przy biurach, oraz pokojach do nauki, sprzątanie pomieszczeń socjalnych przy biurach (2szt.) – mycie toalet, umywalek, zlewów, baterii, podłóg, na bieżąco mycie płytek ściennych.

 • 5 x w tygodniu mycie witryn przeciwpożarowych na korytarzach ds. - 42szt. 1. Czynności związane ze sprzątaniem 1 x w tygodniu – termin do uzgodnienia z użytkownikiem:
 1. Pomieszczenia Chóru, pomieszczenie STN, pomieszczenia Samorządu Studenckiego:

 • 1 x w tygodniu sprzątanie pomieszczeń ( mycie podłóg, stolarki drzwiowej, usuwanie śmieci itp.)
 1. Czynności związane ze sprzątaniem 2 x w roku - termin do uzgodnienia z użytkownikiem:
 1. Piwnice:
 • 2 x w roku (w terminie uzgodnionym z użytkownikiem) sprzątanie pomieszczeń piwnicznych z wyłączeniem pomieszczenia kotłowni oraz pomieszczeń rzemieślników ( mycie podłóg, stolarki drzwiowej, sprzątanie śmieci itp.) w

 • terminie wskazanym przez użytkownika (kierowników jednostek).
 1. Okna:
 • 2 x w roku mycie okien PCV ( pomieszczenia biurowe, na portierniach, klatkach schodowych, korytarzach i pomieszczeniach ogólnego użytku), w terminie uzgodnionym z użytkownikiem mycie okien i stolarki okiennej, drzwi i opraw oświetleniowych

 • koszt mycia okien powinien być ujęty w stawce miesięcznej,


5. Czynności związane ze sprzątaniem 1 x w roku - termin do uzgodnienia

użytkownikiem:


 1. Generalne sprzątanie pokoi w DS-ach jeden raz w roku, przed rozpoczęciem roku akademickiego:

- Generalne sprzątanie wszystkich pokoi mieszkalnych:  • mycie i konserwacja podłóg,

  • opróżnienie koszy na śmieci wraz z wymianą worka

  • czyszczenie i odkurzanie mebli tapicerowanych,

  • mycie lodówek w środku i na zewnątrz

  • mycie okien, parapetów i stolarki drzwiowej oraz opraw oświetleniowych,

  • odkurzanie i konserwacja stolarki meblowej.

- Generalne sprzątanie wszystkich pomieszczeń ogólnego użytku oraz korytarzy:

 • mycie i konserwacja podłóg,

 • mycie okien oraz sprzętu,

 • mycie glazury ściennej z uwzględnieniem spoin, kabin natryskowych oraz
  armatury sanitarnej,

 • mycie opraw oświetleniowych oraz stolarki drzwiowej,

 • mycie lamperii, sprzątanie balkonów z myciem posadzek.6. Doraźne sprzątanie pomieszczeń (głównie pokoi w DS.-ach)
Z uwagi na hotelowy system wynajmu pomieszczeń istnieje konieczność doraźnego sprzątania pokoi, które odbywa się na zlecenie kierownika obiektu (lista pokoi do sprzątania z podpisem kierownika na portierni).

Zakres czynności obejmuje: • zamiatanie i mycie podłóg,

 • wymiana pościeli

 • wyrzucanie śmieci wraz z wymianą worka,

 • ścieranie kurzu z mebli.

 • mycie lodówek

Ilość pokoi w miesiącu uzależnione jest od pory roku ( w wakacje z uwagi na komercyjny wynajem jest ich więcej )

Ilość pokoi w ciągu roku – ok. 1500. 1. Sprzątanie terenu przez DS.-ami:

1 raz w roku, jesienią (termin do ustalenia), sprzątanie terenu wokół domów studenckich, grabienie i usuwanie liści, gałęzi oraz innych nieczystości.
8. Pozostałe czynności :


 • dwa razy do roku generalne mechaniczne czyszczenie posadzek i wykładzin wraz z ich polimeryzacją, polimer winien być dostosowany do rodzaju zabezpieczanej powierzchni,

 • odkurzanie rolet na zgłoszenie przez użytkownika,9. Odpady – w Uniwersytecie Medycznym obowiązuje selektywna zbiórka odpadów

komunalnych, odpady wyrzucane są obowiązkowo w workach do

kontenerów usytuowanych na terenie Zamawiającego.

Utrzymywanie czystości wokół kontenerów należy do pracowników

Wykonawcy.

Informacje dodatkowe

● Zamawiający wymaga stosowania środków czyszczących odpowiednich dla poszczególnych rodzajów powierzchni podłóg i mebli.Zamawiający wymaga aby wszystkie środki myjące i czyszczące oraz art. higieniczne posiadały certyfikaty bezpieczeństwa oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie oraz zapewniały zachowanie właściwej higieny sanitarnej i nie powodowały utraty gwarancji na podłogi specjalistyczne ( sportowe ). Instrukcje producentów dotyczących utrzymania podłóg specjalistycznych dostępne są w jednostce.
● Atesty dopuszczające wykorzystanie używanych środków chemicznych w obiektach użyteczności publicznej muszą być dostępne od ręki i na każde wezwanie użytkownika i służb administracji Uczelni.


 • Przyjmuje się że pomieszczenia będące w trakcie remontu nie są sprzątane w pełnym zakresie czynności na rzecz prac realizowanych w zwiększonym zakresie po zakończeniu prac. Mycie okien po remoncie zaliczane jest do mycia wiosennego lub jesiennego.
 • Zamawiający zastrzega sobie konieczność comiesięcznego potwierdzania wykonania prac przez wyznaczonych pracowników w Domach Studenckich Bliźniak i Jubilatka.
 • Zamawiający zastrzega sobie konieczność potwierdzania wykonania prac okresowych przez wyznaczonych pracowników w Domach Studenckich Bliźniak i Jubilatka.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w faktury potwierdzające zakup i oraz comiesięczną dostawę środków czystości używanych do realizacji prac przez pracowników Wykonawcy.
 • Zamawiający wymaga aby do realizacji prac wykorzystywany był profesjonalny sprzęt a pracownicy używali jednolitej odzieży ochronnej.
 • Godziny prac pracowników skierowanych do realizacji zamówienia należy dostosować do potrzeb kierownika jednostki.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ilości, rodzaju i jakości zadysponowanego do realizacji kontraktu sprzętu czyszczącego oraz maszyn i urządzeń czyszczących.
 • Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru przez min. 1 koordynatora, nie świadczącego usług sprzątania, ale nadzorującego jakość
   pracy osób, wykonujących usługi sprzątania dla Zamawiającego; koordynatorzy dostępni w godzinach pracy tych osób.
 • Przed rozpoczęciem realizacji zadań Zleceniobiorca obowiązany jest do :
 1. uzgodnienia z osobami wyznaczonymi przez kierownika jednostki zasad pobierania i zdawania kluczy od pomieszczeń.

 2. uzgodnienie z osobami wyznaczonymi przez kierownika jednostki sposobu realizacji prac / przede wszystkim godzin realizacji prac itd. /

 3. przekazania Kierownikowi jednostki imiennego wykazu pracowników realizujących prace w jednostce wraz z wyznaczeniem odcinka pracy.

 4. dostarczanie do Działu Eksploatacji pełnego wykazu pracowników realizujących prace w DS. Bliźniak i Jubilatka.

 5. zgłoszenia w formie ustnej i pisemnej w sekretariatach jednostek każdej zmiany obsady skierowanej do realizacji zadania.
Pobieranie 27.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna