Przewodnik do podania o mieszkanie komunalne Składanie podania o mieszkanie komunalnePobieranie 245.04 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar245.04 Kb.
  1   2   3


Przewodnik do podania o mieszkanie komunalne

Składanie podania o mieszkanie komunalne

Mieszkania komunalne zapewniają schronienie i bezpieczeństwo osobom w potrzebie – szczególnie tym, którzy ostatnio byli bezdomni lub potrzebowali wsparcia.

Podanie przeznaczone jest dla osób, które kwalifikują się do otrzymania przydziału mieszkania komunalnego i tym samym uzyskania najlepszej możliwości mieszkaniowej.

Dlatego, jeśli ostatnio byłeś bezdomny albo masz specjalną potrzebę wsparcia lub też wymagasz modyfikacji mieszkania w związku ze swoją niepełnosprawnością, powinieneś wykorzystać tę szansę i powiedzieć nam o tym. Twoja sytuacja może cię uprawniać do przydziału mieszkania przed innymi osobami znajdującymi się na liście oczekujących na mieszkania komunalne.

Wskazówki zawarte w tym przewodniku pomogą ci wypełnić podanie o mieszkanie komunalne Application for Public Housing.

Zapoznaj się dokładnie z treścią tego przewodnika przed wypełnieniem podania.

Jeśli potrzebujesz pomocy

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu podania, możesz poprosić placówkę pomocy społecznej, członka rodziny lub przyjaciela, aby ci w tym pomógł.

Twój lokalny Urząd Mieszkaniowy może cię skierować do placówki pomocy społecznej, lub zorganizować tłumacza do pomocy.

Nasz personel może ci udzielić porady, lecz nie może za ciebie wypełnić podania.

Jak wypełnić podanie

Podanie należy wypełnić DRUKOWANYMI literami.

Podaj nam wszystkie informacje i załącz dokumenty, o które prosimy. Jeśli tego nie zrobisz, może nam zabrać więcej czasu zanim odpowiemy na twoje podanie.

Na ogół, załączone dokumenty muszą być dokumentami oryginalnymi (nie fotokopiami). Personel twojego lokalnego Urzędu Mieszkaniowego może ci zrobić fotokopie.

Podanie o mieszkanie komunalne składa się z dziewięciu części.

Sprawdź, które z tych części musisz wypełnić:


 • Jeśli składasz podanie, jako osoba samotna i nie jesteś w ciąży, wypełnij Części, B, C i D. Możesz pominąć Części E i F, po czym przejdź do Części G na stronie 25 i kontynuuj do końca.

 • Jeśli masz osoby na utrzymaniu lub jesteś w ciąży, wypełnij Części A, B, C, D i E, po czym przejdź do Części G na stronie 25 i kontynuuj do końca.

 • Jeśli masz innych domowników w wieku 18 lat lub powyżej, wypełnij Części A, B, C, D , E i F, po czym przejdź do Części G na stronie 25 i kontynuuj do końca. Możemy dostarczyć dodatkowych kopii Części F jeśli masz więcej, niż jednego domownika.

Upewnij się, że podpisałeś potwierdzenie (Acknowledgement), deklarację i zgodę na stronie 31.

Wypełnij listę kontrolną na stronie 33 formularza, aby się upewnić, że załączyłeś wszystkie wymagane informacje i dokumenty.

Po wypelnieniu podania i załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów, wyślij swoje podanie na adres GPO Box 4057, Melbourne, Victoria 3001 lub złóż osobiście w swoim lokalnym Urzędzie Mieszkaniowym.

Napiszemy do ciebie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania twojego podania, aby cię powiadomić czy twoje podanie zostało zatwierdzone, lub aby cię prosić o dostarczenie dalszych dokumentów lub informacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, odwiedź naszą stronę internetową www.housing.vic.gov.au/applying-for-housing lub skontaktuj się ze swoim lokalnym Urzędem Mieszkaniowym.

Lista naszych Urzędów Mieszkaniowych znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w książce telefonicznej White pages w dziale “government directory”, pod hasłem “Human Services”.

Część A


O tobie i twoich danych kontaktowych

Tu prosimy o twoje dane osobowe w tym twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, dane kontaktowe, status odnośnie prawa stałego pobytu, preferowany język i czy potrzebujesz pomocy tłumacza.

Część B

Dochód i majątekTu pytamy o pieniądze, które otrzymujesz i majątek, który posiadasz.

Twój dochód i majątek muszą być w granicach naszego limitu. Zazwyczaj, co sześć miesięcy uaktualniamy nasz limit dotyczący dochodu i majątku. Poproś o nasz aktualny arkusz informacyjny dotyczący dochodu i majątku (Income and Assets).

Do majątku zazwyczaj zaliczają się pieniądze w banku, akcje, przyczepy kempingowe, nieruchomości, biznesy, i tak dalej.

Majątek na ogół nie obejmuje rzeczy osobistych, twojego samochodu czy mebli, ale może obejmować fundusze emerytalne, jeśli masz do nich dostęp.

Jeśli jesteś pełnym lub częściowym właścicielem domu albo mieszkania - nie kwalifikujesz się do otrzymania pomocy. Jednakże, jeśli nie jesteś w stanie sprzedać lub mieszkać w tym domu czy mieszkaniu, w takich przypadkach mogą się stosować specjalne klauzule. Zasięgnij dalszych informacji na ten temat.

Więcej informacji na temat dochodu i majątku oraz wymaganych przez nas dokumentów znajduje się na stronach 5 i 6 tego przewodnika.The Income Confirmation Service ułatwia nam oszacowanie twoich uprawnień i może oznaczać szybszą odpowiedź.

Jeśli korzystasz z tej usługi, pozwalasz tym samym, aby Centrelink powiadamiał nas o otrzymywanych przez ciebie płatnościach, dokonanych przez Centrelink potrąceniach, twoich dochodach, majątku, potwierdzeniu twojego aktualnego adresu, potwierdzeniu twojego stanu cywilnego, ilości osób, jakie masz na utrzymaniu i stopniu twojej opieki nad nimi.

Jeśli chcesz korzystać z usługi Income Confirmation Service, zaznacz kwadrat “Tak” przy pytaniu B2 i przejdź do pytania B6. Pamiętaj, aby podpisać Income Confirmation Authority na stronie 32 podania.

Jeśli korzystasz z tej usługi, nie musisz nas bezpośrednio informować o twoich dochodach czy majątku, z wyjątkiem posiadanych nieruchomości lub ziemi oraz jednorazowych płatności.

Część C

Pomoc mieszkaniowaTu pytamy czy otrzymujesz pomoc mieszkaniową od jakiejś osoby lub organizacji, oraz prosimy o twoją zgodę na skontaktowanie się z pomagającą ci osobą w celu przedyskutowania twoich potrzeb mieszkaniowych.

Ma to na celu współpracę dla zapewnienia ci najlepszej możliwej pomocy.

Część D

Twoja historia mieszkaniowaTu prosimy o podanie gdzie obecnie mieszkasz i gdzie mieszkałeś poprzednio po to, abyśmy mogli lepiej zrozumieć twoje potrzeby mieszkaniowe.

Jeśli jesteś bezdomny lub byłeś kiedyś bezdomny, być może będziemy mogli ci przydzielić mieszkanie wcześniej, niż innym osobom na liście oczekujących.

Również pytamy czy chcesz być jedyną osobą w twoim miejscu zamieszkania, która może otrzymać informacje o twoim podaniu mieszkaniowym. Prosimy cię o podanie hasła i pytania. To nam pomoże w ochronie twojej prywatności.

Jeśli mieszkasz z innymi osobami, nie będą oni mogli otrzymać jakiejkolwiek informacji dotyczącej twojego podania.

Dostarczenie hasła i pytania pozwoli ci również otrzymać informacje przez telefon na temat twojego podania.

Część E


Osoby na twoim utrzymaniu

Tę część musisz wypełnić tylko wtedy, jeśli • masz dzieci pod swoją opieką

 • spodziewasz się dziecka

 • jesteś przybranym opiekunem zatwierdzonym przez Departament Usług dla Ludności (Department of Human Services)

Prosimy o podanie ich imion i nazwisk, dat urodzenia, płci, statusu dotyczącego prawa stałego pobytu oraz ich dochodów i majątku.

Część F


Inni członkowie domostwa

Tę część musisz wypełnić tylko wtedy, kiedy inni członkowie twojego domostwa w wieku 18 lat lub powyżej występują również o mieszkanie w tym samym podaniu.

Zadajemy te same pytania na ich temat i prosimy o te same dokumenty, o które ciebie prosimy. Poproś o kopię wkładki do Części F, jeśli masz więcej, niż jednego domownika.

Część G


Główny wnioskodawca

Tu prosimy o podanie twoich specyficznych potrzeb mieszkaniowych, na przykład czy • masz historię powtarzającej się bezdomności

 • masz potrzebę modyfikacji mieszkania w związku z niepełnosprawnością

 • mieszkasz w warunkach dużego przepełnienia lub przemocy w rodzinie

 • nie możesz mieszkać ze swoimi dziećmi ze względu na miejsce zamieszkania.

Podane tu informacje pomogą nam ustalić czy możemy ci zaoferować mieszkanie przed innymi osobami na liście oczekujących.

Prosimy o poinformowanie czy chciałbyś otrzymać informacje na temat innej pomocy mieszkaniowej. W tym: • Aboriginal Housing Victoria

 • pożyczki na kaucję na pomoc w wynajęciu mieszkania prywatnego

 • zarejestrowanych towarzystw mieszkaniowych i dostawców

 • spółdzielni mieszkań do wynajęcia

 • domów z umeblowanymi pokojami do wynajęcia

 • programu przenośnych mieszkań (mobile unit program) Departamentu Usług dla Ludności.

Za twoją zgodą możemy wysłać twoje podanie o mieszkanie do:

 • Aboriginal Housing Victoria

 • zarejestrowanych towarzystw mieszkaniowych i dostawców

 • spółdzielni mieszkań do wynajęcia

 • domów z umeblowanymi pokojami do wynajęcia

aby zwiększyć twoją szansę znalezienia odpowiedniego mieszkania na dłuższy okres czasu.

Część H


Gdzie chcesz mieszkać

Prosimy cię o podanie do trzech preferowanych rejonów, w których chciałbyś mieszkać.

Pomimo, że nie możesz wybierać określonej dzielnicy lub miasta, możesz wybierać rejony, w których chciałbyś mieszkać przez wpisanie do trzech rejonów na listach oczekujących.

Niektóre rejony na listach oczekujących składają się z pewnej ilości przyległych dzielnic i miast połączonych ze sobą transportem publicznym. Możesz dostać propozycję mieszkania w jednej z dzielnic w granicach wybranych przez ciebie rejonów na listach oczekujących.

Wykaz rejonów na listach oczekujących znajduje się na stronach od 7 do 11 niniejszego przewodnika.

Pracownicy twojego lokalnego Urzędu Mieszkaniowego mogą ci również podać więcej informacji na temat rejonów na listach oczekujących.

Część I

Główny wnioskodawcaTu prosimy cię o informacje dotyczące twojego aktualnego mieszkania i czy jest ono lub nie jest odpowiednie dla członków twojego domostwa.

Pytamy również o specjalne wymogi, jakie możesz mieć odnośnie zakwaterowania.

Jeśli cierpisz na chorobę, która może być leczona tylko w określonym szpitalu lub przez specjalnego lekarza, możesz poprosić o mieszkanie w rejonie, z którego możesz dojechać do tych miejsc.

Jeśli musisz mieszkać w konkretnym typie mieszkalnictwa, na przykład ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim, możesz poprosić o mieszkanie bez schodów lub z innymi modyfikacjami.

Jeśli istnieją specjalne powody, dla których musisz mieć dostęp do konkretnej lokalizacji lub musisz mieszkać w specjalnym typie budownictwa, poproś swojego lekarza o wyjaśnienie, dlaczego musisz mieć dostęp do danej lokalizacji lub musisz mieszkać w specjalnym typie budownictwa. Poproś lekarza o wyjaśnienie nam tych powodów przez wypełnienie podania Application for Special Accommodation Requirements.

Formularz ten jest dostępny w twoim lokalnym Urzędzie Mieszkaniowym lub na naszej stronie internetowej www.housing.vic.gov.au/applying-for-housing .

Obowiązki głównego wnioskodawcy

Przeczytaj bardzo uważnie stronę 30, ponieważ podane są na niej rzeczy, które musisz zrobić, jako główny wnioskodawca.

Należą do nich:


 • podpisanie deklaracji na stronie 31

 • zrozumienie twoich obowiązków związanych z podaniem o mieszkanie

 • wyrażenie zgody lub potwierdzenie zgody na wszystkie skierowania i dzielenie się informacjami

 • powiadamianie nas zawsze w przyszłości o wszelkich zmianach dotyczących tego podania, łącznie ze zmianami w twoim domostwie lub jeśli wyprowadzisz się i zmienisz adres.

Jest bardzo ważne, abyś nas powiadomił o swojej przeprowadzce zanim zaoferujemy ci mieszkanie.

Jeśli nie będziemy mogli się z tobą skontaktować w sprawie twojego podania, twoje nazwisko może zostać skreślone z listy oczekujących na mieszkanie.

Income Confirmation Service

Usługa Income Confirmation Service pozwala, aby Centrelink powiadamiał nas o otrzymywanych przez ciebie płatnościach, dokonanych przez Centrelink potrąceniach, twoich dochodach, majątku, potwierdzeniu twojego aktualnego adresu, potwierdzeniu twojego stanu cywilnego, ilości osób, jakie masz na utrzymaniu i stopniu twojej opieki nad nimi.

Każdy członek twojego domostwa, który chce korzystać z Centrelink Income Confirmation Service musi podpisać Upoważnienie na stronie 32 podania, aby umożliwić Centrelink udostępnienie Departamentowi informacji na ich temat.

Lista kontrolna

Przeczytaj uważnie listę kontrolną, aby się upewnić, że podałeś wszystkie wymagane informacje i załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli nie dasz nam wszystkich informacji i dokumentów, o które prosimy, odpowiedź na twoje podanie może nam zabrać więcej czasu.

Kilka powszechnych pytań

Jak długo będę musiał czekać na mieszkanie?

Czas oczekiwania różni się między listami oczekujących poszczególnych rejonów.

Na czas oczekiwania może mieć również wpływ ilość kandydatów znajdujących się na liście przed tobą ze względu na ich specjalne potrzeby mieszkaniowe, ilość kandydatów na domy w danych rejonach oraz częstotliwość zwalniania się mieszkań w każdej z lokalizacji.

Twoje odpowiedzi na pytania zawarte w podaniu Application for Public Housing pozwolą nam zrozumieć twoje potrzeby mieszkaniowe oraz ustalić czy powinieneś otrzymać mieszkanie przed innymi osobami znajdującymi się na liście oczekujących.

Ile ofert mieszakniowych otrzymam?

Jeśli twoje podanie zostanie zatwierdzone, otrzymasz ofertę mieszkaniową, gdy mieszkanie stanie się dostępne.

Jeśli nie zaakceptujesz tej oferty, otrzymasz jeszcze jedną ofertę. Jeśli nie zaakceptujesz żadnej z tych ofert, twoje nazwisko zostanie usunięte z listy oczekujących.

Jeśli twoja kandydatura na mieszkanie zostanie zatwierdzona przed innymi osobami na liście oczekujących ze względu na twoje szczególne okoliczności, otrzymasz tylko jedną ofertę jak tylko mieszkanie odpowiadające twoim potrzebom stanie się dostępne.

Jeśli odrzucisz tę ofertę, pozostaniesz na liście ogólnej i otrzymasz drugą ofertę, kiedy twoje nazwisko znajdzie się na samej górze listy a mieszkanie stanie się dostępne. Być może będziesz musiał długo czekać na drugą ofertę.

Zaległości finansowe

Jeśli jesteś nam winien pieniądze za poprzedni wynajem mieszkania komunalnego lub pożyczkę na kaucję, musisz je spłacić lub zacząć spłacać ten dług.

Twoje podanie może zostać zatwierdzone, lecz nie dostaniesz oferty mieszkaniowej zanim nie spłacisz swojego długu.

W pewnych okolicznościach mogą być zrobione wyjątki, ale musisz zawrzeć umowę spłaty i dokonywać regularnych spłat.

Informacje i dokumenty dotyczące dochodu

Jeśli korzystasz z usługi Income Confirmation Service, nie musisz nam podawać informacji na temat twojego dochodu. Jednakże, odnośnie każdego domownika, łącznie z tobą, którzy nie korzystają z Income Confirmation Service, prosimy nas informować o poniższym:Rodzaj dochodu

Obejmuje on zarobki, płatności Centrelink, płatności Austudy, renty Dertamentu ds. Weteranów, płatności na utrzymanie dziecka, dochód z samozatrudnienia lub biznesu, renty zagraniczne, WorkCover, emeryturę, dochód z wynajmu przyczep kempingowych, wypłaty odszkodowań oraz dochód z każdego innego źródła, jak np. z wynajmu nieruchomości, jeśli taką posiadasz.


Dochód tygodniowy brutto

Kwota brutto tygodniowego dochodu przed podatkiem lub jakiekolwiek potrącenia otrzymane przez każdego z domowników.


Numer referencyjny Centrelink (CRN)

Twój numer referencyjny Centrelink (CRN), jeśli otrzymujesz jakiekolwiek płatności z Centrelink.


Numer referencyjny Depertamentu ds. Kombatantów (DVA)

Twój numer referencyjny Departamentu ds. Kombatantów (Department of Veterans’ Affairs), jeśli otrzymujesz od nich jakiekolwiek płatności.


Prosimy o dostarczenie nam dokumentów na potwierdzenie twojego dochodu. Dokumenty te muszą być za okres ostatnich dwóch tygodni. Możesz uzyskać te potrzebne dokumenty telefonując do organizacji lub agencji, która dokonała tych wypłat.

Oto dokumenty, których wymagamy dla każdego rodzaju otrzymanego przez ciebie dochodu.Renta Centrelink, zasiłek lub dodatek i ulga podatkowa da rodziny


Zaświadczenie z Centrelink wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat.

Zarobki

Zaświadczenie od pracodawcy wykazujące twoje tygodniowe lub dwutygodniowe zarobki brutto przed podatkiem lub jakiekolwiek inne potrącenia z ostatnich trzynastu tygodni lub, jeśli mniej niż 13 tygodni, datę rozpoczęcia tam pracy. Obejmuje to nadgodziny, dodatki, bonusy, świadczenia pozapłacowe (salary sacrifice) i świadczenia dodatkowe.
Możesz nam również przedłożyć paski wypłat lub list podpisany przez twojego pracodawcę zaświadczający wysokość twojego dochód brutto w tym okresie. Twoje zaświadczenie o zarobkach musi być zadatowane i podpisane przez twojego pracodawcę.


Austudy, Abstudy

Pismo z Departmentu Zatrudnienia, Edukacji i Szkolenia (Department of Employment Education and Training) wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat.


Stypendia uniwersyteckie i dotacje

Pismo z instytucji lub władz szkolnych przyznających fundusze wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat.


Renta Departamentu ds. Kombatantów

Pismo z Departamnetu ds. Kombatantów (Department of Veterans’ Affairs) wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat.


Płatności na utrzymanie dziecka

Pismo z Agencji Pomocy dla Dzieci (Child Support Agency), zaświadczenie z Centrelink o dochodzie lub Nakaz Sądu Rodzinnego (Family Court Order) wykazujący otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat.
Jeśli twoje alimenty na utrzymanie dziecka nie są regularne lub zmieniają się od czasu do czasu, potrzebujemy pismo z Child Support Agency podające wszystkie otrzymane płatności. Jeśli masz prywatną umowę alimentacyjną, potrzebujemy pismo od osoby dokonującej płatności wykazujące otrzymywane płatności.


Samozatrudnienie, biznes, spółka lub przedsiębiorstwo

Kopia wykazu minimum zysków i strat z ostatnich trzynastu tygodni (łącznie z pisemnym oświadczeniem pod przysięgą Statutory Declaration) od twojego księgowego lub przygotowana przez ciebie, jeśli nie korzystasz z księgowego.
Potrzebujemy również szczegóły dotyczące wszystkich innych dochodów z tego samego okresu.
Przeprowdzamy wyrywkowe kontrole weryfikacyjne rozliczeń podatkowych z wykazem zysków i strat (Notices of Assessment) Australijskiego Urzędu Podatkowego (Australian Taxation Office).


Zagraniczna renta lub dochód


Pismo z Centrelink, zagranicznej organizacji wypłacającej rentę, wyciągi z kont bankowych lub kopie książeczek bankowych wykazujące szczegóły płatności otrzymanych przez ciebie w ciągu ostatnich trzynastu tygodni.


Płatności WorkCover

Pismo z WorkCover wykazujące datę rozpoczęcia płatności i otrzymaną przez ciebie sumę w ciągu ostatnich trzynastu tygodni.


Inwestycje emerytalne lub płatności


Pismo z twojej organizacji emerytalnej wykazujące płatności otrzymane przez ciebie w ciągu ostatnich trzynastu tygodni i kwotę ogólną, którą zainwestowałeś.


Dochód z wynajmu przyczep kempingowych


Pismo z kempingu dla przyczep turystycznych lub kopie pokwitowań wykazujące otrzymane płatności czynszu.


Wypłaty odszodowań z tytułu straty w dochodach


Dokumenty prawne wykazujące daty, kiedy nastąpiła strata dochodów, data rozliczenia odszkodowania, okres prekluzyjny Centrelink (jeśli dotyczy) oraz otrzymane płatności.


Dochód z wynajmu nieruchomości


Kopia ostatniej umowy o wynajem i dowód kwoty brutto otrzymanej z tytułu wynajmu za okres ostatnich trzynastu miesięcy.

Dochód z każdego innego źródła


Dokumenty wykazujące dochód z każdego innego źródła.
Porozmawiaj z personelem lokalnego Urzędu Mieszkaniowego, jakiego rodzaju dokumenty są wymagane, w zależności od źródła tego dochodu.Pobieranie 245.04 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna