Przydział Czynności Dodatkowych dla Nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015Pobieranie 25.62 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.62 Kb.
Przydział Czynności Dodatkowych dla Nauczycieli

w roku szkolnym 2014/2015


  1. Prowadzenie Księgi Protokołów ZS STO w Białymstoku:

- Dorota Bańkowska

- Małgorzata Jaśko

- Genowefa Mijalska


  1. Prowadzenie Kroniki Szkoły:

- Magdalena Olszewska

- Agnieszka Blank

- Joanna Rudzińska

- Ewa Skowrońska


3. Zakup nagród dla uczniów:

- koordynatorzy

- wychowawcy klas

- Małgorzata Jaśko

4. Zespół Uzgodnieniowy ZFŚS:

- Lucyna Paliwoda

- Anna Zalewska

- Natalia Czyżewska

5. Zespół nauczycieli języka angielskiego (ZJA)

- lider – Anna Lelewicz

- Natalia Czyżewska, Arur Mazur
6. Zespół nauczycieli drugiego języka obcego (ZDJO)

- lider – Hanna Szmowska

- Magdalena Olszewska, Gracjana Chocha, Monika Jaroszewicz
7. Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (czytamy wielka literaturę, gazetka szkolna) (ZPH)

- lider – Genowefa Mijalska

- Elżbieta Miezio, Małgorzata Dubrawska, Emilia Chmielewska
8. Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (+ sklepik, opieka nad sprzętem) (ZPMP)

- lider – Dorota Dawidowicz

- Danuta Iwaniuk, Jarosław Paszkowski, Anna Jasińska, Henryk Zalewski, Joanna Łodzińska
9. Zespół nauczycieli świetlicy (ZŚ)

- lider – Ewa Skowrońska

- Małgorzata Jaśko, Monika Jaśko, Karolina Zadykowicz, Emilia Witkowska, Ewa Kapelewska
10. Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i technicznych (dekoracja szkoły na uroczystości i okolicznościowo, opieka nad sprzętem muzycznym) (ZPAiT)

- lider – Agnieszka Blank

- Marzenna Zbierajewska, Karolina Zadykowicz, Elżbieta Ożlańska, Marek Onoszko
11. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego (opieka nad sprzętem sportowym, nagłośnieniowym, boiskiem szkolnym, salą gimnastyczną) ( ZWF)

- lider – Marian Dąbrowski

- Paweł Niechwiedowicz
12. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (ZEW)

- lider – Anna Zalewska

- Krzysztof Tofiło, Lucyna Paliwoda, Barbara Jasiuk, Joanna Rudzińska, Dorota Bańkowska
13. Zespół metodyki pracy umysłowej (ZMPU)

- lider – Kinga Michałowska

- Joanna Niewińska

14. Zespół I (Z 1)

- koordynator – Anna Zalewska

- Lucyna Paliwoda

- Dorota Bańkowska

- Krzysztof Tofiło

- Barbara Jasiuk

- Joanna Rudzińska

- Emilia Witkowska

- Ewa Skowrońska

- Monika Jaśko

- Małgorzata Jaśko

- Elżbieta Ożlańska

- Joanna Niewińska

- Karolina Zadykowicz

- Marzenna Zbierajewska


15. Zespół II (Z 2)

- koordynator – Marian Dąbrowski

- Danuta Iwaniuk

- Emilia Chmielewska

- Joanna Łodzińska

- Hanna Szumowska

- Anna Lelewicz

- Kinga Michałowska

- Chocha Gracjana

- Paweł Niechwiedowicz

- Ewa Kapelewska

- Marek Onoszko

- Natalia Czyżewska
16. Zespół III (Z 3)

- koordynator: Genowefa Mijalska

- Elżbieta Miezio

- Agnieszka Blank

- Monika Jaroszewicz

- Jarosław Paszkowski

- Anna Jasińska

- Małgorzata Dubrawska

- Dorota Dawidowicz

- Artur Mazur

- Henryk Zalewski

- Magdalena Olszewska

- Alina Korolczuk
17. Zespół wychowania prozdrowotnego i ekologicznego (ZWPiE)

- lider – Joanna Łodzińska

-

18. Zespół wychowania patriotycznego i praw człowieka (ZWPiPC)- lider – Genowefa Mijalska

-

19. Zespół wychowania do wolontariatu (ZWDW)- lider – Ewa Kapelewska

-

20. Zespół przeciwdziałania wykluczeniom i pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ZPWiPPP)- lider – Kinga Michałowska

-

21. Zespół savoir vivre (ZSV)- lider – Lucyna Paliwoda

-
22. Zespół w poszanowaniu tradycji regionu (ZPTR)

- lider – Henryk Zalewski

-

23. Zespół wychowania do samorządności (ZWDS)- lider – Elżbieta Miezio

-

24. Zespół wychowania uczestnictwa w kulturze (ZWUwK)- lider – Karolina Zadykowicz

-

25. Zespół wychowania religijnego (ZWR)- lider – Joanna Niewińska

-

26. Zespół orientacji zawodowej (ZOZ)- lider – Korolczuk Alina

-

27. Zespół ds. rekrutacji (ZR)- lider – Mariusz Łupiński

- Dorota Bańkowska, Anna Zalewska, Ewa Skowrońska, Monika Jaśko, Joanna Łodzińska


28. Zespół organizacji dnia codziennego (układanie planu, aktualizowanie planu, dyżury nauczycieli) (ZODC)

- lider – Mariusz Łupiński

- Marian Dąbrowski, Genowefa Mijalska, Anna Zalewska
29. Zespół bazy lokalowej (ZBL)

- lider – Mariusz Łupiński

- Marian Dąbrowski
30. Zespół finansów (ZF)

- lider – Mariusz Łupiński

- Marian Dąbrowski
31. Zespół egzaminów zewnętrznych (analiza) (ZEZ)

- lider – Mariusz Łupiński

-

32. Zespół współpracy międzynarodowej (ZWM)- lider – Natalia Czyżewska

-

33. Zespół badania jakości pracy szkoły (ZBJPS)- lider – Mariusz Łupiński

-

34. Zespół organizacji konkursów przedmiotowych (ZOKP)- lider – Danuta Iwaniuk

-

35. Zespół TIK (strona internetowa, dziennik elektroniczny, facebook, opieka nad sprzętem komputerowym i multimedialnym) (ZTIK)- lider – Marek Onoszko

-
36. Przygotowanie nagród i dyplomów na zakończenie roku szkolnego:

- Marek Onoszko

- Hanna Szumowska

- Joanna Łodzińska

- Danuta Iwaniuk

- wychowawcy klas

- Ewa Skowrońska


37. Przygotowanie sali gimnastycznej do uroczystości szkolnych:

- Marian Dąbrowski

- Agnieszka Blank

- Paweł Niechwiedowicz

- nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie uroczystości
38. Zagospodarowanie tablic na holu dolnym:

- tablica główna – Magdalena Malinowska, koordynatorzy

- przy portierni – Danuta Iwaniuk (udział uczniów w konkursach i egzaminach)

- przy sali gimnastycznej – Paweł Niechwiedowicz

- przy schodach – nauczyciele świetlicy

- pod pucharami bliżej okna – Elżbieta Ożlańska


39. Zagospodarowanie tablic na holu górnym:

- naprzeciw pokoju nauczycielskiego i na korytarzu bocznym – Agnieszka Blank


i Monika Jaśko

- przy sekretariacie – nauczyciele z zajęć pozalekcyjnych

- przy klasie III B – nauczyciele języków obcych

- w wąskim korytarzu – Barbara Jaśko


40. Dyżury nauczycieli w świetlicy w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1) 14.10.2014 – p. Monika Jaśko, p. Małgorzata Jaśko, p. Ewa Skowrońska

2) 05.01.2015 – p. Lucyna Paliwoda, p. Barbara Jasiuk, p. Joanna Rudzińska

3) 07.01.2015 – p. Emilia Witkowska, p. Ewa Kapelewska, p. Kinga Michałowska

4) 13.04.2015 – p. Anna Zalewska, p. Dorota Bańkowska, p. Emilia Witkowska

5) 05.06.2015 – p. Kinga Michałowska, p. Krzysztof Tofiło, p. Ewa Kapelewska6) 26.06.2015 – p. Monika Jaśko, p. Małgorzata Jaśko, p. Ewa Skowrońska
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna