Przygotowanie do egzaminu cz. IVPobieranie 15.97 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar15.97 Kb.
Przygotowanie do egzaminu cz. IV

 1. Wskaż jedną poprawną odpowiedź:

Ołówek i dwa długopisy kosztowały 7zł, zaś takie same dwa ołówki i długopis o dwa złote mniej. Który z układów opisuje daną sytuację , jeśli a oznacza cenę ołówka, a b – cenę długopisu.

A. B. C. D. 1. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:

Tomek za 4 ciastka i 6 batonów zapłacił 29zł. Piotr kupując o dwa ciasta mniej niż Tomek i 2 batony zapłacił o 18 złotych mniej. Który układ przedstawia opisaną sytuację, jeśli x oznacza cenę ciastka, a y cenę batona?

A. B. C. D.
 1. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:

Adam kupił kilka jednakowych zeszytów, za które zapłacił 13,75. Gdyby kupił o 5 zeszytów mniej, zapłaciłby 7,50. Które równanie pozwala wyliczyć cenę jednego zeszytu?

A. B. C. D. 1. Oceń prawdziwość poniższych zdań:

A. Równanie jest równoważne PRAWDA FAŁSZ

równaniu 7x = 0

B. Równanie jest PRAWDA FAŁSZ

równoważne równaniu 3x = 10

C. Równanie jest PRAWDA FAŁSZ

równoważne równaniu 12x = 5 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej i oceń prawdziwość poniższych zdań:

Liczba klocków w małym pudełku jest o 8 mniejsza niż w dużym. W czterech małych pudełkach jest tyle samo klocków co w trzech dużych.

  1. Powyższą sytuację opisuje układ równań

PRAWDA FAŁSZ

  1. Jest zbyt mało danych aby ustalić PRAWDA FAŁSZ

liczby klocków w pudełkach

  1. W małym pudełku są 24 klocki, a w

dużym 32 klocki. PRAWDA FAŁSZ

 1. Oceń prawdziwość poniższych zdań:

Miary kątów trójkąta wynoszą

Zatem trójkąt jest :  1. Rozwartokątny PRAWDA FAŁSZ

  2. Ostrokątny PRAWDA FAŁSZ

  3. Równoramienny PRAWDA FAŁSZ

 1. Dobierz właściwą propozycję:

Wskaż równanie ,którego rozwiązaniem jest wskazana liczba:

Rozw.

Propozycje równań


A.B.

C.A.

B.

C.A.

B.

C.
 1. Połącz w pary liczby x i y wiedząc, że między nimi zachodzi zależność

I. x = 1 II. x = 3

A. y = 1 B. y = 2 C. y = 4

Pary to: I i ……………… oraz II i …………………….


 1. Połącz w pary równania z ich rozwiązaniami:

I. x – 3(2 – x) = 6 II. x – 2(3+ x) = 6

A. x = - 12 B. x = - 6 C. x = 3

Pary to: I i ……………… oraz II i …………………….


 1. Siedem batonów i trzy czekolady kosztowały razem 16,80zł, a takie same cztery batony i pięć czekolad 16,50. Ile kosztuje każda z tych słodkości.

 2. Licznik pewnego ułamka jest połową jego mianownika. Jeśli licznik zwiększymy o 2, a mianownik zmniejszymy o 2 to otrzymamy . Wyznacz ten ułamek.

 3. Uzupełnij luki tak aby otrzymać zdania prawdziwe.

Na pewnej mapie 2cm odpowiada 30km. Zatem:

5 centymetrom odpowiada ……………………kilometrów.…………centymetrom odpowiada 315 kilometrów.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna