Przykładowe zadania z IV powiatowego konkursu „gry z językiem polskim”: Zadanie 4 w oparciu o podane fragmenty „Pieśni o Rolandzie”Pobieranie 43.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.17 Kb.
PRZYKŁADOWE ZADANIA Z IV POWIATOWEGO KONKURSU „GRY Z JĘZYKIEM POLSKIM”:

Zadanie 4


W oparciu o podane fragmenty „Pieśni o Rolandzie” i „Iliady” uzupełnij tabelę. Wskaż po 3 cechy osobowości idealnego wojownika (wspólne dla obu bohaterów) i zilustruj je odpowiednimi cytatami z tekstów.


Achilles

Roland

Cytat


Cecha

Cytat

Cecha
Zadanie 5

Dokonując interpretacji podanych poniżej wierszy


 1. wskaż podmiot liryczny w obu tekstach

 2. wpisz w tabelę po 3 określenia dotyczące kamyka i cebuli i wskaż 3 różne środki stylistyczne, którymi zostały one wyrażone

 3. wpisz 3 określenia podmiotu lirycznego


Cebula


Kamyk


Podmiot lirycznyZadanie 6


Przeczytaj uważnie opowiadanie S. Mrożka pt. „Nobel”. Następnie zbuduj kilkuzdaniową wypowiedź, w której jako jeden z bohaterów tekstu, uświadomisz nieuprzejmą babcię klozetową:


 1. czym jest nagroda Nobla
 1. kto spośród polskich literatów ją otrzymał

c) wskaż także źródło komizmu sytuacyjnego w opowiadaniu.

Klucz odpowiedzi
Zad.1.(3pkt)
Cecha – honorowy (zacięty, żądny zemsty)

Achilles: „jak orzeł górski (...) tak z zaciętością Achilles pędził

Roland: „nie daj Bóg, by zhańbiono(...) przysięgam wam, wszyscy skazani są na śmierć”

Cecha – odważny (żądny zemsty)

Achilles: „orzeł z wrzaskiem straszliwym z bliska uderza”

Roland: „Roland wali krzepko”

Cecha – pełen pogardy (bezwzględny)

Achilles: „ty mi przeklęty Hektorze, o żadnych układach nie gadaj”

Roland: „synu niewolnika (...) takie ścierwo, jak ty”
Zad.2.(3pkt)


 1. podmiotem lirycznym jest człowiek/ludzie

 2. określenia cebuli

- „mogłaby wejrzeć w siebie cebula bez przerażenia”(personifikacja)

- „najnadobniejszy brzuch świata”(przenośnia)

- „w jednej po prostu druga(...)echo złożone w chór”c) określenia kamyka

- „ pilnujący swych granic”- „jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności”(epitet)

- „o zapachu który niczego nie przypomina niczego nie płoszy”(powtórzenie)

d) określenia podmiotu lirycznego

- „w nas tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności”

- „interno w nas interny anatomia gwałtowna”

- „czuję ciężki wyrzut kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło”

A=1pkt

B +C+D=1pktŚrodki stylistyczne (3 różne)=1pkt

Zad.3. 1. Nagroda Nobla – prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie, ustanowione w 1895 r. przez Alfreda Nobla, przyznawane corocznie w rocznicę śmierci fundatora, za najwybitniejsze osiągnięcia z pięciu dziedzin (fizyki, chemii, medycyny, literatury, fizjologii, a także osobom lub instytucjom działającym na rzecz pokoju.

 2. Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla – H. Sienkiewicz, W. Reymont, Cz. Miłosz, W. Szymborska

 3. Źródłem komizmu było niezrozumienie przez babcię słowa „nobel”(sądziła, że to wstydliwa choroba)


 1. Popraw zdania. Podaj związki frazeologiczne, których przemieszanie spowodowało utworzenie błędnych połączeń wyrazowych: 1. Maratończycy ukończyli bieg przemoczeni do szpiku kości.

 2. Powinien stuknąć się w pierś i zabrać się do pracy.

 3. Czy sądzicie, że wyrzucilibyśmy na wiatr tyle pieniędzy?

Odpowiedzi: punkt przyznaje się za podane obu związków frazeologicznych

Ad. a) przemoknąć do suchej nitki oraz być zepsutym do szpiku kości lub przemarznąć do szpiku kości (1pkt)

Ad b) stuknąć się w głowę i bić się w piersi ( 1pkt)

Ad c) rzucać (słowa) na wiatr i wyrzucać pieniądze w błoto (1pkt)
 1. W których z podanych zdań czasownik posiadać należy zastąpić jego synonimem?

 1. Piłkarze szkoccy posiadali przez cały czas wyraźną przewagę.

 2. Kowalski posiadał już wtedy 200 hektarów ziemi ornej.

 3. Ten proszek posiada przyjemny zapach.

Odpowiedzi:

Ad. a) mieli (1pkt)

Ad. b) zdanie poprawne (1pkt)

Ad. c) ma przyjemny zapach bądź odznacza się przyjemnym zapachem (1pkt) 1. Przeczytaj uważnie fraszkę Jana Kochanowskiego Do gór i lasów a następnie odpowiedz na poniższe pytania:

Wysokie góry i odziane lasy!
Jako rad na was patrzę, a swe czasy
Młodsze wspominam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbały.
Gdziem potym nie był? Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy.
Dziś żak spokojny, jutro przypasany
Do miecza rycerz; dziś miedzy dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasię cichy
Ksiądz w kapitule, tylko że nie z mnichy
W szarej kapicy a z dwojakiem płatem;
I to czemu nic, jesliże opatem?
Taki był Proteus, mieniąc sie to w smoka
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka.
Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

 1. Wyjaśnij do jakich wydarzeń z życia osobistego nawiązuje poeta w słowach:

 1. Dziś żak spokojny…

 2. Dziś między dworzan w pańskim pałacu… 1. Podkreśl dwie cechy idealnego człowieka renesansu, które odnajdujesz w postaci Jana Kochanowskiego wyłaniające się z wiersza:Wszechstronnie wykształcony, oczytany;

Zna języki starożytne i kilka nowożytnych;

Wykwintny gust;

Ciekawość świata;

Zdystansowanie wobec namiętności ludzkich;

 1. Wskaż w wierszu apostrofę.

Odpowiedzi:

 1. a) student na Akademii Krakowskiej b) dworzanin na dworach możnowładców, a także na dworze królewskim Zygmunta Augusta; (1pkt)

 2. Ciekawość świata;

Zdystansowanie wobec namiętności ludzkich; (1pkt)

 1. Wysokie góry i odziane lasy (1pkt)

: podstrony
podstrony -> Podróże w czasie z językiem niemieckim” – spotkania miłośników historii i języka niemieckiego. Rok szkolny 2010/11
podstrony -> Abc metod aktywnych w nauczaniu języka polskiego” opracowała Halina Kochan Wstęp
podstrony -> Otwieram galerię ‘wielkich angielskich’ tego świata
podstrony -> Umowa wspóŁpracy
podstrony -> Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w szkole podstawowej w wandalinie
podstrony -> Program profilaktyczny szkoły podstawowej w ochojnie cele programu
podstrony -> Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych „Electronics Workbench 0”
podstrony -> Tytus Liwiusz
podstrony -> Poranny krąg w sali doświadczania świata
podstrony -> Bł. jan paweł II – papież rodziny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna