Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”Pobieranie 22.7 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar22.7 Kb.
Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Uczymy się przez działanie. „Jest tylko jeden sposób nauki-przez działanie” P.Coelho.


Nazwa szkoły/placówki


Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi


Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.


  1. 62-800 Kalisz; gmina/powiat: Kalisz

  2. tel. 62 765 34 3.

  3. sekretariat@sp17.kalisz.pl

  4. www.sp17.kalisz.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

mgr Jolanta Świniarska, nauczycielka przyrody mgr Katarzyna Kacperska,nauczycielka przyrody
mgr Sylwia Machowicz, nauczycielka przyrody1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).


Kontekst projektu:

Podczas realizacji tematów:
- w klasie 5 „Dlaczego mydło i proszek zmywają brud?" ,
- w klasie 4 "Jak być przyjaznym dla środowiska", często spotykamy się z pytaniami uczniów: Jak powstaje mydło, papier? Teoretyczna strona tych procesów jest skrótowo prezentowana podczas lekcji (przyrody i techniki), ale poznanie ich
od strony praktycznej powoduje, że wiedza zostaje przez uczniów lepiej przyswojona.


- w klasie 6. realizowane są zagadnienia związane z tematem "Planeta Ziemia". Udział w  zajęciach astronomicznych (w obserwatorium) pozwoli uczniom zgłębić wiedzę na temat wszechświata. Układ Słoneczny to dla dzieci abstrakcja, dlatego wizualizacja jego modelu podczas seansu w obserwatorium wpłynie na lepsze zrozumienie teoretycznej strony zagadnień. W roku szkolnym 2013-2014 poprzedziliśmy projekt pilotażem. Odbyły się warsztaty mydlarskie, papiernicze i astronomiczne. Wszystkie cieszyły się powodzeniem. Udział uczniów był stuprocentowy. Zachęcone tym sukcesem postanowiłyśmy kontynuować opisane wcześniej działania w sposób cykliczny (rokrocznie).
Cele projektu:

1. Utrwalenie wiedzy omawianej na lekcjach przyrody.

2. Poszerzenie tej wiedzy;

3. Zdobycie nowych, praktycznych umiejętności.

4. Kształtowanie postawy ekologicznej, troska o środowisko.
5. Zrozumienia trudnych pojęć (warsztaty astronomiczne).


6.Rozbudzenie zainteresowań uczniów dziedzinami nauki (chemia, astronomia).

7. Własnoręczne wykonanie mydła i papieru tradycyjną metodą ( aspekt historyczny ).

8. Rozwijanie kreatywności.

9. Twórcza zabawa.

10. Integracja zespołu klasowego.

Innowacyjność projektu:

Innowacyjność projektu polega na pogłębieniu wiedzy z zakresu materiału omawianego na lekcjach przyrody. Dzięki udziałowi uczniów w warsztatach: mydlarskich, papierniczych i astronomicznych, prowadzonych metodami praktycznymi, dzieci utrwalą zdobytą wiedzę i poszerzą ją. Realizacja projektu doprowadzi do zrozumienia trudnych pojęć, rozbudzi u uczniów zainteresowania różnymi dziedzinami nauki.

Etapy realizacji projektu:

1. Przekazanie informacji o organizacji warsztatów wychowawcom klas 4-6.

2 Przekazanie informacji o projekcie rodzicom (podczas zebrań).

3. Podpisanie przez rodzica zgody na udział dziecka w warsztatach.

4. Nawiązanie współpracy z osobami kompetentnymi w organizacji warsztatów.

5.Przygotowanie uczniów do udziału w zajęciach podczas realizacji tematów na lekcjach przyrody.

6. Udział uczniów w zajęciach.

7. Wypełnienie przez uczestników ankiety ewaluacyjnej dla koordynatora projektu.


2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).


Realizowany projekt ma ogromny wpływ na rozwój uczniów.

1. Uczniowie utrwalili wiedzę omawianą na lekcjach przyrody.

2. Poszerzyli tę wiedzę.

3. Zdobyli nowe, praktyczne umiejętności.

4. Kształtowali postawę ekologiczną (zrozumieli, dlaczego dbanie o środowisko jest priorytetem naszych działań);

5. Poznali aspekt historyczny produkcji papieru i mydła, atrakcją były stroje średniowieczne (prowadzący ubrani są w stroje stylizowane z epoki ).

6. Poznali i zrozumieli trudne, nowe pojęcia astronomiczne.

7.Rozbudzili zainteresowanie poznanymi dziedzinami nauki (chemia, astronomia)

8. Własnoręcznie wykonali mydło i papier tradycyjną metodą.

9. Rozwinęli kreatywne myślenie i działanie.

10. Zrozumieli, że nauka poprzez zabawę to przyjemność.

11. Zintegrowali się jako zespół klasowy przez działanie/pracę.

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.


W przypadku tak dużej szkoły jak nasza jedynym problemem może być bezkolizyjne dopasowanie terminów realizacji zajęć z planem zajęć szkonych.W ramach opłaty organizatorzy warsztatów zapewniają materiały, narzędzia i prowadzenie. W przypadku naszej szkoły (w klasach 4-6 jest około 450 uczniów) zajęcia te nie byłyby możliwe bez współdziałania wszystkich nauczycieli przyrody. W celu realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z Warsztatami Edukacyjnymi z Inowrocławia;4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).


http://sp17.kalisz.pl/aktualnosci/117-uczymy-sie-przez-dzialanie


Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Jolanta Świniarska, Katarzyna Kacperska, Sylwia Machowicz


Dyrektor szkoły

Kinga Pisula

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726

61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna