Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”Pobieranie 19.35 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.35 Kb.
Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Wolontariat zadaniem na dziś, jutro i całe życie.


Nazwa szkoły/placówki


Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej


Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.


61-472 Poznań

poznański
ul. Świerkowa 8
tel. 61 8 32 19 49
fax. 61 8 32 34 21
zsm@poznan.interklasa.pl
www.zsken.pl


Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Małgorzata Wower, Artur Błaszak, Klaudia Ackermann, Ks. Krystian Gramza


1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).


Działalność wolontariacka w naszej szkole rozpoczęła się formalnie w 2013 roku, kiedy to wiele różnych, spontanicznych akcji zostało uporządkowanych i przypisanych do poszczególnych opiekunów. Obecnie wolontariat w ZSM obejmuje 22 obszary, tak, by każdy uczeń znalazł dla siebie działanie zgodne z jego predyspozycjami, ale też kształtujące nowe umiejętności. Mamy ponad 160 czynnych wolontariuszy i kilka wyjątkowych akcji na koncie. Należy zaznaczyć, iż większość tych działań odbywa się cyklicznie i z roku na rok przyciąga znaczną liczbę uczniów.

Nadrzędny cel wolontariatu, jakim jest bezinteresowna pomoc, współistnieje z wychowaniem młodzieży w duchu współpracy i odpowiedzialności. Są to postawy szczególnie ważne ze względu na oferowane przez ZSM kierunki kształcenia. Nasze „klasy mundurowe”: policyjne, strażackie, sportowo obronne oraz klasy psychologiczno-pedagogiczne przyciągają młodzież ukierunkowaną na działanie dla drugiego człowieka.Szlachetna idea wolontariatu jest więc integralną częścią programu wychowawczego szkoły, którego główny cel to stworzenie warunków sprzyjających społecznemu rozwojowi uczniów.2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).


W trakcie realizacji zadań wolontariackich uczniowie nabywają wielu kompetencji, niezbędnych w życiu społecznym, jak i zawodowym. Najważniejsze z nich to: współpraca w grupie, odpowiedzialność, kreatywność, systematyczność i obowiązkowość czy organizacja pracy. Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz empatia to wartości wyróżniające naszą młodzież, której działalność została uznana za najlepszą w Poznaniu i uhonorowana I miejscami w Konkursach: Poznański Wolontariusz Roku 2015 – kategoria zespołowa oraz Barwy Wolontariatu 2015. Najważniejsze akcje, w których braliśmy i bierzemy nadal udział to: dyżury 68 wolontariuszy w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki (raz na dwa tygodnie uczniowie bawią się z dziećmi, pomagają odrabiać lekcje, uczą j. angielskiego), zabezpieczanie imprez sportowych na terenie Powiatu Poznańskiego – w zależności od potrzeb: od 20 do 70 uczniów: Wings for life – 42 uczniów, Aero festiwal - 48 uczniów, Maraton Poznański 2014, 2015 – 64 uczniów, Półmaraton Poznański 2014, 2015 – 68 uczniów, 5 Luboński Bieg Niepodległości – 40 uczniów i inne, Motyli Wolontariat przy Hospicjum Palium, zbiórki żywności w związku ze Światowym Dniem Walki z Głodem–ponad 80 kg żywności, współpraca z DOT "ŻURAWINKA"- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem, udział w WOŚP, współpraca z Policją przy organizacji XIII Festynu Charytatywnego „Niebiescy Dzieciom”, działania w ramach Szkolnego Koła Caritas i wiele innych.

Udział w wolontariacie rozwija poczucie wartości uczniów, co z kolei motywuje ich do podejmowania kolejnych działań na różnych płaszczyznach życia społecznego.
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.


Realizacja naszych akcji wolontariackich opiera się na ścisłej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego. Każde działanie poprzedza intensywna praca nauczycieli, których zadaniem jest przygotowanie akcji przede wszystkim pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży. Kolejny etap to opracowanie harmonogramu i przyporządkowanie zadań zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami uczniów. Sprawna realizacja samej akcji wymaga użycia współczesnych komunikatorów oraz portali społecznościowych, które pozwalają na szybkie przekazywanie informacji uczestnikom akcji.

Współpraca w ramach wolontariatu opiera się na wzajemnej życzliwości, zaufaniu oraz otwartości. Podczas realizacji zadań uczniowie ZSM okazali się godni zaufania i niezawodni, czego efektem jest cykliczność akcji.
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).


Wszystkie nasze akcje wolontariackie opisywane są na stronie internetowej ZSM oraz szkolnym facebooku. Informacje można również znaleźć na stronach:
https://www.facebook.com/zsken/

http://wtkplay.pl/video-id-22316-najlepsi_wolontariusze_w_poznaniu

https://www.facebook.com/groups/698576933588230/

https://www.youtube.com/watch?v=aMKMOE4c_aE

http://www.poznan.pl/mim/ngo/news/poznanski-wolontariusz-roku-2015-nagrody-rozdane,88764.htmlOświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726

61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna