Przystępujesz do rozwiązania zadań finałowych I powiatowego Konkursu Informatycznego. Na rozwiązanie testu masz 60 minutPobieranie 19.45 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.45 Kb.
Przystępujesz do rozwiązania zadań finałowych I Powiatowego Konkursu Informatycznego. Na rozwiązanie testu masz 60 minut.


 1. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia.

 2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

 3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym lub granatowym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.

 4. W zadaniach od 1 do 25 są podane trzy odpowiedzi: a, b, c. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz kratkę z odpowiadającą jej literą.


Życzymy powodzenia!

TEST FINAŁOWY

I POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

INTERNET – ALGORYTMY - MULTIMEDIA”

 1. Kompilator jest to:

  1. program zamieniający kod źródłowy programu na kod języka wewnętrznego komputera,

  2. program tłumaczący kolejne instrukcje i wykonujący je od razu,

  3. program dokonujący kompresji kodu źródłowego napisanego programu.

 2. Iteracja to:

  1. przetwarzanie ikon,

  2. programowe przetwarzanie czynności,

  3. dołączanie rysunków do tekstu.

 3. Parametrem charakteryzującym wydajność drukarki jest:

  1. cps,

  2. dpi,

  3. bps.

 4. Transmisję portu USB można scharakteryzować jako:

  1. wejście,

  2. wejście-wyjście,

  3. wyjście.

 5. OCR to skrót oznaczający oprogramowanie do:

  1. kompresji danych,

  2. digitalizacji dźwięku,

  3. rozpoznawania pisma.

 6. Wartość dziesiętna liczby dwójkowej 11100 wynosi:

  1. 18,

  2. 28,

  3. 36.

 7. Algorytm to:

  1. nazwa języka programowania,

  2. sposób postępowania,

  3. powtarzanie czynności.

 8. 1 Kilobajt to:

  1. 100 bajtów,

  2. 210 bajtów,

  3. 8 bajtów.

 9. DIR – polecenie systemu DOS służy do:

  1. utworzenia nowego katalogu,

  2. wyświetlenia informacji o zawartości katalogu i plikach,

  3. przeniesienia plików.

 10. Które z rozszerzeń nazw określają pliki zawierające animacje:

  1. PAS, BAS, CPP

  2. FLI, AVI, MPG,

  3. XLS, WPS, WAV.

 11. Która z nazw oznacza język programowania:

  1. UNIX,

  2. JAVA,

  3. MICROGRAFIX.

 12. Plik filmowy na płycie DVD ma rozszerzenie:

  1. mpg,

  2. vob,

  3. avi.

 13. Kontroler, który umożliwia podłączenie dodatkowych dysków, na których będzie wykonywana kopia systemu to:

  1. UltraDMA,

  2. ATAPI,

  3. RAID.

 14. Router to:

  1. koncentrator,

  2. pomost,

  3. zwrotnica.

 15. „Supervisor” to inaczej:

  1. zwykły użytkownik,

  2. sprzętowiec,

  3. administrator.

 16. W edytorze tekstu MS Word skrót klawiszowy „Ctrl+home” oznacza:

  1. przejście na początek linii,

  2. przejście o stronę ekranu w górę,

  3. przejście na początek tekstu.

 17. Z czym kojarzysz zapis: 255.255.255.0

  1. z serwerem WINS,

  2. z maska podsieci,

  3. z serwerem administratora.

 18. DNS służy do:

  1. wskazania w sieci serwerów potrafiących zmieniać nazwę internetową komputera IP,

  2. łamania kodów programów komputerowych, tzw. „crack DNS”,

  3. podtrzymywania napięcia, tzw. „UPS-DNS”.

 19. BIOS to:

  1. podstawowe procedury sterowania podsystemami komputera osobistego, zapisane w pamięci ROM,

  2. system operacyjny,

  3. miejsce w pamięci ROM, zarezerwowane na automatyczną instalację np. Windows’a i jego sterowników.

 20. SMTP określa:

  1. serwer poczty przychodzącej,

  2. serwer poczty wychodzącej,

  3. serwer administratora.

 21. Informacje w pamięci operacyjnej przechowywane są w postaci:

  1. zbioru dyskowego,

  2. zbioru znaków,

  3. zbioru wartości liczbowych.

 22. Struktura hierarchiczna dysku pozwala otworzyć zbiór „plik1” ścieżką dostępu:

  1. c:plik,plik1;

  2. c:\kat1\plik1;

  3. c:\plik1\kat1;

 23. Instalacja programu dotyczy:

  1. załadowania do pamięci,

  2. ustawienia podstawowych jego parametrów,

  3. załadowania wszystkich plików na dysku w postaci rozpakowanej.

 24. Programy kopiowane z sieci Internet są archiwizowane ze względu na:

  1. zwiększenie szybkości transmisji,

  2. bezpieczeństwo przesyłania danych,

  3. łatwość korzystania z dostępu do danych.

 25. INTERFEJS oznacza:

  1. przewód RJ-454, łączący urządzenia peryferyjne, bardzo od siebie oddalone, współpracujące z gniazdami sieciowymi,

  2. gniazdo sieciowe,

  3. złącze pozwalające na wymianę informacji między komputerem a urządzeniami peryferyjnymi.

 26. W edytorze MS Word automatyczne wstawianie np. adresów z tabeli na kolejne koperty jest możliwe dzięki poleceniu..............................................................., znajdującemu się w menu............................... .

 27. Aby kolejny rozdział pracy zaczynał się zawsze na nowej stronie na końcu poprzedniego rozdziału należy użyć polecenia......................................................., znajdującego się w menu.............................. .

 28. Usuwanie informacji z dysku sieciowego wymaga.............................................................. przez użytkownika tego dysku.

 29. Podprogram „Otoczenie sieciowe” jest integralną częścią....................................................

 30. Triada podstawowych kolorów, z których składane są barwy wyświetlane na ekranie monitora to ............................... .

 31. Wyjaśnij znaczenie następujących pojęć:

a) PLOTER.............................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b)APLET……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c) KLASTER………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

d) HTTP…………………………………………………………………………………......

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


32. W
idzisz fragment arkusza kalkulacyjnego. W komórkach D2 i E2 pokazano wpisane tam formuły.

 1. Jaka będzie wartość w komórce D2?

 2. Jaka będzie wartość w komórce E2?

 3. Jaka będzie formuła w komórce E3 jeżeli skopiujemy tam formułę z komórki E2?

 4. Jaka będzie formuła w komórce F2 jeżeli skopiujemy tam formułę z komórki E2?

 5. Jaka będzie formuła w komórce D3 jeżeli skopiujemy tam formułę z komórki D2?

 6. Jaka będzie wartość w komórce D3 po takim kopiowaniu?

 7. Jak powinna wyglądać formuła w komórce D2, jeżeli będziemy chcieli ją kopiować do D3 i D4?
 1. Wyjaśnij znaczenie następujących wyrażeń angielskich:

draw........................................................ open ..........................................................


setting ..................................................... create ........................................................
file .......................................................... fixed .........................................................
font ......................................................... frequency .................................................
34. Przedstaw graficznie algorytm obliczający i wypisujący kwadraty liczb naturalnych mniejszych od 20.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna