Ps-i. 0003 2013. Kss szanowny Pan Jerzy Forajter Przewodniczący Rady Miasta KatowicePobieranie 12.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.83 Kb.
Katowice, dn. 02.10.2013 r.

PS-I.0003.3.2013.KSSSzanowny Pan

Jerzy Forajter

Przewodniczący Rady

Miasta Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2013r., znak: BRM.0005.54.2012 w sprawie wydania aktualnej opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom” (PU-282/12), uprzejmie informuję, że obecnie w mieście Katowice realizowany jest przyjęty uchwałą nr LXV/1556/06 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2006 r. „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013”, który szczegółowo określa programy profilaktyczne realizowane w ramach zaplanowanych na program środków.

W ramach w/w programu wieloletniego od 2007 roku w mieście Katowice realizowane są szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczych z terenu Katowic oraz dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Katowicach, a od 2012 roku dodatkowo dla dzieci z katowickich rodzin zastępczych. W 2013 roku zaplanowano objęcie szczepieniem p/pneumokokom:

- dzieci w wieku poniżej 5 roku życia, które uprzednio nie były szczepione przeciwko pneumokokom z domów dziecka i placówek opiekuńczych z terenu Katowic (umowa na kwotę 11 960,00 zł, planuje się zaszczepić 36 dzieci);

- dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego w Katowicach - zaplanowano objęcie szczepieniem dzieci w wieku 12 – 23 m-ce, którym zostaną podane dwie dawki szczepionki skoniugowanej 13-walentnej p/pneumokokom oraz dzieci w wieku 24 m-ce i powyżej, które otrzymają jedną dawkę szczepionki (umowa na kwotę: 118 404,00 zł, planowane jest wykonanie 396 szczepień);

- dzieci umieszczone w katowickich rodzinach zastępczych w wieku od 24 miesiąca życia do 5 roku życia, którym podana zostanie jedna dawka szczepionki (umowa na kwotę: 6 358,00 zł, planowane jest wykonanie 22 szczepień).


W 2013r., zgodnie z przywołaną wyżej uchwałą, planowana wysokość środków finansowych na realizację wszystkich zadań w/w programu wynosi 1.062.000,00. W ramach tej kwoty brak jest możliwości ujęcia zaproponowanego do realizacji programu szczepień p/pneumokokom, obejmującego całą populację dzieci z kolejnych roczników o którym mowa w piśmie z dnia 20.09.2013 r. (znak: BRM.0005.54.2012).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z tym, że obecny Program obowiązuje do końca 2013 roku, powołano Zespoł Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, który opracował projekty programów zdrowotnych planowanych do realizacji w ramach nowego „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020”. Po dokonaniu szczegółowej analizy stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Katowic opracowane zostały nastepujące projekty programów zdrowotnych:  1. Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice,

  2. Program profilaktyki zachorowań na grypę – „Słoneczna Jesień”,


  1. Profilaktyczna opieka nad uczniami,

  2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia,

  3. Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych miasta Katowice,

  4. Program profilaktyki dla osób „ trzeciego i czwartego wieku”,

  5. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice na lata 2014-2020.

Wśród nowoopracowanych projektów programów zdrowotnych jest „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom”, który skierowany jest do grup dzieci do lat 5 szczególnie narażonych na zachorowanie z uwagi na fakt przebywania w dużych skupiskach, jakimi są: żłobek, domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Planowany do realizacji program opracowany przez Zespół Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia jest programem bardziej efektywnym kosztowo, ponieważ zgodnie z danymi epidemiologicznymi nosicielstwo pneumokoków jest najwyższe wśród dzieci przebywających w dużych skupiskach.

Ponadto informuję, że projekt „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia” opracowany przez Zespół otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie (opinia Prezesa AOTM na 222/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.).

Z uwagi na harmonogram prac nad projektem budżetu na rok 2014 proponuję, aby procedowanie nad projektem „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom” nastąpiło na Komisji Polityki Społecznej w listopadzie 2014 roku.

Z poważaniemDo wiadomości:

  • BRM

  • Sekretarz Miasta

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna