PS. IV. 0003 ag szanowna Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca Biura Rady MiastaPobieranie 13.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.11 Kb.
Katowice, dnia 18.02.2016 r.

PS.-IV.0003. .2016.AGSzanowna Pani

Krystyna Siejna

Przewodnicząca Biura Rady Miasta

W odpowiedzi na zapytanie z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2016 r. dotyczące udzielenia odpowiedzi w sprawie form transportu osób w wieku 25+ do ośrodków terapeutycznych na terenie Katowic uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” w dniu 12 maja 2015 r. została zawarta umowa dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą „Stworzenie nowej placówki dla podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną i dużymi deficytami fizycznymi powyżej 25 rż.” z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie Koło w Katowicach -Giszowcu z siedzibą w Katowicach przy ul. Gościnnej 8 na prowadzenie tzw. Placówki 25+ w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 21 B/1.

Organizacja przystępując do otwartego konkursu ofert nie ujęła w kosztorysie kosztów transportu do ośrodka, w związku z powyższym przyznana dotacja obejmowała pokrycie kosztów remontu
w kwocie 88.500 zł oraz działalność bieżącą w kwocie 47.500 zł. Umowa na 2016 r. została przedłużona w formie aneksu na kwotę 228.000 zł na działalność bieżącą ośrodka, gdzie w ramach dotacji nie przewiduje się kosztów transportu.

W związku z powyższym, w chwili obecnej 7 podopiecznych dojeżdża do ośrodka we własnym zakresie. Uczestnicy Placówki „25+” są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną


i dużymi deficytami fizycznymi (na wózkach), dlatego dowożeni są przez rodziców prywatnymi samochodami, gdyż transport komunikacją miejską jest dla nich niemożliwy.
Oprócz ośrodka całodniowego miasto Katowice dofinansowuje zajęcia popołudniowe dla osób niepełnosprawnych 25 +. Zadania realizowane w formie zajęć popołudniowych prowadzone są przez:
1) Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki Katowice ul. Teofila Ociepki 8a

"Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"

zadanie pn."Świetlica środowiskowa" – podopieczni uczestniczący z zajęć w „Świetlicy Środowiskowej” nie korzystają z przewozu, ponieważ Ci którzy mieszkają
w pobliskich dzielnicach przychodzą na zajęcia sami lub przyprowadzają ich rodzice. Osoby mieszkające poza dzielnicą, również dojeżdżają samodzielnie ze względu na to, że rodzice mimo wszystko starają się ich usamodzielnić.
2) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach-Giszowcu Katowice ul. Gościnna 8

"Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"

zadanie pn. "Organizacja zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, terapii zajęciowej, edukacji podtrzymującej nabyte umiejętności dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice" –

uczestnicy zajęć popołudniowych są mieszkańcami Giszowca nie wymagają transportu do Ośrodka.

Ponadto informuję, iż Urząd Miasta Katowice od 1 stycznia 2016 roku kontynuuje realizację transportu dla osób niepełnosprawnych dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice. Usługę tą świadczy Firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach. Transport adresowany jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych i niedowidzących w kolejności:


  1. - osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem - w pierwszej kolejności,

  2. - osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  3. z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,

  4. - osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem

  5. niepełnosprawności z kodu „0”,

Cennik usługi transportowej w 2016 roku przedstawia się następująco:

opłata stała 3,00 zł, opłata zmienna za kilometr 1,20 zł, opłata postojowa za godzinę 10,00 zł.

Dopłata Miasta Katowice do każdego kilometra jazdy z pasażerem- 5.00 zł/km netto.

Łączne środki finansowe na realizację transportu dla osób niepełnosprawnych w 2016 r. wynoszą 118.800 zł.Z poważaniem

Do wiadomości:

1.Sekretarz Miasta2.Biuro Rady Miasta

3.a/a
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna