Psychologia poznawcza – 6 godz. Spostrzeganie I uwagaPobieranie 10.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.54 Kb.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA – 6 GODZ.
Spostrzeganie i uwaga

 • Spostrzeganie – definicja pojęcia

 • Bodziec dystalny, bodziec proksymalny

 • Wrażenie

 • Stałości spostrzegania (kształtu, jasności, wielkości, barwy)

 • Spostrzeganie głębi (jednooczne i dwuoczne wskazówki głębi)

 • Procesy góra-dół i dół-góra w spostrzeganiu

 • Fazy procesu spostrzegania (rejestracja sensoryczna, ocena emocjonalna, rozpoznanie treści bodźca, ocena znaczenia metaforycznego)

 • Prawa organizacji spostrzegania

 • Gotowość i obronność percepcyjna

 • Uwaga – definicja pojęcia

 • Funkcje uwagi

 • Teorie uwagi

 • Teoria detekcji sygnałów

 • Percepcja podprogowa

 • Torowanie

 • Adaptacja sensoryczna i habituacja

 • Uwaga selektywna – efekt cocktail party

Literatura:

T. Maruszewski (2001) Psychologia poznania. Rozdział 2 - Spostrzeganie i Rozdział 3 - Uwaga

R. Sternberg (2001) Psychologia poznawcza. Rozdział 4 – Percepcja i Rozdział 4 Uwaga i świadomość


Uczenie się i rozwój poznawczy

 • Warunkowanie klasyczne (bodziec bezwarunkowy, bodziec warunkowy, reakcja bezwarunkowa, reakcja warunkowa, generalizacja, różnicowanie, warunkowanie

 • Warunkowanie instrumentalne

 • Stadia rozwoju poznawczego wg. teorii Jeana Piageta

Literatura:

T. Maruszewski (2001) Psychologia poznania. Rozdział 5 – Procesy pamięciowe

R. Sternberg (2001) Psychologia poznawcza. Rozdział 13 – Rozwój poznawczy

P. Zimbardo (1999) Psychologia i życie. Rozdział 9 – Uczenie się i analiza zachowania
Pamięć


 • Pamięć jako zdolność i pamięć jako proces

 • Zapamiętywanie (właściwości procesu, ważne eksperymenty)

 • Przechowywanie (właściwości procesu, ważne eksperymenty)

 • Odtwarzanie (właściwości procesu, ważne eksperymenty)

 • Pamięć ultrakrótka (właściwości, ważne eksperymenty)

 • Pamięć krótkotrwała (właściwości, ważne eksperymenty)

 • Pamięć trwała (właściwości, ważne eksperymenty)

 • Pamięć semantyczna (właściwości, ważne eksperymenty)

 • Pamięć epizodyczna (właściwości, ważne eksperymenty)

 • Pamięć proceduralna (właściwości, ważne eksperymenty)

 • Pamięć deklaratywna i niedeklaratywna (właściwości)

 • Pamięć jawna i ukryta

Literatura:

T. Maruszewski (2001) Psychologia poznania. Rozdział 4 – Pamięć i 5 – Procesy pamięciowe

Pojęcia

Pojęcie – definicja, podział i funkcje

Klasyczna koncepcja pojęć (właściwości, ważne eksperymenty)

Prototypowa koncepcja pojęć (właściwości, ważne eksperymenty)

Egzemplarzowa koncepcja pojęć (właściwości, ważne eksperymenty)
Literatura:

T. Maruszewski (2001) Psychologia poznania. Rozdział 8 – Pojęcia.


Myślenie i rozwiązywanie problemów

Myślenie – definicja

Myślenie autystyczne

Myślenie reproduktywne

Myślenie produktywne

Myślenie w sytuacjach źle określonych

Myślenie w sytuacjach dobrze określonych

Strategie rozwiązywania problemów

Rodzaje problemów

Fazy rozwiązywania problemów

Przeszkody w rozwiązywaniu problemów

Wgląd w rozwiązywaniu problemów

Rozumowanie dedukcyjne (właściwości i ważne eksperymenty)

Rozumowanie indukcyjne (właściwości i ważne eksperymenty)

Heurystyki
Literatura:

T. Maruszewski (2001) Psychologia poznania. Rozdział 9 – Myślenie i rozwiązywanie problemówR. Sternberg (2001) Psychologia poznawcza. Rozdział 11 – Rozwiązywanie problemów i twórczość
: uploads -> import -> kozminski
kozminski -> Stosowanej polityki i procedur w zakresie zapewnienia jakości oraz stosowanego systemu informacyjnego
kozminski -> Polityka ochrony konkurencji Polityka konkurencji
kozminski -> Temat 5: Teoria demokracji (G. Sartori) I. Różne funkcje termminu demokracja
kozminski -> Czasopisma dostępne w bibliotece alk
kozminski -> Porządek posiedzenia Senatu alk 11 grudnia 2008 r. (czwartek) o godz. 16: 00
kozminski -> Zarządzenie nr 3 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 1 października 2009 r w sprawie powołania Rady Programowej Kozminski International Business School w Akademii Leona Koźmińskiego
kozminski -> Mba styczeń/luty 1(91) 2008 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
kozminski -> Dąbrowski Jan Zmiany strategiczne strategie zmian w teorii i praktyce zarządzania
kozminski -> Uchwała Nr 6 – 2008/2009 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich i Przewodu Doktorskiego mgr Małgorzaty Kucharczyk
kozminski -> Prowadzący zajęcia: prof dr hab. Włodzimierz Siwiński

Pobieranie 10.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna