Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy



Pobieranie 300.03 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar300.03 Kb.
  1   2
PSYCHOTERAPIA

KSIĄŻKI

1. ALEKSANDROWICZ Jerzy

Psychoterapia : podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów / Jerzy Aleksandrowicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2000. – 291, [1] s. ; 21 cm

1. Psychoterapia – podręcznik

Sygn: W 94 147
2. ALEKSANDROWICZ Jerzy W.

Psychoterapia : poradnik dla pacjentów / Jerzy W. Aleksandrowicz. – Wyd. 2 rozsz. i zm. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – 176 s. ; 21 cm. – (Poradniki)

1. Psychoterapia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 94 917
3. BADURA-_MADEJ Wanda, DOBRZYŃSKA-_MESTERHAZY Agnieszka

Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. – Kraków : Wydaw. UJ, 2000. – 116 s. ; 21 cm

1. Przemoc w rodzinie – zapobieganie i zwalczanie 2. Psychoterapia – metody 3. Kryzys – psychologia 4. Rodzina – opieka społeczna

Sygn: Cz 89 940
4. BANDLER Richard, GRINDER John, SATIR Virginia

Zmieniamy się wraz z rodzinami / Richard Bandler, John Grinder, Virginia Satir ; przekł. Danuta Golec. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. – 133 s. ; 21 cm. – (Psychologia Rodziny)

1. Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne 2. Rodzina – psychologia – wydawnictwa popularne 3. Stosunki interpersonalne – wydawnictwa popularne

Sygn: W 88 113
5. BREARLEY Gill

Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo / Gill Brearley ; tł. Małgorzata Dońska-Olszko. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 166, [1] s. ; 21 cm

1. Dziecko upośledzone fizycznie – rehabilitacja – wydawnictwa popularne 2. Psychoterapia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 93 668
6. BRYTEK-_MATERA Anna, RYBICKA-_KLIMCZYK Adriana

Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej / Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk. – Warszawa : Difin, 2009. – 200 s. ; 22 cm

1. Anoreksja 2. Bulimia 3. Obraz własnego ciała 4. Odżywianie – psychologia 5. Psychoterapia – metody

Sygn: W 99 010
7. CERMAK Timmen L., RUTZKY Jacques

Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jaques Rutzky ; tł. Jolanta Pasternak-Winiarska. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 257, [1] s. ; 24 cm

1. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie 2. Psychoterapia – metody

Sygn: W 86 583
8. CIERPIAŁKOWSKA Lidia, ZIARKO Michał

Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – 488 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 427-461

1. Alkoholizm – a rodzina 2. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie 3. Psychoterapia



Sygn: Cz 99 347, W 99 348
9. CZABAŁA Jan Czesław

Czynniki leczące w psychoterapii / Jan Czesław Czabała. – Wyd. 4 zm. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – 333, [2] s. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)

Bibliogr. s. 309-324

1. Psychoterapia



Sygn: W 95 839
10. CZABAŁA Jan Czesław

Czynniki leczące w psychoterapii / Jan Czesław Czabała. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 256, [2] s. ; 21 cm

1. Psychoterapia

Sygn: Cz 90 631, W 90 632
11. CZABAŁA Jan Czesław

Czynniki leczące w psychoterapii / Jan Czesław Czabała. – Wyd. 4 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 333, [2] s. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)

1. Psychoterapia

Sygn: W 98 056
12. DODZIUK Anna, KAPLER Leszek

Nałogowy człowiek / Anna Dodziuk, Leszek Kapler. – Warszawa : „Toret", 1999. – 107, [1] s. ; 25 cm. – (Biblioteka Świata Problemów)

1. Nałóg – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne 2. Psychoterapia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 89 863
13. FELDMAN Larry

Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej / Larry Feldman ; przekł. Małgorzata Majchrzak. – Wyd.2. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. – 142 s. ; 21 cm

1. Psychoterapia – metody 2. Rodzina – psychologia – zagadnienia

Sygn: W 90 707
14. FENGLER Jörg

Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jörg Fengler ; przekł. Kazimierz Pietruszewski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. – 207 s. ; 24 cm. – (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

1. Psychoterapia – zagadnienia 2. Wypalenie zawodowe 3. Wsparcie społeczne – psychologia – zagadnienia

Sygn: W 90 711
15. FORWARD Susan, BUCK Craig

Toksyczne namiętności / Susan Forward, Craig Buck ; przeł. Krzysztof Drozdowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006. – 358 s. ; 18 cm. – (Książki, które pomagają żyć)

1. Miłość – psychologia 2. Psychoterapia – metody

Sygn: W 95 907
16. FORWARD Susan, BUCK Craig

Toksyczni rodzice / Susan Forward [oraz] Craig Buck. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, [1999]. – 234, [3] s. ; 21 cm

1. Patologia społeczna – zagadnienia 2. Psychoterapia – metody 3. Rodzina – psychologia 4. Rodzina – socjologia 5. Wychowanie w rodzinie – metody

Sygn: W 91 730, W 91 731
17. FROMM Erich

O sztuce słuchania : terapeutyczne aspekty psychoanalizy / Erich Fromm ; z ang. tł. Robert Saciuk. – Wyd. 2. – Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 174, [1] s. ; 21 cm

1. Psychoanaliza 2. Psychoterapia – metody

Sygn: W 90 634
18. GELDARD Kathryn, GELDARD David

Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi : przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych / Kathryn Geldard, David Geldard ; przekł. Anna Lasocka-Biczysko. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 295, [1] s. ; 21 cm

1. Dziecko – psychoterapia – metody 2. Psychoterapia grupowa

Sygn: W 96 235
19. GELDARD Kathryn, GELDARD David

Rozmowa, która pomaga : podstawowe umiejętności terapeutyczne / Kathryn Geldard, David Geldard ; przekł. Monika Gajdzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 189 s. ; 21 cm. – (Pomoc Psychologiczna)

1. Psychoterapia – poradnik 2. Rozmowa – psychologia – poradnik

Sygn: W 93 677
20. GERSIE Alida, KING Nancy

Drama : tworzenie opowieści w edukacji i terapii / Alida Gersie, Nancy King ; tłum. Katarzyna Rustecka. – Warszawa : Wydaw. Cyklady, 1999. – 351, [1] s. ; 23 cm

1. Drama (pedagog.) – stosowanie 2. Mitologia – zagadnienia 3. Psychoterapia – zagadnienia 4. Terapia zajeciowa – metody

Sygn: W 87 492
21. HARNISCH Günter

Podróże w wyobraźni : jak pomagać dzieciom w uzyskaniu wewnętrznego spokoju / Günter Harnisch ; tł. Elżbieta Sujak. – Warszawa : „Pax", 2001. – 137, [3] s. ; 20 cm. – (Wychowanie bez Porażek)

1. Dziecko – psychologia – wydawnictwa popularne 2. Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne 3. Wychowanie – metody – wydawnictwa popularne

Sygn: W 91 020
22. HELLINGER Bert

Porządki pomagania, czyli Jak, kiedy i komu skutecznie pomagać / Bert Hellinger ; przekł. Barbara Wyczesany. – Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008. – 260, [3] s. ; 21 cm

1. Psychoterapia – metody

Sygn: W 98 028
23. HERMAN Judith Lewis

Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 278, [2] s. ; 24 cm. – (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

1. Higiena psychiczna – zagadnienia 2. Przemoc – psychologia 3. Psychiatria – zagadnienia 4. Psychoterapia – zagadnienia

Sygn: W 89 876
24. HERMAN Judith Lewis

Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 278, [2] s. ; 24 cm. – (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

1. Higiena psychiczna – zagadnienia 2. Przemoc – psychologia 3. Psychiatria – zagadnienia 4. Psychoterapia – zagadnienia

Sygn: W 90 710

25. HILL Clara E.

Sen w psychoterapii / Clara E. Hill ; przekł. Magdalena Kacmajor. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 277 s. ; 24 cm. – (Techniki Terapeutyczne)

1. Psychoterapia – metody 2. Sen – symbolika

Sygn: W 91 256
26. Jak

Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / pod red. Ireny Obuchowskiej. – Poznań : Media Rodzina, 2001. – 323 s. ; 21 cm

1. Dziecko – psychologia – poradnik 2. Młodzież szkolna – wychowanie – poradnik 3. Psychoterapia – metody – poradnik 4. Uczucia – psychologia – poradnik

Sygn: Cz 91 684
27. J!/OSTAD Jarl

Zrozumieć siebie, zrozumieć innych / Jarl Jøstad ; przeł. Jacek Kubitsky. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998. – 162, [1] s. ; 21 cm. – (Psychologia Praktyczna)

1. Psychiatria – zagaednienia 2. Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne

Sygn: W 88 110
28. KADUSON Heidi, SCHAEFER Charles

Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson, Charles Schaefer ; przekł. Wiesława Kampert. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. – 398, [2] s. ; 24 cm. – (Techniki Terapeutyczne)

1. Dziecko – psychologia 2. Gry i zabawy – stosowanie 3. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 91 253
29. KARPOWICZ Paweł

Terapia wewnętrznego dziecka : leczenie zranionej duszy / Paweł Karpowicz. – Warszawa : Eneteia Wydaw. Psychologii i Kultury, 2007. – 210, [3] s. ; 21 cm

1. Psychoterapia – metody 2. Regresja (psychol.)

Sygn: W 96 615
30. KENNEDY Eugene, CHARLES Sara C.

Jak pomagać dobrą radą : poradnik / Eugene Kennedy, Sara C. Charles ; przekł. Jakub Kołacz. – Kraków : Wydaw. WAM, 2004. – 511 s. ; 24 cm

1. Psychoterapia – poradnik 2. Stosunki interpersonalne – poradnik

Sygn: W 96 150
31. KILLINGMO Bjørn

Psychoanalityczna metoda leczenia : zasady i pojęcia / Bjørn Killingmo ; przekł. Jacek Kubitsky. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1995. – 202 s. ; 21 cm

1. Psychoanaliza 2. Psychoterapia – metody

Sygn: W 92 951
32. KNAPP Herschel

Komunikacja w terapii / Herschel Knapp ; przeł. Magdalena Trzcińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 272, [2] s. ; 24 cm

1. Komunikacja interpersonalna – podręcznik akademicki 2. Psychoterapia – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 98 475
33. KNAPP Herschel

Komunikacja w terapii / Herschel Knapp ; przeł. Magdalena Trzcińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 272, [2] s. ; 24 cm

1. Komunikacja interpersonalna – podręcznik akademicki 2. Psychoterapia – podręcznik akademicki

Sygn: W 98 703


34. KOZŁOWSKA Anna

Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak", 1996. – 131 s. ; 21 cm

1. Dziecko – psychologia 2. Psychoterapia – metody 3. Uczucia – zagadnienia 4. Wychowanie w rodzinie – metody

Sygn: Cz 87 982, W 87 983
35. KRATOCHV!'IL Stanislav

Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic / Stanislav Kratochvíl ; [tł. z czes. Teresa Wysokińska, Barbara Bigo]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państ. Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 359, [1] s. ; 20 cm

Oryg.: Skupinová psychoterapie neuroz

1. Nerwice – leczenie – metody 2. Psychoterapia



Sygn: W 89 043
36. Kryzys,

Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – 319 s. : tab., wykr. ; 21 cm

1. Psychofizjologia 2. Psychoterapia 3. Stres – zapobieganie i zwalczanie

Sygn: Cz 94 984
37. LAZARUS Arnold

Wyobraźnia w psychoterapii / Arnold Lazarus ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 128 s. ; 24 cm. – (Techniki Terapeutyczne)

1. Psychoterapia – metody 2. Wyobraźnia – stosowanie

Sygn: W 91 255
38. LEŹNICKA-_ŁOŚ Agnieszka

Nauczyć się kochać : terapia psychoanalityczna w teorii i praktyce / Agnieszka Leźnicka-Łoś. – Warszawa : Jacek Santorski & Co Wydaw., 2002. – 159 s. ; 24 cm

1. Psychoanaliza 2. Psychoterapia

Sygn: W 93 896
39. LIPOWSKA-_TEUTSCH Anna

Wychować, wyleczyć, wyzwolić / Anna Lipowska-Teutsch. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 280 s. ; 21 cm

1. Kobieta – psychologia 2. Przemoc w rodzinie – zwalczanie i zapobieganie 3. Psychoterapia – zagadnienia

Sygn: Cz 86 582
40. MELLIBRUDA Jerzy, SOBOLEWSKA-_MELLIBRUDA Zofia

Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka / Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska-Mellibruda. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2006. – 419 s. ; 24 cm. – (Podstawy Współczesnej Psychoterapii)

1. Alkoholizm – psychoterapia 2. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie 3. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 96 027
41. MŁYNARSKA Małgorzata

Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 386 s. : il. ; 24 cm

1. Dziecko autystyczne – rozwój psychofizyczny – korekcja 2. Mowa – psychologia rozwojowa 3. Psychoterapia – metody

Sygn: W 97 811

42. MŁYNARSKA Małgorzata

Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Małgorzata Młynarska. – Kraków : „Impuls", 2002. – 102, [1] : il. (gł. kolor.) ; 23 cm

1. Choroba Downa – rehabilitacja – podręcznik 2. Dziecko upośledzone umysłowo – rehabilitacja – podręcznik 3. Dziecko upośledzone umysłowo – rozwój psychofizyczny – korekcja – podręcznik 4. Mowa – zaburzenia – leczenie – podręcznik 5. Psychoterapia – metody – podręcznik

Sygn: W 92 640
43. MŁYNARSKA Małgorzata, SMEREKA Tomasz

Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 430, [1] s. ; 21 cm

1. Dziecko upośledzone – rehabilitacja – metody 2. Mowa – zaburzenia – leczenie – metody 3. Myślenie – nauczanie – metody 4. Osobowość – rozwój 5. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 89 632, W 89 956
44. NAMYSŁOWSKA Irena

Terapia rodzin / Irena Namysłowska. – Warszawa : Springer PWN, 1997. – 224 s. ; 20 cm

1. Psychoterapia – metody 2. Rodzina – psychologia

Sygn: W 86 527
45. Narracja

Narracja jako sposób rozumienia świata / pod red. Jerzego Trzebińskiego. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. – 292 s. ; 24 cm. – (Postępy Psychologii)

1. Biografistyka – psychologia 2. Narracja 3. Opowiadanie – teoria 4. Osobowość – rozwój – metody 5. Poznanie – psychologia 6. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 92 222
46. OLECHNOWICZ Hanna

Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 71, [1] s. ; 23 cm

1. Dziecko – psychologia 2. Psychoterapia

Sygn: W 93 639
47. OPOLSKA Teresa, POTEMPSKA Elżbieta

Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań / Teresa Opolska, Elżbieta Potempska. – Wyd.2. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. – 51, [1] s. ; 21 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – korekcja 2. Gry i zabawy ruchowe – stosowanie 3. Psychoterapia – metody 4. Zachowanie – psychologia

Sygn: W B 6 429
48. Opowieści

Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 199, [1] s. ; 22 cm

1. Dziecko trudne – wychowanie – metody 2. Dziecko upośledzone – rehabilitacja – metody 3. Pedagogika specjalna – metody 4. Psychoterapia – metody

Sygn: W 94 401
49. OTTOSON Jan- Otto

Życie bez lęku / Jan-Otto Ottoson ; przeł. Jacek Kubitsky. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998. – 124, [4] s. ; 21 cm. – (Psychologia Praktyczna)

1. Lęk – zwalczanie – wydawnictwa popularne 2. Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne

Sygn: W 88 109

50. PENNEBAKER James W.

Otwórz się : uzdrawiająca siła wyrażania emocji / James W. Pennebaker ; przeł. Andrzej Jankowski. – Poznań : Media Rodzina, 2001. – 304 s. ; 21 cm

1. Higiena psychiczna – wydawnictwa popularne 2. Psychofizjologia – wydawnictwa popularne 3. Psychoterapia – wydawnictwa popularne 4. Uczucia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 91 688, W 91 689
51. Psychoterapia

Psychoterapia : podręcznik akademicki.1,Teoria / red. nauk. Lidia Grzesiuk. – Warszawa : Eneteia Wydaw. Psychologii i Kultury, 2005. – 657, [7] s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 575-632

1. Psychoterapia – podręcznik akademicki



Sygn: W 95 695
52. Psychoterapia

Psychoterapia : podręcznik akademicki.2, Praktyka / red. nauk. Lidia Grzesiuk. – Warszawa : Eneteia Wydaw. Psychologii i Kultury, 2006. – 636, [8] s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 551-610

1. Psychoterapia – podręcznik akademicki



Sygn: W 95 694
53. RAKOWSKA Jadwiga M.

Skuteczność psychoterapii : przegląd badań / Jadwiga M. Rakowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. – 357 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 307-357

1. Psychoterapia – metody



Sygn: Cz 94 421
54. ROBINSON Bryan E.

Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholoków / Bryan E. Robinson. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 260, [2] s. ; 21 cm

1. Alkoholizm a dziecko – psychologia 2. Alkoholizm a młodzież – psychologia 3. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie 4. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 86 580
55. ROGOLL Rüdiger

Aby być sobą : wprowadzenie do analizy transakcyjnej / Rüdiger Rogoll ; przeł. Antoni Tomkiewicz. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. – 140, [1] s. : rys. ; 21 cm. – (Logos)

1. Osobowość 2. Psychoterapia – metody 3. Stosunki interpersonalne

Sygn: W 87 137
56. SATIR Virginia

Terapia rodziny / Virginia Satir ; przekł. Olena Waśkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 286 s. ; 21 cm. – (Psychologia Rodziny)

1. Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne 2. Rodzina – psychologia – wydawnictwa popularne

Sygn: Cz 88 111, W 88 112
57. SELIGMAN Martin E. P.

Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. – Wyd. 3. – Poznań : „Media Rodzina of Poznań", 1996. – 444 s. ; 21 cm

1. Depresja 2. Dziecko – psychologia 3. Optymizm 4. Praca – psychologia 5. Psychoterapia

Sygn: W 88 114, W 88 115, W 88 116

58. SELIGMAN Martin E. P.

Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. – Wyd. 3. – Poznań : „Media Rodzina of Poznań", 1996. – 444 s. ; 21 cm

1. Depresja 2. Dziecko – psychologia 3. Optymizm 4. Praca – psychologia 5. Psychoterapia

Sygn: W 90 504, W 90 505
59. SIKORSKI Wiesław

Psychoterapia grupowa różnych pokoleń / Wiesław Sikorski. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak", 2002. – 332, [1] s. ; 21 cm

1. Psychoterapia grupowa – podręcznik 2. Rodzina – psychoterapia – podręcznik

Sygn: Cz 92 292
60. SIKORSKI Wiesław

Psychoterapia grupowa różnych pokoleń / Wiesław Sikorski. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak", 2002. – 332, [1] s. ; 21 cm

1. Psychoterapia grupowa – podręcznik 2. Rodzina – psychoterapia – podręcznik

Sygn: W 96 014
61. SMEREKA Tomasz

Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Tomasz Smereka. – Kraków : „Impuls", 2002. – 103, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm

1. Choroba Downa – rehabilitacja – podręcznik 2. Dziecko upośledzone umysłowo – rehabilitacja – podręcznik 3. Dziecko upośledzone umysłowo – rozwój psychofizyczny – korekcja – podręcznik 4. Mowa – zaburzenia – leczenie – podręcznik 5. Myślenie – nauczanie – metody – podręcznik 6. Psychoterapia – metody – podręcznik

Sygn: W 92 642
62. Socjoterapia

Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. – Wyd. 3. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004. – 328 s. ; 24 cm

1. Dziecko trudne – wychowanie – metody 2. Młodzież – wychowanie – metody 3. Psychoterapia – metody 4. Terapia zajęciowa – metody

Sygn: W 95 377
63. Socjoterapia

Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. – Wyd.2. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. – 328 s. ; 24 cm

1. Dziecko trudne – wychowanie – metody 2. Młodzież – wychowanie – metody 3. Psychoterapia – metody 4. Terapia zajęciowa – metody

Sygn: Cz 91 209
64. STOJANOWSKA Wanda

Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami / Wanda Stojanowska. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1997. – 171 s. ; 24 cm

1. Dziecko – ochrona 2. Konflikt – zagadnienia 3. Psychoterapia – zagadnienia 4. Rodzina – zagadnienia

Sygn: Cz 90 674
65. Stymulacja

Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / pod red. Władysławy i Jana Pileckich. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000. – 291 s. : nuty, rys. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 195)

1. Dziecko upośledzone umysłowo – rehabilitacja – metody 2. Gry i zabawy ruchowe – stosowanie 3. Gry i zabawy umysłowe – stosowanie 4. Pedagogika specjalna – metody 5. Psychoterapia – zagadnienia

Sygn: Cz 90 270

66. SZCZUKIEWICZ Piotr

O pomaganiu i psychoterapeutach : kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej / Piotr Szczukiewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 211 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 193-198

1. Postawy – Polska – od 1989 r. 2. Psychoterapeuci – Polska – od 1989 r. 3. Psychoterapia 4. Spostrzeganie interpersonalne



Sygn: W 94 734
67. SZULC Marcin

Procesy planowania w uwalnianiu się młodzieży z nałogu / Marcin Szulc. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. – 232 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 205-213

1. Młodzież – psychologia 2. Młodzież – psychoterapia 3. Nałóg – psychologia 4. Psychoterapia grupowa



Sygn: W 97 906
68. Terapia

Terapia w resocjalizacji. Cz.1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. – 309 s. ; 21 cm

1. Pedagogika resocjalizacyjna 2. Psychoterapia 3. Terapia zajęciowa


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewa
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)

Pobieranie 300.03 Kb.

  1   2




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna