Publikacje: 1985: Pozycja stratygraficzna torfów w niecce jeziora GardnoPobieranie 16.02 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.02 Kb.
dr hab. Adam Wojciechowski, prof. AP

Publikacje:
1985: Pozycja stratygraficzna torfów w niecce jeziora Gardno. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 101, 68-70

1987: Profil geochemiczny osadów jeziora Gardno. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. A. Geografia Fizyczna, 37, 191-211

1988: Zastosowanie metod matematyczno-statystycznych w analizie facjalnej osadów jeziornych. Sprawozdania PTPN, 106, 42-45

1988: Litologia i stratygrafia osadów zachodniej części jeziora Łebsko. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 106, 45-48

1988: Transgresja litorynowa na obszarze jeziora Gardno w świetle analizy litofacjalnej. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 106, 48-51

1988: (wspólnie z M. Borówką, P. Gonerą, A. Karczewskim, L. Kasprzakiem, P. Kłyszem, A. Kostrzewskim, L. Lindnerem, L. Marksem, W. Rygielskim, W. Stankowskim, L. Wysokińskim), Petuniabukta, Billefjorden, Spitsbergen. Mapa geomorfologiczna w skali 1:40 000, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

1989: Sedimentation in small proglacial lakes in the Hörbyebreen marginal zone, central Spitsbergen. Polish Polar Research, 10(3), 385-399

1989: A lithofacies sequence model for South Baltic lagoonal deposits, Lake Gardno, Poland. Quaestiones Geographicae, spec. issue 2, 147-154

1989: Model sekwencji litofacjalnej osadów jeziora Gardno. [W:] Kostrzewski, A. (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Geografia 50, 367-375

1990: Analiza litofacjalna osadów jeziora Gardno. Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Geografia, 49, 1-118

1991: Miąższość torfów i ukształtowanie powierzchni podtorfowej w środkowej części Niziny Gardzieńsko-Łebskiej. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 108, 83-85

1994: Holocene brackish-water and marine malacofauna in the site „Kluki”, Gardno-Łeba Coastal Plain. [W:] K. Rotnicki (red.) Changes of the Polish Coastal Zone. Guide-Book of the Field Symposium. IGU CCS Symposium on Changes of Coastal Zones, 93-95

1994: Deposits, brackish-water and marine malacofauna of the Holocene age in Lake Łebsko, Gardno-Łeba Coastal Plain. [W:] K. Rotnicki (red.) Changes of the Polish Coastal Zone. Guide-Book of the Field Symposium. IGU CCS Symposium on Changes of Coastal Zones, 96-100

1995: Holocene deposits and molluscan assemblages in Lake Łebsko, Gardno-Łeba Coastal Plain. Journal of Coastal Research, spec. issue no. 22, 230-236

1996: Podstawy malakostratygrafii jezior południowobałtyckich. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne, 40-41

1998: Mollusc assemblages as indicators of Holocene lake-level changes. Folia Malacologica, 6 (1-4)

1998: (wspólnie z M. Makohonienko i T. Schubertem) Paleoekologiczne studium późnovistuliańskich osadów jeziornych z Bożejewic, Kujawy. III Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 71-76

1999: Late Glacial and holocene lake-level fluctuations in the Kórnik-Zaniemyśl lakes area, Great Poland Lowland, Quaternary Studies in Poland 16, 81-101

1999: Scrobicularia plana (Da Costa 1778) in Holocene deposits of the South Baltic Coast, Folia Malacologica 7(4), 273-274

1999: Holoceńskie zespoły mięczaków w profilu Kluki-115a, Nizina Gardzieńsko-Łebska, [W:] R. K. Borówka, Z. Młynarczyk, A. Wojciechowski (red.), Ewolucja geosystemów nadmorskich Południowego Bałtyku, 175-185

1999: (wspólnie z R. K. Borówką, Z. Młynarczykiem - red.) Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Szczecin, 1-198

1999: Wahania poziomu jezior kórnicko-zaniemyskich w holocenie, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 62, 133-137

2000: Zmiany paleohydrologiczne w środkowej Wielkopolsce w ciągu ostatnich 12 000 lat w świetle badań osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, ser. Geografia 63, 1-242

2001: (wspólnie z K. Milecką) Późny vistulian w osadach jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej, [W:] Kostrzewski, A., (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 3, Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Geografia, 64, 467-494

1996-2005: Encyclopaedia Britannica, edycja polska. Wydawnictwo Kurpisz - 560 artykułów hasłowych z zakresu geografii Polski

2007: Nowe profile malakologiczne z obszaru jeziora Łebsko i ich znaczenie stratygraficzne. [W:] W. Florek (red.) Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, 7, 101-127

2007: Holocene climate cycle in the record of the Kórnik-Zaniemyśl lake deposits, Great Poland Lowland. Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Association for Environmental Archaeology (AEA), 222-223

2008: Główne zdarzenia paleogeograficzne górnego vistulianu i holocenu i ich korelacja z cyklem klimatycznym ~2300 i ~1150 letnim. V Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 136-138

2008: Ewolucja jezior przybrzeżnych Niziny Gardzieńsko-Łebskiej na tle rozwoju środkowego wybrzeża Bałtyku w świetle badań malakologicznych. Landform Analysis, 7, 154-171

2008: Klimatyczne uwarunkowania transgresji morskich południowego Bałtyku w zapisie osadów Niziny Gardzieńsko-Łebskiej. Landform Analysis, 7, 172-1842009: Holocene climate variability in millenial time-scale based on palaeolimnological evidences (Great Poland Lowland), Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region, 27-29

2009: Synchroniczność zapisu chłodnych faz klimatycznych na obszarze Niżu Polskiego i północnego Atlantyku w ciągu holocenu. [W:] W. Florek (red.) Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, vol. 8
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna