Publikacje katedry oświecenia I literatury stosowanej spis treści 2013 MonografiePobieranie 31.39 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar31.39 Kb.
PUBLIKACJE KATEDRY OŚWIECENIA i LITERATURY STOSOWANEJ

Spis treści


2013Monografie

– Agnieszka Kobrzycka, Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia

Sowa, Warszawa 2013, ss. 538

Artykuły i rozprawy

– Marzena Karwowska

La Terre de la grande promesie” – francuska edycja „Ziemi obiecanej” Władysława

Stanisława Reymonta

„Czytanie Literatury” 2013, s. 489-493

– Marzena Karwowska

Autonarracyjne marzenia pamięci – o pismach antropologicznych Gastona Bachelarda

„Prace Polonistyczne” LXVIII, 2013, s. 177-188

– Wiesław Pusz

Czytanie Krasickiego w Dubiecku (i trochę historii)

„Czytanie Literatury” 2013, s. 344–346

– Wiesław Pusz

Łódzka polonistyka uniwersytecka w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

„Czytanie Literatury” 2013, s. 401–404

– Wiesław Pusz

Ignacy Krasicki i Stanisław Poniatowski. Wiersze do synowca króla i przyjaźń bez świadectw

„Prace Polonistyczne” LXVIII, 2013, s. 143-156

Wiesław Pusz, Monografia Księstwa Warszawskiego – bilans dodatni, [rec.:] Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 597, Biblioteka Humanisty

„Wiek Oświecenia”, t. 29, Warszawa 2013, s. 354-359.

– [Tłum. i oprac.] Joanna Raźny

Jacques Chaplain [rec.:] Emmanuel Desurvire, Karol EdmundChojecki, polski patriota, podróżnik, żołnierz, poeta, dramaturg, powieściopisarz, publicysta, bibliotekarz…

lulu. com, 3 tomy, grudzień 2011 — styczeń 2012, ss. 13001

„Prace Polonistyczne” LXVIII, 2013, s. 189-203

2012

Antologie

1. Wiersze na popis, wybór prac wykonanych przez studentów w ramach specjalizacji Literatura Stosowana w roku akademickim 2011/2012, wybór tekstów i redakcja tomu Wiesław Pusz, Katedra Literatury i Tradycji Oświecenia Wydziału Filologicznego UŁ, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 65

Artykuły i rozprawy

1. Marzena KarwowskaSpacery sceptyka po rumowisku kultury". Bruno Schulz – o przechodzeniu do potomnosci – niepatetycznie

„Prace Polonistyczne” LXVII, 2012, s. 143-156

2. Marzena Karwowska

Estetyczne transpozycje końca imperium, [recenzja tomu:] La Chute de l’URSS: une fin d’ empire, red. Anne-Marie Monluçon, Anna Saignes et Agathe Salha, Recherches& Travaux” 80/2012, Ellug, Grenoble 2012, ss.189

„Czytanie Literatury”, 2012, nr 1, s. 325-330

3. Marzena Karwowska

Mundus imaginalis – teoria antropologicznych struktur wyobraźni Gilberta Duranda, [w:] Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, red. Jakub Kornhauser, Dagmara Zając, Kraków 2012, s. 157-165

4. Lidia Ignaczak

Na przyczepkę”, czyli Konstantego lldefonsa Gałczyńskiego przygody z kabaretem

„Prace Polonistyczne” LXVII, 2012, s. 157-210

5. Joanna Raźny

Nelly Roussel, Dlaczego one chodzą do kościoła. Komedia w jednym akcie

„Czytanie Literatury” 2012, nr 1, s. 293-3032011

Monografie

1. Marzena KarwowskaSymbole Apokalipsy. Studia z antropologii wyobraźni

Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 144

2. Agnieszka Śniegucka

Wśród oświeconych. Studia i eseje o literaturze wieku rozumu

Warszawa 2011, ss. 190Artykuły i rozprawy

1. Wiesław PuszNadrzecza serdeczne epoki klasyczno-sentymentalnej. Kilka uogólnień i zbliżeń

„Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4, s. 99-106

2. Wiesław Pusz

Potomkowie oświeceniowych pisarzy, czyli w stronę literacko-obywatelskich rodów

„Prace Polonistyczne” LXVI, 2011, s. 97-133

4. Agnieszka Śniegucka

Poeci polskiego oświecenia i ich dialogi z potomnością

„Prace Polonistyczne” LXVI, 2011, s. 81-95

5. Marzena Karwowska

Spacery sceptyka po rumowisku kultury". Bruno Schulz – o przechodzeniu do potomnosci – niepatetycznie

„Prace Polonistyczne” LXVI, 2011, s. 217-227

6. Joanna Raźny

Czy rewolucja musi pożreć swoje dzieci? Wybrane aspekty antyrewolucyjnego światopoglądu Wacława Grubińskiego (na przykładzie komedii „Lenin”)

„Prace Polonistyczne” LXVI, 2011, s. 253-271

7. Joanna Raźny

Paradoksy rewolucji. O jednoaktówce „Domino Madame du Barry” Wacława Grubińskiego

Władca, władza – literackie doświadczenia Europejczyków. Pod red. M. Poradeckiego, Marty Szymor. Łódź 2011, s. (?)

8. Marta Przybylska

Życie to farsa, którą inteligentny człowiek nazywa egzystencją”. O losie twórcy wyklętego na podstawie dramatu „Portret artysty z czasów starości” Thomasa Bernharda

„Vade Nobiscum”, t. VII, 2011

9. Marta Przybylska

Dlaczego czefurzy puszczają muzę w samochodzie?” Przewodnik po świecie mniejszości w małym państwie na podstawie powieści Gorana Vojnovicia Čefurji raus.

Tom pokonferencyjny, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2011

2010

1. Marzena KarwowskaArchetyp dnia, archetyp nocy. Ikonograficzne ukształtowanie świata przedstawionego w Baśni o Rycerzu Pańskim Bolesława Leśmiana

„Prace Polonistyczne” LXV, 2010, s. 51-70.

2. Lidia Ignaczak

Wieczory teatralne Adolfa Rudnickiego

„Prace Polonistyczne” LXV, 2010, s. 125-158.

3. Joanna Raźny

Paradoksy rewolucji. O jednoaktówce Domino Madame du Barry Wacława Grubińskiego

„Prace Polonistyczne” LXV, 2010, s. 195-206

4. Joanna Raźny

Wacław Grubiński – szkic do portretu

„Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4, s. 149-174

5. Agnieszka Śniegucka

Kilka uwag o wątku romansowym w „Mikołąja Doświadczyńskiego przypadkach” Ignacego Krasickiego

“Ruch Literacki” R. 51: 2010, z. 4-5, s. 183-189.

6. Wiesław Pusz

Myśli Kniaźnina o Poranku („Poranek”)

Czytanie Kniaźnina, pod red. B. Mazurkowej i T. Chachulskiego, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN 2010, s. 385–392.

7. Marta PrzybylskaSłoweński Godot

„Balkan United”. Czasopismo studencko-doktoranckie Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM, nr 7/ II 2010, s. 4-10.

­8. Marta Przybylska

Świat, którego nie ma. Bałkany w oczach południowosłowiańskich pisarzy.

„Vade Nobiscum”. Materiały studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, t. IV. „Niesamowita słowiańszczyzna”, Łódź 2010, s. 151-160.9. Joanna Chądzyńska

Parodia męskości w „Soli ziemi” Józefa Wittlina

Męskość jako kategoria kulturowa, red. M.Dąbrowska, A. Radomski, Lublin 2010, s. 148-154

2009

1. Wiesław Pusz, Nadrzecza serdeczne epoki klasyczno-romantycznej. Kilka uogólnień i zbliżeń. [W:] Мелодии, краски, запахи „малой родины” Адама Мицкевича, сб. науч. работ ГрГУ им. Я. Купалы, редкол. С. Ф. Мусиенко [и др.], Гродно 2008 [druk 2009], s. 227-234.

2. Wiesław Pusz, Literatura – okolicznościowa – okazjonalna – ulotna – chwilowa. Próba rozróżnień, „Prace Polonistyczne” LXIV, 2009, s. 11-25.

3. Magdalena Wolak, „Dwa stołki” Juliana Ursyna Niemcewicza – dramat o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego w przeddzień wybuchu powstania listopadowego, „Prace Polonistyczne” LXIV, 2009, s. 93-115.

4. Rafał Kamiński, Przejawy strategii satyrycznych w wybranych tekstach publikowanych na łamach wiadomości brukowych. Rozpoznanie zagadnienia „Prace Polonistyczne” LXIV, 2009, s. 117-129.

5. Agnieszka Stasińska-Kołata, Niepublikowane utwory Antoniego Goreckiego. Edycja wybranych tekstów z komentarzem, „Prace Polonistyczne” LXIV, 2009, s. 155–178.

6. Wiesław Pusz, „Tłoka we żniwa” Stanisława Starzyńskiego. Wstrząsający dokument w artystycznej formie”, „Prace Polonistyczne” LXIV, 2009, s. 177-199.

7. Joanna Raźny, Wacława Grubińskiego gry z odbiorcą (na przykładzie „szkicu do noweli” „Pan Barnaba, Maciuś, panicz i piernik”), „Prace Polonistyczne” LXIV, 2009, s. 217-223.

8. Agnieszka Śniegucka, Sofiówka Stanisława Trembeckiego wobec tradycji filozoficznej antyku, „Ruch Literacki” R. XLX (2009), nr 2, s. .

9. Lidia Ignaczak, Jerzy Kazimierz Poradecki (1942 – 2008), w: Słownik badaczy literatury polskiej, pod red. Jerzego Starnawskiego, T. X, Łódź 2009, s. 205 – 209

10. Marta Przybylska, Groteska w rytmie walca, czyli „Veliki briljantni valček” Drago Jančara, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”, 2009, nr 6, s. 115-125.

11. Joanna Raźny, O „Leninie” Wacława Grubińskiego, [w:] Dramat w historii, historia w dramacie. Pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry. Przy współprac. E. Łubieniewskiej. Kraków 2009, s. 170-178.

12. Joanna Raźny, Octave Mirbeau, Epidemia. Farsa w jednym akcie. Przełożyła z francuskiego, przedmową i przypisami opatrzyła Joanna Raźny. Łódź 2009, ss. 82 (edycja dwujęzyczna).

13. Lidia Ignaczak, Drogi ku świętości. Dzieje Tomasza Becketa w dramaturgicznej interpretacji Thomasa Stearnsa Eliota i Jeana Anouilha, w: Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury – Lupy, J. Waligórskiego, przy współpracy E. Łubieniewskiej, Kraków 2009, s. 263 – 275

14. Magdalena Wolak, Tendencyjność i dydaktyzm a prawda historyczna – wokół „Próżnego” Juliana Ursyna Niemcewicza, „Literaturoznawstwo” nr 3, s. 97-109.

15. Marzena Karwowska, Fenomen kobiecości w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana na tle europejskiej refleksji antropologicznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2009 nr 16(36), s. 51-61.

Pobieranie 31.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna