Publikacje Naukowe Oficyny Wydawniczej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 1997Pobieranie 37.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.08 Kb.
Publikacje Naukowe Oficyny Wydawniczej

Wyższej Szkoły Menedżerskiej

w Warszawie

1997

Zeszyty naukowe:

 1. Zeszyt Naukowy Nr 1: Jerzy Tudrej: współczesny menedżer; Zbigniew Landau: Znaczenie doświadczeń II RP dla rozwoju gospodarczego III RP; Elżbieta Kotowska: Neoliberalne podstawy polityki gospodarczej w okresie transformacji systemowej; Grażyna Gierszewska i Adam Noga: Procesy prywatyzacji a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Stanisław Dawidziuk: Rola marketingu w działalności politycznej; Roman Lusawa: Kierunki rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; Jerzy Kisielnicki: Wirtualna organizacja jako nowy typ współczesnej organizacji; Ewa Masłyk-Musiał: Jak wprowadzać zmiany w organizacji; Jan Kulczyński: Czy i jak doskonalić polskie szkolnictwo; Janusz Mariański: Postawy młodzieży wobec sensu życia; Marek Pawłowski: Oczekiwania i ograniczenia w rozwoju zawodowym młodych nauczycieli akademickich; Jan Rusinek: Czy matematykę można polubić na "niematematycznych" kierunkach studiów?Skrypty:

1. Dorota Iwaszko: Język angielski. Ćwiczenia


1998

Podręczniki:

 1. Jerzy G. Isajew: Statystyka opisowa – teoria i przykłady


Seria „Studia i materiały”:

 1. "Studia i Materiały" (2) - Ewa Masłyk-Musiał: Kulturowe wyznaczniki działania organizacji; Leszek J. Krzyżanowski: Światowe trendy w polityce i gospodarce, esej

 2. "Studia i Materiały" (3) - Leszek J. Krzyżanowski: Od XX-wiecznego menedżeryzmu ku eko-empatycznej koncepcji zarządzania u progu XXI wieku

 3. "Studia i Materiały" (4) - Jan Rusinek: Elementy rachunku prawdopodobieństwa

 4. "Studia i Materiały" (5) - Leszek J. Krzyżanowski: Ograniczoność naukowego przewidywania przyszłości; Dylematy zarządzania strategicznego; Projekcja przemian w polskiej nauce u progu XXI wieku, zbiór esejów

 5. "Studia i Materiały" (6) - Kiejstut R. Szymański: Mały leksykon przedsiębiorczości

 6. "Studia i Materiały" (7) - Leszek J. Krzyżanowski: Dyskurs na temat kategorii wartości; Kiejstut R. Szymański, Mały leksykon socjologii

 7. "Studia i Materiały" (8) - Wojciech Jabłoński: Polityczny marketing i political communication: dwa klucze do zdobycia i utrzymywania władzy

 8. "Studia i Materiały" (10) - Jan Rusinek: Zadania egzaminacyjne z matematyki w WSM SIG (z rozwiązaniami); O wykorzystaniu komputera do przeprowadzania egzaminów

Seria „Zeszyty Naukowe”:

 1. Zeszyt Naukowy Nr 2: Mieczysław Nasiłowski: Transformacja systemowa w Polsce i jej implikacje edukacyjne; Osiągnięcia i potencjalne zagrożenia polskiej gospodarki; Jan Kulczyński: Rynek pracy w perspektywie XXI wieku; Piotr Jachowicz: Kontrowersje wokół polityki antyinflacyjnej Margaret Thatcher; Roman Goryszewski: Nurt instytucjonalny w ekonomii a problematyka rozwoju gospodarczego; Mieczysław Dworczyk: Obszary i formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z otoczeniem badawczo-rozwojowym; Problemy zwiększania przygotowania techniczno-innowacyjnego kadr w systemie edukacji ekonomicznej obszaru zarządzania przedsiębiorstwem; Waldemar Aftyka: Nacjonalizm jako motywacja polityki zagranicznej współczesnych państw; Grzegorz Janicki: Nowe tendencje w zarządzaniu procesami informacyjno-decyzyjnymi; Stanisław Dłużniewski: Nauczanie fachowego języka niemieckiego w wyższej szkole ekonomicznej na poziomie średniozaawansowanym1999
Podręczniki:

 1. Stanisław Dawidziuk: Przedsiębiorczość. Droga do sukcesu w biznesie, wybór materiałów


Seria „Studia i materiały”:

 1. "Studia i Materiały" (9) - Mieczysław Nasiłowski: Deficyt obrotów bieżących i niebezpieczeństwo kryzysu finansowego w Polsce; Piotr Jachowicz: Gospodarka Japonii w latach 1945-1990; Gospodarka Ameryki Łacińskiej (1945-1990)

 2. "Studia i Materiały" (11) - Elżbieta Kotowska: Wybrane problemy prawa podatkowego w Polsce w okresie transformacji systemowej i ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej

 3. "Studia i Materiały" (12) - Piotr Jachowicz: Gospodarka Europy Zachodniej w latach 1945-1990; Gospodarka USA w latach 1945-1990

 4. "Studia i Materiały" (14) - Kiejstut R. Szymański: Leksykon ochrony pracy

 5. "Studia i Materiały" (16) - Sławomir Sojak: Metodologia ustalania cen transferowych w podmiotach powiązanych


Inne:

1. Jan Szczepański: Czas narodu, zbiór esejów


2000
Podręczniki:

 1. Jan Rusinek: Matematyka - wybrane zagadnienia

 2. Lidia Białoń (red. nauk): Podstawy marketingu

 3. Ewa Masłyk-Musiał: Ludzie w świecie biznesu


Skrypty:

 1. Wojciech Jabłoński: Public relations - Łącz i zarządzaj

 2. Maria Johann: Marketing usług


Seria „Studia i materiały”:

 1. "Studia i Materiały" (17) - Sławomir Sojak: Ceny transferowe w przedsiębiorstwach wielonarodowych2001
Seria „Studia i materiały”:

 1. "Studia i Materiały" (18) - Radosław Dawidziuk: Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce, cz. I, Aspekty prawne, organizacyjne i społeczne

 2. "Studia i Materiały" (19) - Radosław Dawidziuk: Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce, cz. II, Wybrane zagadnienia na przykładzie WSM SIG

 3. "Studia i Materiały" (20) - Jerzy Kurnal: Organizacyjne problemy kierowania zespołami pracowniczymi; Podejmowanie decyzji kierowniczych w trudnych sytuacjach decyzyjnych

 4. "Studia i Materiały" (21) - Stanisław Dawidziuk: Wystąpienie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2001-2002; Strategia rozwoju Polski do roku 2020 - sprawozdanie z seminarium prof. A. Karpińskiego (oprac. Anna Bogumił); Bolesław Rok: System społecznej odpowiedzialności w praktyce zarządzania


Skrypty:

 1. Elżbieta Kotowska: Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE


Inne:

 1. (oprac. zbiorowe) Leszek J. Krzyżanowski: 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, 75-lecie urodzin2002
Podręczniki:

 1. Ireneusz Nykowski: Elementy optymalizacji liniowej

 2. Stanisław Dawidziuk: Pisanie pracy dyplomowej - licencjackiej i magisterskiej. Poradnik

 3. Lidia Białoń (red. nauk): Badania marketingowe. Podstawowe problemy

 4. Ludwik Malinowski: Unia Europejska. Geneza - współczesność – Polska

 5. Janusz Kudła: Instrumenty finansowe


Badania naukowe:

 1. Tadeusz Okrasa (red. nauk.): Międzynarodowa Konferencja "Fundamenty społeczeństwa obywatelskiego w jednoczącej się Europie: Szkolnictwo wyższe"Materiały pomocnicze:

 1. Stanisław Dawidziuk: Dydaktyka szkoły wyższej o kierunku "Zarządzanie i marketing"Seria „Studia i materiały”:

 1. "Studia i Materiały" (1) - Stanisław Dawidziuk: Pisanie pracy licencjackiej. Poradnik

 2. "Studia i Materiały" (22) - Mieczysław Michalik: Przyczynek do etyki biznesu

 3. "Studia i Materiały" (23) - Mieczysław Michalik: Wprowadzenie do etyki administracji publicznej

 4. "Studia i Materiały" (24) - Stefan Górecki: Zagadnienia pomiaru w procesie badania zjawisk ekonomicznych


Skrypty:

 1. Roman Goryszewski: Koncepcja neutralności pieniądza i jej implikacje dla polityki pieniężnej

 2. Beata Mroczek: Skrypt do nauki języka niemieckiego

 3. Karol Siskind: An Introduction to Business Terminology

 4. Karol Siskind: English for Polish Students. Level One


2003

Podręczniki:

 1. Grażyna Ancyparowicz: Szkice z dziejów ubezpieczeń czyli jak doszło do stworzenia zintegrowanego systemu ubezpieczeniowego

 2. Janusz Buga, Helena Kassyk-Rokicka: Podstawy statystyki opisowej

 3. Piotr Jachowicz: Gospodarka świata 1945-2000 (USA - Europa Zachodnia - Japonia)


Badania naukowe:

 1. Brunon Hołyst: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2002; prognoza do 2008 roku

 2. Mieczysław Dworczyk: Kształcenie specjalistów w zakresie ekonomiki i zarządzania (Wirtschaftswissenschaften) w Niemczech

 3. Kazimierz R. Śliwa: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi


Seria „Studia i materiały”:

 1. "Studia i Materiały" (26) - Andrzej Chyliński: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie


Materiały pomocnicze:

 1. Stanisław Dawidziuk: Dydaktyka szkoły wyższej o kierunku "Zarządzanie i marketing"


2004

Podręczniki:

 1. Grażyna Ancyparowicz: Bezpieczeństwo socjalne, cz. I, Gospodarstwo domowe

 2. Grażyna Ancyparowicz: Marek Pawłowski; Bezpieczeństwo socjalne, cz. III, Praca jako źródło utrzymania

 3. Aneta Ptak-Chmielewska: Statystyka opisowa - podstawowe wzory

 4. Lidia Białoń (red. nauk): Podstawy marketingu

 5. Janusz B. Berdowski, Filip B. Berdowski: Zarządzanie jakością warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstwa

 6. Ryszard Jurkowski: Komunikowanie się

Seria „Studia i materiały”:

 1. "Studia i Materiały" (29) - Feliks Prusak (red. nauk.): Problemy państwa i prawa

 2. "Studia i Materiały" (30) - Feliks Prusak (red. nauk.): Problemy prawa sądowegoBadania naukowe:

 1. Lidia Białoń, Danuta Janczewska: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce - marketingowe metody oceny z perspektywy sektora

 2. Joanna Kołodziej (red. nauk.): Le nouveau voisinage de l'union Europeenne alergie

 3. Leszek J. Krzyżanowski (red. nauk.): Zrównoważony rozwój

 4. Tadeusz Kołodziej (red. nauk.): Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?


Skrypty:

 1. Karol Siskind: Angielski dla biznesmenów (d. Business Terminology)

 2. Karol Siskind: Angielski dla wszystkich - Klucz do ćwiczeń

 3. Karol Siskind: Angielski dla wszystkich (d. English for Polish Students. Level One)


2005
Podręczniki:

 1. Jan F. Terelak: Stres organizacyjny

 2. Marian Daniluk: Podstawy finansów

 3. Władysław Ćwik: Historia administracji od połowy XVIII wieku

 4. Jan Rusinek: Elementy matematyki finansowej

 5. Jan Rusinek: Równania różniczkowe i różnicowe w zarządzaniu z elementami metod numerycznych

 6. Teresa Czechowska-Świtaj: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji


Badania naukowe:

1. Ewa Masłyk-Musiał (red. nauk.): Zarządzanie kompetencjami w organizacji


Seria „Zeszyty naukowe”:

 1. Zeszyt Naukowy - Feliks Prusak (red. nauk.): Problemy prawnicze 1

 2. Zeszyt Naukowy - Feliks Prusak (red. nauk.): Problemy prawnicze 2

 3. Zeszyt Naukowy - Feliks Prusak (red. nauk.): Problemy prawnicze 3

 4. Zeszyt Naukowy - Kazimierz Równy: Międzynarodowe prawo zasobów wodnych - Berlińskie Reguły Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA 2004)

 5. Zeszyt Naukowy - Hanna Godlewska: Uwarunkowania decyzji lokalizacyjnych


Skrypty:

 1. Andrzej Michał Ziółkowski: Międzynarodowe stosunki polityczne


Inne:

1. Magdalena Jankowska, Renata Suchenek: Gdzie warto studiować?
2006
Podręczniki:

 1. Ireneusz Nykowski: Elementy optymalizacji liniowej

 2. Zbigniew Dobosiewicz: Kredyty i zabezpieczenia

 3. Janusz Kamiński: Nadzór bankowy- regulacje systemowe i prawne

 4. Janusz B. Berdowski, Filip J. Berdowski: HACCP w teorii i praktyce

 5. Jerzy Kurnal: Zarządzanie zespołami pracowniczymi – wybrane zagadnienia

 6. Ewa Mastyk-Musiał: Praktyka organizacji w ruchu – strategie i kompetencje w zmianach

 7. Lidia Białoń: Metody oceny jakości kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania


Seria „Zeszyty naukowe”:

 1. Zeszyt Naukowy - Feliks Prusak (red. nauk.): Problemy prawnicze 4


2007
Podręczniki:

 1. Brunon Hołyst: Bibliografia publikacji za lata 1955-2006

 2. Stanisław Dawidziuk: Pisanie pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej

 3. Jan Boguski: Ośrodki innowacji w świecie

 4. Patryk Gawron, Alfreda Kamińska: Narzędzia marketingowe w działalności handlowej

 5. Lidia Białoń: Marketing w handlu

 6. Jan Rusinek: Matematyka dla studentów zarządzania

 7. Waldemar Szulc, Adam Rosiński: Podstawy miernictwa i elektroniki dla informatyków


2008
Podręczniki:

 1. Edward Szymański: Wprowadzenie do cywilizacji świata arabskiego

 2. Brunon Hołyst: Patologie życia gospodarczego w Polsce w opinii młodzieży

 3. Stanisław Dawidziuk: Zarys dydaktyki ogólnej z elementami metodyki szkoły wyższej

 4. Lidia Białoń: Aktywność innowacyjna organizacji

 5. Mirosław Karpiuk: Sukces ekonomiczny a etyka

 6. Stanisław Dawidziuk: Wykład abc2009
Podręczniki:

 1. Bronisław Ryś: Historia gospodarcza świata od II wojny światowej do czasów najnowszych

 2. Stanisław Dawidziuk: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym ; rozwój innowacji w gospodarce ; systemy podatkowe;

 3. Jan Marx: Filozofia dla Menedżerów

 4. Marek Garbicz, Zbigniew Staniek: Mikroekonomia – Problemy zawodności rynku

 5. Stanisław Dawidziuk: ABC dydaktyki

 6. Józef Zakrzewski: Perspektywy rozwoju współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorstw

 7. Jacek Pomykała: Podpis elektroniczny – stan aktualny i perspektywy rozwoju

 8. Tadeusz J. Strzelecki: Zarządzanie projektami – materiały do wykładów

 9. Stanisława Sobolewska: Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów – wybrane zagadnienia


Zeszyty naukowe:

 1. Zeszyt naukowy nr 1: Studia społeczne; Stanisław Dawidziuk: Istota strategii rozwoju WSM w Warszawie ; Ludwik Malinowski: Edukacyjne drogi i bezdroża; Brunon Hołyst: Osobowość terrorystów;


2010
Zeszyty naukowe:

 1. Zeszyt naukowy nr 1: Studia informatyczne; Jan Zabrodzki: Procesory graficzne, Lucjan Grochowski: Programowanie komponentowe w środowisku WWW, Jacek Pomykała: E-delegation of rights and Id-based Proxy signature scheme

 2. Zeszyt naukowy nr 1: Zarządzanie – teoria i praktyka ; Stanisław Dawidziuk: Polskie firmy na konkurencyjnym rynku międzynarodowym; Lidia Białoń: Zarządzanie działalnością innowacyjną; Wiesław Harasim: Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku; Jan Boguski: Menedżer regionu w Regionalnym Systemie InnowacjiPobieranie 37.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna