Publikacje pracowników katedry I zakładu chemii I immunochemii rok 2013Pobieranie 85.79 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar85.79 Kb.
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

KATEDRY I ZAKŁADU CHEMII I IMMUNOCHEMII
rok 2013


 1. Kratz EM, Waszkiewicz N, Kałuża A, Szajda SD, Zalewska-Szajda B, Szulc A, Zwierz K, Ferens-Sieczkowska M. Glycosylation Changes in the Salivary Glycoproteins of Alcohol-Dependent Patients: A Pilot Study. Alcohol Alcohol. 2013 Oct 1. [Epub ahead of print]

 2. Kratz EM, Ferens-Sieczkowska M, Faundez R, Kątnik-Prastowska I. Changes in fucosylation of human seminal IgG and secretory component of IgA in leukocytospermic patients. Glycoconj J. 2013 Sep 22. [Epub ahead of print]

 3. Ferens-Sieczkowska M, Kratz EM, Kossowska B, Passowicz-Muszyńska E, Jankowska R. Comparison of haptoglobin and alpha1-Acid glycoprotein glycosylation in the sera of small cell and non-small cell lung cancer patients. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2013 Aug 8;67(0):828-36.

 4. Kratz EM, Wójtowicz M, Przybysz M, Faundez R, Kątnik-Prastowska I. Human seminal fibronectin fragmentation patterns and their domain immunoreactivities in leucocytospermic patients. Reprod Fertil Dev. 2013 Aug 7. doi: 10.1071/RD13049.

 5. Pupek M, Jasonek J, Kątnik-Prastowska I. EDA-containing fibronectin levels in the cerebrospinal fluid of children with meningitis. Ann Clin Lab Sci. 2013 Summer;43(3):257-66.

 6. Lemańska-Perek A, Pupek M, Polańska B, Leszek J, Kątnik-Prastowska I. Alterations in molecular status of plasma fibronectin associated with aging of normal human individuals. Clin Biochem. 2013 Jun;46(9):787-94. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2013.03.008.

 7. Lis J, Orczyk-Pawiłowicz M, Kątnik-Prastowska I. [Proteins of human milk involved in immunological processes]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2013 May 31;67:529-47.

 8. Ferens-Sieczkowska M, Kowalska B, Kratz EM. Seminal plasma glycoproteins in male infertility and prostate diseases: is there a chance for glyco-biomarkers? Biomarkers. 2013 Feb;18(1):10-22. doi: 10.3109/1354750X.2012.719035.

 9. Kossowska B, Dudka I, Gancarz R, Antonowicz-Juchniewicz J. Application of classic epidemiological studies and proteomics in research of occupational and environmental exposure to lead, cadmium and arsenic. Int J Hyg Environ Health. 2013 Jan;216(1):1-7. doi: 10.1016/j.ijheh.2012.03.002.

 10. Orczyk-Pawiłowicz M, Augustyniak D, Hirnle L, Kątnik-Prastowska I. Lectin-based analysis of fucose and sialic acid expressions on human amniotic IgA during normal pregnancy. Glycoconj J. 2013 Aug;30(6):599-608. doi: 10.1007/s10719-012-9460-8.


rok 2012


 1. Orczyk-Pawiłowicz M, Augustyniak D, Hirnle L, Kątnik-Prastowska I. Degree of sialylation and fucosylation of plasma and amniotic immunoglobulin G changes progressively during normal pregnancy. Prenatal Diagnosis 2012, 32,1-7; DOI: 10.1002/pd.3832

 2. Przybysz M, Borysewicz K, Kątnik-Prastowska I. Fibronectin molecular status determination useful to differentiate between rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus patients. Rheumatol Int. 2012 Jan 4.


rok 2011


 1. Kratz EM, Achcińska MK. Molecular mechanisms of fertilization: the role of male factor. Postępy Hig Med Dośw 2011 Nov 25;65:784-95.

 2. Kowalska B, Kratz EM. Styl życia a bezpłodność męska. W: Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych - współczesne problemy. T.1; [red. nauk. Anna Abramczyk et al.]; Wrocław : A & A Optimed, 2011; s.161-69.

 3. Ferens-Sieczkowska M. Dystrofie mięśniowe spowodowane uszkodzeniami białek sarkolemmy i błony podstawnej. Post Biol Kom. 2011;38 (4):613-28.

 4. Kratz EM, Faundez R, Kątnik-Prastowska I. Fucose and sialic acid expressions in human seminal fibronectin and α1-acid glycoprotein associated with leukocytospermia of infertile men. Dis Markers. 2011 Jan 1;31(5):317-25.

 5. Ferens-Sieczkowska M. Dystrofie mięśniowe spowodowane zaburzeniami glikozylacji dystroglikanu. Post Biol Kom. 2011;38 (2):219-230.

 6. Kątnik-Prastowska I, Orczyk-Pawiłowicz M. Expression and potential biological role of α(1,2)fucosylated glycotopes on amniotic and seminal fibronectins. Biochem Soc Trans. 2011 Jan 19;39(1):355-359.

 7. Orczyk-Pawiłowicz M, Kątnik-Prastowska I. Terminal monosaccharide expression on amniotic glycoproteins as biomarkers of fetus maturity. Biochem Soc Trans. 2011 Jan 19;39(1):344-348.

 8. Orczyk-Pawiłowicz M., Hirnle L., Kątnik-Prastowska I. High expression of α1,2- and α1,6-linked fucoses on amniotic AGP as a biomarker of fetal postmaturity risk. J.Immunoassay Immunochem. 2011, Vol.32 no.2; s.103-113.


rok 2010

 1. Kratz EM, Borysewicz K, Kątnik-Prastowska I. Terminal monosaccharide screening of synovial immunoglobulins G and A for the early detection of rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2010, 30(10):1285-92.

 2. Kossowska B, Dudka I, Bugla-Płoskońska G, Szymańska-Chabowska A, Doroszkiewicz W, Gancarz R, Andrzejak R, Antonowicz-Juchniewicz J. Proteomic analysis of serum of workers occupationally exposed to arsenic, cadmium, and lead for biomarker research: a preliminary study. Sci Total Environ. 2010 Oct 15;408(22):5317-24.

 3. Pupek M, Lemańska-Perek A, Jasonek J, Kątnik-Prastowska I. Human plasma and cerebrospinal fibronectins differ in the accessibility of the epitopes on the N-terminal domains. Acta Biochim Pol. 2010;57(3):333-7.


rok 2009


 1. Orczyk-Pawiłowicz M, Hirnle L, Kątnik-Prastowska I. The expression of fucose isoforms of amniotic and plasma alpha-1-acid glycoprotein derived from 2nd and 3rd trimester normal pregnancies. Clin Biochem 2009, 42(15):1517-23.

 2. Przybysz M, Borysewicz K, Kątnik-Prastowska I. Differences between the early and advanced stages of rheumatoid arthritis in the expression of EDA-containing fibronectin. Rheumatol Int. 2009, 29(12):1397-401.

 3. Pupek M, Krzyżanowska-Gołąb D, Dyła T, Lemańska-Perek A, Jankowska R, Kątnik-Prastowska I. Presence of high-molecular-weight forms and domain alterations of fibronectin in pleural effusion of patients with lung cancer. Clin Biochem 2009, 42(7-8):654-61.

 4. Lemańska-Perek A, Leszek J, Krzyżanowska-Gołąb D, Radzik J, Kątnik-Prastowska I. Molecular status of plasma fibronectin as an additional biomarker for assessment of Alzheimer’s dementia risk. Dement Geriatr Cogn Disord. 2009;28(4):338-42.

 5. Kossowska B, Dudka I, Gancarz R, Antonowicz-Juchniewicz J. Analiza proteomiczna profili białkowych w niektórych stanach patologicznych ludzkiego organizmu. Post Hig Med Dośw. 2009; 63; 549-63.

rok 2008


 1. Karolewska E, Konopka T, Pupek M, Chybicka A, Mendak M. Antibacterial potential of saliva in children with leukemia. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol Endodontol 2008, 105:739-744.

 2. Hirnle L, Kątnik-Prastowska I. EDA fibronectin isoform of amniotic fluid in relation to normal pregnancy stages and to pregnancies complicated by fetal postmaturity syndrome. J. Immunoassay Immunochemistry 2008, 29:299-306.

 3. Leszek J., Lemańska A., Kiejna A., Kątnik-Prastowska I. Appearance of macromolecular form of fibronectin in dementia patients. Eur Psychiatr 2008, 23:P0011, p S195.


PODRĘCZNIKI


 1. Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne

Pod redakcją naukową Iwony Kątnik-Prastowskiej, PWN, Warszawa 2009.

Autorzy rozdziałów: Daria Augustyniak, Julia Bar, Anna Chełmońska-Soyta, Dorota Dłubek, Mirosława Ferens-Sieczkowska, Adam Jankowski, Iwona Kątnik-Prastowska, Bożena Krotkiewska, Hubert Krotkiewski, Grażyna Majkowska-Skrobek, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Małgorzata Pupek, Rafał Walczak
 1. Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej dla studentów I roku Wydzialu Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego

Pod redakcją naukową Iwony Kątnik-Prastowskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 2009.

Autorzy rozdziałów: Mirosława Ferens-Sieczkowska, Małgorzata Kłonowska, Barbara Kossowska, Ewa Kratz, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Małgorzata Pupek 1. Laboratory handbook for medical students

Pod redakcją naukową Iwony Kątnik-Prastowskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 2009.

Autorzy rozdziałów: Mirosława Ferens-Sieczkowska, Ewa Kratz, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Magdalena Przybysz, Małgorzata Pupek


UDZIAŁ PRACOWNIKÓW KATEDRY

W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W LATACH 2008-2013


 1. Balcerzak W, Deja S, Młynarz P, Ząbek A, Orczyk-Pawiłowicz M, Głód M, Dawiskiba T, Pawełka D. Metabolomics provides new information on the changes occurring in thyroid tumours. Thyroid Res. 2013 Vol.6 suppl.2; poz.A3. 4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013. Łódź (Poland), 11-13 April 2013. Abstracts of invited lectures and oral presentations.

 2. Orczyk-Pawiłowicz M, Deja S, Hirnle L, Młynarz P. Metabolomics approach to identify post-term pregnancy - a preliminary report. Prenat.Diagn. 2013 Vol.33 suppl.1; s.67-68 poz.P1-83. ISPD 17th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy. Lisbon (Portugal), 2-5 June 2013. Abstracts

 3. Pawlak A, Kossowska B, Klausa E, Bugla-Płoskońska G. Use of 2-dimensional electrophoresis (2DE) in separation of outer membrane proteins (OMPs) of Salmonella Erlangen. W:XIII Conference DIAGMOL 2012 "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology". Warsaw, Poland, 24 November 2012. Proceedings; Warszawa : SGGW, 2012; s.175-178

 4. Olejnik B. Strategie stosowane w analizie glikoprotein. W:V Konferencja Koła Naukowego Doktorantów BioMed Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu "Doktoranci napędem rozwoju nauki". Pasterka, 23-25 listopada 2012 r. Książka streszczeń konferencyjnych; s.32

 5. Kratz EM, Kałuża A, Kowalska-Olejnik B, Zimmer M, Fiutek R, Ferens-Sieczkowska M. The expression of metalloproteinases 9 and 2, and their tissue inhibitors 1 and 2 as a potential markers of asthenozoospermia. J.Reproduktionsmed.Endokrinol. 2012 Vol.9 no.5; s.385-386 poz.P74 7th European Congress of Andrology (ECA). Berlin, November 28 - December 1, 2012. Abstracts.

 6. Kratz EM, Ferens-Sieczkowska M, Zimmer M, Piwowar A. Oxidative protein damage and oxidative stress markers in the seminal plasma of subfertile men
  J.Reproduktionsmed.Endokrinol. 2012 Vol.9 no.5; s.386-387 poz.P77,
  7th European Congress of Andrology (ECA). Berlin, November 28 - December 1, 2012. Abstracts.

 7. Kratz EM, Kolaszt K, Faundez R, Ferens-Sieczkowska M. The analysis of secretory immunoglobulin A in human seminal plasma. W:Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism ; ed. by Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher School in Cracow; Cracow : Wydaw. Abaton, 2012; s.177-179. ISBN 978-83-61569-52-7. 21th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Cracow, Poland, 14-15 June 2012.

 8. Kratz EM, Achcińska MK, Faundez R, Ferens-Sieczkowska M. The fucosylation of immunoglobulin G in human seminal plasma. W:Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism ; ed. by Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher School in Cracow; Cracow : Wydaw. Abaton, 2012; s.180-182
  ISBN 978-83-61569-52-7. 21th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Cracow, Poland, 14-15 June 2012.

 9. Kowalska B, Kratz E, Ferens-Sieczkowska M. Expression of AAL- and UEA-reactive fucose in the oligosaccharides of seminal plasma glycoproteins of subfertile men. W:Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism ; ed. by Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher School in Cracow; Cracow : Wydaw. Abaton, 2012; s.172-174. ISBN 978-83-61569-52-7. 21th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Cracow, Poland, 14-15 June 2012.

 10. Kowalska B. Czy glikozylacja białek plazmy nasienia ludzkiego ma związek z bezpłodnością? W:IV Konferencja Koła Naukowego Doktorantów BioMed Akademii Medycznej we Wrocławiu "Doktoranci napędem rozwoju nauki". Mieroszów, 16-18 marca 2012 r. Książka streszczeń konferencyjnych; s.15

 11. Młynarz P, Deja S, Ząbek A, Barg W, Korzeniewska A, Kowal A, Porębska I, Pupek M, Jankowska R. Metabolomics in the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease: a preliminary report. W:International Conference "Advances in pneumology". Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab127_1.pdf

 12. Młynarz P, Deja S, Ząbek A, Korzeniewska A, Kowal A, Porębska I, Pupek M, Jankowska R. Metabolomics studies in the diagnosis of lung cancer: a preliminary report. W:International Conference "Advances in pneumology". Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab127_2.pdf

 13. Pupek M, Młynarz P, Pawłowicz R, Porębska I, Deja S, Ząbek A, Panaszek B. Metabolomics approach in diagnostics of cancer accompanied with multimorbidity. W:Mol.Onco 2012: the 1st Multidisciplinary Symposium “Molecular oncology: from laboratory bench to medicine”. Kyiv, Ukraine, September 17-22, 2012, Abstract book; s.62 poz.O-NACD2.6

 14. Pupek M, Lemańska-Perek A, Porębska I, Kątnik-Prastowska I.. The molecular status of fibronectin in plasma and pleural effusion of patients with lung cancer. W:Mol.Onco 2012: the 1st Multidisciplinary Symposium “Molecular oncology: from laboratory bench to medicine”. Kyiv, Ukraine, September 17-22, 2012, Abstract book; s.36 poz.O-MBC1.4

 15. Orczyk-Pawiłowicz M, Hirnle L, Kątnik-Prastowska I. “Human milk α1-acid glycoprotein lectin-reactivity during transition from colostrum to mature milk”. W: 16th ISRHML [International Society for Research in Human Milk and Lactation] “Breastfeeding and the use of human milk. Science & practice. Trieste, Italy, 27th September – 1st October 2012. Program and abstracts book; s.149-150 poz.A84.

 16. Orczyk-Pawiłowicz M, Hirnle L, Kątnik-Prastowska I. “Lectin-based analysis of O-glycan expression in human milk fibronectin during three months postpartum”. W: 16th ISRHML [International Society for Research in Human Milk and Lactation] “Breastfeeding and the use of human milk. Science & practice. Trieste, Italy, 27th September – 1st October 2012. Program and abstracts book; s.103-104 poz.A33.

 17. Młynarz P, Deja S, Barg W, Ząbek A, Korzeniewska A, Kowal A, Jankowska R, Orczyk-Pawiłowicz M, Dawiskiba T. Metabolomika jako przyszłe narzędzie diagnostyczne w medycynie, diagnostyka chorób płuc. W: III Inżynieria Biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska  III SYMPOZJUM „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”. Wrocław, 25-26 maja 2012r. Materiały konferencyjne; Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2012; s. 107-108; ISBN 978-83-934 204-1-4. 

 18. Młynarz P, Deja S, Barg W, Ząbek A, Korzeniewska A, Kowal A, Jankowska R, Orczyk-Pawłowicz M, Walczak B, Daszkowski M. 1H NMR Metabolomics Analysis of Exhalted Breath Condensate, Serum and Urine Allow to Differentiate Sleep Apnea from Obstructive Lung Disease. W: EUROMAR 2012 – Magnetic Resonance Conference. Dublin, Ireland, 1-5 July 2012; Book of abstract s.187, poz. 449TU.

 19. Deja S, Młynarz ., Ząbek A, Orczyk-Pawiłowicz M, Głód M, Dawiskiba T, Pawełka D, Balcerzak W. 1H NMR based metabolomics gives insight into disturbed metabolic pathways in various thyroid tumors. VII Symposium on Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry and Biological Science, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science, Warsaw Poland, 26-28 September, page of abstract L-7.

 20. Deja S, Młynarz P, Ząbek A, Sitarski A, Szydełko T, Adamiec J, Misiuk-Hojło M, Orczyk-Pawiłowicz M. Analysis of human bladder cancer patients metabolome using 1HNMR. VII Symposium on Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry and Biological Science, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science, Warsaw Poland, 26-28 September, page of abstract P-7.

 21. Kowalska B, Kratz EM. Styl życia a bezpłodność męska. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oraz II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej-współczesne problemy". Wrocław 4-5 listopada 2011.

 22. Kowalska B, Ferens-Sieczkowska M.: Fukozylacja białek plazmy nasienia. Czy są szanse na nowe markery bezpłodności męskiej? V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18 czerwca 2011. Str. 84.

 23. Orczyk-Pawiłowicz M, Hirnle L, Kątnik-Prastowska I.: The relative amounts of fucose isoforms in oligosaccharides of human milk fibronectin. The first International Conference on "The glycobiology of human milk oligosaccharides". Copenhagen, Denmark, 16-17 May 2011. Book of abstracts; p.45.

 24. Orczyk-Pawiłowicz M, Hirnle L.: Sialylation and fucosylation of human milk 1-acid glycoprotein during the first two weeks of lactation. The first International Conference on "The glycobiology of human milk oligosaccharides". Copenhagen, Denmark, 16-17 May 2011. Book of abstracts; p.44.

 25. Przybysz M, Pupek M, Kratz E, Kątnik-Prastowska I. Fucosylation of human fibronectin in health and diseases. Acta Biochim Pol 2010; Vol.57 suppl.4; s.180 poz.L11.5. 45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010.

 26. Orczyk-Pawiłowicz M, Augustyniak D, Hirnle L, Kątnik-Prastowska I.: Sialylation and fucosylation of plasma and amniotic IgG glycans in normal pregnancy. Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.4; p.181; O11.2 oral presentation on 45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010.

 27. Orczyk-Pawiłowicz M, Kątnik-Prastowska I.: Terminal monosaccharide expressions on some amniotic glycoproteins as a biomarker of fetus maturity. Invited speaker - Glycomarkers For Disease - The EuroGlycosciences Forum. Wierzba (Poland), September 12th-16th, 2010; p.23; S10.

 28. Kątnik-Prastowska I.: Possible biological role of α(1,2)fucosylated fibronectin glycoform. Invited speaker - Glycomarkers For Disease - The EuroGlycosciences Forum. Wierzba (Poland), September 12th-16th, 2010; p.16; S3.

 29. Bugla-Płoskońska G, Kossowska B, Mulson A, Korzekwa K, Futoma-Kołoch B, Guz K, Doroszkiewicz W: Adsorption of serum onto bentonite (montmorillonite) as well-known procedure to remove lysozyme from serum - a new information. W:X Jubilee Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology". Warsaw, 28 November 2009; Warszawa: Wydaw. SGGW, 2009; s.63.

 30. Kątnik-Prastowska I. Fibronectin: an active or useless component of human seminal plasma. TBR, 2008. Abstracts, p.41.

 31. Kratz EM, Borysewicz K, Kątnik-Prastowska I. Glycosylation of main synovial immunoglobulin isotypes in different stages of rheumatoid arthritis (lecture on plenary session). Invited speaker - The XVII International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Molecular and Physiology Aspects of Regulatory Processes of the Organism; Cracow, Poland, June 5-6, 2008. Abstracts, pp. 238-239.

 32. Borysewicz K, Kratz EM, Przybysz M. Sialylation of synovial glycoproteins as
  a markers associated with early rheumatoid arthritis. Ann. Rheum. Dis. 2008 Vol.67 suppl.2; s.145 poz.THU0027. Annual European Congress of Rheumatology - EULAR 2008. Paris, France, 11-14 June 2008.

 33. Kossowska B, Popko J, Zwierz K, Ferens-Sieczkowska M. 2D-electrophoresis application for analysis of protein and fucose expression in synovial fluid. Acta Biochim. Pol. 55 (2008).42. poz.P3.6. The Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43-rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10-th Conference of the Polish Cell Biology Society. Olsztyn, Poland, September 7-11, 2008.

 34. Przybysz M, Borysewicz K. Odmienna ekspresja domen na fibronektynie
  w reumatoidalnym zapaleniu stawów i w innych zapalnych chorobach stawów. Reumatologia 2008 Vol.46 nr 4 supl.2; s.S160; XX Zjazd P. T. Reumatol. Warszawa, 1-4 października 2008.


HABILITACJE
wykonane w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii Wydziału Lekarskiego,

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Mirosława Ferens-Sieczkowska: Udział cukrowców w przekazywaniu informacji biologicznej: wybrane zagadnienia z glikopatologii, Akademia Medyczna, Wrocław, 2008.

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Banaś, emerytowany kierownik Katedry Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu

prof. dr hab. Hubert Krotkiewski, kierownik Laboratorium Glikokoniugatów, Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

prof. dr hab. Eugeniusz Kościelak, emerytowany z-ca dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

prof. dr hab. Lech Torliński, kierownik Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
DOKTORATY
wykonane w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii Wydziału Lekarskiego,

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Kątnik-Prastowskiej


 1. Anna Lemańska-Perek; Ekspresja domen i izoform fibronektyny w zespołach otępiennych typu alzheimerowskiego, Wrocław 2010.

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Dobryszycka

prof. dr hab. Maria Malicka-Błaszkiewicz 1. Magdalena Przybysz; Analiza fibronektyny w płynie stawowym i osoczu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, Wrocław 2006.

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Willand

prof. dr hab. Iwona Żak
 1. Ewa Maria Kratz; Glikozylacja alfa1-kwaśnej glikoproteiny występującej w plazmie nasienia ludzkiego, Wrocław 2003.

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Banaś

prof. dr hab. Hubert Krotkiewski
 1. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz; Glikozylacja białek płynu owodniowego
  w patofizjologii ciąży, Wrocław 2003.

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jankowski

prof. dr hab. Krzysztof Zwierz
 1. Barbara Kossowska; Lektyna z grzybni Beauveria bassiana potencjalnym odczynnikiem rozpoznającym struktury cukrowe O-glikanów, Wrocław 1999.

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Dobryszycka

prof. dr hab. Hubert Krotkiewski
 1. Aniela Gospodarek; Zastosowanie przeciwciała monoklonalnego do wykrywania form polimerycznych haptoglobin ssaków, Wrocław 1998.

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisława Morawiecka

dr hab. Jerzy Osada, profesor nadzwyczajny
 1. Małgorzata Pupek; Otrzymanie i charakterystyka antyhaptoglobinowych przeciwciał monoklonalnych, Wrocław 1996.

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Banaś

prof. dr hab. Maria Nikołajczuk 1. Joanna Jadach; Interakcje haptoglobin z lektynami, Wrocław 1995.

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Banaś

prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

Pobieranie 85.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna