Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1996-1999)Pobieranie 85.13 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar85.13 Kb.
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY SKANDYNAWISTYKI UAM (1996-1999)

(opracował: Eugeniusz Rajnik)
1996

1. Monografie

Maciejewski, Witold, O przestrzeni w języku. Studium typologiczne z językiem polskim w centrum, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, ss. 178
2. Podręczniki, słowniki i skrypty

Gussmann, Edmund, A. Doyle, An Ghaeilge. Podręcznik do nauki języka irlandzkiego, KUL, Lublin 1996, wydanie drugie, poprawione, ss. 448

Gussmann Edmund, A. Doyle, A Reverse Dictionary of Modern Irish, Folium Publishers, Lublin, 1996, ss. 355

Jankowiak Piotr, Język niemiecki w dialogach sytuacyjnych z ćwiczeniami, Fonpol, Poznań, 1996, ss. 65

Lange Tadeusz Wojciech, Grzegorz Sommer, [współautorzy] (praca zespołowa pod red. Jacka Fisiaka), Collins - słownik angielsko-polski, polsko-angielski, red. Jacek Fisiak, Pol. Ofic. Wyd. BGW, Warszawa 1996, s. 521 + 604

Lange Tadeusz Wojciech, Jadwiga Fisiak, Michał Jankowski, English-Polish Learner's Dictionary, PWN, Warszawa 1996, ss. 920.

Piotrowski, Bernard, Skaldowie islandzcy, Materiały o Islandii, z. 60, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, Warszawa 1996, ss. 34
3. Artykuły

Antoniewicz-Durczak, Daria, Die Ästhetik des Wortes und die Ästethik des Bildes, „Poznań Literary Papers“ 2, 1996, s. 91-113

Antoniewicz-Durczak, Daria, Die Dilemmata des Wohlstandsstaates gezeigt an den Filmen von Ingmar Bergman oder eine feuchte Haut in roten Tönen, „Folia Scandinavica Posnaniensia“, vol. 3, 1996, s. 77-83

Awedyk Witosław, Engelske lånord i norske ungdommers tale, ”Folia Skandinavica Posnaniensia”, vol. 3, 1996, s. 267-272

Jamrowska, Julita, Finskans inflytande på finlandssvenskan de senaste 20 åren, ”Folia Scandinavica Posnaniensia”, vol. 3, 1996, s. 311-316

Mrozewicz, Bolesław, Der finnische soziale Roman der Zwischenkriegszeit, „Poznań Literary Papers“ 2, 1996, s. 43-89

Musiał, Kazimierz, On some aspects of the Danish Welfare State from 1960s to 1990s, “Folia Scandinavica Posnaniensia”, vol. 3, 1996, s. 45-56

Musiał, Kazimierz, Der Markt wird`s schon richten..., „Nordeuropa Forum“ nr. 2, 1996, s. 52-54

Ostrowski Norbert, Małgorzata Ostrówka, Anna Zielińska, Współczesna sytuacja językowa Polaków na Łotwie (w okolicach Dyneburga), Acta Baltico-Slavica 23 (1996), s. 101-111.

Piotrowski, Bernard, Nordeuropa und die Ostblockstaaten (ca. 1965-1990), „Folia Scandianvica Posnaniensia“, vol. 3, 1996, s. 9-22

Piotrowski, Bernard, Historiografia w niemieckiej diasporze narodowej. Adalbert Breyer i Eugen Oskar Kossmann jako badacze dziejów Niemców w Polsce Środkowej i stosunków polsko-niemieckich, w: Niemcy w Łodzi do 1939 roku, red. Marian Wilk, Łódź 1996, s. 48-73

Piotrowski, Bernard, Polacy na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku (do 1939 r.). Stan badań - potrzeby badawcze, Rocznik Koszaliński, nr 26, 1996, s. 39-52

Piotrowski, Bernard, Die Ostsee-Gemeinschaft - eine Vision. Theorie oder Wirklichkeit, ”Studia Scandinavica”, Særudgave i Anledning af 25 års Jubilæum. Ved Nordisk Institut, Universitetet i Gdańsk 1996, s. 85-99

Piotrowski, Bernard, Związki Pomorza Zachodniego z Polską w dobie zaborów (1795-1918), w: Związki Pomorza Zachodniego z Polską, Koszalin 1996, s. 61-84

Piotrowski, Bernard, Antagonizmy i zbliżenia. Pomorze Zachodnie a Polska okresu międzywojennego, w: Związki Pomorza Zachodniego z Polską, Koszalin 1996, s. 153-177

Piotrowski, Bernard, Pomorze Zachodnie z okresu III Rzeszy w świadomości Polaków, w: Związki Pomorza Zachodniego z Polską, Koszalin 1996, s. 227-254

Piotrowski, Bernard, Konzeptionen von Vorstellungen von europäischer Integration im Totalitarismus des Dritten Reiches, w: Eurovisionen. Vorstellungen von Europa in Literatur und Philosophie. Hrsg. v. Peter Delvaux und Jan Papiór (Duitse Kroniek), Amsterdam 1996, s. 151-160

Piotrowski, Bernard, Die Bildung der modernen National-Identität außerhalb der eigenen Staatsnation. Die Dänen in Nordmark und die Polen in Ostmark (ca. 1880-1914), w: Arbeiten zur Skandinavistik, XII. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik, 16-23. September 1995 in Greifswald, hrsg. von Walter Baumgartner und Hans Fix, Verlag Fassbaender, Wien 1996, s. 561-568

Wojciechowska-Dołowicz, Elżbieta, Litteratur som sosial diagnose - ifølge norsk prosa i 70- og 80-årene, „Folia Scandinavica Posnaniensia“, vol. 3, 1996, s. 95-105
4. Recenzje

Bień-Lietz, Małgorzata, Rec. Bokspor. Norske bøker gjennom 350 år, Oslo 1993, IROS 1995. Internationales Referateorgan zur Skandinavistik. Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, s. 50 (1996)

Bień-Lietz, Małgorzata, Rec. Gunilla Noreen, Nya barnboksbilder. 56 svenska barnboksillustratöre, Stockholm 1993, IROS 1995. Internationales Referateorgan zur Skandinavistik. Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, s. 93-94 (1996)

Bień-Lietz, Małgorzata, Rec. Lars Furuland, Mary Ørvig, Sonja Svensson, Ungdomslitteraturen. Historikk, kommentar, texturval, Stockholm 1994, IROS 1995. Internationales Referateorgan zur Skandinavistik. Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, s. 59-60 (1996)

Bień-Lietz, Małgorzata, Rec. Tone Birkeland, Frøydis Storaas, Den norske biletboka, Oslo 1993, IROS 1995. Internationales Referateorgan zur Skandinavistik. Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, s. 49-50 (1996)

Bień-Lietz, Małgorzata, Rec. Tordis Ørjaseter, Menneskenes hjerter. Sigrid Undset - en livshistorie, Oslo 1993, IROS 1995. Internationales Referateorgan zur Skandinavistik. Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, s. 85-86 (1996)

Bień-Lietz, Małgorzata, Rec. Göte Klingberg, Folklig vers i svensk barnlitteratur. Stockholm 1994, IROS 1995. Internationales Referateorgan zur Skandinavistik. Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Steinbecker Verlag, s. 63-64 (1996)

Bień-Lietz, Małgorzata, Rec. Ulla Bergstrand, En bilderbokshistoria. Svenska bilderböcker 1900-1930, Stockholm 1993, IROS 1995. Internationales Referateorgan zur Skandinavistik. Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, s. 48-49 (1996)

Ostrowski Norbert, Rec. Jan Palionis: Lietuvių rašomosios kalbos istorija, Linguistica Baltica 5/6 (1996-97), s. 246-250.


Piotrowski, Bernard, Rec. Grzegorz Łukomski, Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-zachodnie 1918-1920. Polityka i działania militarne. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1994, ss.182, Życie i Myśl, nr 2, 1996, s. 117-121
5. Tłumaczenia

Kalinowski, Mariusz, Tłum. Emanuel Swedenborg, Dziennik snów 1743-44 (Drömboken), Rebis, Poznań 1996, ss. 118
6. Opracowanie haseł encyklopedycznych

Niewiarowska, Ewa, Leksykon historii powszechnej 1900-1945, red. S. Sierpowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996 - opracowanie haseł dotyczących literatur skandynawskich oraz literatury angielskiej,

Piotrowski, Bernard, Leksykon historii powszechnej 1900-1945, pod red. Stanisława Sierpowskiego, przy współpracy Stanisława Żerki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1996. Opracowanie m. in. haseł: Ådalen, Alandzkie Wyspy, Bernadotte af Wisborg Folke hr., Branting Hjalmar Karl, Dania, Estonia, Finlandia, Goltz Rüdiger von der, Grenlandia, Gustav V Adolf, Haakon VII, Hansson Per Albin, Islandia, Kallio Kyösti, Kreuger Ivar, Kuusinen Otto, Laidoner Johan, Lappiści, Litwa, Päts, Sandler Rickard Johannes, Scavenius Erik, Sirk Artur, Skandynawska współpraca, Šleżevičius, Smetona Antanas, Stauning Thorvald, Svinhuvud Per Eyvind, Szwecja, Tanner Väinö Alfred, Tautininków partia, wabsowie, Tubelis Juozas, Ulmanis Karlis i inne.
7. Bibliografie

Ostrowski Norbert, Bibliography of Baltic Linguistics for 1995, Linguistica Baltica 5/6 (1996-97), s. 255-299.
8. Prace edytorskie

(eds. Sława Awedyk, Eugeniusz Rajnik), „Folia Scandinavica Posnaniensia” vol. 3, 1996, ss. 316


9. Varia

Jankowiak, Piotr, 15 Jahre Deutscholympiade in Polen, w: Konfiguracje 1. Artykuły i studia o polsko-niemieckich stosunkach kulturowych, Bydgoszcz 1996, s. 305-308
1997

1.Monografie

Piotrowski, Bernard, Wojna radziecko-fińska (zimowa) 1939-1940. Legendy, niedomówienia, realia. Wydawnictwo Naukowe UAM (Seria Historia, nr 188), Poznań 1997, ss. 270 + mapy i zdjęcia
2. Słowniki

Awedyk, Sława, Grete Jønsberg, Monika Lande, Halina Zgółkowa, Słownik minimum polsko-norweski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, ss. 177
3. Artykuły

Antoniewicz-Durczak, Daria, Ingmar Bergman im Theater, „Folia Scandinavica Posnaniensia”, vol. 4, 1997, s. 37-46

Awedyk, Sława, Versuch einer konfrontativen Darstellung der Silbenstruktur der Polnischen und norwegischen Sprache, in: Eastern European Contributions to Scandinavian Linguistics (ed. Ernst Håkon Jahr), „Studia Nordica“ 2, Novus Forlag, Oslo 1997, s. 112-118

Bień-Lietz, Małgorzata, På spor av nordisk nonsenslitteratur, „Folia Scandinavica Posnaniensia“, vol. 4, 1997, s. 47-54

Hołowiak, Dorota, Förändringar inom nationalekonomiska termers frekvens, böjningsformer och betydelse, „Folia Scandinavica Posnaniensia“, vol. 4, 1997, s. 155-160

Jamrowska, Julita, Den absurde verden i E. Sariolas prosa, Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 4, 1997, s. 55-64

Lange Tadeusz Wojciech, 'Pruskie' korzenie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. XXII, 1997 (Poznań 1999), s. 68-87

Maciejewski Witold, Qualitative Orientation and Grammatical Categories, w: Roman Murawski and Jerzy Pogonowski (eds.), Euphony and Logos, Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 57, Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1997, s. 363-385

Marcinkiewicz Józef, XV. Sprachkontakte in Mitteleuropa: 196. Polnisch-Litauisch, in: H. Goebl & P. H. Nelde & Z. Starý & W. Wölck (eds.), Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Halbbd. 2 [Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Bd. 12]. Berlin-New York: Walter de Gruyter 1997, s. 1614-1622.

Marcinkiewicz Józef, Jerzy Hatłas, System biblioteczny na Litwie, w: A. Jazdon (ed.), Biblioteka, Poznań 1997, s. 73-80.

Musiał, Kazimierz, Er en ny velfærdsstat på vej i Danmark?, ”Folia Scandinavica Posnaniensia”, vol. 4, 1997, s. 241-247

Niewiarowska, Ewa, Postmodernistiska drag i K. Frostensons diktning, ”Folia Scandinavica Posnaniensia”, vol. 4, 1997, s. 23-36

Mrozewicz, Bolesław, Piotrowski, Bernard, Laxness-Rezeption in Polen, ”Folia Scandinavica Posnaniensia”, vol. 4, 1997, s.17-22

Piotrowski, Bernard, Idea europejska w III Rzeszy. Założenia, realizacja, dylematy, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. XXI, (1997), s. 81-100

Piotrowski, Bernard, Ethnische Minderheiten und nationale Bewegungen in der Ostsee-Region (ca. 1880-1914). Zum Problem der Germanisierung und Russifizierung, „Folia Scandinavica Posnaniensia“, vol. 4, 1997, s. 177-196

Piotrowski, Bernard, Procesy i mechanizmy migracyjne w Skandynawii XIX i XX wieku. Próba rekapitulacji, w: Polacy w Skandynawii, pod red. E. Olszewskiego, Lublin 1997, s. 15-36.

Piotrowski, Bernard, Współpraca i dążenia ku jedności Skandynawów XIV - pierwsza połowa XX wieku. Część I, „Zapiski Historyczne”, t. LXII, z. 2-3 (1997), s. 37-54

Piotrowski, Bernard, Współpraca i dążenia ku jedności Skandynawów XIV - pierwsza połowa XX wieku, Część II, Zapiski Historyczne, t. LXII, z. 4 (1997), s. 7-28

Piotrowski, Bernard, Probleme der Entwicklung der Sprache eines kleinen Volkes am Beispiel des Färöischen, „Studia Germanica Posnaniensia“, vol. XXIII, (1997), s. 131-144

Piotrowski, Bernard, Aneksja przez ZSRR republik nadbałtyckich (1939-1940). Aspekty wojskowe i polityczno-prawne (I), w: „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości”, t. 5, Warszawa-Londyn 1997, s. 101-123

Piotrowski, Bernard, Migration processes and mechanisms in Scandinavia in the 19th and 20th centuries. An attempt at recapitulation, w: Poles in Scandinavia, ed. Edward Olszewski, Lublin 1997, s. 15-33

Piotrowski, Bernard, Początki reformacji na Islandii. Przykład duńskiego etatyzmu wyznaniowego i nietolerancji, w: Eruditio et Interpretatio. Studia Historyczne, red. Zbigniew Chodyła, Instytut Historii UAM, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 229-237

Piotrowski, Bernard, Ruch narodowo-kulturalny Serbów Łużyckich (ok. 1770-1919). Historiografia. Zagadnienia i perspektywy badawcze na przyszłość, w: Serbołużyczanie. Łużyce, red. Tomasz Jaworski, Zielona Góra 1997, s. 43-60

Rajnik, Eugeniusz, Formelle og semantiske differenser i polsk-danske tautonyme personbetegnelser, „Folia Scandinavica Posnaniensia”, vol. 4, 1997, s. 65-76

Rajnik, Eugeniusz, Formgleiche Wortverkürzungen im Dänischen und Polnischen, Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 4, 1997, s. 77-88

Rajnik, Eugeniusz, Tautonyme Personenbezeichnungen auf -ist im Dänischen und -ist(a) bzw. -yst(a) im Polnischen, w: Eastern European Contributions to Scandinavian Linguistics (ed. Ernst Håkon Jahr), “Studia Nordica” 2, Novus Forlag, Oslo 1997, s. 98-107

Skommer, Grzegorz, Word-Formation Description and Morphological Status of Intensifiers in Norwegian, in: Eastern European Contributions to Scandinavian Linguistics (ed. Ernst Håkon Jahr), „Studia Nordica“ 2, Novus Forlag, Oslo 1997, s. 119-126

Stryczyńska Ewa, Medžio sąvoka lietuvių tautosakoje. Lituanistika XXI amžiaus išvakarėse: tyrinėjimų prioritetai, metodai ir naujovės. Pasaulio lietuvių bendrija, Vilnius 1997, s. 157-160.

Stryczyńska Ewa, Drzewo czy ziemia niczyja? Litewska baśń „Eglė - królowa węży” i niektóre z jej znaczeń symbolicznych, „Lithuania” 3/4 (24/25), 1997, Warszawa, s. 45-51.

Szubert, Andrzej, Zum Genus der aus dem Englischen ins Dänische entlehnten Substantive, „Folia Scandinavica Posnaniensia“, vol. 4, 1997, s. 125-136
4. Recenzje

Piotrowski, Bernard, Rec. Michael Linton, Sveriges historia, Århus 1994, ss. 250; Jörgen Weibull, Sveriges historia, Stockholm 1993, ss. 152, „Zapiski Historyczne“, t. LXII, z. 2-3, (1997), s. 127-128

Piotrowski, Bernard, Rec. Danmarks historie, red. Søren Mørch, T. 10; Historiens historie, af Hanna Damsholt, Torben Damsholt, Henrik Horstbøll, Leif Becker Jensen, Jens Chr. Manniche, Erling Ludwig Petersen, Henrik Poulsen, Jens Henrik Tiemroth, København 1992, ss. 491, ”Zapiski Historyczne”, t. XLII, z. 2-3, (1997), s. 128-131

Piotrowski, Bernard, Rec. Barbara Szordykowska, Finlandia w polityce caratu w latach 1899-1914. Problemy rusyfikacji i unifikacji. Gdańsk 1994, „Zapiski Historycze”, t. LXII, z. 2-3 (1997), s. 150-152

Piotrowski, Bernard, Rec. Herman Lindqvist, Historien om Sverige från islossning till Kungarike, Stockholm 1992, ss. 407, „Zapiski Historyczne”, t. LXII, z. 4, 1997, s. 147-148
5. Opracowanie haseł encyklopedycznych

Maciejewski Witold, Kilkadziesiąt artykułów o treści językoznawczej dla wydawnictwa Encyklopedia Britannica - edycja polska, w tym artykuły autorskie, np. Alfabet, w tomie 1, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1997

Marcinkiewicz Józef, Auseklis w: Encyklopedia Britannica Edycja Polska, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz SC 1997, t. 1., s. 392
6. Tłumaczenia

Mrozewicz Bolesław, Tłum. Othmar Keel, Pieśń nad Pieśniami. Biblijna opowieść o miłości. Poznań 1997, ss. 300

Niewiarowska, Ewa, Tłum. Ingvar Bergman, Ostatni krzyk (Sista skriket ), Wydawnictwo Warszawskie, Warszawa 1997, s. 61-84

Niewiarowska Ewa, Tłum. Katarina Frostenson, Wiersze: Wnętrze, (…) świecę jak gwiazda, (…) Głos bawi się ze mną, (…) Dlaczego odwróciłeś się ode mnie, Gunnar Ekelöf: Pieśń, Erik Lindegren: Dedykacja, Arioso, Henry Parland: (…) Przyszła do mnie pewna matka, Rabbe Enckell: (…) Zapadam się w tobie, (…) Śniło mi się, w: Gdzie jestem? Kim jestem? Mała antologia współczesnej poezji szwedzkiej. Dni Kultury Szwedzkiej, Wrocław, grudzień 1997, s. 5, 9, 11, 31, 35, 39, 41, 43, 45
7. Prace edytorskie

(ed. Sława Awedyk), „Folia Scandinavica Posnaniensia” vol. 4, 1996, ss. 247


8. Varia

Lange, Tadeusz Wojciech, Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego, zwany Maltańskim, Pro Fide Rege et Lege nr 3/4 (29), 1997, s. 10-14

Niewiarowska, Ewa, Rozmówki szwedzkie, w: Rozmówki skandynawskie, red. Alina Wójcik, TEXT-ON, Warszawa 1997, ss. 120

Rajnik, Eugeniusz, Rozmówki duńskie, w: Rozmówki skandynawskie, red. Alina Wójcik, TEXT-ON, Warszawa 1997, ss. 120

Skommer, Grzegorz, Rozmówki norweskie, w: Rozmówki skandynawskie, red. Alina Wójcik, TEXT-ON, Warszawa 1997, ss. 117
1998

1. Podręczniki

Jankowiak Piotr, Grzywacz Małgorzata, Hansch Klaus-Dieter, Hartung Gisela, Karolak Czesław, Wein Volker, Zum Beispiel, Sachsen-Anhalt 1, Deutsch mit authentischen Hörtexten, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, ss. 90

Jankowiak Piotr, Grzywacz Małgorzata, Hansch Klaus-Dieter, Hartung Gisela, Karolak Czesław, Wein Volker, Zum Beispiel, Sachsen-Anhalt 2, Deutsch mit authentischen Hörtexten, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, ss. 71

2. Artykuły

Awedyk Sława, Awedyk Wiesław, A mysterious pronunciation error: The case of Norwegian [¬:], w: Scripta Manent. Publikacja Wydziałowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988-1998), red. Stanisław Puppel, Wydział Filologii UAM w Poznaniu, Poznań 1998, s. 3-5

Bień-Lietz Małgorzata, Inger Hagerups diktning for barn. Barnepoesi som sprenger litterære grenser, w: Årboka litteratur for barn og unge 1998, Oslo: Det Norske Samlaget/ NBI, s. 58-70

Lange Tadeusz Wojciech, Władze II Rzeczypospolitej a Zakon Maltański, Przegląd Historyczny, t. LXXXIX, z. 3, 1998, s. 431-442

Maciejewski Witold, Przestrzeń a język: granice relatywizmu, w: Stefan Symotiuk, Grzegorz Nowak (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 89-96

Musiał Kazimierz, Tracing Roots of the Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Modernisation. European University Institute, Florence, Italy, Humboldt-Universität zu Berlin, Florence and Berlin 1998, Working papers „Gemenskaper - Gemeinschaften”, vol. 17, Berlin 1998, ss. 73

Niewiarowska Ewa, Den politiska diktningen under Sveriges upplysningstid - Johan Henrik Kellgren, i: Heiko Uecker, Opplysning i Norden, Peter Lang Europäischer Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 405-413

Niewiarowska Ewa, Niepojęty świat (o twórczości K. Frostenson), Czas Kultury 6/1998, s. 39

Ostrowski Norbert, Altpreussische Etymologien, w: Colloquium Pruthenicum Secundum (1998), s. 133-135.
Ostrowski Norbert, Kilka rzekomo prymarnych praesentiów na –ja- w litewskim, w: Jono Kazlausko diena: istorinės gramatikos dalykai. Tarptautinės konferencijos programa ir tezės. Vilnius, 1998 m. lapkričio 6 d., s. 25-27.

Piotrowski Bernard, Dylematy kształtowania się „języka skandynawskiego”. Nordycka wspólnota językowa lat ostatnich, w: Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988-1998), red. Stanisław Puppel, Wydział Neofilologii UAM, Poznań 1998, s. 347-357

Piotrowski Bernard, Politologia w III Rzeszy na przykładzie działalności berlińskiej uczelni: Das Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut (1940-1945), Studia Historica Slavo-Germanica, t. XXII, 1998 (Poznań 1999), s. 109-147

Piotrowski Bernard, U źródeł powstania koncepcji regionalnej „wspólnoty bałtyckiej” państw i narodów (1989-1992), Nautologia, R. XXXIII, nr 1 (127), 1998, s. 22-33

Piotrowski Bernard, Cele, założenia i dylematy unii kalmarskiej (1397) w historiografii, Nautologia, R. XXXIII, nr 1 (127), 1998, s. 1-11

3. Recenzje

Piotrowski Bernard, Rec. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder, Herausgegeben von Gert von Pistohlkors, Berlin 1994, Siedler Verlag, ss. 607, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. XXII, 1998 (Poznań 1999), s. 230-233

Piotrowski Bernard, Rec. Dariusz Matelski, Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, Seria: Historia, nr 187, ss. 592, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. XXII, 1998 (Poznań 1999), s. 257-263

Piotrowski Bernard, Rec. Dawid M. Crowe, The Baltic States and the Great Powers. Foreign Relations, 1938-1940, Westview Press, Boulder-San Francisco-Oxford 1993, ss. 264, Zapiski Historyczne, t. LXIII, 1998, z. 1, s. 191-193

Piotrowski Bernard, Rec. Danskernes Identitetshistorie. Antologi til belysning af danskernes selvforståelse. Red. Thorkild Borup Jensen. C. A. Reitzels Forlag, København 1993, ss. 405, Zapiski Historyczne, t. LXIII, 1998, z. 1, s. 170-172

Piotrowski Bernard, Rec. Estland und seine Minderheiten. Esten, Deutsche und Russen im 19. und 20. Jahrhundert, Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. N.F. Bd. IV/1995, H. 2, Lüneburg, s. 379-819, Zapiski Historyczne, t. LXIII, 1998, z. 2, s. 130-132

Piotrowski Bernard, Rec. Baltisk kultur och historia. Praca zbiorowa pod red. Mauno Jokipii, Bonniers, Uddevala 1992, ss. 188, Zapiski Historyczne, T. LXIII, 1998, z. 1, s. 161-162

Piotrowski Bernard, Rec. Geschichte Schleswig-Holsteins. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hrsg. von Ulrich Lange, mit Beiträgen von Christian Hirte, Rolf Hammel-Kiesow und Ortwin Pelc, Ulrich Lange, Franklin Kopitzsch, Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt, Hans Schultz Hansen; Peter Wulf, Kurt Jürgensen und Exkursen zur Schleswig-Holsteinschen Kunstgeschichte von Bettina Gnekow, Uwe Albrecht, Jens Drees, Adrian von Buttlar, Ulrich Schulte-Wüwer, Bärbel Manitz, Wachholtz Verlag, Neumünster 1996, ss. 719, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. XII, 1998, (Poznań 1999), s. 296-298

4. Bibliografie

Ostrowski Norbert, Bibliography of Baltic Linguistics for 1996 and 1997, Linguistica Baltica 7 (1998), s. 317-366.
5. Opracowanie haseł encyklopedycznych

Marcinkiewicz Józef, Baltów religia, w: Encyklopedia Britannica Edycja Polska, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.C., t. 3, 1998, s. 140

6. Tłumaczenia

Marcinkiewicz Józef, Tłum. Lenkija ir Lietuva šimtmečiais. Pirmas tomas: Sunki pradžia (Resiumė), w: G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, Tom I: Trudne początki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1998, s. 298-300.

Niewiarowska Ewa, Tłum. Katarina Frostenson, Wiersze: Głos, Gdzie, Pozycja, Wieniec, Tam, To jest lustro (Tankarna), w: Literatura na Świecie 7-8/1998, s. 337-341

Niewiarowska Ewa, Tłum. Katarina Frostenson, Traum, Wydawnictwo Aula 1998, s. 9-44

Niewiarowska Ewa, Tłum. Katarina Frostenson, Wiersze: Oko natury (Naturens öga), Medalion (Medaljong), Scena (Scen), Archeologia (Arkeologi), z tomu Joner, Czas Kultury 6/1998, s. 40-41

7. Wywiady

Niewiarowska Ewa, Muzykowanie słowami (wywiad z Katariną Frostenson), Czas Kultury 6/1998, s. 34-38

8. Prace edytorskie

Gussmann Edmund, Bogdan Szymanek, Pase Papers in Literature, Language and Culture, RW KUL, 1998, ss. 565

9. Varia

Maciejewski Witold, Konferencja „Ludy regionu Bałtyku”, Życie Uniwersyteckie 12, 1998, s. 11

Lange Tadeusz Wojciech, Polacy w Zakonie Maltańskim, Pro Fide Rege et Lege, nr 2 (31), 1998, s. 10-14

Lange Tadeusz Wojciech, Kawalerowie maltańscy w II Rzeczypospolitej, Pro Fide Rege et Lege, nr 3/4 (32), 1998, s. 5-8

1999

1. Monografie

Lange Tadeusz Wojciech, Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy (II wydanie), Bellona, Warszawa 1999, ss. 176

Maciejewski Witold, Świat języków. Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1999, ss. 360

2. Podręczniki

Rajnik Eugeniusz, Gramatyka języka duńskiego - morfologia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, ss. 339

3. Słowniki

Lange Tadeusz Wojciech, Michał Jankowski, Grzegorz Skommer, Langenscheidt Słownik uniwersalny polsko-angielski angielsko-polski, Langenscheidt, Berlin ─ Monachium ─ Wiedeń ─ Zurych ─ Nowy Jork 1999, ss. 493

Ojaniemi Sirkka, Halina Zgółkowa, Słownik minimum polsko-fiński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, ss. 181

4. Artykuły

Awedyk Witosław, Język(i) norweski(e), „Obyczaje” (3), Lublin 1999, s.
Hasiuk Michał, Fonetičeskije processy v litovskich govorach okrestnostej Sejn (Sejny, Sejnai), w: Martinas Mažvidas i duchovnaja kultura Velikogo Kniažestva Litovskogo XVI veka, Vilnius - Moskva 1999, s. 217-224
Kowalska Magdalena, Kolare, tiggare, spelmän - Finnmarken och dess invDnare i Dan Anderssons författarskap, "Folia Scandinavica Posnaniensia", vol. 5, 1999, s. 75-91

Maciejewski Witold, Model komunikacji a zmiany w języku, w: Jerzy Bańczerowski, Tadeusz Zgółka (eds.), Linguam Amicabilem Facere. Ludvico Zabrocki im memoriam (UAM Poznań, Seria Językoznawstwo Nr 22), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 115-121

Maciejewski Witold, The Baltic Region as a cultural notion, w: Culture of the Time of the Transformation, The Cultural Identity of the Central-Eastern Europe (ed. Janos Brendel), WiS Publishers The Association of Historians of Art, Poznań 1999, s. 221-225

Musiał Kazimierz, Institutionalisation of Scandinavian Consensual Democracy, "Folia Scandinavica Posnaniensia", vol. 5, 1999, s. 59-74

Piotrowski Bernard, Aneksja przez ZSRR republik nadbałtyckich (1939-1940). Aspekty wojskowe i polityczno-prawne III, "Mars. Problematyka i Historia Wojskowości", Londyn - Warszawa 1999, vol. 7, s. 120-141

Piotrowski Bernard, Wkład Profesora Ludwika Zabrockiego w dzieło tzw. naukowego zagospodarowania Ziem Odzyskanych, w: Jerzy Bańczerowski, Tadeusz Zgółka (eds.), Linguam Amicabilem Facere, Ludviko Zabrocki im memoriam (UAM Poznań, Seria Językoznawstwo Nr 22), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 23-37
Piotrowski Bernard, Dylematy rozwojowe języków mniejszości narodowych. Casus skandynawski, w: Jerzy Bańczerowski, Tadeusz Zgółka (eds.), Linguam Amicabilem Facere, Ludviko Zabrocki im memoriam, (UAM Poznań, Seria Językoznawstwo Nr 22), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 291-304
Piotrowski Bernard, Isländische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert (ca. 1880-1918), "Folia Scandinavica Posnaniensia", vol. 5, 1999, s. 5-27
Piotrowski Bernard, Droga Skandynawów do NATO (1948-1949). Alternatywy, rozwiązania, prognozy, "Przegląd Politologiczny", nr 1-2, Poznań 1999, s. 27-49
Piotrowski Bernard, Rola i funkcja nauk historycznych i językoznawstwa w procesie identyfikacji etniczno-kulturowej Niemców w Polsce międzywojennej, w: Polska Środkowa w niemieckich badaniach wschodnich. Historia i współczesność. Red. Lucjan Meissner, Łódź 1999 (Mittelpolen im Spiegel der Ostforschung. Geschichte und Gegenwart. Hrsg. von Lucjan Meissner, Łódź 1999), s. 51-69
Piotrowski Bernard, Manfred Laubert - historyk i publicysta pogranicza polsko-niemieckiego, w: Powstania w Wielkopolsce XVII - XX w. Materiały z XI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego. Red. naukowa Bogusław Polak, Koszalin 1999, s. 85-97
Piotrowski Bernard, Kraje pozaeuropejskie w propagandzie i badaniach naukowych berlińskiego DAWI / Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut, 1940-1945, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. XXIII, 1999/2000, s. 141-159
Pokorska-Iwaniuk, Monika, "Władysław Niewiarowicz - malarz wileński", z serii: W kręgu Wilnian w litewskim dwutygodniku "Znad Wilii", 16-31 lipca 1999
Rajnik Eugeniusz, Semantische Differenzen zwischen dänischen und deutschen tautonymen Personenbezeichnungen, "Folia Scandinavica Posnaniensia", vol. 5, 1999, s. 113-130
Szubert Andrzej, Pseudoanglizismen im Dänischen, "Folia Scandinavica Posnaniensia", vol. 5, 1999, s. 131-138
Szubert Andrzej, Falske lån, "Mål & Mæle" 2/1999, s. 10-13

5. Recenzje

Niewiarowska Ewa, Rec. Jarl Hammerberg, Åke Hodell, Björn Håkanson, Bengt Höglund, Bengt af Klintberg, Leif Nylén: 60-talets två ansikten, Poesi-festivalen i Nässjö 1995, IROS nr 1998/1999, listopad 1999, s. 288
Niewiarowska Ewa, Rec. Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistorisk översiktsverk under 1900-talet, Gilduns förlag, Stockholm 1997, IROS, nr 1998/1999, listopad 1999, s. 263-264
Ostrowski Norbert, Rec. Baltische Bibliographie. Schrifttum über Estland, Letland, Litauen (red. Paul Kaegbin), 1994, Acta Baltico-Slavica 24 (1999), s. 263-264.
Piotrowski Bernard, Rec. Dariusz Matelski, Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, Seria: Historia, nr 187, ss. 592, ilustracje, mapy, w: "Kronika Wielkopolski" 1999, s. 126-128
Piotrowski Bernard, Rec. Harry Herbert Tobies, Das Baltikum, Siebenhundert Jahre Geschehen an der Ostsee, Repront-Verlag, Leipzig 1994, ss. 640, "Zapiski Historyczne", nr 1, 1999, s. 206-208
Piotrowski Bernard, Rec. Nordic Paths to National Identity in the Ninetenth Century, ed. by Øystein Sørensen, Oslo 1994, ss. 74 (The Research Council of Norway, Seria: Nasjonal-identitet, nr 1/94), "Zapiski Historyczne", nr 1, 1999, s. 210-211

6. Prace edytorskie

(ed. S. Awedyk), Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 5, Wydawnictwo Naukowe UAM 1999, ss. 156

7. Opracowanie haseł encyklopedycznych

Marcinkiewicz Józef, Dievs, w: Britannica Edycja Polska. T. 9. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.C. 1999, s.184

Marcinkiewicz Józef, Gabija, w: Britannica Edycja Polska. T. 13. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.C. 1999, s. 123

Rajnik Eugeniusz, Runy, skandynawskie języki, islandzki język, farerski język, duński język, szwedzki język, norweski język, hasła do Leksykonu tematycznego PWN „Ludy i języki świata” wydanej przez PWN (opracowano w 1999 roku)

8. Varia

Lange Tadeusz Wojciech, Pieniądz Zakonu Maltańskiego, "Przegląd Numizmatyczny", nr 1 (24), 1999, s. 3-7

Lange Tadeusz Wojciech, Archiwum i biblioteka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu. "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny",  Nr 6/7, 1999-2000, s. 191-198

Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Doktor Mieczysław Kobylański (1 stycznia 1920 - 30 kwietnia 1999) /nekrolog/, Życie Uniwersyteckie Nr 7-9 (75-77) 1999, s. 15-16
: ~skandyn -> files
files -> Metodologiczne podstawy językoznawstwa (05. 03) Językoznawstwo jest dyscypliną naukową
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki (2005-2009) publikacje – 2005 Monografie Piotrowski Bernard; Ewa Piotrowska
files -> Filologia duńska (II) Praktyczna nauka języka duńskiego
files -> Filologia duńska (I) Praktyczna nauka języka duńskiego
files -> Filologia szwedzka (I) Praktyczna nauka języka szwedzkiego
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (2005-2007) publikacje – 2005 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1984-1990) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1984 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1991-1995) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1991 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Lyons rozdz. 2 (Struktura języka), str. 65-117, rozdz. 4 str. 159-165, 174-177
files -> Forma zajęć: ćwiczenia (15 spotkań) Warunki zaliczenia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna