Pucz Bolszewicki i Likwidacja Frontu WschodniegoPobieranie 11.99 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar11.99 Kb.
Pucz Bolszewicki i Likwidacja Frontu Wschodniego

Pucz bolszewicki z 1917 roku był częścią planów likwidacji frontu wschodniego, po upadku możliewości zdobycia wielkiego imperium kolonialnego Niemiec, za pomocą szybkiego zwycięstwa we Francji, a następnie długiej kampanii przemiany Rosji w kolonię Niemiec, tak jak W. Brytania zdominowała Indie, jako część brytyjskiego imperium kolonialnego. Niemcy zaczęły wojnę w 1914 roku według planu generała Schliffen’a. Plan ten upadł głównie z powodu braku żołnierzy po niemieckiej stronie jak i z powodu uwikłania się Niemców w wojnę pozycyjną we Francji, od granic Szwajcarji do morza Północnego.

Według książki Z.A. Zeman’a i W.B. Schatlau’a „Handlarz Rewolucji,” („The Merchant of Revolution; The Life of Alexander Isarel Helphand,” London, Oxford University Press, 1965). już dnia 9 marca 1915, rząd w Berlinie otrzymał podstawowy plan likwidacji frontu wschodniego, za pomocą wsparcia dla rewolucji w Rosji, przez skarb niemiecki. Jego autorem był handlarz bronią i lobbysta o nazwisku Aleksander Helphand (Elephand:1867-1924), urodzony w osadzie żydowskiej na wschód od Wilna (zmarł on jako najbogatszy człowiek w Berlinie w swoim pałacu w Wannsee, wsławionym w 1942 roku odprawą dygnitarzy nazistowskich w sprawie planu hitlerowskiego ludobójstwa Żydów).

Helphand, kochanek Róży Luksemburg, zaproponował przekształcenie kliki konspiratorów z Leninem na czele, w rosyjską potęgę rewolucyjną, w której Żydzi mieli od początku odegrać kluczową ralę. Sam Lenin miał matkę żydowskiego pochodzenia nazwiskiem Blank.

Lenin otrzymał od Niemiec niemal nieograniczone środki (podobno wartości około 10 ton złota), aby zrealizować plan likwidacji frontu rosyjskiego, za pomocą rozpowszechniania defetystycznej propagandy w armii rosyjskiej, oraz za pomocą dokonania zamachu stanu przez Lenina, który jako agent niemiecki, podjął się dokonać kapitulacji Rosji wobec Niemiec. Trzeba pamiętać że kiedy 15go marca, 1917 roku car Mikoaj II abdykował bolszewicy nie byli ważną siłą polityczną w Rosji.

W lutym 1917 r. Włodzimierz Lenin został przewieziony przez władze niemieckie ze Szwajcarii, aby następnie dostać się, przez Niemcy i Szwecję, na tyły frontu rosyjskiego, wyposażony w 6,000,000 dolartów, dzięki staraniom bankiera żydowskiego Maksa Warburga. W kwietniu 1917 r. Lenin, spotkał się z Leonem Trockim (Berenstein’em), przybyłym z Nowego Jorku z paszportem amerykańskim i z dużą sumą pieniędzy od bankierów żydowskich firmy Khun&Loeb, w otoczeniu podróżujących z nim 275 rewolucjonistów żydowskich.

Leon Trotsky wyruszył z amerykańskim paszportem i dużą sumą pieniędzy z Nowego Jorku na statku SS. Kristianiafiord, 27 marca 1917 roku wraz 275 rewolucjonistami żydowskimi. Żydzi ci byli aresztowani przez pięć dni w Halifax, w Nowej Szkocji, przez władze kanadyjskie. Kanadyjczycy logicznie uważali, że rewolucja w Rosji pozwoliłaby dowództwu niemieckiemu na przerzucenie dużej części armji niemieckiej na zachodni front do Francji. Spowodowałoby to większe straty w ludziach wojsk kanadyjskich, walczących we Francji. Po interwencji żydowskiego bankiera Sir Williama Wisemana, partnera banku Kuhn and Loeb, Kanadyjczycy pozwolili żydowskim rewolucjonistom na dalszą jazdę do Petersburga.

Zwolnienie z więzień ponad 200,000 rewolucjanistów z 1905go roku, przczyniło się do anarchji w St. Petersburgu, dzięki czemu Lenin i Tocki byli w stanie przekupić urzędników i wynająć zbrodnicze gangi w celu przejęcia władzy w St. Petrsburgu, wbrew woli 95% ludności Rosji, którą następnie bolszewicy nieludzko teroryzowali, żeby utrzymać się przy władzy.

Wcześniej robotnicy w Rosji żyli lepiej niż robotnicy w Anglji, dzięki czemu szerzyła się wówczas wśród Anglików propaganda socialistyczna. Masy w Rosji wcale nie chciały czerwonej władzy i ani nie oczekiwały, ani nie pragnęły, przybycia z zagranicy ani Lenina, ani Trockiego, którzy zagarnęli władze za pomocą przekupstwa urzędników i wynajętych zbrodniczych gangów dzięki polityce polityce Berlina i Waszyngtonu.

Warto zauważyć, że brat Maksa Warbuga, głównego bankiera Niemiec, Paul Warburg był twórcą centralnego banku USA i całego systemu Rezerwy Federalnej, instutycji która odegrała ważną rolę w finansowaniu wojny, kiedy Paul Warburg był jej dyrektorem. Centralny bank USA, „Federal Reserve” kontroluje monetarną politykę USA jako instytucja niezależna od weta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od początku bank Federal Reserve był kontrolowany przez Żydów, według Gary’ego Allen’a autora książki „Nikt Nie Śmie Nazywać Tego Konspiracją” („None Dare Call it Conspiracy”).

Jacob Schiff, prezes banku nowojorskiego Kuhn&Loeb finansował Trockiego sumą około 20 milionów dolarów i według książki generała Arsenego Gulewicza „Carat i Rewolucja” („Tsardom and the Revolution”), bank Kuhn&Loeb otrzymał od rządu Lenina, w latach 19181-1922 ponad sto milionów dolarów w złocie.

Logika ryzykownej strategji niemieckiej jest zrozumiała wobec trudności Niemiec w wojnie na dwa fronty. Trudniej jest zrozumieć dlaczego najbogatsi ludzie na świecie, głównie Żydzi, finansowali rewolucję bolszewicka, która jakoby miała na celu konfiskatę ich majątku.

Wśród bankierów tych były nazwiska Rothschild, Rockefeller, Schiff, Warburg, Morgan, Harriman i Milner. Teraz jest jasne, że oni nie bali się rewolucji bolszewickiej, ponieważ oni kontrolowali rewolucję bolszewicką za pomocą finansowania jej i przekazywania Sowietom technologji z zachodu. Opisał to Anthony Sutton w trzech tomach wydanych przez Stanford University, Hoover Institution pod tytułem „Zachodnia Technologja i Ekonomiczny Rozwój Sowietów,” („Western Technology and the Economic Development of the Soviets”).

W dniu18 lipca 1917 r. rosyjski minister sprawiedliwości w rządzie A. F. Kiereńskiego orskarżył Lenina i kierownictwo partji Bolszewików, jako winnych zdrady państwa i przedstawił dowody, że Bolszewicy otrzymywali olbrzymie fundusze od imperialnego rządu niemieckiego. Rozprawa o zdradę stanu Lenina i Trockiego nie odbyła się ponieważ rząd Kiereńskiego upadł.Natomiast w Brześciu Litewskim, 3go marca, 1918 Lenin i Trocki podpisali kapitulację Rosji wobec Niemców i zaakceptowali przekształcenie Rosji w wasala Niemiec. Socjaliści rosyjscy uznali ich za zdrajców, tak że Lenin musiał posługiwać się kadrami z mniejszości etnicznych, głównie Żydami. Lenin wydał osobisty rozkaz jednostce żydowskiej do dokonania egzekucji, bez żadnego sądu, na całej rodzinie cara w Jekatyrenburgu w 1918 roku, w rok po abdykacji cara.

Rząd Lenina spłacił sto milionów dolarów w złocie firmie Kuhn&Loeb (w latach 1918-1922), w zamian za dwadzieścia milionów dolarów, wydanych przez tę firmę na rzecz rewolucji bolszewickiej. Bankierska rodzina Warburgów i inni Żydzi wsławili się subsydjowaniem rewolucji w Rosji, używając kontrolowanych przez nich funduszów, jednocześnie w USA, Niemczech, Anglji i Szwecji etc. Fundusze umożliwiły pucz bolszewicki za pomocą przekupstwa urzędników i wynajmu gangów zorganizowanej zbrodni. W Rosji nie było spontanicznej rewolucji bolszewickiej popartej przez masy Rosjan.
: texts
texts -> Od Teharanu zależy zawieszenie broni w Libanie? Iwo Cyprian Pogonowski
texts -> M. A. Khan jest nazywany „ojcem bomby nuklearnej Pakistanu," jako szef dtd (Dirsctorate of Technical Develpment), który od 1983 do 1990 roku przeprowadził 24 „zimne elektroniczne testy bez eksplozji" rozmaitych
texts -> Fiasko systemu obrony anty-balistycznej? Iwo Cyprian Pogonowski
texts -> Gdzie jest najbliższa przychodnia/ pediatra
texts -> Poprawny Kandydat na Prezydenta John McCain Iwo Cyprian Pogonowski
texts -> Republique du burundi cabinet du president
texts -> Prof. Iwo Cyprian Pogonowski Przetargi o zeznania w sprawach kryminalnych w usa
texts -> Saibaba of shirdi • a god! SAI BABA OF SHIRDI a god!
texts -> Nowa doktryna Jimmy Carter’a? Iwo Cyprian Pogonowski
texts -> Islam zwycięża w wyborach demokratycznych Iwo Cyprian Pogonowski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna