Pytania do egzaminu „Radiokomunikacja”Pobieranie 13.87 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.87 Kb.
Pytania do egzaminu „Radiokomunikacja”

Egzaminator-dr inż. hab. Alexander Ţariov, prof. PS
 1. Historia rozwoju Radiokomunikacji. Prymitywne metody przekazywania informacji. Pierwsze przekazy wiadomości na odległość z wykoizystaniem zjawiska przewodnictwa elektrycznego i elektromagnetyzmu. Telegraf optyczny Claude’a Chappego. Telegraf elektryczny Cooke’a i Wheatsone’a. Alfabet i aparat Morse'a. Telefon Bella. Wynalezienie radia. Geneza radiokomunikacji. Światowi wynalazcy w dziedzinie radiokomunikacji: Michał Faraday, James Clerk Maxwell, Heinrich Rudolf Hertz, Samuel Morse, Aleksandr Popow, Guglielmo Marconi, Aleksander Bell, Jean Baudot, Agner Krarup Erlang. Potęga radiokomunikacji.

 2. Podstawy łączności radiowej. Promieniowanie elektromagnetyczne. Warunki propagacji fal radiowych. Atmosfera. Podział fal radiowych ze względu na środowisko propagacji. Drogi rozchodzenia się fal radiowych. Fala przyziemna, fala powierzchniowa, fala nadziemna. Fala troposferyczna. Fala jonosferyczna. Podział ze względu na częstotliwości i długości fali. Nektóre zastosowania fal radiowych. Współpraca i koordynacja w radiokomunikacji. Podstawowe definicje.

 3. Problematyka antenowa w systemach radiokomunikacji. Charakterystyka anteny. Anteny szerokokątne. Anteny kierunkowe. Dipol. Antena Yagi. Mikrofale i anteny paraboliczne. Antenny intelegentne. Smart-antena. Uklady wieloantenowe.

 4. Rozchodzenie się fal radiowych i kanały radiowe. Transmisja wielodrogowa. Efekt Dopplera. Szumy i zakłócenia.

 5. Model systemu radiokomunikacji cyfrowej. Cyfryzacja sygnałów mowy. Kompresja głosu..

 6. Przekształcanie sygnałów binarnych. Cele przekształcania sygnałów binarnych. Kodowanie i modulacja. Kody transmisyjne. Sygnalizacja tonowa DTMF.

 7. Modulacja. Technika modulacji. AM, FM, PM. Kluczowanie ASK, FSK, PSK. Modulacją wielowartościowa. Konstelacja. Szybkość modulacji a szybkość transmisji. Jednostką miary szybkości modulacji. Jednostką miary szybkości transmisji. Maksymalna teoretyczna przepływność kanały transmisyjnego, radiowego. Skuteczność widmowa. Szybkie techniki modulacji. Modulacja QAM. Modulacja CAP. Dyskretna modulacja wielotonowa DMT. Modulacja OFDM. Modulacja TCM.

 8. Radiowe systemy przywoławcze. Pager. Standardy kodów przywoławczych. Pegery dwukierunkowe. PDA.

 9. Systemy trankingowe. Idea trankingu. Technika trankingu. Zasada przydziału kanałów w systemach trankingowych. Dostosowanie systemów trankingowych do różnego rodzaju połączeń. Klasyfikacja systemów trankingowych. Systemy trankingowe oparte na standardzie MPT. Usługi realizowane w sieciach trankingowych opartych na protokole MPT 1327. „Digicom 7” jako system trankingowy oparty na standardzie MPT 1327. ”ACTIONET” – system oparty na standardzie MPT 1327. Standard TETRA. Ogólna architektura systemu. Tryby pracy systemu TETRA. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów trankingowych. Systemy trankingowe w Polsce.

 10. Telefonia komórkowa. Historia standardu GSM. Niedostatki systemów komórkowych pierwszej generacji. Ewolucja standardu GSM.

 11. Pojęcie systemu komórkowego. Elementy organizacji sieci komórkowej. Kształtowanie pola radiowego. Podział kanałów częstotliwościowych. Pojemność systemu komórkowego. Architektura systemu GSM. Podział funkcjonalny systemu GSM. Zespół stacji bazowych. Część komutacyjno-sieciowa. MSC - Centrala systemu ruchomego. HLR - Rejestr stacji własnych. VLR - Rejestr stacji obcych. AuC - Centrum identyfikacji. EIR - Rejestr identyfikacji wyposażenia. Zespół eksploatacji i utrzymania OMS. Zespół stacji ruchomych. Funkcji stacji ruchomych. Śledzenie ruchu abonentów.

 12. Przetwarzanie sygnałów w systemie GSM. Kodowanie danych. Przeplot i rozplot. Szyfrowanie i modulacja. Procedury dodatkowe. Skakanie po częstotliwościach. Procedura sterowania mocą.

 13. Organizacja kanałów radiowych GSM. Organizacja transmisji – ramka. Szczelina czasowa i formaty pęczków. Zapewnienie prywatnośći i autentyczności abonentów. Wpływ telefonii komórkowej na zdrowie człowieka.

 14. Transmisja danych w systemie GSM. Transmisja danych łączami komutowanymi (CSD i HSCSD). Pakietowa transmisja danych w sieci radiowej (GPRS). Podstawy, architektura sieci, zastosowania.

 15. Protokół aplikacji bezprzewodowych (WAP). Architektura i protokoły. Komunikacja w protokole WAP l.x . Komunikacja w WAP 2.0. WAP Push. Zastosowania WAP.

 16. Systemy telefonii besprzewodowej. Ogólna charakterystyka systemów telefonii bezprzewodowej. Standardy CT1, CT2, CT3, DECT. System DECT. Dynamiczny przydział kanału radiowego. Współdziałanie systemu DECT z systemem GSM. Japoński system telefonii bezprzewodowej-PHS. Wykorzystanie standardów telefonii bezprzewodowej.

 17. Radiowe sieci dostepowe. Bezprzewodowe pętle abonenckie. Przykłady realizacji bezprzewodowych pętli abonenckich. Obszary zastosowań bezprzewodowych pętli abonenckich. Stan obecny i perspektywy radiowych sieci dostępowych.

 18. Systemy radiokomunikacji satelitarnej. Cechy charakterystyczne systemów satelitarnych. Klasyfikacja systemów telefonii satelitarnej ze względu na rodzaje orbit. Systemy LEO, MEO (ISO), GEO. Systemy satelitarne Inmarsat, Iridium, Globalstar, Euteltracs. Systemy regionalne AceS i Thuraya. Systemy globalne. System Inmarsat-P, Odyssey, Ellipso. Infostrady. Systemy Teledesic, Sky Bridge.

 19. Komputerowe sieci radiowe. Konfiguracje bezprzewodowych sieci LAN. Standard IEEE 802.11. Norma IEEE 802.11b. HomeRF. Bluetooth. Instalacja i konfiguracja sieci radiowych LAN. Projektowanie sieci radiowych.

 20. Systemy nawigacji satelitarnej. System GPS. Segment kosmiczny. Segment naziemny. Segment użytkowników. System Glonass. Zasady wyznaczania pozycji obiektów.

 21. Przyszłe systemy radiokomunikacji. Koncepcja systemu UMTS. Architektura komórkowa systemu UMTS. Ogólna struktura sieci systemu UMTS. Koncepcja styku radiowego systemu UMTS. System MBS.

 22. Koncepcja Software Radio. Określenie minimalnego standardu radiowego. Podstawowe elementy architektury Software Radio. Software Radio w stacjach bazowych

Literatura:

 1. W. Hołubowicz, P. Płuciennik, A. Różański „Systemy łączności bezprzewodowej”, Poznań 1997.

 2. K. Wesołowski „Systemy radiokomunikacji ruchomej”, Warszawa 1998.

 3. W. Hołubowicz, P. Płóciennik „GSM – cyfrowy system telefonii komórkowej”, Poznań 1997.

 4. R. Zienkiewicz „Telefony komórkowe GSM i DCS”, Warszawa 1999.

 5. B. Zieliński „Bezprzewodowe sieci komputerowe”, Gliwice 2000.

 6. A. Simon, M. Walczyk “Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo. Kraków 2002.

 7. Chustecki J. i inni, Vademecum teleinformatyka, IDG Poland S.A., Warszawa 1999, ISBN 83-903252-3-3.

 8. Adam Urbanek, „Ilustrowany leksykon teleinformatyka”, Warszawa 2000.


Pobieranie 13.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna