Pytania egzaminacyjne z chorób wewnętrznych I pielęgniarstwa internistycznego – częŚĆ klinicznaPobieranie 25.37 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.37 Kb.
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO – CZĘŚĆ KLINICZNA


 1. Objawy chorób układu krążenia.

 2. Nieinwazyjne badania diagnostyczne w kardiologii.

 3. Diagnostyka inwazyjna w kardiologii.

 4. Niewydolność krążenia – definicja, etiologia, klasyfikacje, objawy, diagnostyka, leczenie.

 5. Ostra niewydolność serca – postacie kliniczne, zasady postępowania.

 6. Nadciśnienie tętnicze – definicja, klasyfikacja, etiopatogeneza, leczenie, następstwa nieleczonego nadciśnienia tętniczego.

 7. Miażdżyca – definicja, obraz kliniczny, profilaktyka i leczenie.

 8. Choroba niedokrwienna serca – definicja, patogeneza, postacie kliniczne, diagnostyka, leczenie.

 9. Dusznica bolesna stabilna – patogeneza, objawy, klasyfikacja, diagnostyka, leczenie.

 10. Ostre zespoły wieńcowe – patogeneza, objawy, klasyfikacja, postępowanie..

 11. Klasyfikacja zaburzeń rytmu serca.

 12. Przedwczesne pobudzenia nadkomorowe i komorowe – definicja, etiopatogeneza, cechy EKG, postępowanie.

 13. Migotanie przedsionków – definicja, etiopatogeneza, rozpoznanie, zasady postępowania.

 14. Trzepotanie przedsionków – definicja, etiopatogeneza, rozpoznanie, zasady postępowania.

 15. Trzepotanie i migotanie komór – definicja, objawy, cechy EKG, postępowanie.

 16. Częstoskurcz nadkomorowy – definicja, etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 17. Częstoskurcz komorowy – definicja, etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 18. Dysfunkcja węzła zatokowego – definicja, etiopatogeneza, objawy, cechy EKG, postępowanie.

 19. Bloki przedsionkowo-komorowe – definicja, etiopatogeneza, objawy, cechy EKG, postępowanie.

 20. Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia.

 21. Wady zastawki mitralnej – patogeneza, klasyfikacja, następstwa hemodynamiczne, diagnostyka, leczenie.

 22. Wady zastawki aortalnej – patogeneza, klasyfikacja, następstwa hemodynamiczne, diagnostyka, leczenie.

 23. Wady zastawki trójdzielnej i zastawki pnia płucnego – patogeneza, klasyfikacja, następstwa hemodynamiczne, diagnostyka, leczenie.

 24. Postępowanie z pacjentem po operacyjnym leczeniu wad zastawkowych.

 25. Zapalenie mięśnia sercowego – etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 26. Zapalenia wsierdzia – etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 27. Zapalenie osierdzia – etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 28. Kardiomiopatie – definicja, etiopatogeneza, postacie, objawy, diagnostyka, leczenie.

 29. Przewlekłe serce płucne – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 30. Zatorowość płucna – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 31. Ostre niedokrwienie tętnicze kończyn dolnych – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 32. Przewlekłe niedokrwienie tętnicze kończyn dolnych – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 33. Choroba Winiwartera-Bürgera – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 34. Tętniaki i rozwarstwienia aorty – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie..

 35. Zakrzepica żył głębokich – definicja, etiopatogeneza, objawy, powikłania, diagnostyka, leczenie.

 36. Objawy chorób układu oddechowego.

 37. Diagnostyka chorób układu oddechowego.

 38. Niewydolność wentylacyjna i niewydolność oddechowa.

 39. Następstwa niedostatecznej wentylacji pęcherzykowej.

 40. ARDS – definicja, etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 41. Płyn w jamie opłucnowej – etiologia, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 42. Odma opłucnowa – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 43. Nowotwory oskrzeli – klasyfikacja, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 44. Ostre zapalenie oskrzeli – definicja, etiopatogeneza, objawy, leczenie.

 45. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, leczenie.

 46. Astma oskrzelowa – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 47. Śródmiąższowe choroby płuc – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 48. Zapalenia płuc – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 49. Hydrostatyczny i niehydrostatyczny obrzęk płuc – etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 50. Zespół metaboliczny – definicja, zasady postępowania.

 51. Cukrzyca – definicja, etiologia, klasyfikacja, objawy, rozpoznanie.

 52. Cukrzyca – zasady leczenia.

 53. Powikłania naczyniowe cukrzycy.

 54. Ostre powikłania cukrzycy – patogeneza, rozpoznanie, leczenie.

 55. Hipoglikemia – definicja, etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 56. Hiperlipidemie – klasyfikacja, zasady postępowania..

 57. Hiperurykemia i dna moczanowa – objawy kliniczne, zasady postępowania.

 58. Guzy przysadki – objawy, diagnostyka, leczenie.

 59. Ostra i przewlekła niewydolność przedniego płata przysadki – etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 60. Moczówka prosta – definicja, objawy, klasyfikacja, postępowanie.

 61. Niedoczynność tarczycy – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 62. Nadczynność tarczycy – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 63. Zapalenia tarczycy – postacie, objawy, postępowanie.

 64. Nowotwory tarczycy – klasyfikacja, rozpoznanie, postępowanie.

 65. Nadczynność przytarczyc – postacie, objawy, zasady postępowania.

 66. Niedoczynność przytarczyc – etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 67. Pierwotny hiperaldosteronizm – etiopatogeneza, objawy, leczenie.

 68. Hipoaldosteronizm – etiopatogeneza, objawy, leczenie.

 69. Hiperkortykolizm – etiopatogeneza, objawy, leczenie.

 70. Hipokortykolizm – etiopatogeneza, objawy, leczenie.

 71. Guz chromochłonny – etiopatogeneza, obraz kliniczny, leczenie.

 72. Objawy chorób układu moczowego.

 73. Diagnostyka chorób układu moczowego.

 74. Białkomocz – definicja, objawy, klasyfikacja.

 75. Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek i nefropatia IgA – etiopatogeneza, objawy, leczenie.

 76. Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 77. Glomerulopatie przewlekłe – etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 78. Zespół nerczycowy – definicja, etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, postepowanie.

 79. Zakażenia układu moczowego – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 80. Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek – etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.

 81. Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek – etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie..

 82. Ostre uszkodzenie nerek – definicja, klasyfikacja, objawy, postępowanie.

 83. Przewlekła choroba nerek – definicja, klasyfikacja, objawy, postępowanie.

 84. Leczenie nerkozastępcze.

 85. Uropatia zaporowa – definicja, klasyfikacja, objawy, postępowanie.

 86. Nowotwory układu moczowego – klasyfikacja, objawy, rokowanie, postępowanie.

 87. Badania diagnostyczne w chorobach układu trawiennego.

 88. Przyczyny zaburzeń połykania.

 89. Przyczyny wymiotów.

 90. Achalazja przełyku – definicja, objawy, postępowanie.

 91. Choroba refleksowa przełyku – definicja, patogeneza, objawy, postępowanie.

 92. Zapalenia żołądka – klasyfikacja, patogeneza, objawy, postępowanie.

 93. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – definicja, patogeneza, objawy, diagnostyka, postępowanie.

 94. Powikłania choroby wrzodowej.

 95. Rak żołądka – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 96. Krwawienia z przewodu pokarmowego – patogeneza, objawy, postępowanie.

 97. Biegunka – definicja, klasyfikacja, etiopatogeneza, postępowanie.

 98. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – patogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 99. Choroba Leśniowskiego-Crohna – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 100. Powikłania przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.

 101. Rak jelita grubego – patogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 102. Zespół jelita drażliwego – definicja, postępowanie.

 103. Biegunka – definicja, przyczyny, klasyfikacja, postępowanie.

 104. Zaparcie – definicja, przyczyny, postępowanie.

 105. Żółtaczka – definicja, klasyfikacja, etiologia.

 106. Hiperbilirubinemie czynnościowe.

 107. Ostre wirusowe zapalenia wątroby – etiologia, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 108. Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby – etiologia, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 109. Polekowe i toksyczne uszkodzenia wątroby – przyczyny, postacie, objawy, postępowanie.

 110. Alkoholowa choroba wątroby – postacie, rozpoznanie, objawy, postępowanie.

 111. Marskość wątroby – definicja, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 112. Wodobrzusze – definicja, przyczyny, rozpoznanie, postępowanie.

 113. Ostra niewydolność wątroby – definicja, przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 114. Kamica żółciowa – definicja, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 115. Zapalenie pęcherzyka żółciowego – przyczyny, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 116. Ostre zapalenie trzustki – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 117. Przewlekłe zapalenie trzustki – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 118. Rak trzustki – etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie.
 1. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 2. Reumatoidalne zapalenie stawów – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 3. Zespół Sjögrena – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 4. Toczeń trzewny – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie .

 5. Twardzina uogólniona – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie .

 6. Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniow e– definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 7. Choroba zwyrodnieniowa stawów – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 8. Osteoporoza – definicja, patogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie.

 9. Niedokrwistości – definicja, klasyfikacje.

 10. Niedokrwistości z niedoboru żelaza i niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych – etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 11. Niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego i witaminy B12 – etiopatogeneza, objawy, postępowanie.

 12. Niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistości dyserytropoetyczne..

 13. Ostra niedokrwistość pokrwotoczna.

 14. Czerwienica pierwotna, czerwienica wtórna, poliglobulia.

 15. Ilościowe zaburzenia krwinek białych.

 16. Ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze – objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 17. Szpiczak mnogi – objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 18. Białaczki ostre – objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 19. Przewlekła białaczka limfatyczna – objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 20. Przewlekła białaczka szpikowa – objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 21. Nadpłytkowość samoistna – objawy, rozpoznanie, postępowanie .

 22. Zespoły mielodysplastyczne – objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 23. Małopłytkowści i trombocytopatie – objawy, rozpoznanie, postępowanie.

 24. Skazy krwotoczne – klasyfikacja, objawy, rozpoznanie, postępowanie.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna