Pytania egzaminacyjne z pediatriiPobieranie 14.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.63 Kb.PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII


( Fizjoterapia – semestr zimowy 2014/2015 )

 1. Jak możemy skontrolować rozwój fizyczny dziecka?

 2. Co rozumiesz pod pojęciem „motoryka mała” i „motoryka duża” – podaj reguły rozwoju psychomotorycznego niemowlęcia.

 3. Do czego służy skala Apgar? Jakie parametry ocenia?

 4. Podaj definicję wcześniactwa.

 5. Co to są czynniki teratogenne?

 6. Przyczyny żółtaczki fizjologicznej.

 7. Kamienie milowe w rozwoju psychoruchowym niemowlęcia.

 8. Interpretacja stanu noworodka wg skali Apgar.

 9. Podaj cechy morfologiczne wcześniaka.

 10. Co to są embriopatie? Podaj przykłady czynników, które mogą je powodować.

 11. Wymień objawy fizjologiczne, które występują u noworodków.

 12. Podziel okres życia dziecka na okresy rozwojowe.

 13. Scharakteryzuj rozwój psychoruchowy w okresie niemowlęcym.

 14. Jakie elementy wchodzą w skład skali Apgar ?

 15. Co wiesz o fizjologicznym ubytku masy ciała u noworodków?

 16. Cechy dojrzałości nerwowo-mięśniowej wcześniaka.

 17. Wymień metody służące do określenia wieku płodowego.

 18. Podaj cechy morfologicznie noworodka donoszonego.

 19. Oceń stan noworodka, którego skala Apgar wynosiła w 1 min - 2 pkt, w 5 min. - 6 pkt, w 10 min. - 7 pkt. Jakie są dla niego prognozy rozwojowe?

 20. Podaj odruchy występujące u noworodka.

 21. Scharakteryzuj okres płodowy.

 22. Do czego służy skala Ballard i na podstawie jakich cech jest określana?

 23. Scharakteryzuj cechy somatyczne wcześniaka

 24. Na czym polega ocena dojrzałości nerwowo-mięśniowej wcześniaka

 25. Jakie cechy somatyczne są charakterystyczne dla noworodka donoszonego?

 26. Cechy dojrzałości nerwowo-mięśniowej noworodka donoszonego

 27. Ile wynosi obwód głowy i klatki piersiowej donoszonego noworodka?

 28. Co to są fetopatie i kiedy powstają ?

 29. Na podstawie jakich cech oceniany jest wiek płodowy noworodka po urodzeniu

 30. Podaj definicję WHO: wcześniaka, noworodka donoszonego

 31. Jakie znasz procesy adaptacyjne w okresie noworodkowym?

 32. Wymień odruchy neurologiczne występujące u noworodka donoszonego

 33. Scharakteryzuj okres embrionalny

 34. Co to jest choroba krwotoczna noworodka i jaka jest jej przyczyna

 35. Na czym polega zakończenie okresu noworodkowego

 36. Podaj kroki milowe w rozwoju psychoruchowym niemowlęcia

 37. Co to jest płodowy zespół alkoholowy? Jakie są jego skutki?

 38. Wymień rodzaje czynników teratogennych i co one powodują.

 39. Podaj cechy zespołu Downa

 40. Podaj cechy zespołu Edwardsa

 41. Podaj cechy z Pateau

 42. Jakie znasz zespoły genetyczne dotyczące chromosomów płciowych? Opisz cechy.

 43. Wymień grupy czynników środowiskowych wpływających na rozwój dziecka

 44. Jakie znasz przyczyny powstawania wad wrodzonych

 45. Co to są zakażenia wewnątrzmaciczne – przykłady. Jak dochodzi do zakażeń w-macicznych?

 46. Co oznacza skrót TORCH?

 47. Jakie objawy kliniczne powoduje zakażenie typu TORCH?

 48. Jakie są charakterystyczne wady u noworodka z toksoplazmozą wrodzoną?

 49. Jakie są objawy kliniczne toxoplazmozy wrodzonej?

 50. Podaj objawy cytomegalii wrodzonej i jakie czynniki ją powodują?

 51. Wymień drogi prowadzące do zakażenia nabytego wirusem cytomegalii

 52. W jaki sposób można zakazić się toksoplazmozą nabytą, drogi zakażenia, jaki czynnik ją powoduje?

 53. Wymień typowe objawy toksoplazmozy wrodzonej

 54. Co oznacza pojęcie „późna postać toksoplazmozy” wrodzonej, jakie uszkodzenia powoduje?

 55. Jak dochodzi do rozwoju różyczki wrodzonej, wymień metody profilaktyki.

 56. Wymień następstwa wrodzonego zakażenia różyczką i co ją powoduje

 57. Jakie znasz drogi zakażenia cytomegalią u noworodków?

 58. Opisz odruch Moro i do którego miesiąca się utrzymuje?

 59. Wymień wrodzone odruchy neurologiczne i określ czas ich trwania

 60. Wymień odruchy postawy i określ czas ich trwania

 61. Jaka jest średnia częstość oddechów w poszczególnych okresach rozwojowych u dzieci?

 62. Co to jest surfaktant i jaką spełnia rolę?

 63. Jakie zaburzenia kliniczne wywołuje brak surfaktantu płucnego i u jakich noworodków się ich spodziewamy?

 64. Wymień uwarunkowania anatomiczne sprzyjające zakażeniom układu oddechowego u niemowląt?

 65. Wymień najczęściej występujące wady układu oddechowego.

 66. Wymień czynniki sprzyjające zakażeniom układu oddechowego u dzieci.

 67. Wymień objawy kliniczne zapaleń oskrzeli u dzieci.

 68. Jakie są objawy kliniczne zapaleń płuc u dzieci?

 69. Jak należy leczyć zapalenia płuc u dzieci?

 70. Przyczyny i objawy astmy oskrzelowej u dzieci

 71. Zasady leczenia niewydolności oddechowej u dzieci

 72. Zasady leczenia zapalenia oskrzeli u dzieci

 73. Zasady leczenia zapalenia płuc u dzieci

 74. Zapalenie płuc – powikłania

 75. Objawy kliniczne dysplazji oskrzelowo-płucnej

 76. Co to jest mukowiscydoza, jakie znasz postacie?

 77. Jakie są objawy kliniczne postaci płucnej mukowiscydozy

 78. Wymień objawy kliniczne postaci płucnej mukowiscydozy i co je powoduje

 79. Wymień objawy niewydolności oddechowej u niemowląt

 80. Co to jest dysplazja oskrzelowo-płucna i czym jest spowodowana?

 81. Wymień objawy kliniczne obturacyjnego zapalenia oskrzeli u niemowląt.

 82. Określ przyczynę i objawy kliniczne niedojrzałości układu oddechowego u wcześniaków.

 83. Opisz objawy astmy oskrzelowej u dzieci

 84. Co to jest obturacja oskrzeli – podaj przyczyny i objawy.

 85. Zasady leczenia postaci płucnej mukowiscydozy

 86. Czynniki predysponujące do wystąpienia astmy oskrzelowej i napadu astmatycznego u dzieci.

 87. Podaj średnie wartości akcji serca dla poszczególnych okresów życia dziecka

 88. Na czym polega fizykoterapia układu oddechowego u dzieci

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna