Pytania z katechezy do klasy 4 I. Żyję w przyjaźni z JezusemPobieranie 145.33 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar145.33 Kb.
Pytania z katechezy do klasy 4

I. Żyję w przyjaźni z Jezusem

1. Jestem już w klasie IV

Co to znaczy żyć w przyjaźni z Jezusem?

-modlić się; -przyjmować Komunię; angażować się w życie Kościoła (ministranci schola); poznawać swoją wiarę; służyć pomocą drugiemu człowiekowi

2. Szukam przyjaciół

Opowiedz przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie.

Jakie przykazanie jest najważniejsze?Miłości...

3. Spotykam się i rozmawiam z Jezusem, moim Przyjacielem

Kiedy spotkanie z Jezusem staje się prawdziwą modlitwą

Gdy staję po niej lepszy

4. Z czystym sercem chcę się spotykać z Panem Jezusem

Kiedy w czasie Mszy św. Bóg oczyszcza nas z grzechów

W czasie aktu pokuty.

Jakie grzechy gładzi akt pokuty?Lekkie, czyli powszednie

Gdzie człowiek może się "pozbyć" grzechów ciężkich?W sakramencie pokuty i pojednania

Co nazywamy grzechem ciężkim?Czyn, którym przekraczamy przykazanie Boże lub kościelne świadomie i dobrowolnie w rzeczy ważnej.

Jaki jest skutek popełnionego grzechu ciężkiegoCałkowite zerwanie przyjaźni z Bogiem, w chwili śmierci w takim stanie- piekło.

Kiedy popełniamy grzech lekkiGdy przekraczamy przykazania Boże lub kościelne niezupełnie świadomie i dobrowolnie, lub w rzeczy mniej ważnej

Jakie skutki pociąga za sobą grzech lekki?Osłabia naszą przyjaźń z Bogiem.

5. Słucham słowa Bożego

Opisz historię powołania Samuela

Wzywany w nocy przychodził do Helego, aż ten mu poradził by po usłyszanym wezwaniu powiedział "Mów Panie, bo sługa Twój słucha...

Opisz niedzielną Liturgię SłowaI czyt ze S.T.; Psalm; II czyt z NT; Aklamacja np.. Alleluja Ewangelia; Homilia; Wyznanie wiary; Modlitwa wiernych

6. Wszystko oddaję Panu Jezusowi

Co w czasie każdej Mszy św. składamy w darach.

Chleb przaśny wino gronowe

Co symbolizuje chlebPracę wysiłek i jedność

Co symbolizuje wino niesione w darachradość i cierpienie

Jak nazywała się pierwsza Msza św.Ostatnia Wieczerza

7. Pan Jezus daje mi siebie

W jakim miejscu została odprawiona Ostatnia Wieczerza

W Wieczerniku

W jakiej miejscowości została odprawiona Ostatnia WieczerzaW Jerozolimie

W czyim domu prawdopodobnie została odprawiona Ostatnia WieczerzaRodziców św. Marka Ewangelisty

Jakiego dnia została odprawiona Ostatnia Wieczerza?W Wielki Czwartek

Na czym polega pełne uczestnictwo we Mszy św.?przyjąć Komunię św.

8. Jestem świadkiem Bożej miłości

Co to znaczy błogosławić

tzn dobrze komuś życzyć, chcieć dla niego dobra

Jakie znaczenie ma błogosławieństwo mszalne?Jako rozesłanie byśmy świadczyli o Panu Jezusie własnym życiem.

Jakie znasz błogosławieństwaRzeczy- kwiatów, pojazdów, świec, nagrobków osób- np.rodzice dzieci

9. Uczę się kochać przy Sercu Pana Jezusa

Jakie postanowienia Dominika Sawio powinniśmy naśladować

Dominik napisał w książeczce po I Komunii 1 -Będę się często spowiadać i przystępować do komunii

2. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja

3. nigdy grzechu

10. Żyję we wspólnocie Kościoła

Co to znaczy być chrześcijaninem

Żyć razem jak bracia, świadczyć o Jezusie i zwalczać zło w każdej sytuacji
11. W roku liturgicznym przeżywam tajemnice wiary

Co oznacza słowo adwentPrzybycie

Ile trwa adwent4 niedziele

Co to są RoratyMsza o wschodzie słońca ku czci NMP

Co to jest roratka?Świeca zapalana w czasie rorat symbolizująca NMP

Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest...?24 XII

Msza o północy z 24/25 XIIPasterka

Kiedy obchodzimy święto Trzech Króli6 stycznia

Imiona mędrców ze Wschodu-Kacper Melchior Baltazar

Jakie dary przynieśli mędrcy ze wschodu i dlaczegozłoto- król; kadzidło- Bóg; mirra- umrze za nas

Kiedy rozpoczynamy wielki postW środę popielcową

Ile trwa Wielki Post40 dni

Nabożeństwa WielkopostneGorzkie żale- Niedziela Droga krzyżowa - piątek

Jaki dzień rozpoczyna Wielki TydzieńNiedziela Palmowa

Jakiego dnia obchodzimy pamiątkę ustanowienia Ostatniej wieczerzy?Wielki czwartek

Jakiego dnia obchodzimy pamiątkę śmierci Pana JezusaWielki Piątek

Jak nazywa się liturgia, w czasie której wspominamy zmartwychwstanie Jezusa?Wigilia Paschalna i procesja Rezurekcyjna.

Jak nazywa się dzień narodzin Kościoła i kiedy go obchodzimyZesłanie Ducha Świętego lub Zielone Świątki - 50 dni po zmartwychwstaniu- jest to święto ruchome

Kiedy obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla?Tydzień przed I Niedziela Adwentu

II. Poznaję Boga

12 Jak Cię poznać, Boże?

Jak dzielimy Biblię

Stary i Nowy Testament

Co opisuje Stary TestamentOpisuje wydarzenia i słowa, które miały miejsce od stworzenia świata do narodzin Jezusa

Co opisuje Nowy TestamentOpisuje życie Pana Jezusa, przekazuje Jego naukę i apostołów

Co oznacza potrójny znak krzyża przed Ewangelią?Słowo Boże będę rozważał, głosił i zachowam w sercu

14. List Boga do człowieka

Ile ksiąg liczy Pismo Święte

73

Ile ksiąg liczy Stary Testament46

15. Poznaję Pismo Święte - Stary Testament

Ile ksiąg liczy Nowy Testament

27

Jakie księgi znajdują się w Nowym Testamencie.4 Ewangelie; Dzieje Apostolskie; Listy apostołów; Apokalipsa

Kto napisał Dzieje Apostolskieśw. Łukasz

16. Radosna Nowina o Jezusie - Ewangelia

Co oznacza słowo Ewangelia

z j. greckiego dobra, radosna nowina o Jezusie Chrystusie

Który z Ewangelistów mieszkał w Kafarnaum?Mateusz

Który z Ewangelistów był celnikiemMateusz

Który z Ewangelistów został powołany gdy pobierał podatkiMateusz

Który z Ewangelistów był lekarzem?Łukasz

Który z Ewangelistów towarzyszył św. Pawłowi i na tej podstawie napisał EwangelięŁukasz

Który z Ewangelistów został ochrzczony przez św. PiotraMarek

Który z Ewangelistów spisał nauczanie św. Piotra?Marek

Który z Ewangelistów został powołany nad jeziorem?Jan

Który z Ewangelistów był umiłowanym uczniem Jezusa?Jan

Który z Ewangelistów był naocznym świadkiem śmierci Jezusa?Jan

Jakie szczególne gesty towarzyszą czytaniu Ewangelii w czasie liturgiiPostawa stojąca potrójny znak krzyża (-na czole -na ustach -na sercu)

17 Jak korzystać z Pisma Świętego?

Co to jest sigla i jak się ją zapisuje

To zapis skrótowy parametrów szukanego fragmentu, najpierw skrót księgi, później rozdział a po przecinku wersety

Podaj skróty EwangeliiMk, Mt, Łk, J

19 Bóg stwarza anioły

Kim są aniołowie?

Duchami stworzonymi przez Boga: mają rozum, wolną wolę ale nie mają ciała.

Kiedy Bóg stworzył szatana?Szatan sam się uczynił źle korzystając z wolnej woli, wypowiedział posłuszeństwo Bogu

Jak możemy okazać szacunek aniołom?Poprzez modlitwę

20. Bóg stwarza świat

Jakie słowa Bóg powtarzał jak refren przy stwarzaniu świata?

A widział Bóg, ze były dobre

Jaki masz obowiązek względem świata?Troszczyć się o niego.
21 Bóg stwarza człowieka

Do kogo podobny jest człowiek?Do Pana Boga

W czym jesteśmy podobni do Pana BogaMamy rozum, wolną wolę i duszę nieśmiertelną, zdolność kochania

22 Ludzie odchodzą od Boga - zapowiedź Zbawiciela

Co to jest grzech pierworodny?

To grzech popełniony przez Adama i Ewę polegający na braku zaufania do Boga, z którym rodzą się wszyscy ludzie z wyjątkiem Maryi Matki Jezusa

Co Bóg obiecał ludziom po grzechu Adama i Ewy?Zesłać Zbawiciela
Z Maryją oczekuję na Zbawiciela - Adwent
III. Pytam w co wierzę

24 Abraham uczy mnie wiary i zaufania Panu Bogu

Gdzie urodził się Abraham?

W Ur Chaldejskim

O co Bóg poprosił Abrahama?By zostawił swoje miasto, krewnych i przyjaciół i poszedł do nieznanej ziemi

Czego uczy nas AbrahamWiary i zaufania

25 Z Mojżeszem czczę Świętego Boga

Kto spotkał się z Bogiem przy płonącym krzaku?

Mojżesz

Jakie polecenie on otrzymał Mojżesz przy płonącym krzaku?By wrócił do Egiptu i uwolnił Naród Wybrany.

Na jakiej górze Mojżesz spotkał Boga?Świętej górze Horeb

Kto to jest święty?Osoba, przez którą przechodzi światło Boże

26 Dawid uczy mnie, że Bóg jest wszechmocny

Kto namaścił Dawida na króla?

Samuel

Jak się nazywają utwory pisane przez Dawida?Psalmy

Co symbolizuje w zbroi (rycerza wg Ef 6,10-17) hełm?Hełm zbawienia
- to myślenie o Bogu i Jego sprawach, pragnienie zbawienia, to także życiowa mądrość

Co symbolizuje w zbroi (rycerza wg Ef 6,10-17) pancerz?Pancerz sprawiedliwości - mówi o uczciwości i sprawiedliwości, będąc uczciwym i sprawiedliwym, wyrażam Bożą wszechmoc

Co symbolizuje w zbroi (rycerza wg Ef 6,10-17) pas?pas prawdy- mówi o prawdzie, o trosce o moje słowa, aby były dobre i prawdziwe

Co symbolizuje w zbroi (rycerza wg Ef 6,10-17) tarcza?Tarcza wiary
- wiara, którą niosę innym ludziom oraz obrona przed tym co złe i co może zniszczyć we mnie obraz Pana Boga

Co symbolizuje w zbroi (rycerza wg Ef 6,10-17) miecz?Miecz Ducha
to jest słowo Boże, którego należy słuchać, które trzeba zrozumieć, wypełniać w życiu i nieść innym ludziom

Co symbolizują w zbroi (rycerza wg Ef 6,10-17) buty?Buty gotowości głoszenia dobrej nowiny
gotowość głoszenia dobrej nowiny, nie mogę stać w miejscu, tylko mam się rozwijać, bardziej poznawać Boga i innym Go pokazywać


27 Salomon uczy mnie mądrości Bożej

O co prosił Salomon i dlaczego?O mądrość, bo chciał być królem który spodoba sie Bogu i okaże miłość ludziom

Czyim synem był Salomon?Dawida

Czego chce nas nauczyć Salomon?Umiejętności życia w zgodzie z wolą Bożą, modlitwy i wierności Bogu

28 Święty Jan Chrzciciel uczy mnie sprawiedliwości

Do czego wzywał Jan Chrzciciel?Byśmy przygotowali drogę dla Boga, nawrócili sie.

Jak nazywali się rodzice Jana Chrzciciela?Zachariasz i Elżbieta

Za co oddał swoje życie Jan Chrzciciel?Za sprawiedliwość i prawdę Bożej nauki.

29 Święty Józef uczy mnie zaufania Bożej Opatrzności

Czego uczy mnie św. Józef?Zaufania Opatrzności Bożej

30 Święty Piotr uczy mnie, że wiara jest darem Boga

Gdzie znajduje się grób św. Piotra?W Watykanie pod Bazylika Grobu św. Piotra.

Czego uczy nas św. Piotr?Wiara jest darem od Boga.
31 Święty Paweł uczy mnie mężnego wyznawania wiary

Czego uczy mnie św. Paweł?Mężnego wyznawania wiary

Gdzie urodził się św. PawełW Tarsie- obecna Turcja

Dokąd jechał Paweł, gdy spotkał Jezusa?Do Damaszku

Jaka śmiercią zginął św. Paweł i dlaczego?Został ścięty mieczem, bo był obywatelem rzymskim

Kogo według św. Pawła mamy przypominać przy głoszeniu Ewangelii i w jaki sposób.Sportowca- być odważnym i niestrudzonym.
34 Wierzę w Ciebie, Boże żywy. Katecheza powtórkowa

W jaki sposób Abraham udowodnił swoją wiarę?Gdy złożył syna Izaaka jako ofiarę

W jaki sposób możesz rozwijać swoją wiarę?Pobożną obecność na Mszy, systematyczną modlitwę, lekturę Pisma Świętego, zaangażowanie w życie parafii
IV. Uczę się kochać Pana Boga i ludzi

35 Okazuję miłość Bogu, zachowując Jego przykazania

Jak możesz okazać miłość Bogu

Zachowując Jego przykazania.

Wymień przykazania mówiące o miłości do BogaPierwsze 3 z Dekalogu
Okazuję miłość Bogu przez praktykowanie miłości do człowieka
37 Wielki Post — czas zbliżenia do Boga

Wymień dobre uczynki szczególnie związane z Wielkim Postem.Post modlitwa, jałmużna

Czym jest post.Powstrzymaniem się od spożywania pokarmów , lub innych rzeczy czy czynności w duchu pokuty

Czym jest modlitwaRozmowa i przebywanie z Bogiem.

Czym jest jałmużna?Pomoc drugiemu człowiekowi z miłości do Boga i bliźniego, często materialna.

Co to są rekolekcje?Z łac. „pozbieranie siebie” czas wyciszenia, refleksji nad życiem, czy jest zgodne z wolą Boga.

Nabożeństwa wielkopostneDroga Krzyżowa, Gorzkie żale

Wymień warunki dobrej spowiedzi.Rachunek sumienia; żal za grzechy; mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Kiedy się zaczyna, a kiedy kończy Wielki Post?Od Środy Popielcowej do wielkiego czwartku przed Mszą Wieczerzy Pańskiej
38 Bóg okazuje mi swoją miłość w sakramencie pokuty

Opowiedz przypowieść o synu marnotrawnym?.............

Wymień warunki sakramentu pokuty.?1. Rachunek sumienia,
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie pokuty
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

39 Uczestniczę w Ofierze i Uczcie miłości - Wielki Czwartek

Jakiego dnia obchodzimy pamiątkę ustanowienia Ostatniej wieczerzy?

Wielki czwartek

Gdzie Jezus spożywał z apostołami ostatnią wieczerzę?W Wieczerniku

Jaki znak miłości i służby uczynił Jezus przed ostatnią wieczerzą?Umył nogi apostołom

Gdzie uobecnia się ofiara Wieczernika?W każdej Mszy św.

Jakie sakramenty ustanowił Jezus w Wielki Czwartek?Kapłaństwa i Eucharystii

Co to jest i gdzie sie sprawuje Mszę Krzyżma?W wielki czwartek w katedrze święci się „Oleje”

Czym różni się Msza św. w Wielki Czwartek od innych?Zamiast błogosławieństwa przenosimy Najświętszy sakrament do ciemnicy (ołtarza adoracji)
40 Dzień świadectwa największej miłości — Wielki Piątek

Dlaczego Jezus przyjął na siebie śmierć krzyżową?Z miłości do nas

Jaki kolor szat ubiera kapłan w Wielki Piątek?Czerwony, kolor krwi

Co w Liturgii Wielkiego Piątku zajmuje miejsce centralne?Znak krzyża

41 Zmartwychwstanie Chrystusa moją mocą w życiu

Kiedy poznali Jezusa uczniowie idący do Emaus.

W czasie wieczerzy przy „łamaniu chleba”

Co mieli na myśli pierwsi chrześcijanie używając określenia „łamanie chleba”Mszę świętą

W jaki sposób wyznasz wiarę, że zmartwychwstały Jezus jest obecny w Eucharystii.Chętnie w niej uczestnicząc, uważnie słuchając Słowa Bożego przyjmując Komunię, żyjąc zgodnie z wolą Bożą

Jakie są owoce zmartwychwstania?Życie nie kończy się śmiercią, mamy nadzieją życia wiecznego..

42 Miłość za miłość - uczynki co do duszy

Dlaczego miłosierni są błogosławieni (szczęśliwi)?

Bo oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)

Wymień uczynki miłosierdzia co do duszyGrzeszących upominać,
nieumiejętnych pouczać
wątpiącym dobrze radzić,
strapionych pocieszać,
krzywdy cierpliwie znosić,
urazy chętnie darować
modlić się za żywych i umarłych

43 Miłość za miłość - uczynki co do ciała

Komu tak naprawdę pomagamy czyniąc miłosierdzie

Człowiekowi i Jezusowi, który w nim jest.

Wymień uczynki miłosierdzia co do ciałaGłodnych nakarmić
spragnionych napoić
nagich przyodziać,
podróżnych w dom przyjąć
chorych nawiedzać
więźniów pocieszać
umarłych grzebać

Gdzie jest światowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego?W Łagiewnikach

Komu objawił się Jezus MiłosiernySiostrze Faustynie Kowalskiej

Kiedy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego?W niedzielę po Zmartwychwstaniu Jezusa (2 niedziela wielkanocna)

44 W domowym Kościele (rodzinie) uczę się miłości do Jezusa

Do czego zobowiązuje nas sakrament chrztu?

Do świadectwa, przekazywania wiary

Dlaczego rodzinę nazywamy Kościołem domowymBo w rodzinie uczymy się wiary i doświadczamy miłości Boga od najbliższych

Dlaczego chrzcimy małe dzieci, które nie potrafią wyznać wiary w BogaPonieważ rodzice o to proszą i obiecują poprzez własne świadectwo przekazać dziecku wiarę

45 Błogosławiony Jan Paweł II uczy nas miłości Ojczyzny

Podaj imię i nazwisko błogosławionego Jana Pawła II

Karol Wojtyła

Gdzie się urodził i wychowywał Karol WojtyłaW Wadowicach

Podaj imiona i krótko scharakteryzuj rodzeństwo Karola WojtyłyEdmund, starszy brat, lekarz, zmarł na szkarlatynę lecząc innych

Podaj imiona rodziców Karola WojtyłyEmilia i Karol

Gdzie i co studiował Karol Wojtyła?W Krakowie początkowo polonistykę by zostać aktorem, zrezygnował, by zostać kapłanem studiował teologię,

Kiedy Karol Wojtyła został papieżem?16 X 1978

Kiedy zmarł Jan Paweł II2 IV 2005

Czym jest patriotyzm?Miłość ojczyzny, narodu połączony z gotowością do ofiar za ojczyznę.

Kogo możemy nazwać patriotą?Człowieka kochającego swoją ojczyznę i służącemu jej

V. Z Jezusem Chrystusem jestem w drodze do Boga Ojca

46 Pan Bóg opiekuje się światem i ludźmi

Co jest symbolem Bożej Opatrzności?

Oko w trójkącie

Co nazywamy Bożą Opatrznością?Opiekę Boga nad światem

47 Pan Bóg daje nam swojego Syna

Po co Pan Bóg dał nam Jezusa?

Aby każdy kto w niego wierzy miał życie wieczne

Gdzie w sposób szczególny możesz spotkać Jezusa?W czasie Mszy przyjmując Komunię.

W jakich postanowieniach św. Dominika Sawio powinieneś go naśladować?-częsta spowiedź i Komunia swięta
-święcić dni świąteczne
-żyć w przyjaźni z Jezusem i Maryją
-za wszelką cenę unikać grzechu

48 Pan Bóg opiekuje się Kościołem

Kiedy Pan Jesus utworzył Kościół?

Gdy wybrał uczniów, przygotował ich i zesłał Ducha Świętego.

Kiedy Kościół zaczyna działać?Od zesłania Ducha Świętego

W jaki sposób Bóg opiekuje się Kościołem?Umacnia Duchem Świętym, powołuje odpowiednich ludzi do kierowania nim, umacnia nas swoją łaską

49 Jestem wdzięczny Panu Bogu

Kogo nazywamy wdzięcznym Samarytaninem?

Jednego z 10 trędowatych, który wrócił, aby podziękować Jezusowi za uzdrowienie.

Jak przetłumaczysz słowo Eucharystia?.dziękczynienie

Jak możesz wyrazić wdzięczność Bogu?Uczestnictwo w Eucharystii świętowanie dnia świętego.

50 Pan Jezus jest moim Dobrym Pasterzem

Kogo nazywamy Dobrym Pasterzem?

Jezusa Chrystusa.

Kto powinien być przewodnikiem Twego życia?Jezus Chrystus.

Czym się różni Dobry Pasterz od najemnika?Oddaje życie za owce, a najemnik ucieka.

Kogo w przypowieści symbolizują owce?Nas ludzi.

Jak dziś Jezus Dobry Pasterz prowadzi ciebie?Poprzez rodziców, papieża, biskupów, kapłanów, przez sumienie.

51zus uczy mnie zaufania

W jakich okolicznościach Jezus powołął Piotra i Andrzeja jego brata?

Gdy zarzucali sieci.

Do czego Jezus powołał Piotra wg Ewangelii?Aby łowił ludzi.

Imiona synów Zebedeusza powołanych zaraz po św. Piotrze?Jakub i Jan.

Co świadczy, że Jezus nas kocha?Oddał za nas swoje życie.

W jaki sposób okazujesz zaufanie Bogu?W sakramencie pokuty.

52 Jezus uczy mnie posłuszeństwa

Kto jest wzorem prawdziwego posłuszeństwa Bogu?

Jezus Chrystus.

Jak możesz okazać Bogu swoją miłość i posłuszeństwo?Gdy słucham Słowa Bożego, zachowuję je, Zachowując Boże przykazania, słuchając rodziców

53 Jezus jest moim pokarmem na życie wieczne


Jak długo trwa nasza ziemska wędrówka?

Od urodzenia do śmierci.

Co jest dla nas pokarmem duchowym?Słowo Boże i Eucharystia.

Co Jezus nazywa prawdziwym pokarmem i napojem?Swoje Ciało i Krew.

Z czego rodzi się wiara- pisał pp Benedykt XVI?Ze słuchania Słowa Bożego.

54 Jezus jest ze mną, gdy mam trudności i problemy

Do czego Jezus wzywa swoich uczniów?

Abyśmy kroczyli za Nim niosąc swój krzyż.

?

.

? 55 Z radością przyjmuję zaproszenie Jezusa na niedzielną Mszę Świętą

56 Modlitwa i sakramenty święte w drodze do Boga Ojca

57 Z Jezusem moje życie jest piękniejsze
.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.

?

.?

.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna