Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej o-000176/2011 do KomisjiPobieranie 13.53 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar13.53 Kb.
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000176/2011

do Komisji

art. 115 Regulaminu PEBaroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jens Rohde

w imieniu grupy ALDE

Przedmiot: Zagrożenie karą śmierci w USA ofiar przekazywania w trybie nadzwyczajnym i tajnych więzień CIA w Polsce

W chwili obecnej zagrożone jest życie Abda al-Rahimiego al-Nashiriego, który od 9 lat znajduje się w areszcie USA i obecnie przetrzymywany jest w Guantanamo, ponieważ może on zostać skazany na karę śmierci przez amerykańską komisję wojskową1. Oświadczył on, że w latach 2002-2003 był przetrzymywany i torturowany w tajnym więzieniu CIA w Polsce, o którego domniemanym istnieniu wspomina się w sprawozdaniach Marty’ego i Favy2. W dniu 27 października 2010 r. polska prokuratura oficjalnie przyznała al-Nashiriemu, tak samo jak w dniu 20 stycznia 2011 r. w przypadku Abu Zubaydaha, status pokrzywdzonego w prowadzonym przez Polskę śledztwie w sprawie tajnych więzień CIA3. W dniu 10 maja 2011 r. al-Nashiri zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aby Trybunał wezwał polski rząd do zainterweniowania u władz USA w celu powstrzymania prokuratury wojskowej od wnoszenia o orzeczenie kary śmierci4. W dniu 24 maja br. władze polskie odsunęły prokuratora Jerzego Mierzewskiego od śledztwa w sprawie domniemanego torturowania al-Nashiriego i Abu Zubaydaha, powołując się na „administracyjne przetasowania”, a jego bezpośredni zwierzchnik Robert Majewski został zdymisjonowany5. Media doniosły, że rozważali oni postawienie członkom ówczesnego rządu, w tym byłemu premierowi Leszkowi Millerowi i byłemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, zarzutów naruszenia Konstytucji Polski, tolerowania nielegalnego uwięzienia szeregu osób oraz uczestniczenia w zbrodniach przeciwko ludzkości6. W dniu 3 czerwca br. polskie władze wszczęły postępowanie w sprawie przecieku tajemnicy państwowej do mediów7. W dniu 18 czerwca br. media doniosły, że ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski rzekomo nie wiedział o więzieniach CIA, a gdy odkrył ich istnienie, nakazał je zamknąć, oraz że prokuratorzy kontynuują śledztwo, w tym w sprawie Chalida Szejka Mohammeda8.

Czy fakty te są znane Komisji? Co Komisja zrobiła w celu wyrażenia sprzeciwu UE wobec kary śmierci w sprawie al-Nashiriego? Czy Komisja zgadza się z tym, że UE powinna interweniować u władz polskich, i wraz z nimi, na rzecz ochrony wszystkich osób przed karą śmierci, torturami, samowolnymi aresztowaniami i wymuszonymi zaginięciami, m.in. poprzez zapewnienie, że śledztwa w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka nie będą blokowane i że odpowiedzialni za to zostaną postawieni przed sądem? Co Komisja czyni w celu zagwarantowania sprawiedliwości w Europie ofiarom przekazywania w trybie nadzwyczajnym CIA i tajnych programów przetrzymywania w Polsce i innych państwach członkowskich UE, w tym w Rumunii i na Litwie?

Przedłożone: 28.6.2011

Przekazane: 30.6.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 7.7.20111 Parlament potępił ten fakt w swojej rezolucji na ten temat z dnia 9 czerwca 2011 r. - zobacz: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0271&language=PL&ring=P7-RC-2011-0362

2 W zarzutach jest mowa o domniemanym istnieniu „tajnego ośrodka” w bazie wywiadu w Starych Kiejkutach, w pobliżu lotniska w Szymanach.

3 http://www.cbsnews.com/stories/2010/10/27/world/main6995532.shtml oraz

http://www.interights.org/view-document/index.htm?id=609; http://www.interights.org/view-document/index.htm?id=609; obaj utrzymują, że byli rzekomo torturowani i podtapiani, mimo iż rządy Polski i USA nieustannie zaprzeczają istnieniu tajnych więzień w Polsce.4 http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/nashiri

5 http://www.presseurop.eu/en/content/news-brief-cover/683991-cover-over-cia-torture-centres

6 http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/25137,Prosecutor-preparing-to-charge-former-PM-over-CIA-prison-allegations

7 http://news.yahoo.com/s/ap/20110603/ap_on_re_eu/eu_poland_cia_prison

8 Rzekomo był to ostatni samolot, z 7 członkami załogi z CIA i 5 więźniami na pokładzie, który miał przybyć z Kabulu w Afganistanie w dniu 22 września 2003 r. i opuścić Polskę w dniu 23 września z Szyman, odlatując w kierunku Rumunii.

871992.PL PE 445.581


Pobieranie 13.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna