Raba, Joel Robotnicy śląscyPobieranie 197.39 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar197.39 Kb.
R

RABA, Joel - Robotnicy śląscy. Londyn, 1970, OdnowaRachunek sumienia. Duszpasterstwo Akademickie w Londynie, 1980.

Rachunki. Opr. I. J. Klimaszewski, Genewa, n.d., Y.M.C.A.

RACZEK, Franciszek - Galicja. Londyn, 1979, Autor

RACZEK, F. - Od Pastuszka do Pułkownika. Londyn, 1974.

RACZEK, Franciszek - Wspomnienia żołnierskie na wesoło. Londyn, 1976, Garby Pub.

RACZEK, Franciszek - Żyd wieczny tułacz. Wyd. II. Londyn 1979 autor

RACZKIEWICZ, Władysław i ARCISZEWSKI, Tomasz - 1.1.1946, Londyn, Styczeń 1946.

RACZYŃSKI, Edward - The British-Polish Alliance its origin and meaning. Londyn, 1948, The General Sikorski Historical Institute

RACZYŃSKI, Edward - Czas wielkich zmian. Paris, 1990, Editions du Dialogue

RACZYŃSKI, Edward - The European political community and its regional aspect.London,1953,The Free Course of Central-Eastern
European Studies, powielane

RACZYŃSKI, Edward - In Allied London, London, 1961, Weidenfeld and Niedson.

RACZYŃSKI, Edward - Od Narcyza Kulikowskiego do Wistona Churchilla. Londyn, 1976, Polska Fundacja Kulturalna

RACZYŃSKI, Edward - Pani Róża. Londyn, 1969, Autor.

RACZYŃSKI, Edward - Rogalin i jego mieszkańcy. Londyn, 1964, "The Polish Research Centre".

RACZYŃSKI, Edward - The British-Polish Alliance, its origin and meaning. London, 1948, The Melville Press.

RACZYŃSKI, Edward - W sojuszniczym Londynie. Londyn, 1960,nakł. PRC ; Hove, 1974, Caldra House, Londyn,1997,PFK

RACZYŃSKI, Edward i ŻENCZYKOWSKI, Tadeusz - Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe. Londyn, 1988, PulsRadio-Free Europe Research.Poland:A chronology of events July-November 1980.Comp.by Anna Sabbat & Roman Stefanowski. (pow.)

Radio-Free Europe Research.Poland:A chronology of events November 1980-February 1981.Comp.by A.Sabbat& R.Stefanowski (pow.)

Radio-Free Europe Research.Poland:A chronology of events February-July 1981.Comp.by A. Sabbat and Roman Stefanowski. (pow.)

Radio-Free Europe Research. Poland under Martial Law. A selection of Documents Dec.1981-Dec.1982,comp.by R.Stefanowski,(pow.)

Radio-Freedom and the freedom of listening in Central and Eastern Europe. Londyn, 1952,International Federation of Free Journalists

Radioodbiornik R. 109. Opis ogólny i obsługiwanie, Wielka Brytania, 1946, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Komisja

Regulaminowa, Łączn. 53/1944, powielaneRadiostacja nr. 8. Wielka Brytania, 1941, Komisja Regulaminowa Łączności, Łączn.13/1941, powielane

Radiostacja No. 18, wzór I i II, Wielka Brytania,1940, Komisja Regulaminowa Łączności, Łączn. III-4A powielane

Radiostacja Nr. 19, Mark I i Mark II, cz. I, Instrukcja obsługi. Wielka Brytania, październik 1942, Naczelny Wódz i Min. Spraw Wojskowych,

Łączn. 29/1942, powielaneRadiostacja nr. 21. Cz.I. Wielka Brytania, marzec 1943, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centr. Komisja Regulaminowa

Radiostacja Nr. 22. cz.I. Opis ogólny i obsługiwanie, Wielka Brytania,1944, Min. Obrony Narodowej, Łączn. 36/1944, (powielane)

Radiostacja nr. 38 typ I, II i II*, cz. II. Wielka Brytania, 1944, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Radiotechnika. Tom 1. Magnetyzm i elektryczność. Londyn, 1943, M.W.R. i O.P.; T. II – Teoria radiotechniki. Londyn,1944 MWRiOP

RADLIŃSKI, T. i WUTTKE, G. - Geografia dla klasy VI szk. powszechnej. Jerozolima,1943,Urząd Oś.i Spr. Szk.; Jerozolima,1945,ITC, Bari,

1946, sekcja Wydawnicza 2 Korpusu, powielane.

RADMIERZ, G.J. - Angielski na codzień. Hanower, 1945, Wyd. Polskiego Związku Wychodźctwa Przymusowego

RADOMSKI, Seweryn - Romek. Londyn, 1961, Orbis

RADOMYSKI, Jan - Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja", London, n.d., P.R.W. N.i D.

RADOŃ, Sławomir - Wspomnienia Gen.Cz. Jarnuszkiewicza o jego pobycie na Łubiance 1939-1941.Przedr.:t.XXIV Niepodległość

Radość Pewności Zbawienia. Londyn, 1948, Instytut Polskiej Akcji Katolickiej.

Radośnie śpiewajmu Panu. Londyn 1981, PMS

RADULSKI, W. - Inscenizacje wierszy i pieśni. Londyn, 1952, Polska YMCA

RADWAN-BABSKA, Anna - Mroki. Londyn, 1991, Caldra House

RADZIK, Tadeusz – Historia Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą 1941-1991. Londyn, 1999, Zrzeszenie Nauczycielstwa

Polskiego za Granicą

RADZIK, Tadeusz - Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947-1997, Londyn, 1997, Ptd. Caldra House Ltd.

RADZINOWICZ, Leon - Angielska polityka kryminalna. Odczyt 3.VI.1942. Londyn, 1942, Stow. Prawników Polskich w Zjed. Królestwie,

powielane

RADZINOWICZ, Leon - International collaboration in criminal science. Rpr:Law Quarterly Review.January,1942,Stevens

RADZINOWICZ, L. - A note on methods of establishing the connexion between economic conditions. Repr. From The Sociological Review,


vol. XXXI, July 1939.

RADZINOWICZ, L. and TURNER J.W.C. - The Language of Criminal Science.Repr.: The Cambridge Law Journal, vol.VII,No 2, 1940

RADZIWILl, Michael – One of the Radziwill’s. London, 1971, John Murray (Publishers) Ltd

RADZYMIŃSKA, Józefa - Dzika perła. Londyn, 1952, Oficyna Poetów i Malarzy

RADZYMIŃSKA, Józefa - Fraszki. Buenos Aires 1953, autor

RAHNER, Karl – Kiedy się modlisz... Paryż, 1968, Edition du Dialogue

RAINA, Peter - Independent Social Movements in Poland. London, 1981, The London School of Econom. and Polit. Science

RAINA, Peter - Kościół w Polsce 1981-1984. Londyn, 1985, Veritas

RAINA, Peter - Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę, cz. I i II. Londyn, 1986, Oficyna Poetów i Malarzy.

RAINA, Peter - Political Opposition in Poland 1954-1977. London, 1978, Poets and Painters Press.

RAINA, Peter - Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski. Tom I - Londyn,1979,OPiM.; T.II - Londyn,1986,OPiM

RAINA, Peter - Stosunki Polsko-Niemieckie 1937-1939, Londyn, 1975, Oficyna Poetów i Malarzy.

RAINA, Peter - Władysław Gomułka życiorys polityczny. Londyn, 1969, Polonia

RAJKOWSKI, Witold - Nad Nilem bije serce Wchodu. Jerozolima, 1947, Wydz. Opieki nad Żołnierzem Jednostek Woj. na Śr.Wschodzie

RAJKOWSKI, Witold - Pod znakiem półksiężyca. Jerozolima, 1946, Wydział Kultury i Prasy

RAK, Stanisław - Reforma rolna w Polsce. Londyn, 1946, Biblioteka Popularna Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Nr 2

RAKOWSKI, Janusz - Ekonomia. Nauki podstawowe. Cz.I i II.Genf,1944,wydano jako rękopis powielane

RAKOWSKI, Janusz - Eugeniusz Kwiatkowski. Londyn, 1977, Polska Fundacja Kulturalna

RAKOWSKI, Janusz - Ideologia gospodarcza epoki J. Piłsudskiego. Londyn, 1948, Inst. J. Piłsudskiego

RAKOWSKI, Janusz - Światło z Lucerny. Londyn, 1974

RAKOWSKI, Janusz - Wczoraj i dziś reformy rolnej w Polsce. Szwajcaria, 1946, "Pamiętnik Literacki"

RAKOWSKI, Janusz - Z piórem w mundurze. Francja-Szwajcaria 1940-1946. Paris, 1985, Editions Spotkania.

RAMCZYKOWSKI, Leonard W. - W spętanej lat rachubie.Londyn, 1985.

Ramie pancerne 2 Polskiego Korpusu.Album fot. 2 W-wskiej Dyw. Panc. cz.I. Wyd. Ref. Kult.i Prasy 2 W-wskiej Dyw.Panc.Rzym, 1946.

RAMSEY, Guy - Poznaj Wielką Brytanię. Londyn, 1942, British Publisher Guild

RALPH-LEWIS, Brenda - Pope John Paul II his story for children. Bristol, 1982, Purnell.

RAPAPORT, Bertold, Dr. - Prawo Małżeńskie, Kościelne i Dzielnicowe, Palestyna, 1943, Wyższe Kursy Naukowe w Tel-Avivie, powielaneRaport o stanie narodu i PRL.Dokumenty. Paryż,1980,IL

Rapperswil, Guide through the Exhibition, Fuhrer durch die Exposition, Przewodnik po Ekspozycji. Rapperswil, 1994, Polish Museum, Polenmuseum, Muzeum Polskie Rapperswil. Opr. Halina Zielińska. Polskie Muzeum, Rapperswill, 1971.

Rapsod o wodzu i bitwie 1944-1984. Akademia 40-lecia Bitwy o Monte Cassino, Komitet Obchodów 40 Rocznicy.

RAST, Pius / SADZIK, Józef - Święty Wincenty Pallotti. Paris. 1986, Nasza Rodzina.

RATIU, Ion - Rumunia współczesna i jej rola w dzisiejszym świecie. Londyn, 1975, Polonia

RATUSZYŃSKA, Irena - Mój ty kraju znienawidzony. Londyn, 1987, Aneks

RAUBO, Adam - Podręcznik do racjonalnej hodowli kur. Glasgow, 1945, Ośr. Kształ.Handl.; Bari,1946,przedr.Sek.Wyd.2 Korp., powielane

RAUD, V.Ph.D.M.A.B.Com - The smaller nations in world's economic life. London, n.d.P.S. King & Staples Limited.

RAVAGLIA, Edoardo - Samouczek języka włoskiego z kluczem. Roma 1946, Apollon.

RAWICZ, Slawomir - The long walk. Londyn, 1956, Constable; London, 1957, Cpmpanion Book Club, London, 1959, Pan Books Ltd.

RAWICZ-KOSIŃSKI, Tadeusz - Pozytywizm i Realizm, Italia-Alessano, 1946, Komisja Wydawnicza Kursów Maturalnych, powielane.

RAWLING, Eleanor, C. - Wygnańcy polscy w Ilinois. Referat wygłaszany na Zjeździe Towarzystwa Historycznego Stanu Ilinois 12.05.27.

RAWSKA-MROŻKIEWICZ, Maria - Świętosława. Londyn, 1987, Oficyna Poetów i Malarzy.

RAYNOLDS, Rothay - My Slav Friends, London, 1916, Mills & Boon Limited.

RAYSKI, Ludomir - Słowa prawdy o lotnictwie polskim 1939. Londyn, 1948, Autor Razem z narodem. Swiatowy Zjazd Jedności z Walczącym

Krajem. Londyn, 1-6 września 1979. Londyn, 1979, White Eagle Press

READ, James, M. - Magna Casta for Refugees, New York, 08.1951, United Nations.

REALE, Eugenio - Raporty. Polska 1945-1946. Paryż, 1968, Instytut Literacki

REDDAWAY, W.F. - Marshal Pilsudski. London, 1939, George Routledge & Sons

Redefinicje. Red. Alicja Iwańska. Londyn, 1992, PUNO.

REDZISZ, Bolesław - Droga do Polski. Bagdad, 1943, Wydawnictwo Informacji i Propagandy A.P. na Wschodzie.

REGINEK, ks. Tomasz - Droga Doskonałości, w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Londyn, 1954, nakł. autora. Printed in GB, The

Montgomeryshire Printing Co. Ltd. Newtown, Mont. Mid-Wales.

REGINEK, Tomasz, ks - Ewolucyjne życie i transcendentalna śmierć człowieka. Nowy Jork, 1974, Ptd by S. Kostka Matwin.

REGINEK, Tomasz, ks. - Ku Wolności. Detroit, 1950, Nakł. Instytut Wiedzy o Polonii Amerykańskiej.

REGINEK, Tomasz, ks. - Naśladowanie Świętych Pańskich, Tom II, Londyn,1963, Nakł. Autora.

REGINEK, Tomasz, ks. - Potęga katolickiej Polonii Amerykańskiej. Detroid, Michigan, 1950, Marian Fathers.

REGINEK, Tomasz, ks. - The Evolution of life and the transcendental death of man. New York, 1972, Ptd. in Scotland.

REGINEK, Tomasz, ks. - W miłości Chrystusowej,t.I. Londtn, 1958, Oficyna Poetów i Malarzy.

REGINEK, Tomasz, ks. - W miłości Chrystusowej,t.II. Londyn, 1959, nakład autora. Oficyna Poetów i Malarzy .

Register of Polish American Scholars, scientis, writers & artists. Ad. D.S.Wandycz, New York, 1969, The POl. Inst. of Arts and Sciences in

America, INC.Regulamin Nagrody im. Stanisława Sawickiego. Kopenhaga, 1999, Instytut Polsko-Skandynawski.

Regulamin Piechoty cz.II. Musztra. Wielka Brytania, 1941, Naczelny Wódź i Minister spraw Wojskowych.

Regulamin służby korespondentów wojennych. Londyn, 1943, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Regulanim służby wewnętrznej, cz. I i II. Palestyna, 1943, Min. Obrony Narodowej.

Regulamin służby wewnętrznej, cz. IV. Londyn, 1941,Naczelny Wódz i Minister Spraw Wojskowych. Komisja Regulaminowa.

Regulamin służby wewnętrznej, cz. VII. Służba wartowinicza. W. Bryt., 1942, Ministerstwo Obrony Narodowej.

REINELT, Leopold. - Pięciocyfrowe Tablice Logarytmiczne i Trygonometryczne, Hanower, 1946, "POKA".

REINHARD, Marcel - Avec Bonaparte en Italia. Paris, 1946, Librairie Hachette

RĘKAS, Michał ks. - Nowoczesne pojęcie kościoła. London, 1946, Mildner

RĘKAS, Michał ks. - Sakrament chorych. Londyn, 1956, Veritas

REKULSKI, A. - Czy drugi Katyń? Paryż, 1980, Instytut LiterackiRelacja płk. Tykocińskiego. Londyn, 1966, Na Antenie (przedruk)

RELIDZYŃSKI, Józef - Dwa Miasta (Lwów-Wilno). Jerozolima, 1946, "Through Lands and Seas in the East".

RELIDZYŃSKI, Józef - Rapsod Warszawy. Jerozolima, 1946, "Through Lands and Seas in the East".

RELIDZYńSKI, Józef - U Źródeł Mocy i Wielkości Józefa Piłsudskiego, Tel-Aviv, 'Serf" Zw. Pracy dla Polaków na Śr. Wschodzie.Religijne zwątpienie. Myśli katolickie nr 2. Monachium, 1946, Słowo Polskie

Religion in Poland. London,n.d.,Polish Publication for Churches

Religious situation in the Archdioceses of Gniezno and Poland. (on December 20, 1939).

REMBEK, Stanisław - W polu. Paryż, 1958, Instytut Literacki

REMBIELIŃSKI, J. - Historia Polski. Tom 1. Londyn, 1948, Ata PublishersRemember the Warsaw Ghetto. London, n.d., Federation of the Polish Jews in Great Britain

REMUS, Franciszek - Niewidzialne ścieżki. Londyn, 1965, VeritasReport of the Chairman of the Committee for the Education of Poles in Gr. Britain. With audited accounts for the year ended 31st March
1948; March 1949; March 1950; March 1951; March 1952; March 1953; March 1954. The Figaro Press Ltd.

Report on activities from January 1st to December, 1944. London , 1944, Polish Research Centre powielane

Report on activities from 1st January, 1960 to 31st March, 1961. London, 1961, Polish Research Centre powielane

Report on the Commeettee's Libraries, April 1st 1956-March 31st 1957. London, 1957, The Polish Research Centre.

Report on human rights in Poland. Londyn, 1985, Polish Helsinki Committee

Report on the massacre of Polish Officers in Katyn Wood. London, 1946 [skrypt]

Report of the Mid-European Studies Center.Publications and Projects.New York,August 1955,Mid-Europ.Studies Cent.Free Europe Com.

Report on the relief accorded to Polish citizens by the Polish Embassy in the U.S.S.R.With special reference to Polish Citizens of Jewish

Nationality. Teheran, 1943, Geo. Barber & Son.Report of the Select Committee to investigate Communist aggression against Poland, Hungary, Lithuania, Latvia...Russia and the

non-Russian nations of the U.S.S.R. Second interim report. Washington, 1954.

Report on Torture and the Use of Force by Law Enforeement Officials in the Polish People's Republic (1945-1985), New York, 1986,

Committee in Support of SolidarityReport on Torture and the Use of Force in the Polish People’s Republic (special report) prepared by the Helsinki Committee in Poland.

Repression in Poland 09.1986-11.1987. New York, 1987, The Committee in Support of Solidarity.

Reprinting of House Report No. 2505 82nd. Congress concerning the Katyn Forest Massacre.Washington,1988,U.S. Govern.Prin.Off.

Republic of Poland Ministry of Laubor and Social Welfare Health Department, General Scheme for the organisation of the controlk of
epidemics of medical assistantee and of Public Health Services in Poland... London, 1943, ptd. by The Cornwall Press Ltd.

Republique de Pologne, Liste de Corps Diplomatique, Londres, 1942, 1943, 1944, 1945, Minisetre des Affairs Etrangeres.

Research work in Slavonic countries. Academic year 1931-32, II Poland Encoragement of Slavonic Studies.

Resurrecturis to them who will rise again. Bombay, 1940, The Polish Relief Committee-India

RESZCZYŃSKA-ESSIGMAN, Hanna - Whins of Fate, Knebworth, 2002, Able Publishing.

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - Czas głodu. Londyn, 1965, Gryf

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - Jesienny deszcz. Londyn, 1980, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - Kruche minuty. Londyn, 1983, Polska Fundacja Kulturalna.

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - Nadzieja - Matka cierpliwych. London, 1980, PFK

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - O Bazyliszku, Szewczyku, Burmistrzance Legenda Starej Warszawy, Londyn, 1981, PMS.

RESZCZYńSKA-STYPIŃSKA, Marta - Obczyzna. Londyn, 1987, Veritas.

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - Słowo i milczenie. Londyn, 1978, PFK

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - Śmierć Enterpe. Londyn, 1988, Veritas.

RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA, Marta - Wiersze ocalone (z tamtych dni). Londyn, 1985, Veritas.

RETINGER, Józef - Conrad and his contemporaries. Londyn, 1941, Minerva; New York, 1943, Roy

RETINGER, Józef - Joseph Retinger: memoirs of an Eminence Grise. Brighton, 1972

Return to Poland. The collected Speeches of John Paul II. London, 1979, W. Collons Sons & Co. Ltd.

REUTT, Danuta - Rytm życia Emigracji. Londyn, 2012, ptd. by CE PrintRevenge in Poland. By Mr B. as told to George Creel. U.S.A., 1943, Collier's, repr: The issues for October 30th and November 6th 1943

Rewolta szczecińska i jej znaczenie. Paryż, 1971, Instytut Literacki

REY, Sydor - Pieśni mówione. New York, 1945, Saint Mark Printing Corporation.

REYCHAN, Stanislas - Playing with Dolls. London, 1993, Laurie Stewart - Fine Art Publications.

REYMONT, Władysław - Burek... Birkenhead, 1944, Polish Publications Committee

REYMONT, Władysław - Chłopi. Tom 1-4. Rzym, 1947, Centralna Składnica Książek; t.1-4. Glasgow, 1941-42, Książnica Polska; t.1-4.
Chicago, 1944, Rada Polonii Amerykańskiej; t.1-4. Wyd.6. Warszawa, n.d., Gebethner i Wolf; Londyn, 1995, Puls.

REYMONT, Władysław - Fermenty. Jerozolima, 1944, Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

REYMONT, Władysław - Insurekcja. Jerozolima, 1945, Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

REYMONT, Władysław - Nil desperandum. Jerozolima, 1945, Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

REYMONT, Władysław - Opowiadania z Ziemi Chełmskiej. Rzym, 1945, Polska YMCA

REYMONT, Władysław - The peasants. New York, 1942, Knopf

REYMONT, Władysław - The peasants: Autumn. London, 1925, Jarrolds.

REYMONT, Władysław - Rok 1794. T.1 - Ostatni Sejm; t.2 - Nil desperandum; t.3 - Insurekcja. Rzym, 1946, Inst.Literacki

REYMONT, Władysław - Rok 1794. Ostatni Sejm Rzeczypospolitej. Londyn, n.d., Pharos (Anula)

REYMONT, Władysław - Sprawiedliwie. Pisma,tom 12.Warszawa,[1930],Wyd.Tygodnika Ilustrowanego; Jerozolima,1944, M.W.R i O.P.

REYMONT, Władysław - Szczęśliwi. Suka - oko w oko. Paryż, n.d., Księgarnia Polska

REYMONT, Ladislas, St. – Winter. London, 1925, Jarrolds Publishers

REYMONT, Władysław - Ziemia obiecana. Tom 1 i 2. Jerozolima, 1944, Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

REYMONT, Władysław - Z Ziemi Chełmskiej. Pielgrzymka do Jasnej Góry. Londyn, 1955, Veritas

RIABININ, Sergiusz, JÓŹWIAK, Zbigniew - Świety Franciszku.Warszawa-Rzym-Lublin, 1978, Polskie Prowincje Franciszkańskie, Roma.

RICHAUD, P., Arcybp., Kard. - Pan blisko jest, Londyn, [1977], Veritas.

RICHTER, Adam – Metodyczna gramatyka języka angielskiego. Tel-Aviv, 1944, Polska YMCA

RICHTER, Adam - Słownik zwrotów angielskich. Tel-Aviv, 1945, Swit.Righteous Among Nations, How Poles helped the Jews 1939-1945, ed. Władysław Bartoszewski and Zofia Lewin, London, 1969, Earlscourt

Publications Limited.

RIOTTA, Gianni - Koniec sezonu, Londyn, 1993, PULS.

RIVIERE, Louis - Nauka francuskiego szybko, łatwo i przyjemnie. London, nd., J. Rolls Book Co. Ltd.

ROBALDO, Giovanni - Katechizm ewangeliczny. Brighton, 1971, Collegium Marianum

ROBERTSON, Patrick - Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy. Londyn, 1996, PULS.

Robotnicy '88. Paweł Smoleński - A na hucie strajk... Wojciech Giełżyński - Gdańsk, maj 88. Londyn, 1989, Aneks

Roboty Żelbetowe i Stropy, Roma, 1946, Stowarzyszenie Techników Polskich we Włoszech.

ROBSON, William Alexander - Ustrój Wielkiej Brytanii. Londyn, 1942, Guild; 1948, LongmasRocznica 30-lecia SPK 1952-1982. Milwaukee. Milwaukee, 1982, Koło SPK

Rocznik bibliograficzny druków w jęz. polskim oraz w językach obcych o Polsce wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej tom I, 1.IX.1939 - 31.XII.1941. Opr. Tadeusz Sawicki. London, 1942, Oliver and Boyd.

tom II, 1.I.1942 - 31.XII.1942. Opr. Tadeusz Sawicki. London, 1943, Oliver and Boyd.

Rodem z Polski.Wyprawa Członków Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech. Budapeszt 2006, Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii

Rodezja, Broszura Informacyjna, Londyn, 1946, Samopomoc Lotnicza.

Rodowody Pułków Jazdy Polskiej 1914-1947. Red. Kornel Krzeczunowicz. Londyn, 1983, Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii.

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Anima Vilis. London, 1982, Veritas.

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Byli i będą. Pittsburg, 1944, Rada Polonii Amerykańskiej; Bari, 1946, Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu,

powielane; [n.p.] 1948, Rybitwa

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Czahary. Ribitwa.

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Czarny chleb. West Germany, 1949, Rybitwa

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Dewajtis. Londyn, 1943, Biblioteka Wolnej Polski; Palestyna, 1944, Sekcja Wydawnicza, A.P.W; .Rzym, 1945,

Polska YMCA

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Kądziel. Londyn, 1978, Veritas

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Lato leśnych ludzi. Glasgow, 1944, Książnica Polska; Wydawnictwo Polskie, Germany, 1947, R. Wegner.

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Między ustami a brzegiem pucharu. Londyn, n.d. Tern (Rybitwa) Book.

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Rupiecie. Miesięcznik franciszkowski, Pulaski, Wis.

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Straszny dziadunio. Chicago, 1944, Rada Polonii Amerykańskiej.; Glasgow, 1944, Książnica Polska; West

Germany, 1948, Rybitwa

RODZIEWICZÓWNA, Maria - Szary proch, Pittsburgh, 1944, Rada Polonii Amerykańskiej; Londyn, 1945, Światpol; Lippstadt, 1947, "Jutro

Pracy"


RODZIEWICZÓWNA, Maria - Wrzos, New York, 1944, The Polish Book Importing Co. Inc.

Rodzina, n.p. n.d. Instytut Polski Akcji Katolickiej w W. Brytanii.

ROECK, Jef de - John Paul II. the man from Poland. London, 1979,Geoffrey Chapman.

ROGERS, H.G. - Yalta won't do! Glasgow,n.d. Yohn S.Burns

ROGIŃSKI, P. Ks. - Jak Polacy budowali kościół w Kidderminster. Londyn 1972.

ROGODZIŃSKI, St. - Chów zwierząt domowych. Tom 1 i 2. London, 1946, (P.Wodziański)

ROGOSZÓWNA, Zofia - Dzieci Pana Majstra. Jerozolima, 1944, Min.W.R. i O.P.

ROGOYSKI, Michał - Dom i Osiedle w odbudowie powojennej. Londyn, 1946, Biblioteka Popularna SPK

ROJEK, M.E. - Freedom of the Press in Poland. Londyn, 1946, The Union of Journalists of the Polish Republic

ROJEWSKI, Tadeusz (T.S.Roy). - Wiersze. Dodatek Literacki do "Spadochronu" Nr.51 z dnia 20 grudnia 1970r.

Rok Dmowskiego w Ameryce, Nowy Jork, 1968, nakł. Komitetu Obchodu.

Rok Maryjny 1987-1988.Program, mat. duszpasterskie.Przyg. Zdzisław Peszkowski.Orchard Lake,Zakł.Nauk.Semin.Pol.,[1988]

Rokicki, Józef - Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia, Niemcy Zachodnie, 1949.Rok odnowy. Opr. Andrzej J. Chilecki. London, 1981, Polonia Books Fund.

Rok święty i jubileusz dwudziestolecia Kolegium Bożego Miłosierdzia Fawley Court w Zielone Święta, 2 czerwca 1974, Veritas.

ROLLAND, Romain - Colas Breugnon. Rzym, 1945, Biblioteka Orła Białego

ROLLE, Rosamond - Kazimierz Sosnkowski Servant of the White Eagle. London, 1944, Barnard & Westwood.

Rolnictwo Śląska. Opr. ppor. inż. Bogusław Werner, Londyn, 1944, Inspektorat do Spraw Zarządu Wojsk., powielane

Rolnictwo w Wielkiej Brytanii. Opr. Z.K. (Kunczyński). Londyn, 1947, SPK

ROMAN, Andrzej opr. - Komedianci czyli rzecz o bojkocie. Paryż, 1988, Editions SpotkaniaRoman Dmowski 1864-1939 w piędziesięciolecie śmierci. Londyn, 1989, Instytut Romana Dmowskiego

ROMANOWICZOWA, Zofia - Baśka i Barbara. Paris, 1956, 1985, Libella.

ROMANOWICZOWA, Zofia - Groby Napoleona. Londyn, 1972, Polska Fundacja Kulturalna

ROMANOWICZOWA, Zofia - Łagodne oko błękitu. Londyn, 1968, Libella

ROMANOWICZOWA, Zofia - Na wyspie. Paryż,1984, I.L.

ROMANOWICZOWA, Zofia - Próby i zamiary. Londyn, 1965, Polska Fundacja Kulturalna

ROMANOWICZOWA, Zofia - Przejście przez Morze Czerwone. Paryż, 1960, Libella

ROMANOWICZOWA, Zofia - Skrytki, Paryż, 1980, Instytut Literacki.

ROMANOWICZOWA, Zofia - Słońce dziesięciu linii. Paryż, 1963, Libella

ROMANOWICZOWA, Zofia - Sono felice. Londyn, 1977, Polska Fundacja Kulturalna

ROMANOWICZOWA, Zofia - Szklana kula. Londyn, 1964, Libella

ROMANOWSKI, Piotr - Potencjometry. Roma, 1946, Stow. Techników Polskich we Włoszech.

ROMANOWSKI, Władysław - Zaginiony czas. Londyn, 1978, Polska Fundacja Kulturalna

ROMANOWSKI, Władysław - Zły znak. Londyn, 1980, Polska Fundacja Kulturalna

ROMAŃSKI, Andrzej C.. - Więźniowie nocy. Londyn, 1956, Veritas

ROMAŃSKI, Marek - Koniec Sherlocka Holmsa. Rzym, 1946, Polski Dom Wydawniczy

ROMER, Adam - Z Sikorskim i Mikołajczykiem. Lens, n.d. Druk M. Kwiatkowski - Narodowiec.

ROMER, Eugeniusz - Polska ziemia i państwo. Chicago, 1919, K.O.N.

ROMER, Tadeusz - Speech delivered by...Polish Min. for Foreign Affairs at a meeting of the Polish National Council. Sept. 13th, 1943.
[London, publ. 1943].

ROMEYKO, Marian - "Rayskie" czasy lotnictwa polskiego, Londyn, 1949, [Printed by Modern Writing Ltd.]

ROMEYKO, Marian - Wspomnienia o Wieniawie i o rzymskich czasach. Londyn, 1969, Świderski

ROMIN, Seweryn – Z notatek legionisty. Chicago, 1919, nakładem „Kurjera Niedzielnego”

ROMISZEWSKI, Eugeniusz – Jedwabne Spadochrony. Dod. Lit. Do “Spadochronu” nr 34, 20 grudnia 1965

Roof over Britain. London,1943,His Majesty's Stationery Office

ROOS, Hans - Geschichte der Polischen Nation 1916-1960. Stuttgart, 1961

ROOS, Hans - A history of modern Poland. London, 1966, Eyre & Spottiswoode

ROSţ, Adam Charles - La politique Polonaise Entre les deux guerres. Neuchatel, n.d., ţditions de la BaconniŠre

ROSE, William John - The growth of Polish Democracy. Birkenhead, 1943, Polish Publication Committee

ROSE, William John – Poland .London, 1939, Penguin

ROSE, William John - Poland old and new. Londyn, 1948, G. Bell

ROSE, William John - Poland's Place in Europe. London, 1945, The Scottish-Polish Society London Branch

ROSE, William John - Poland's political Parties 1918-1939. London, 1947, C. Tinling &Co. Ltd.

ROSE, William John - Polish literature. Birkenhead, 1944, Polish Publ.Comm.

ROSE, William John - Stanisław Konarski reformer of education in XVIIIth century Poland. London, 1929, Jonathan Cape.

ROSE, William John – The Polish Tradition. London, an Inaugural Lecture... School of Slavonic and East European Studies

ROSE, William John - The rise of Polish Democracy. Londyn, 1944, J. Bell

ROSENBERG, Dr. Gustaw - Podręcznik Prawa Angielskiego. Londyn, 1944, The Fortune Press.

ROSIGNOLI, Guida - Army Badges and Insignia of World War II. London, 1972, Blandford Press.

ROSIŃSKI, Wiktor - Nowa Polska. Montreal, 1941, Towarzystwo Białego Orła

ROSS, Wilson - Czuwaj! Look for Friends. London, 1945, The British-Polish Scouts and Guides Friends.

ROSSI, A. - The russo-german aliance. London, 1950, Chapman & Hall.

ROSTAFIŃSKI, Wojciech - Niedostrzegalne światy. Londyn, 1989, PFK

ROSTAFIŃSKI, Wojciech - Szef Sztabu Artylerii pułk.dypl.art. Edmund Zagórski (1896-1974).Londyn,1993,K.O.Art. PSZ na Zachodzie

ROSTOWSKI, J. - Podręcznik neurologii.. Wyd. II poprawione i rozszerzone. Edinburgh, 1947,Wydział Lekarski

ROSTWOROWSKI, Jan - Dni ostatnie i noce pierwsze. Edinburgh, 1945, "Co słychać".

ROSTWOROWSKI, Jan - Kartki z życia Heleny Korytówny Siostry Marii Andrei Wizytki. Londyn, [1979] Veritas.

ROSTWOROWSKI, Jan - Muza sprzedajna. Londyn, 1964, Caldra House

ROSTWOROWSKI, Jan - Na cięciwie. Londyn, 1945, Rolls

ROSTWOROWSKI, Jan - Nasi ludzie. Londyn, 1965, Polska Fundacja Kulturalna

ROSTWOROWSKI, Jan - Opatowa Anna - trzy ballady. Londyn, 1962, "Wiadomości".

ROSTWOROWSKI, Jan - Poezje. Londyn, 1963, Wiadomości

ROSTWOROWSKI, Jan – Słowik i miecz. Southend-on-sea, 1966, Oficyna Stanisława Gliwy

ROSTWOROWSKI, Jan - Trzynaście godzin nocy. Edinburgh, 1946, Drukarnia Wojskowa I Korpusu.

ROSTWOROWSKI, Jerzy - Słoneczny rytm. Londyn, 1946, Rolls

ROSTWOROWSKI, Jerzy - Wrażenia z Afryki Zachodniej. Londyn, 1946, Rolls

ROSTWOROWSKI, Karol - Pisma wybrane. Londyn, 1966, Veritas

ROSTWOROWSKI, Tomasz - b. Paryż, 1986, Editions SpotkaniaRosyjski Kościół Prawosławny a Wojna Ojczyźniana. Red. Mikołaj, Metropolita Kijowski i Halicki. Moskwa, 1943, Patriarchat Moskiewski

ROTH, Joseph - Fałszywa waga. Londyn, 1994, PULS.

ROTHENBERG, Samuel – List o zagładzie Żydów w Drohobyczu. Londyn, 1984, Poets and Painters Press

ROTHSCHILD, Joseph - Piłsudski's Coup D'Etat. London, 1966, Columbia University Press

ROTWAND, Jerzy - Organizacja Adwokatury Angielskiej. Londyn,1942,Studium Prawno-Administracyjne powielane

ROUPPERT, Kazimierz - Kosmos. Tel Aviv, 1942, Koło Przyrodników

ROUPPERT, Kazimierz - Limba ( Pinus cembra) i róża pęcherzykowata (cronartium ribicola) na jej pędach w Tatrach.

Rptd from "Przyroda", Tel-Aviv, 1944

ROUPPERT, Kazimierz - Maria Skłodowska-Curie. Palestyna, 1945, Koło Przyrodników im. M.Kopernika w Palestynie

ROUPPERT, Kazimierz - Użytkowanie bananów. rptd from KOSMOS. Tel-Aviv, 1942, (streszczenie)

ROUPPERT, Kazimierz - Życie termitów i O cytrusach , Tel-Aviv, 1943, "Przez Lądy i Morza".

ROUX, Domonique - Rozmowy z Gombrowiczem. Paryż, 1969, Instytut Literacki.

ROWIŃSKI, Krzysztof (red.) - Moje zderzenie z bolszewikami. Londyn, 1986, Polska Fundacja Kulturalna

ROWSE, Alfred Leslie - Duch dziejów Anglii. Londyn, 1946, Longmans

ROXBY, P.M. - The geographical background for a Central European Federation. Liverpool,1943,Polish Publ. Com.

ROZEWICZ, Tadeusz - The card index and others plays. London 1969 Calder & BoyardsRozmówki polsko-francuskie. Opr. dr Marya Kasterska. Paryż, n.d., Księgarnia Garnier Freres

Rozmowy niekontrolowane. Paryż, 1983, Instytut Literacki

"Rozmowy Polityczne", Akcja mająca na celu uznanie naszej granicy na Odrze i Nysie przez państwa zachodnie. Red. L. Szkocki, Londyn, Ptd.

White Eagle Press Ltd.

ROZPĘDOWSKI, Henryk - Był chamsin. Londyn, 1944, ANEKS.

Rpzporzadzenie o postepowaniu administracyjnem i przymusowem w administracji. Londyn,1942,Studium Prawno Administarcyjne.
Powielane

Rozporzadzenie Prezyd. R.P. 1. O prawie bankowym Dz. U.R.P. Nr. 78, poz. 443. 2. O prawie przemysłowym, Dz. U.R.P. Nr. 53. poz. 468
z uwzględnieniem nowel do 1.IV.1943.Włochy,1946,Przedruk Sekcji Wyd.2 Korpusu L. Dz.382/46, powielane.

Rozważania o Bitwie Warszawskiej, 1920 Roku, red. Jędrzej Giertych , Londyn, 1984, Veritas.

Rozważania Różańcowe Ojca Św. Jana XXIII. Apostolat Maryjny, Zgromadzenie Marianów Hereford, 1965.

ROŻENEK, Jakub - Anglia i Anglicy. Rzym, 1946, Oddział Kultury i Prasy 2-go Korpusu (Bib. Orła Białego)żaniec z Ojcem Świętym. Opr. B. Lewandowski, Rzym, 1985.

RÓŻAŃSKI, Edward, - 100-Lecie Pracy Polskiej w Ameryce, Ref. wygł. na Kongresie Pol-Amer. Stow. Hist. w Filadelfii w r.1963.

RÓŻYCKI, Edmund - Obrachunek włodarzy. Londyn, 1951, Atlas

RUANE, Kevin - The Polish Chalenge, London, 1982, British Broadcasting Corporation.

RUBIN, E. - 700 Years of Jewish Life in Poland. London, 1944, Hebrew Department

RUBIN, E. - The Nuremberg Trial. London, 1945, Transatlantic Authors Ltd.

RUBIN, Władysław, Biskup - Synod roku świętego. Rzym, 1974, Tipografia P.V.G.

Ruch Katolicki. London, grudzień 1946, Polska Akcja Katolicka na terenie Wielkiej Brytanii.

Ruch Oporu, Dokumenty, Paryż, 1977, Instytut Literacki.

RUCKER, Jan J. - Wspomnienia o Lwowie. (1867-1939). Nowy York, 1965.

RUDNICKI, Jan - Słowa a czyny. Toronto, 1965, Autor i czytelnicy

RUDNICKI, Józef (Stefan Mękarski) - Duch Gniazda. Londyn, 1945.

RUDNICKI, Józef - Lwów. Karta z dziejów Polski. Glasgow, 1943, Książnica Polska;

RUDNICKI, Józef - Lwów. A page of Polish History. Lwów. Londyn, 1944, PRC

RUDNICKI, Józef - Nicholas Copernicus. London,1943,The Copernicus Quatercentenary Celebration Com.

RUDNICKI, Klemens - Na polskim szlaku. Londyn,1952,Gryf; Londyn,1983,PFK; 1984,PFK; 1986,PFK

RUDNYĆKYJ, J.B. - Readings in Polish Folklore, Winnipeg, 1953, The University of Monitoba Press.

RUDZIŃSKI, Aleksander W - Dziennik z Powstania Warszawskiego. Londyn, 1974, Oficyna Poetów i Malarzy

RUDZKA, Marta (Obertyńska Beata) - W domu niewoli. Rzym, 1946, Oddział Kultury i Prasy 2-go Korpusu

RUDZKA, Walentyna - Karol Majewski w latach 1859-1864. Londyn, 1964, Orbis

RUDZKI, Adam - Zarys polskiej polityki komunikacyjnej. Londyn, 1945, Nakł. autora.

RUDZKI, Adam - Zatrudnienie i Rozwój Gospodarczy Wybór Rozpraw. Nowy Jork, 1958, Fundacja Kościuszkowska.

RUMISTRZEWICZ, Sława - Bez tytułu... czyli "Różańce wspomnień", tom II, Hove, n.d., Caldra House Ltd.

RUMISTRZEWICZ, Sława - żaniec Wspomnień. Hove, 1994, Caldra House Ltd.

RUPEJKO, Pranas - Progress of the extermination of the Baltic Nations. Londyn,1952, The Eastern Quarterly

RUSIECKI, A.M. i ZARZECKI, A. - Arytmetyka. kl. II szkoły powszechnej. Londyn, 1945, Wyd. Armii Polskiej na Wschodzie

RUSIECKI, A.M. i ZARZECKI, A. - Arytmetyka klasa III. Jerozolima, 1943, Min. Oświaty i Spraw Szkolnych

RUSIECKI, A.M. i ZARZECKI, A. - Arytmetyka Pod. dla III kl. szk. powszechnej. Wyd.2.Londyn,1943,Urząd Oś.i Spraw Szkolnych

RUSIECKI, A.M. i ZARZECKI, A. - Arytmetyka z Geometrią, klasa IV. Jerozolima, 1942, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych R.P.

RUSIECKI, A.M. i ZARZECKI, A. - Arytmetyka z Geometrią, klasa V. Jerozolima, 1943, Urząd Oswiaty i Spraw Szkolnych

RUSSELL, E.J. Sir, O.B.E. D.Sc., F.R.S. - Poland Revisited. Manchester, 1937, H, Rawson & Co. Ltd.

RUSSELL, John Sir, F.R.S. - Recostruction and Development in Eastern Poland 1930-1939. London, 1941, reprint from The Geographical


Journal, vol. XCVIII, Nos 5,6 Nov-Dec, 1941

Russia in war-summer 1941... drawn by F. Topolski, inh. by Sir S. Cripps, London, 1942, Methuen & Co. Ltd.

Russo-Polish relations. An historical survey. Ed. by S. Konovalov. London,1945,The Cresset Press

RUT, Jan - Grunwald. Londyn, 1943, Nakł. Członków Stronnictwa Ludowego.

RUTAJ, J. - Peasant International in Action, London, 1948, The Melville Press Ltd.

RUTCZYŃSKI, K. - Gentelmen, The horse. Londyn, 1945, Orbis

RUTCZYŃSKI, Kazimierz - Zbrodnie Wojenne. Glasgow, 1946, Książnica Polska.

RUTKOWSKA, Neomisia, Sister M.. - John Tyssowski. Chicago, 1943, Polish R.C. Union of Am.

RUTKOWSKI, Jan - Zarys gospodarczych dziejów Polski. Rzym, 1946, Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu

RUTKOWSKI, Krzysztof - Braterstwo albo śmierć. Paris, 1988, Libella

RYBICKI, Leszek - Koniu mój koniu Kasydy, Londyn, 1982, Przegląd Kawalerii.

RYDEL, Lucjan - Betlejem Polskie. Glasgow, 1941, Książnica Polska

RYDEL, Lucjan - Historia Polski. (Dzieje Polski). Londyn, 1946, Światpol

RYDEL, W. - Historia Małego Człowieka, Melbourne, 1966, Polpress Pty. Ltd.

RYDER, Sue - Child of my love. London 1986 Collins Harvill

RYMKIEWICZ, Jarosław Marek - Baket. Londyn, 1989, Aneks

RYMKIEWICZ, Jarosław Marek - Rozmowy polskie latem 1983. Paryż, 1984, Instytut Literacki

RYMKIEWICZ, Jarosław Marek - Umschlagplatz. Paryż, 1988, Instytut Literacki

RYMIEWICZ, Jarosław Marek - Żmut. Paryż, 1987, Instytut Literacki.

RYMSZA, Janusz - Świty nad Drogą Trudną. Londyn, 1941, "Nowa Liryka"

RYMSZA, Janusz - Turoń i upiory. Edinburgh, 1943, Biblioteka Grupy Poetyckiej

RYŚ, Kazimierz - Obrona Lwowa w roku 1939. Palestyna, 1943, Biblioteka Orła BiałegoRyt cichej mszy świętej. Londyn, Veritas.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do wszystkich Polaków w świecie, Londyn, 24 lipca 1956, Nakł. Biura Prezydium Rady Ministrów.

RZEWUSKI, Henryk - Pamiątki Imci Pana Seweryna Soplicy ... Londyn, 1955, VeritasRzym - Wielka Brytania. Londyn, 1950_

Pobieranie 197.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna