Rada miasta włOCŁawek skorowidz uchwał rok 2009Pobieranie 293.38 Kb.
Strona1/5
Data29.04.2016
Rozmiar293.38 Kb.
  1   2   3   4   5
RADA MIASTA WŁOCŁAWEK
SKOROWIDZ UCHWAŁ


ROK 2009

SPIS TREŚCI
 1. Alkohole
 1. Budżet Miasta

 2. Dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków

 3. Drogi

 4. Gospodarka lokalami

 5. Gospodarka nieruchomościami

 6. Komunikacja miejska

 7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

 8. Kultura i opieka nad zabytkami

 9. Młodzieżowa Rada Miasta

 10. Niepełnosprawni

 11. Ochrona środowiska

 12. Opieka społeczna

 13. Ochrona zdrowia

 14. Oświata, przedszkola

 15. Parkowanie pojazdów

 16. Planowanie przestrzenne

 17. Programy unijne

 18. Skargi

 19. Statuty i regulaminy jednostek

 20. Wolontariat

 21. Wybory, komisje Rady, Rada

 22. Wynagrodzenia


SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

DO UCHWAŁ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

ROK 2009

A
Alkohole

Uchwała NR XXXV/332/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.


Uchwała NR 13/XXVII/2009 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
B
Budżet MiastaUchwała NR XXXVII/378/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009 roku.
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009

Uchwała NR XXXVII/377/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.
Uchwała NR XXXVI/343/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Uchwała NR XXXVI/339/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.Uchwała NR XXXIII/216/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.

Uchwała NR XXXII/205/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.

Uchwała NR XXXI/199/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” oraz objęcia w zamian udziałów.

Uchwała NR XXXI/132/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2010.

Uchwała NR XXXI/131/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.Uchwała NR XXIX/129/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.Uchwała NR XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Uchwała NR XXVIII/29/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.

Uchwała NR XXVIII/28/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Uchwała NR XXVII//12/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie emisji obligacji Miasta Włocławek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała NR XXVII/11/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok.


D
Dostarczenie wody - odprowadzanie ścieków

Uchwała NR XXXVI/344/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Drogi
Uchwała NR XXXI/135/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg gminnych.
G
Gospodarka lokalami
Uchwała NR XXXVI/365/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 57 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 61, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/364/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 37 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Kościuszki 23, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/363/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Św.Antoniego 23, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/362/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Traugutta 20, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/361/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Chopina 40B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/360/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Żytniej 65, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/359/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Płockiej 147, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/358/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/357/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/356/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 62 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/355/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 3, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/354/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/353/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 64 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/352/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 11A usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Bulwery Marszałka Piłsudskiego 5C, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/351/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Bukowej 20/22, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/350/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Bukowej 20/22, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXVI/349/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku połozonym we Włocławku przy ul. Bartnickiej 7, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/323/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Traugutta 18A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/322/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. POW 31, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/321/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Płowieckiej 7, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/320/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żabiej 21, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/319/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/318/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 7, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/317/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 5A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/316/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 72 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 72, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/315/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 14, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/314/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 57 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/313/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/312/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 33a, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/311/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 65, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/310/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10A usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 20, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/309/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 109 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 51A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/308/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 116 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 51A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/307/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Traugutta 24, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/306/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.Uchwała NR XXXV/305/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 44 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 18, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXV/304/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Jesionowej 2A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.


Uchwała NR XXXIV/286/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żabiej 21/25, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/285/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 16, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/284/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 21A usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/283/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/282/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Świętego Antoniego 48 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/281/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 65 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/280/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Reymonta 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/279/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Reymonta 35, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/278/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Planty 33, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/277/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Letniej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/276/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 39 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Królewieckiej, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/275/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 50, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/274/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 56 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/273/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/272/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 52 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/271/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 111 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/270/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 80 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/269/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 49 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/268/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/267/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/266/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chopina 40 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/265/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 35, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/264/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 30, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/263/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Ceglanej 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/262/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bulwary 5C, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu.

Uchwała NR XXXIV/261/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Pobieranie 293.38 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna