Rada miasta włOCŁawek skorowidz uchwał rok 2009


Uchwała NR XXXV/324/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 rokuPobieranie 293.38 Kb.
Strona4/5
Data29.04.2016
Rozmiar293.38 Kb.
1   2   3   4   5

Uchwała NR XXXV/324/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 83 dz. nr 55 KM 75 o pow. 0,3647 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/255/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa nieodpłatnego użytkowania przez Gminę Miasto Włocławek na czas określony niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 47/1 karta mapy 46 obręb Włocławek o powierzchni 0,2673 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Maślanej 1-3, dla której w Sadzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr WL 1W/00073173/0 w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego Gminy Miasto Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta"Ku Wiśle".Uchwała NR XXXIV/254/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej, oznaczonej jako działka nr 217/9 Obręb Łęg o pow. 353 m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 216/2 Obręb Łęg o pow. 1000 m2.

Uchwała NR XXXIV/253/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żbikowej 12, oznaczonej jako działka nr 94/17 k.m. 21 o pow. 401 m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 31 k.m. 21 o pow. 784 m2.

Uchwała NR XXXIV/252/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żbikowej 14, oznaczonej jako działka nr 94/16 k.m.21 o pow. 187 m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 30 k.m. 21 o pow. 904 m2.

Uchwała NR XXXIV/251/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Zgodnej 14, oznaczonej jako działka nr 1/182 k.m. 72/1 o pow. 788 m2; Błotnej 3, oznaczonej jako działka nr 1/183 k.m. 72/1 o pow. 850 m2, Zgodnej 16, oznaczonej jako działka nr 1/184 k.m. 72/1 o pow.. 850 m2; Ziębiej 48, oznaczonej jako działka nr 1/185 k.m. 72/1 o pow. 634 m2 oraz jako działka nr 1/187 k.m. 72/1 o pow. 339 m2; Ziębiej 50, oznaczonej jako działka nr 1/186 k.m.72/1 o pow. 938 m2 oraz działka nr 1/188 k.m. 72/1 o pow.73 m2; Ziębiej 23, oznaczonej jako działka nr 1/189 k.m. 72/1 o pow.1139 m2.

Uchwała NR XXXIV/250/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Łaziennej 3, oznaczonej jako działka nr 40/3 k.m. 44 o pow. 37 m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 27 k.m. 44 o pow. 1027 m2.

Uchwała NR XXXIV/249/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy: ul. Barskiej 13, oznaczonej jako działka nr 12/2 k.m. 86 o pow. 1592 m2, działka nr 13 k.m. 86 o pow. 1700 m2 nr 71/10 k.m. 86 o pow. 2079 m2 i działka nr /7 k.m. 103 o pow. 2109 m2; Barskiej 13a, oznaczonej jako działak nr 12/1 k.m. 86 o pow. 90 m2, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/248/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Bobrowej2, oznaczonej jako działka nr 35/2 k.m. 21 o pow. 1275 m2; Bobrowej 4, oznaczonej jako działka nr 35/3 k.m. 21 o pow. 1490 m2; Świetlanej 30, oznaczonej jako działka nr 41/2 k.m. 21 o pow. 1340 m2; Świetlanej 30, oznaczonej jako działka nr 41/1 k.m. 21 o pow. 1563 m2.

Uchwała NR XXXIV/247/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 83a dz.nr 54 KM 75 o pow. 0,5394 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/246/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Stanisława Noakowskiego 57 dz.nr 264 KM 73 o pow. 0,7066 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.Uchwała NR XXXIV/245/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Władysława Broniewskiego 28 dz.nr 53 KM 75 o pow. 0,3387 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/244/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Władysława Broniewskiego 24 dz.nr 51 KM 75 o pow. 0,6238 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/243/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Hożej oznaczonej jako dz.nr 75/34 KM 30 o pow. 0,0254 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek na rzecz właściciela nieruchomości przyległej dz.55 KM 30.

Uchwała NR XXXIV/242/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpichlernej 18 dz. nr 2 KM 47 o pow. 0,0280 ha, ul. Szpichlernej 16 dz. 4 KM 47 o pow. 0,0503 ha, ul. Szpichlernej 14 dz. nr 5 KM 47 o pow. 0,0335 ha, Bulwary Marszałka Piłsudskiego 13 dz. nr 1 KM 47 o pow. 0,0402.

Uchwała NR XXXIV/241/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w wysokości
41290/55350 części nieruchomości zabudowanej, położonej u zbiegu ulicy Słowackiego 3 i Mickiewicza 2, oznaczonej jako działka nr 23/5 k.m. 45 o pow. 551 m2, stanowiacego własność Gminy Miasto Włocławek.

Uchwała NR XXXIV/240/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu i sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Stanisława Moniuszki, oznaczonej jako działka nr 2/4 k.m. 68 o pow. 24 m2, na rzecz jej dzierżawcy.

Uchwała NR XXXIV/239/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Władysława Broniewskiego 26a dz. nr 52 KM 75 o pow. 0,5068 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/238/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Władysława Broniewskiego 24 dz. nr 50 KM 75 o pow. 0,3601 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/237/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego na okres do 99 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Armii Krajowej 40, oznaczonej jako działka nr 52 k.m. 106 o pow. 520 m2, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych.

Uchwała NR XXXIV/236/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Fredry 16 dz. nr 262 KM 73 o pow. 0,6046 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/235/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85, oznaczonej jako działka nr 98 k.m. o pow. 11966 m2 oraz przy ul. Toruńskiej 85a, oznaczonej jako działka nr 64/23 k.m. o pow. 200 m2, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/234/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Bluszczowej 19 oznaczonej jako działka nr 137/1 k.m. 09 o pow. 115 m2 i działka nr 193 k.m. 09 o pow. 58 m2, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXIV/233/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Noakowskiego 55 dz. nr 263 KM 73 o pow. 0,4332 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/165/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 2 oznaczonej jako działki nr 15/41, 15/42 km 87, 24/111 km 88, Łęgskiej, oznaczonej jako działki 20/2, 20/4 km 88 i Celulozowej oznaczonej jako działka nr 24/110 km 88 o łącznej powierzchni 0,7776 ha na rzecz Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na działalność statutową.

Uchwała NR XXXI/164/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Łaziennej 4 oznaczonej jako działka nr 23/4 km 44 o pow. 0,1591 ha i działka nr 40/1 km 44 o pow. 0,0138 ha na rzecz Włocławskiego Klubu Bokserskiego START z przeznaczeniem na działalność statutową.

Uchwała NR XXXI/163/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Wienieckiej 42 oznaczona jako działka nr 11/38 KM 33 o pow. 0,340 m2 i działka nr 11/40 KM 33 o pow. 54 m2.
Uchwała NR XXXI/162/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ul. Chłodnej 29/31 dz. nr 197 KM 42 o pow. 0,3231 ha, przy ul. Chłodnej 33 dz. nr 63 KM 59 o pow. 0,2411 ha na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/161/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Kaliskiej 102 dz. nr 254 KM 73 o pow. 0,5524 ha, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/160/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Dziewińskiej 16/24 dz. nr 133 KM 78 o pow. 0,6704 ha, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/159/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Kaliskiej 104 dz. nr 255 KM 73 o pow. 0,3373 ha, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/158/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Kaliskiej 106 dz. nr 256 KM 73 o pow. 0,2965 ha, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/157/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ul. Kaliskiej 91 dz. nr 10/42 KM 74/2 o pow. 0,2388 ha, przy ul. Kaliskiej 91 dz. nr 12/56 KM 74/2 o pow. 0,0972 ha na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/156/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ul. Smólskiej 4 dz. nr 117/5 KM 78 o pow. 0,0283 ha, przy ul. Smólskiej 4 dz. nr 49 KM 75 o pow. 0,2265 ha na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/155/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Przedmiejskiej 13/15 dz. nr 44/2 KM 50 o pow. 0,0029 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/154/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Zbiegniewskiej 11 dz. nr 258 KM 73 o pow. 0,4331 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/153/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Planty 9/13 dz. nr 134 KM 78 o pow. 0,4494 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/152/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Planty 17/19 dz. nr 136 KM 78 o pow. 0,3400 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Uchwała NR XXXI/151/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Fredry 12 dz. nr 252 KM 73 o pow. 0,3198 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/150/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Planty 3/7 dz. nr 137 KM 78 o pow. 0,6605 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/149/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zduńskiej 6/12 dz. nr 36/5 KM 50 o pow. 0,0008 ha, ul. Zduńskiej 6/12 dz. nr 136/3 KM 50 o pow. 0,0001 ha stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. nr 158 KM 50.Uchwała NR XXXI/148/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Zbiegniewskiej 15 dz. nr 260 KM 73 o pow. 0,5634 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/147/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Zbiegniewskiej 13 dz. nr 259 KM 73 o pow. 0,5233 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/146/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Fredry 14 dz. nr 251 KM 73 o pow. 0,4647 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/145/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Kaszubskiej 3 dz. nr 138 KM 78 o pow. 0,6620 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/144/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ul. Kaliskiej 93 dz. nr 10/43 KM 74/2 o pow. 0,4119 ha, ul. Kaliskiej 93 dz. nr 9/17 KM 74/2 o pow. 0,0230 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/143/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Zbiegniewskiej 9 dz. nr 257 KM 73 o pow. 0,3661 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/142/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Zbiegniewskiej 10 dz. nr 253 KM 73 o pow. 0,3440 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/141/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Łady 3 dz. nr 79 KM 76 o pow. 0,4555 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/140/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Gałczyńskiego 13 dz. nr 80 KM 76 o pow. 0,5146 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/139/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Matejki 5 dz. nr 78 KM 76 o pow. 0,8604 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/138/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Kaliskiej 90 dz. nr 77 KM 76 o pow. 0,4215 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Uchwała NR XXXI/137/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ul. Długiej 38/42 dz. nr 198 KM 42 o pow. 0,0678 ha, ul. Długiej 38/42 dz. nr 64 KM 56 o pow. 0,6716 na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXXI/136/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Sienkiewicza 14 dz. nr 81 KM 76 o pow. 0,5061 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.


Uchwała NR XXIX/128/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ostrowskiej 30 oznaczonej jako dz. nr 53/1 KM 111/2 o pow. 0,0084 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek ne rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. nr 38/23 KM 111/2.

Uchwała NR XXIX/127/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przy ul. Ostrowskiej 30 oznaczonej jako dz. nr 53/2 KM 111/2 o pow. 0,0049 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek na rzecz właściciela nieruchomości przyległej jako dz. nr 38/22 KM 111/2.

Uchwała NR XXIX/126/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w drodze przetargu część nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej, oznaczonej jako dz. nr 15/93 i dz. nr 20/8 KM 88 o łącznej pow. 700 m2.

Uchwała NR XXIX/125/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w drodze przetargu część nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 24/104 KM 88 oraz będącej w uzytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek nnieruchomości położonej przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 24/103 i 24/105 KM 88 o łącznej powierzchni pow. 1336 m2.

Uchwała NR XXIX/124/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Dziewińskiej 4/14 dz. 135 KM 78 o pow. 0,5804 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXIX/123/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy Alei Chopina 32 dz. 68/4 KM 51 o pow. 0,0544 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXIX/122/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Kolskiej 8 dz. nr 130 KM 55 o pow. 0,3019 ha, ul. Kolskiej 7 dz. nr 131 KM 55 o pow. 0,2178 ha, ul. Wiejskiej 20 dz. nr 134 KM 55 o pow. 0,6985 ha. ul. Arentowicza 3 dz. nr 141 KM 55 o pow. 0,5165 ha na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXIX/121/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Polnej 3, oznaczonej jako działka nr 57/3 k.m. 112/1 o pow. 8717 m2 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXIX/120/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Wienieckiej 32a, oznaczonej jako działka nr 13/29 k.m. 33 o pow. 264 m2 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXIX/119/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Arentowicza 4c, oznaczonej jako działka nr 101/3 k.m. 55 o pow. 159 m2 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała NR XXIX/118/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 49, oznaczonej jako działka nr 24/3k.m. 90 o pow. 584m2.

Uchwała NR XXIX/117/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych we Włocławku przy ulicach: Długiej, Pustej, Śliskiej, Chłodnej.

Uchwała NR XXVIII/72/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. św. Antoniego 42 oznaczonej jako dz. 146/2 KM 51 o pow. 0,0189 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek na rzecz właściciela nieruchomości przyległej dz. 16 KM 51.

Uchwała NR XXVIII/71/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej przy ul. Stodólnej 78 dz. 92/4 KM 47 o pow. 0,0191 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.Uchwała NR XXVI/3/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy zbywaniu prawa własności Gminy Miasto Włocławek, na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego, będącego współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, usytuowanej przy ul. Leśnej 14 - Barskiej 71 - Armii krajowej 72.
K
Komunikacja miejska
Uchwała NR XXVII/21/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami miejskiego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Włocławek".Pobieranie 293.38 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna