Rada NaukowaPobieranie 38.09 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.09 Kb.

Rada Naukowa


 • Moise Ioan Achim

 • Ryszard Bartnik

 • Lech Borowik

 • Władysław Brzozowski

 • Franciszek Buchta

 • Alexander Bulychev

 • Tadeusz Czaszejko

 • Nikolay Djagarov

 • Ioan Constantin Dima

 • Irena Dobrzańska

 • Larisa Dragolea

 • Ernst Gockenbach

 • Janusz Grabara

 • Rainer Haller

 • Jerzy Hołubiec

 • Zdenek Hradílek

 • Frantisek Janicek

 • Piotr Kacejko

 • Waldemar Kamrat

 • Henryk Kaproń

 • Michal Kolcun

 • Tatiana Lomane

 • Jacek Malko

 • Jerzy Marzecki

 • Gyorgy Morva

 • Michael Muhr

 • Elżbieta Niewiedział

 • Mirosław Parol

 • Józef Paska

 • Maciej Pawlik

 • Andreas Paczynski

 • Zbigniew Połecki

 • Tomasz Popławski

 • Geoffrey S. Rothwell

 • Andrzej Rusek

 • Stanislav Rusek

 • Krzysztof Sokalski

 • Karel Sokansky

 • Paweł Sowa

 • Jerzy Szkutnik

 • Jan Szczygłowski

 • Alexey Tadzhibaev

 • Heiki Tammoja

 • Lucjan Twardy

 • Artur Wilczyński

 • Kurt Żmuda

University of Alba Iulia, Romania

Politechnika Opolska, Poland

Politechnika Częstochowska, Poland

Politechnika Częstochowska, Poland

Politechnika Śląska, EMCA S.A. , Poland

Vologda State Technical University, Russia

Monash University, Victoria, Australia

TU Varna, Bulgarien

Valahia University of Targoviste, Romania

Politechnika Częstochowska, Poland

University of Alba Iulia, Romania

Leibniz Universität Hannover, Germany

Politechnika Częstochowska, Poland

TU Pilzno, Czech Republic

Instytut Badań Systemowych PAN, Poland

TU of Ostrava, Czech Republic

STU Bratislava, Slovak Republic

Politechnika Lubelska, Poland

Politechnika Gdańska, Poland

Politechnika Lubelska, Poland

TU of Kosice, Slovak Republic

TU Riga, Latvia

Politechnika Wrocławska, Poland

Politechnika Warszawska, Poland

University of Budapest, Hungary

TU of Graz, Austria

Politechnika Poznańska, Poland

Politechnika Warszawska, Poland

Politechnika Warszawska, Poland

Politechnika Łódzka, Poland

Hochschule Ravensburg-Weingarten, Germany

Politechnika Lubelska, Poland

Politechnika Częstochowska, Poland

Stanford University, Stanford, USA

Politechnika Częstochowska, Poland

TU of Ostrava, Czech Republic

Politechnika Częstochowska, Poland

TU of Ostrava, Czech Republic

Politechnika Śląska, Poland

Politechnika Częstochowska, Poland

Politechnika Częstochowska, Poland

St. Peterburg, Russia

TU Tallin, Estonia

Politechnika Białostocka, Poland

Politechnika Wrocławska, Poland

Politechnika Śląska, Poland


Komitet Programowy


 • Tomasz Popławski Przewodniczący

 • Lech Borowik

 • Janusz Grabara

 • Andrzej Rusek

 • Janusz Sowiński

Komitet Organizacyjny


 • Janusz Sowiński Przewodniczący

 • Tomasz Popławski Przewodniczący Komitetu Programowego

 • Jacek Łyp Sekretarz

 • Anna Biniek, Krzysztof Chwastek, Kazimierz Dąsal, Grzegorz Dudek, Mariusz Najgebauer, Marek Lis, Tomasz Lis

Szanowni Państwo!


Już ponad dwadzieścia lat Instytut Elektroenergetyki pod patronatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej współpracując ze znaczącymi organizacjami naukowo-technicznymi, organizuje cykliczną konferencję naukową, w ramach której prezentowane są zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej elektroenergetyki. Impulsem do organizacji tej konferencji był kryzys energetyczny, jaki dotknął Polskę w 1980 r. Zorganizowano wówczas Krajowe Sympozjum "Prognozowanie w elektroenergetyce" pod auspicjami Komisji Energetyki Oddziału Śląskiego PAN. Począwszy od 1996r., kameralne sympozjum zamieniło się w krajową konferencję naukową organizowaną cyklicznie co 2 lata, a od 2008 roku konferencja zyskała status międzynarodowej, na której prezentowane są nie tylko dylematy polskiej elektroenergetyki ale również krajów UE, których przedstawiciele biorą czynny udział w obradach.

W ramach jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Komitet Programowy Konferencji Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2010 postanowił zorganizować obrady w formie sesji plenarnej, na której zaprezentowane zostaną referaty zamawiane oraz w formie paneli tematycznych, z prezentacją własnych referatów uczestników, obejmujących następujące zagadnienia: • Prognozowanie w elektroenergetyce (przewodniczący Tomasz Popławski)

 • Planowanie rozwoju (przewodniczący Janusz Sowiński)

 • Eksploatacja (przewodniczący Andrzej Rusek)

 • Pomiary i sterowanie (przewodniczący Lech Borowik)

 • Zarządzanie w energetyce (przewodniczący Janusz Grabara)

Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym podczas poprzednich konferencji przewidziane jest zorganizowanie Panelu technologicznego. Tematem wiodącym panelu będzie „Problematyka transmisji i akwizycji danych pomiarowych w elektroenergetyce”, w ramach którego poruszane będą zagadnienia:

 • optymalizacja kosztów transmisji danych

 • wymogi współczesnego prognozowania, a akwizycja danych

 • stosowane technologie i perspektywy rozwoju zastosowań

 • koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Do udziału w dyskusji zapraszamy szefów działów pomiarów oraz osoby odpowiedzialne za transmisję i akwizycję danych pomiarowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prognozowania w elektroenergetyce. Organizatorem panelu jest Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. z Częstochowy.

Organizatorzy PE 2010Tematyka Konferencji


 • Prognozowanie w elektroenergetyce, nowe metody i techniki prognozowania. Prognozowanie dla potrzeb rynku energii elektrycznej.

 • Modelowanie i optymalizacja, planowanie rozwoju systemu i jego ograniczenia, efektywność inwestycji, niepewność i ryzyko w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego, zarządzanie ryzykiem

 • Wpływ struktury własnościowej na pracę i rozwój KSE.

 • Ustalone i nieustalone stany pracy SEE. Stabilność, różne jej rodzaje i środki ich poprawy. Jakość energii elektrycznej.

 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Stan obecny i środki poprawy, inwestycje, algorytmy sterowania, automatyka,

 • Awarie systemowe. Możliwości powstania w systemie UCTE i w KSE.

 • Sterowanie pracą SEE i jego elementów. Aspekty techniczne, ekonomiczne organizacyjne i uwarunkowane strukturą własnościową.

 • Środki techniczne i organizacyjne poprawiające sterowalność systemu, w tym oparte na elementach energoelektronicznych i regulacji prawnej.

 • Nowe rozwiązania techniczne i doświadczenia z eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i monitorowania.

 • Źródła generacji rozproszonej i odnawialnej oraz ich wpływ na SEE, wpływ na niezawodność dostaw i jakość energii elektrycznej.

 • Elektrownie wiatrowe w SEE. Problemy techniczne, ekonomiczne, prawne. Oddziaływanie na SEE.

 • Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i usług systemowych w różnych uwarunkowaniach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Korzyści i koszty działania mechanizmów rynkowych.

 • Aspekty techniczne wprowadzania nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej.

 • Przyszłość elektrowni jądrowych i nowych technologii wytwarzania w Polsce. Problemy polityczne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, techniczne i związane z bezpieczeństwem.

 • Uwarunkowania ekologiczne rozwoju SEE. Polityka energetyczno-środowiskowa UE.

 • Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów infrastruktury energetycznej.Ramowy Program Konferencji


Środa 8 września 2010 r.

1300 – 1400 Obiad

1400 - 1500 Rejestracja uczestników

1500 – 1800 Czas wolny, zwiedzanie okolicy z przewodnikiem

1800 Kolacja i dyskusja koleżeńska
Czwartek 9 września 2010 r.

800 – 1000 Rejestracja uczestników

800 – 1000 Śniadanie

1000 – 1030 Uroczyste otwarcie konferencji

1030 – 1400 Obrady plenarne, dyskusja

1400 – 1500 Obiad

1530 – 1700 Obrady w sekcjach / sesja posterowa

1730 - 1830 Wyjazd wozami konnymi do Karczmy Góralskiej

1830 - 2230 Kolacja koleżeńska – biesiada regionalna
Piątek 10 września 2010 r.

800 – 900 Śniadanie

900 – 1230 Obrady w sekcjach/ sesja posterowa

1230 – 1300 Obrady plenarne, dyskusja, podsumowanie obrad

1300 – 1400 Obiad

Dane kontaktowe


**************

Politechnika Częstochowska

Instytut Elektroenergetyki


Al. Armii Krajowej 17

42-200 Częstochowa

tel./fax: (0-34) 3250-807

e-mail: pe2010@zuig.el.pcz.czest.pl

www: http://zuig.el.pcz.czest.pl/pe2010


Imprezy towarzyszące


Planowane jest zorganizowanie imprez towarzyszących obradom konferencyjnym: wystaw i prezentacji komercyjnych.

Miejsce Obrad

Ośrodek wypoczynkowy w Wiśle, Hotel „Pod Jedlami”.

Język konferencyjny


Angielski , polski

Informacje dla Autorów Referatów


Autorów referatów prosimy o podanie do 20 marca 2010 r. tytułu referatu (preferowany język angielski) oraz nadesłanie drogą elektroniczną (strona WWW) jego streszczenia wraz z Kartą Zgłoszenia.

Pełny tekst przyjętego wstępnie referatu, przygotowanego zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi, które każdy z Autorów otrzyma po zgłoszeniu referatu na konferencję, należy przesłać do 15 kwietnia 2010 r. na adres organizatorów. Teksty referatów będą poddane recenzjom, które wskażą formę publikacji: w czasopismach (indeksowanych przez Thomson Scientific Web of Science, tzw. lista filadelfijska) Przegląd Elektrotechniczny, Rynek Energii oraz Acta Electrotechnica et Informatica lub w formie zwartej monografii z rozdziałami autorskimi.Opłata Konferencyjna

Wysokość poszczególnych składników opłaty konferencyjnej zostanie podana w następnym komunikacie (przewidujemy, że opłata będzie podobna jak koszt IX Konferencji PE2008 około 1 300,00 PLN / 325 EUR).Procedura rejestracji i obsługi


Wszelkie czynności związane z rejestracją, obsługą konferencji, zgłaszaniem i przesyłaniem referatów realizowane będą wyłącznie poprzez stronę internetową http://zuig.el.pcz.czest.pl/pe2010

Ewentualną korespondencję do organizatorów prosimy kierować na adres e-mail: pe2010@zuig.el.pcz.czest.pl
Wydział Elektryczny

Politechniki Częstochowskiej


oraz

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS

Oddział w Częstochowie
zapraszają na

X Międzynarodową Konferencję Naukową


z cyklu

Prognozowanie w Elektroenergetyce


o tematyce

Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce
Wisła, Hotel pod Jedlami, 8-10 września 2010 r.

Patronat


JM Rektor Politechniki Częstochowskiej

Profesor Maria Nowicka-Skowron


Honorowy Patronat


Profesor Michal Kolcun

Prezydent Środkowoeuropejskiego Forum

„Zarządzanie w Energetyce”

Profesor Krzysztof Kluszczyński

Przewodniczący ZG PTETiSKOMUNIKAT Nr 1Pobieranie 38.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna