Rada Programowa Konkursu „Warto być za” Andrzej DziubaPobieranie 30.63 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar30.63 Kb.
Rada Programowa Konkursu „Warto być za”
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów
Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej i studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki Górnictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po studiach podjął pracę KWK „Ziemowit”, w której przepracował 12 lat, przechodząc niemal wszystkie szczeble kariery zawodowej aż do głównego inżyniera ds. inwestycji. W 1992 r. rozpoczął pracę w firmie DBT Scharf Polska, w której odpowiadał za marketing i sprzedaż. W 2000 r. został wybrany na stanowisko prezydenta Tychów. Dwa lata później w wyborach samorządowych został pierwszym prezydentem Tychów wybranym w wyborach bezpośrednich, zdobywając w drugiej turze ponad 63 proc. głosów.
Andrzej Dziuba jest przewodniczącym Rady Powierniczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Rady Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii
Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Kieruje Akademią od sierpnia 1998 r. Od ponad 10 lat aktywnie związany z III sektorem: współtworzył i zarządzał Biurem ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, współtworzył m.in. Fundację BORIS, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zarządzał dwoma programami pomocowymi dla organizacji pozarządowych: Program PHARE SED (projekt 022 „Świadczenie Usług Socjalnych przez Organizacje Pozarządowe”) oraz Projekt Sieci Demokratycznej (finansowany przez USAID). Członek Nominator Fundacji Ashoka, Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, współtwórca polskiego oddziału Międzynarodowego Komitetu Pomocy Społecznej. Wykładowca Collegium Civitas i autor szeregu publikacji o tematyce związanej z fundraisingiem i społecznym zaangażowaniem biznesu.
Janina Ochojska
Działaczka humanitarna, założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.

Absolwentka studiów astronomicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1984 r. wyjechała do Francji na niemożliwą do przeprowadzenia w Polsce operację, która uratowała jej życie. Tam po raz pierwszy przez "EquiLibre" – organizację, która powstała w Lyonie, a której celem była pomoc medyczna i żywnościowa dla szpitali i ośrodków dla chorych dzieci w Polsce – zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. W roku 1989, po wolnych wyborach w Polsce Alain Michel, Zbigniew Chłap, Bogdana Pilichowska i Janina Ochojska założyli Polską Fundację EquiLibre. Celem Fundacji było m.in. rozdzielanie w Polsce pomocy zagranicznej.

W 1994 r. Janina Ochojska wraz z innymi pracownikami założyła Fundację Polska Akcja Humanitarna.

Autorka książki „Niebo, to inni”.

Laureatka następujących nagród (wybór): order Legii Honorowej (2003), tytuł Międzynarodowego Humanisty Roku 2002 przyznawany przez Międzynarodową Ligę Humanistów (2003), Złota Odznaka Ochotniczej Straży Pożarnej – Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej – przyznawana za niesienie pomocy w warunkach zagrożenia zdrowia i życia (2002), Dwukrotna laureatka konkursu miesięcznika Home & Market na 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce (2000 i 2001), Europejska Niemiecka Nagroda Kultury (1999), nagroda Fundacji im. Romerów z Kanady; (1997), Atsushi Nakata Memorial z Japonii (1996), tytuł Kobieta Roku 95 w Polsce (1995), nagroda Pax Christi International Peace Award (1995), Medal św. Jerzego przyznany przez "Tygodnik Powszechny" (1994), tytuł Kobiety Europy 94 przyznawany przez Wspólnotę Europejską w Brukseli (1994).

Więcej na www.pah.org.pl


Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
Jest założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji "Polska bez barier" oraz twórcą i redaktorem naczelnym magazynu dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół "Integracja". Jest także autorem wielu programów radiowych i telewizyjnych. Poza tym jest członkiem m.in. Rady Programowej przy Muzeum Narodowym w Warszawie, Zarządu Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych Fundacji Ashoka.

Absolwent Instytutu Studiów nad Rodzina Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i podyplomowego studium etyki i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorantem  Międzynarodowej Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Pasją życia Piotra Pawłowskiego stało się umożliwienie niepełnosprawnym normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wszystko, co robi jest w Polsce działalnością nowatorską. Jako pierwszy stworzył platformę porozumienia pomiędzy światem ludzi sprawnych i niepełnosprawnych oraz dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół a także tych, którzy niedostatecznie jeszcze wiedzą, na czym polega niepełnosprawność.

Zanim stał się osobą niepełnosprawną, był wysportowany, grał w koszykówkę i uprawiał lekkoatletykę. Gdy miał 16 lat podczas wakacji skoczył do wody. Od tamtej pory jest sparaliżowany. Porusza się na wózku inwalidzkim.

Więcej na www.integracja.org
Prof. Piotr Płoszajski, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą w Szkole Głównej Handlowej
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie w Zakładzie Prakseologii PAN. Studiował również na Harvard University oraz w Massachussetts Institute of Technology.

Od 1994 związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie obecnie jest prorektorem. Jest również kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów, Przewodniczącym Senackiej Komisji Programowo-Dydaktycznej SGH, Dyrektorem Akademickim programu CEMS, Założycielem i Przewodniczącym Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Dyrektorem Generalnym Polskiej Akademii Nauk.


Ekspert w wielu zagranicznych i polskich instytucjach np. Dyrektor Generalny Programu MANTREE, Prezydent CIESIN, USA, polski ekspert ds. reform służby cywilnej w organizacji SIGMA/OECD Uczestnik i kierownik wielu międzynarodowych badań naukowych, wykładowca w Harvard University, Priceton Univ., Boston Univ., Sloan School, MIT, World Bank, Oxford Univ., Cambridge Univ., London School of Economics i wiele innych.


Ryszard Grobelny, prezydent Poznania
W latach 1982-87 studiował na Akademii Ekonomicznej na kierunku Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej; studia ukończył z wyróżnieniem. Po zakończeniu studiów piastował stanowisko asystenta w Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego UAM. W roku 1991 wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, obecnie Unii Wolności. Od 1990 roku był radnym Miasta Poznania, a w kadencji 1994-98 członkiem Zarządu Miasta. W 1998 roku został wybrany na prezydenta Poznania. Jest założycielem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
Joanna Staręga-Piasek, Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się pomocą społeczną oraz problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych.

W latach 1990- 2000 pełniła funkcję wiceministra pracy i polityki społecznej. Była także pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych. Jest jednym z autorów ustawy o pomocy społecznej z marca 2004 roku.Paweł Sudoł, prezes Zarządu KOMPANII PIWOWARSKIEJ SA

Absolwent Wydziału Towaroznawstwa poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Po studiach trafił do Pepsi-Coli, która miała swą rozlewnię w poznańskim browarze. W Kompanii Piwowarskiej od 1974 roku. Od 1990 roku prezes Lecha Browarów Wielkopolski SA. Rok po przejęciu stanowiska prezesa firmy, przełomowym w dziejach browarów ze względu na ich prywatyzację, Paweł Sudoł został wyróżniony mianem Wielkopolanina Roku.


Od 1 lipca 2005 roku Paweł Sudoł jest również prezesem Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - organizacji, która skupia największych producentów piwa w Polsce i reprezentuje ok. 90% rynku.
dr hab. Jolanta M. Szaban, profesor WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (mgr praw). Doktor nauk humanistycznych, po studiach doktoranckich w Zakładzie Prakseologii PAN.


Ukończyła szereg kursów w kraju i za granicą (m.in. w Manchester Business School, w Institut d’Administration Publique w Paryżu, w IMI w Genewie) oraz odbyła staże dwukrotnie w Japonii i raz w Stanach Zjednoczonych. W USA pracowała przez rok jako researcher w University of Florida Foundation. Pracowała także w administracji państwowej, m.in. jako rzecznik prasowy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i jako dyrektor departamentu prawnego PAA w Warszawie. Obecnie, poza pracą naukowo-badawczą, pracuje także w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.
Autorka i współautorka licznych badań naukowych, uczestniczka polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów, członek Rady CBOS dwóch kadencji.
Dr Hab. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego filii w Białymstoku (dr ekonomii).

Rozprawę habilitacyjną obronił na Wydziale Ekonomii Uniwersytety w Białymstoku. Jest autorem blisko 70 publikacji naukowych.


Pracował m.in. w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, gdzie był odpowiedzialny za opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania kraju. Ponadto pełnił funkcję kierownika Departamentu Polityki Regionalnej w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Był także doradcą ministra rozwoju regionalnego. Był odpowiedzialny za przygotowanie Strategii Rozwoju Kraju oraz pracował nad programem operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

Adam Pawłowski , Redaktor naczelny polski Głosu Wielkopolskiego

Głosem Wielkopolskim kieruje od lipca 2007 roku. Wcześniej był redaktorem naczelnym Gazety Poznańskiej.

Adam Pawłowski jest absolwentem Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Studiował pedagogikę specjalną na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Technologii Kształcenia UAM, gdzie zajmował się problematyką wykorzystania masmediów i technologii informatycznych w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jest autorem pierwszych publikacji w naszym kraju, na temat wykorzystania komputerów w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo.

Pracując na uczelni związał się z dziennikarstwem, któremu całkowicie się poświęcił pod koniec lat 90-tych. W tym zawodzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. Zaczynał w Dzienniku Poznańskim, w którym był, dziennikarzem, redaktorem depeszowym, wydawcą magazynu, redaktorem prowadzącym. W roku 1999 został sekretarzem redakcji w Tygodniku Poznaniak. Także w Gazecie Poznańskiej, w której pracę rozpoczął w roku 2000, zajmował kluczowe stanowiska. Był m.in. sekretarzem redakcji i wicenaczelnym. W roku 2006, gdy właściciel gazety podjął decyzję o jej połączeniu z Głosem Wielkopolskim był jednym z współtwórców bardzo udanej fuzji obydwu tytułów. Obecnie jest naczelnym Polski Głosu Wielkopolskiego, który od październiku 2007 roku jest częścią ogólnopolskiego dziennika Polska.
Ewa wyrwas, kierownik działu informacji w Gazecie Współczesnej
Z wykształcenia socjolog, od sześciu lat dziennikarz. W 2003 r. rozpoczęła pracę w "Gazecie Współczesnej", największym dzienniku w regionie północno-wschodnim. Dziennikarskie szlify uzyskała w dziale ekonomicznym, zajmując się rynkiem pracy oraz tematyką społeczną. Po drodze zdobyła Nagrodę Głównego Inspektora Pracy oraz nagrodę Ostrego Pióra przyznawaną przez Business Centre Club.

W grudniu 2006 r. przeszła do Agencji Prasa Podlaska, nowego tworu w wydawnictwie, działającego na rzecz "Gazety Współczesnej" i "Kuriera Porannego". Do jej zdań należało m.in. pisanie do obu tytułów i tworzenie dla nich dodatków, a rok później - wprowadzenie na rynek białostocki oraz redagowanie nowego bezpłatnego pisma pt. "Teraz Białystok".

Z końcem listopada 2008 r. wróciła do "Gazety Współczesnej", tym razem na stanowisko kierownika działu informacji.

Andrzej Sygut, Zastępca prezydenta Miasta Kielc
Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na początku kariery zawodowej pracował w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem, później przez wiele lat w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Od 1990 r. był świętokrzyskim kuratorem oświaty, zaś od stycznia 2002 r. pracował w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Jolanta Pierończyk, Dziennikarz, Dziennik Zachodni

Jest absolwentką romanistyki. Obecnie pracuje jako dziennikarka zaangażowana społecznie w Dzienniku Zachodnim. Kwestie społeczne leżą w polu jej zawodowych zainteresowań.Stanisław Wróbel, redaktor Naczelny gazety Echo Dnia

Pobieranie 30.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna