Rada unii europejskiejPobieranie 8.04 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.04 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 3 sierpnia 2009 r.

12348/1/09 REV 1 (Presse 227)

P 87 (OR. en)

Oświadczenie prezydencji w imieniu Unii Europejskiej w sprawie utworzenia regionalnej komisji ds. praw człowieka w ramach ASEAN
Unia Europejska gratuluje ASEAN z okazji utworzenia nowej Międzyrządowej Komisji ds. Praw Człowieka (AICHR). Przyjęcie zakresu zadań tej komisji na spotkaniu ministerialnym państw należących do ASEAN w Phuket w Tajlandii w dniu 20 lipca 2009 r. jest niezwykle ważnym krokiem w rozwoju ASEAN jako organizacji broniącej powszechnych praw człowieka.

Unia Europejska zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma tworzenie takich organów regionalnych dla ochrony i propagowania praw człowieka na całym świecie. AICHR będzie pierwszą tego rodzaju organizacją w regionie Azji i Pacyfiku, może zatem stanowić przykład dla tego obszaru.

W związku z tym Unia Europejska zachęca ASEAN do wdrożenia zakresu kompetencji i do dostosowywania przyszłych operacji AICHR do zasad paryskich, by chronić prawa wszystkich ludzi w państwach należących do ASEAN.

Wyznaczenie przedstawicieli krajowych znanych ze swojej uczciwości i wiedzy fachowej z dziedziny praw człowieka, jak również przystąpienie do dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego będzie także znaczącym pierwszym krokiem w tym zakresie.

Unia Europejska oczekuje dalszej partnerskiej współpracy z ASEAN w dziedzinie praw człowieka i jest gotowa służyć w tym zakresie − a także w odniesieniu do dalszego rozwoju AICHR − pomocą i doświadczeniem.

Kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja* i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania, Serbia; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdowy, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.


PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

12348/1/09 REV 1 (Presse 227)PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna