Rady gminy izabelinPobieranie 69.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar69.33 Kb.
projekt

UCHWAŁA Nr XXI/ /12

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie: podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2) Rada Gminy Izabelin działając na wniosek wójta uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery oraz granice poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Izabelin i kadencji wójta, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Rady Gminy Izabelin

Nr XXI/ /12z dnia 24 października 2012 r


Numery i granice


jednomandatowych okręgów wyborczych w Gminie Izabelin

utworzonych dla wyboru Rady i Wójta Gminy Izabelin

Okręg wyborczy Nr 1 obejmuje swoim zasięgiem:


  1. Wieś Mościska,

  2. Następujące ulice wsi Laski:

    • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 1do nr 37

    • 3 Maja parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 20

    • Brzozowa nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 11

    • Brzozowa parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 26

    • Cichowszczyzna nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 15

    • Cichowszczyzna parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 10A

    • Łąkowa

    • Magnolii

    • Ogrodowa

    • Podleśna

    • Pogodna

    • Pomidorowa

    • Promienna

    • Trenów

    • Trzech SosenOkręg wyborczy Nr 2 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Laski:

  • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 39 do końca

  • 3 Maja parzysta numeracja budynków od nr 22 do końca

  • Cichowszczyzna nieparzysta numeracja budynków od nr 17 do końca

  • Cichowszczyzna parzysta numeracja budynków od nr 12 do końca

  • Jana Wieczorka

  • Klaudyńska

  • Klonowa

  • Ks. Jerzego Wolffa

  • Młodzieżowa

  • Pocztowa

  • Południowa

  • Przedszkolna

  • PrzeskokOkręg wyborczy Nr 3 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Laski:
  • Akacjowa
    • Antoniego Daszewskiego
  • Brzozowa nieparzysta numeracja budynków od nr 13 do końca  • Brzozowa parzysta numeracja budynków od nr 28 do końca  • Cicha  • Jaworowa  • Kampinoska  • Krótka  • Partyzantów  • Piaskowa  • Poznańska  • Sezamkowa  • Zaułek Kampinoski  • Zielona  • Zygmunta Sokołowskiego


Okręg wyborczy Nr 4 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Izabelin B:

  • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 7A

  • Bohaterów Kampinosu

  • Henryka Sienkiewicza parzysta numeracja budynków

  • Jana Kazimierza

  • Juliusza Słowackiego

  • Karola Szymanowskiego

  • Kmicica

  • Księcia Jeremiego

  • Leśniczówki

  • Pawła J.Sapiehy nr 1

  • Pawła J.Sapiehy parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 8

  • Podbipięty nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 7

  • Podbipięty parzysta numeracja budynków nr 2 do nr 14

  • Rzędziana

  • Skrzetuskiego

  • Stanisława Małachowskiego

  • Wołodyjowskiego nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 7

  • Wołodyjowskiego parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 8

  • Zagłoby nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 11

  • Zagłoby parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 8


Okręg wyborczy Nr 5 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Izabelin B:

  • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 9 do końca

  • Anusi

  • Augustyna Kordeckiego

  • Charłampa

  • Henryka Sienkiewicza nieparzysta numeracja budynków

  • Hugo Kołłątaja

  • Jana III Sobieskiego

  • Jana Zamoyskiego

  • J. S. Lubomirskiego

  • Oleńki

  • Pawła J.Sapiehy nieparzysta numeracja budynków od nr 1A do końca

  • Pawła J.Sapiehy parzysta numeracja budynków nr 10 do końca

  • Podbipięty nieparzysta numeracja budynków od nr 7A do końca

  • Podbipięty parzysta numeracja budynków od nr 16 do końca

  • Soroki

  • Stanisława Koniecpolskiego

  • Wołodyjowskiego nieparzysta numeracja budynków od nr 9 do końca

  • Wołodyjowskiego parzysta numeracja budynków od nr 10 do końca

  • Zagłoby nieparzysta numeracja budynków od nr 13 do końca

  • Zagłoby parzysta numeracja budynków od nr 10 do końcaOkręg wyborczy Nr 6 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Hornówek:

  • Działkowa

  • Herbowa

  • Ogrodowa

  • Okocimska

  • Polna

  • Rolna

  • Sadowa

  • Stanisława Pietkiewicza

  • Stefana Banacha

  • Szczera

  • Wojska Polskiego

  • Zakątna


Okręg wyborczy Nr 7 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Hornówek:

  • Boczna

  • IV Poprzeczna

  • IX Poprzeczna

  • ks.Wacława Kurowskiego

  • Lipkowska

  • Lipowa

  • Łączna

  • Malinowa

  • Poziomkowa

  • Próżna

  • Szyszkowa

  • V Poprzeczna

  • VI Poprzeczna

  • VII Poprzeczna

  • VIII Poprzeczna

  • X Poprzeczna

  • XI Poprzeczna

  • XII Poprzeczna

  • XV Poprzeczna

  • XVII Poprzeczna


Okręg wyborczy Nr 8 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Hornówek:

  • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków, z wyłączeniem nr 49A

  • Aneks

  • Bajkowa

  • Boiskowa

  • Janiny i Anieli Miazgowskich

  • Jeżynowa

  • Kampinoska

  • ks.Aleksandra Fedorowicza

  • Kwadrat

  • Leśna

  • Piaskowa

  • Skrajna

  • Sosnowa

  • Szkolna

  • Wesoła

  • Wrzosowa

  • ZielonaOkręg wyborczy Nr 9 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Izabelin C:

  • 3 Maja parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 74

  • Jana Matejki

  • Józefa Chełmońskiego

  • Kazimierza Tetmajera nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 11

  • Kazimierza Tetmajera parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 18

  • Projektowana

  • Prymasowska

  • St. Augusta Poniatowskiego nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 19

  • St. Augusta Poniatowskiego parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 14

  • Zygmunta Krasińskiego nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 87,

  • Zygmunta Krasińskiego parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 90Okręg wyborczy Nr 10 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Izabelin C:

  • Aleja Dębów

  • Brzozowa

  • Grzybowa

  • Ignacego Jana Paderewskiego

  • Jałowcowa

  • Jana Karola Chodkiewicza nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 23

  • Jana Karola Chodkiewicza parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 20

  • Kazimierza Tetmajera nieparzysta numeracja budynków od nr 13 do końca

  • Kazimierza Tetmajera nieparzysta numeracja budynków od nr 20 do końca

  • Krótka

  • Leśna

  • Leśna Polana

  • Piaskowa

  • Słoneczna

  • St. Augusta Poniatowskiego nieparzysta numeracja budynków od nr 21 do końca

  • Stanisława Augusta Poniatowskiego parzysta numeracja budynków od nr 16 do końca

  • Świerkowa


Okręg wyborczy Nr 11 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Izabelin C:

  • 3 Maja 49A

  • 3 Maja parzysta numeracja budynków od nr 76 do nr 96

  • Ignacego Prądzyńskiego

  • Jakuba Przyłuskiego

  • Jana Karola Chodkiewicza nieparzysta numeracja budynków od nr 25 do nr 33

  • Jana Karola Chodkiewicza parzysta numeracja budynków od nr 22 do nr 32

  • Józefa Chłopickiego nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 23

  • Józefa Chłopickiego parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 28

  • Mikołaja Kopernika

  • Planty

  • Sielanki nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 7

  • Sielanki parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 8

  • Środkowa

  • Tadeusza Kościuszki

  • Zakątna

  • Zygmunta Krasińskiego nieparzysta numeracja budynków od nr 89 do końca

  • Zygmunta Krasińskiego parzysta numeracja budynków od nr 92 do końca

Okręg wyborczy Nr 12 obejmuje swoim zasięgiem:
następujące ulice wsi Izabelin C:

  • 3 Maja parzysta numeracja budynków od nr 98 do końca

  • Jana Karola Chodkiewicza nieparzysta numeracja budynków od nr 35 do końca

  • Jana Karola Chodkiewicza parzysta numeracja budynków od nr 34 do końca

  • Jana Zygmunta Skrzyneckiego

  • Józefata Kuncewicza

  • Józefa Chłopickiego nieparzysta numeracja budynków od nr 25 do końca

  • Józefa Chłopickiego parzysta numeracja budynków od nr 30 do końca

  • Końcowa

  • Ludwika Krzywickiego

  • Orła Białego

  • Rynkowa

  • Sielanki nieparzysta numeracja budynków od nr 9 do końca

  • Sielanki parzysta numeracja budynków od nr 10 do końca

  • SierakowskaOkręg wyborczy Nr 13 obejmuje swoim zasięgiem
Wieś Sieraków oraz

następujące ulice wsi Truskaw:  • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 7

  • 3 Maja nr 2

  • Działkowa

  • ks. Jerzego Popiełuszki

  • Leona Ptasińskiego

  • Leśnej Polanki

  • Mokre Łąki

  • Przecinka


Okręg wyborczy Nr 14 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Truskaw:

  • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 9 do nr 113A,

  • 3 Maja parzysta numeracja budynków od nr 4 do nr 104

  • Lipkowska

  • Parkowa

  • Południowa nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 81

  • Południowa parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 112

  • Północna nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do nr 103

  • Północna parzysta numeracja budynków od nr 2 do nr 112

  • Sarenki

  • Sory


Okręg wyborczy Nr 15 obejmuje swoim zasięgiem
następujące ulice wsi Truskaw:

  • 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 117 do końca

  • 3 Maja parzysta numeracja budynków od nr 106 do końca

  • Bobrowa

  • Bociania

  • Borzęcińska

  • Czesława Skibińskiego

  • Lisia

  • Łosia

  • Olszowa

  • Piotra Falińskiego

  • Pociecha

  • Południowa nieparzysta numeracja budynków od nr 83 do końca

  • Południowa parzysta numeracja budynków od nr 114 do końca

  • Północna nieparzysta numeracja budynków od nr 105 do końca

  • Północna parzysta numeracja budynków od nr 114 do końca

  • Żurawia

  • Posesje bez ulicy1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2011r: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 881, Nr 177, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r: poz. 849, poz. 951.

2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2011 r : Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz.881.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna