Rady Miasta Stołecznego WarszawyPobieranie 17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17 Kb.
Uchwała Nr XVII/252/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy


z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Rady miasta stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada m. st. Warszawy uchwala,


co następuje:

§ 1


 1. Odwołuje się radną Alinę Wądołkowską z Komisji Edukacji i Rodziny.

 2. Odwołuje się radnego Marka Rojszyka z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

§ 2

 1. Powołuje się radnego Adama Czetwertyńskiego do Komisji Kultury i Promocji.

 2. Powołuje się radnego Adama Czetwertyńskiego do Komisji Edukacji i Rodziny.

 3. Powołuje się radnego Marka Rojszyka do Komisji Sportu i Turystyki.

§ 3

 1. Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury po zmianie określa załącznik nr 1 do uchwały.

 2. Skład osobowy Komisji Edukacji i Rodziny po zmianie określa załącznik nr 2 do uchwały.

 3. Skład osobowy Komisji Kultury i Promocji po zmianie określa załącznik nr 3 do uchwały.

 4. Skład osobowy Komisji Sportu i Turystyki po zmianie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady m. st. Warszawy
Wojciech Kozak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/252/2003
Rady m. st. Warszawy

z dnia 18 września 2003 roku

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury


 1. Wiesław Drzewiecki

 2. Karol Karski

 3. Marek Keller

 4. Dariusz Klimaszewski

 5. Marek Kordas

 6. Wojciech Kozak

 7. Maks Kraczkowski

 8. Małgorzata Ławniczak-Hertel

 9. Julia Pitera

 10. Andrzej Półrolniczak

 11. Magdalena Rogozińska

 12. Jolanta Skolimowska

 13. Mirosław Sztyber

 14. Paweł Turowski

 15. Jerzy Wielgus

 16. Maciej Wnuk

 17. Stanisław Wojtera

 18. Piotr Woźniak

 19. Jacek Zdrojewski


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII/252/2003
Rady m. st. Warszawy

z dnia 18 września 2003 roku

Skład osobowy Komisji Edukacji i Rodziny:


 1. Paweł Bromski

 2. Piotr Ciompa

 3. Adam Czetwertyński

 4. Grażyna Ignaczak-Bandych

 5. Dorota Keller

 6. Małgorzata Kidawa-Błońska

 7. Andrzej Kropiwnicki

 8. Grażyna Sołtyk

 9. Wojciech Starzyński

 10. Jolitta Stępniak

 11. Jerzy Świtalski

 12. Piotr Woźniak

 13. Anna Ziółkowska


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVII/252/2003
Rady m. st. Warszawy

z dnia 18 września 2003 roku

Skład osobowy Komisji Kultury i Promocji:


 1. Paweł Bromski

 2. Adam Czetwertyński

 3. Jan Maria Jackowski

 4. Dorota Keller

 5. Małgorzata Kidawa-Błońska

 6. Dariusz Klimaszewski

 7. Witold Kołodziejski

 8. Maks Kraczkowski

 9. Waldemar Marszałek

 10. Grażyna Sołtyk

 11. Wojciech Starzyński

 12. Jolitta Stępniak

 13. Ewa Śnieżanka

 14. Przemysław Wielowiejski

 15. Barbara Zawadzka

 16. Anna Ziółkowska


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVII/252/2003
Rady m. st. Warszawy

z dnia 18 września 2003 roku

Skład osobowy Komisji Sportu i Turystyki:


 1. Andrzej Boguta

 2. Małgorzata Gosiewska

 3. Marek Kordas

 4. Wojciech Kozak

 5. Waldemar Marszałek

 6. Marek Rojszyk

 7. Andrzej Szyszko

 8. Jerzy Wielgus

 9. Przemysław Wielowiejski

 10. Jan Wieteska

 11. Barbara Zawadzka

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna