Rady miasta wojkowicePobieranie 12.06 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar12.06 Kb.


UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012

RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie: zgłoszenia kandydatów do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wojkowicach oraz Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z ze zmianami) w związku z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. nr 88 poz. 985 ze zmianami) oraz postanowieniem Nr DKT-872-21/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia liczebności składu terytorialnej i obwodowej komisji do spraw referendum, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 października 2012 r. w Mieście Wojkowice oraz terminu składania zgłoszeń

Rada Miasta uchwala

§ 1

Zgłosić kandydatów do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wojkowicach zgodnie z wykazem Nr 1 załącznika do uchwały.§ 2

Zgłosić kandydatów do składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum zgodnie z wykazem Nr 2 załącznika do uchwały.§ 3

Przesłać uchwałę do Komisarza Wyborczego w Katowicach do dnia 28 września 2012 r.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr XXVIII/210/2012

Rady Miasta Wojkowice z dnia 25.09.2012Wykaz Nr 1

Kandydaci do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wojkowicach  1. Ilona Maria KUPCZAK

  2. Krzysztof Karol KOZA

  3. Małgorzata Ewa TRELA

  4. Karolina Anna SAWICKA

  5. Klaudia Joanna RAŁ

6. Katarzyna Anna JAWORECKA

Wykaz Nr 2

Kandydaci do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1

1. Paulina Magdalena MALINA

2. Kamila Monika CHRZĄSZCZ

3. Dorota Aleksandra CZYŻ

4. Maria Teresa ROJOWSKA

5. Julita MALCZEWSKA

Kandydaci do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2

1. Roksana Magdalena NOWAK

2. Patrycja Anna STROIŃSKA

3. Lena Beata GRAJDEK

4. Elżbieta Anna GROCHOWINA

5. Agnieszka Janina GAWOR

Kandydaci do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3

1. Jacek Piotr ADAMCZYK

2. Grażyna Elżbieta KUDŁA

3. Tomasz Sylwester GWIAZDA

4. Danuta Paulina OLSZEWSKA-KOCH

5. Agnieszka Maria CICHOŃ

Kandydaci do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4

1. Magdalena Katarzyna POTERA

2. Iwona KORNAS

3. Magdalena Katarzyna CIUK

4. Barbara Ewa PIĄTEK

5. Dorota Anna RYBACKA

Kandydaci do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5

1. Piotr Paweł GZIK

2. Adam Andrzej JAROSZ

3. Mateusz Jarosław KOZIEŁ

4. Katarzyna Julia LIPSKA5. Krystyna Dorota KUPIECPobieranie 12.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna