Rajdowy samochodowy puchar pzm 2008 regulamin uzupełniająCYPobieranie 164.31 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar164.31 Kb.


4 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu PZMRAJDOWY SAMOCHODOWY PUCHAR PZM 2008
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
11 Rajd AGAPIT 2008

ORGANIZATORAutomobilklub Warmiński

ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn

tel. 089 527 97 41

mail: biuro@akwarminski.pl

23-24 maj 2008

Olsztyn
SPIS TREŚCI

Wstęp 3


 1. Program Rajdu 3

 2. Organizacja i opis 5

 3. Zgłoszenia 7

 4. Ubezpieczenie 10

 5. Reklama i numery identyfikacyjne 10

 6. Opony 12

 7. Paliwo 12

 8. Zapoznanie z trasą 12

 9. Odbiór administracyjny 15

10. Badanie kontrolne BK-1, plombowanie i znakowanie 15

11. Przebieg Rajdu 16

12. Samochody zabezpieczenia 17

13. Nagrody 18

14. Badanie końcowe i protesty 18

Załącznik Nr 1 – Harmonogram Rajdu

Załącznik Nr 3 – Odpowiedzialny za kontakt z zawodnikami

Załącznik Nr 4 – Rozmieszczenie numerów startowych i reklamWSTĘP

11 Rajd AGAPIT zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami następujących przepisów:


 • Międzynarodowy Kodeks Sportowy na rok 2008,

 • Przepisy Ogólne Rajdów Mistrzowskich FIA na rok 2008 (wraz z załącznikami),

 • Regulamin Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2008,

 • Regulamin Ramowy Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM,

 • Ustawa „Prawo o Ruchu Drogowym RP”,

 • niniejszy Regulamin Uzupełniający.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.1. PROGRAM RAJDU
1.1. Otwarcie listy zgłoszeń
21 kwiecień 2008r. – poniedziałek, godz. 8.00

1.2. Zamknięcie listy zgłoszeń
12 maj 2008r. – poniedziałek, godz. 24.00

1.3. Zamknięcie zamówień na dodatkową powierzchnię w parku serwisowym


12 maj 2008r. – poniedziałek, godz. 24.00

1.4  Opublikowanie książki drogowej

19 maj 2008r. – poniedziałek
1.5  Odbiór dokumentów i materiałów dot. zapoznania z trasą

Miejsce: Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47

Data: 22 maj 2008r. – czwartek, godz. 12.00 – 15.00
1.6 Rozpoczęcie zapoznania z trasą rajdu

22 maja 2008 r.- czwartek, godz. 15.00-19.00 – OS 3/7 i 4/8

23 maja 2008 r.- piątek, godz. 07.00-12.00 – wszystkie OS - y
1.7 Zakończenie zapoznania z trasą rajdu

23 maja 2008 r.- piątek, godz. 12.00


1.8 Otwarcie biura prasowego

Miejsce: Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47

Godziny pracy:


22 maja 2008r. – czwartek godz. 8:00 – 20:00
23 maja 2008r. – piątek godz. 9:00 – 21:00
24 maja 2008r. – sobota godz. 8:00 – 17:00
1.9 Termin podania szczegółów dotyczących pilota

22 maja 2008r. – czwartek


1.10 Odbiór administracyjny

Miejsce: Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47

Data: 23 maj 2008r. – piątek, godz. 9:00 – 12:00
1.11 Badanie kontrolne BK1, plombowanie i znakowanie

Miejsce: PHU Polmozbyt, ul. Piłsudskiego 76Data: 23 maj 2008r. – piątek, godz. 12.00 – 15.00

(wg. harmonogramu)


1.12 Pierwsze posiedzenie ZSS

Miejsce: Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47

Data: 23 maj 2008r. – piątek, godz. 15.30
1.13 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu

Miejsce: Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47

Data: 23 maj 2008r. – piątek, godz. 16.30
1.14 Ceremonia Startu – PROLOG

Miejsce: Stadion OSiR, ul. Piłsudskiego

Data: 23 maj 2008r. – piątek, godz. 17.30
1.15 Badanie Kontrolne BK2 (szczegółowe)

Miejsce: PHU Polmozbyt, ul. Piłsudskiego 76

Data: 24 maj 2008r. – sobota, godz. 17:51

1.16 Publikacja prowizorycznej klasyfikacji końcowej

Miejsce: Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47

Data: 24 maj 2008r. – sobota, godz. 19.30
1.17 Konferencja Prasowa ze Zwycięzcami Rajdu

Miejsce: Urząd Miasta Ratusz, ul. Jana Pawła II

Data: 24 maj 2008r. – sobota, godz. 20.30
1.18 Rozdanie nagród

Miejsce: Urząd Miasta Ratusz, ul. Jana Pawła II

Data: 24 maj 2008r. – sobota, godz. 21.00


2. ORGANIZACJA I OPIS

2.1 Tytuł zawodów, do których zalicza się rajd

4 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM
2.2 Numer wizy:

RSP PZM/4/2008/BS PZM
2.3 Nazwa Organizatora

Automobilklub Warmiński w Olsztynie
2.4 Adres i kontakt

Automobilklub Warmiński

ul. Nowowiejskiego 1

10-162 Olsztyn

tel. 089 527 97 41e-mail: biuro@akwarminski.pl www.akwarminski.pl
2.4.1 Biuro rajdu

Do dnia 21 maja 2008r. – środa, do godziny 15.00 - siedziba Automobilklubu Warmińskiego w Olsztynie

W dniach:

22 maja 2008r. – czwartek w godz. 10:00 – 20:00

23 maja 2008r – piątek w godz. 07:00 – 22:00

24 maja 2008r. – sobota w godz. 07:00 – 21:00

Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47, Olsztyn

2.5 Komitet Organizacyjny

Piotr Dyjak – Prezes Automobilklubu Warmińskiego

Agnieszka Dyjak i Tomasz Dębowski – Współwłaściciele

firmy AGAPIT

Kazimierz Fiedorowicz – Prezes PHU POLMOZBYT w Olsztynie

Wiesław Pokrzewnicki – Właściciel Hotelu MANOR

Marek Kołodziejczyk – Dyrektor Gazowni Olsztyńskiej

Wojciech Giecko – Wójt gminy Jonkowo

Janusz Sypiański – Wójt gminy Światki

Jerzy Litwiński – Dyrektor OSiR w Olsztynie
2.6 Zespół Sędziów Sportowych

Przewodniczący Grzegorz Lewandowski


Członek Jakub Mroczkowski
Członek Zdzisław Siwiński
Sekretarz Milena Domańska-Smekla
2.7 Obserwatorzy i delegaci

Obserwator PZM Marek Oziębło


Delegat Techniczny PZM Wojciech Nowak
2.8 Główne osoby oficjalne

Dyrektor Rajdu Wojciech Fijałkowski

Dyrektor Sportowy Piotr Pasztaleniec

Asystent dyr. ds. zabezpieczenia Maciej Fijałkowski

Asystent dyrektora ds. sędziów Marek Smekla

Odp. za kontakty z zawodnikami Andrzej Szkuta

Lekarz zawodów Piotr Kulpaka
2.8.1 Kierownicy służb

Kierownik Centrum Kontroli Rajdu Ryszard Wędrowski

Obliczenia Komputerowe PZM Jerzy Głuśniewski

Komisja Obliczeń Rafał Gosztowtt

Pomiar Czasu Ireneusz Miklaszewski

Rzecznik Prasowy Piotr Harasim

Kierownik Łączności Krzysztof Sawłan

Kierownik Badania Kontrolnego Zbigniew Stasiak

Park Serwisowy Cezary Biczak

Park zamknięty Piotr Siemiński

Kierownik Biura Rajdu Katarzyna Roczeń

Finanse Halina Przybyłek

Przekaz wyników on-line
2.9 Nawierzchnia

Szuter


2.10 Lokalizacja Centrum Kontroli Rajdu

Miejsce: Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47

Data: 23-24 maj 2008r.
2.11 Parki zamknięte:

Miejsce: PHU Polmozbyt, ul. Piłsudskiego 76

Data: 24 maj 2008r. – sobota, po mecie.3. ZGŁOSZENIA3.1 Procedura zgłoszeń
3.1.1 Każdy zawodnik zamierzający wziąć udział w 11 Rajdzie AGAPIT musi przesłać do dnia 12.05.2008 wypełnione zgłoszenie na adres:

Automobilklub Warmiński, 10-162 Olsztyn

ul. Nowowiejskiego 1

e-mail: biuro@akwarminski.pl
Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał wraz ze skanami dokumentów musi dotrzeć do organizatora najpóźniej 5 dni po terminie zgłoszeń.
3.1.2 Do oryginału zgłoszenia należy dołączyć skany: licencji zawodnika i kierowców, prawa jazdy kierowców, dowodu rejestracyjnego pojazdu, ubezpieczenia samochodu, potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz po 2 fotografie kierowcy i pilota.
3.1.3 Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub zawodnika.
3.1.4 Za niekompletne lub nieczytelne zgłoszenie zawodnik ukarany będzie karą pieniężną w wysokości 300 zł.

  1. Maksymalna liczba przyjętych zgłoszeń i podział na klasy

3.2.1 Maksymalna liczba załóg mogących startować w Rajdzie – 75.

3.2.2 Podział na klasy:

Samochody grupy N podzielone będą na klasy:
•klasa N 0 do 1150 cm3 włącznie
•klasa N 1 powyżej 1150 cm3 i do 1400 cm3;
•klasa N 2 powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3;
•klasa N 3 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3;

Samochody grupy A podzielone będą na klasy:
•klasa A 0 do 1150 cm3 włącznie
•klasa A 5 powyżej 1150 cm3 i do 1400 cm3;

•klasa A 6 powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3;


•klasa A 7 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3

Samochody grupy RWD podzielone będą na klasy:
•klasa RWD 1 do 750 cm3;
•klasa RWD 2 powyżej 750 cm3 i do 1600 cm3;
•klasa RWD 3 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3;
Samochody homologowane jako Kit Car o pojemności silnika pomiędzy 1400cm3 i 1600 cm3 są dopuszczone (A6), jeżeli są zgodne także z art. 255.6.2 „Masa” Załącznika „J”.

Samochody homologowane, jako Super 1600, Super 2000, R2C, R3C i Kit Car o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 - nie są dopuszczone.


3.2.3 Odpowiednio w grupach N i A dopuszczone będą samochody z utraconą homologacją FIA lub krajową bez względu na rok jej wygaśnięcia.
3.2.4 Dozwolone modyfikacje: zgodne z przepisami Załącznika „J” do MKS.
3.2.5 Wszystkie samochody zgłoszone do rajdu muszą posiadać dopuszczenie do ruchu drogowego oraz spełniać wymagania Załącznika „J” (art. 253) w zakresie obowiązkowego wyposażenia bezpieczeństwa.
3.2.6 Zawodnicy z licencją „R” mogą uczestniczyć w rajdzie także samochodami klasy N4 i będą klasyfikowani wyłącznie w kategorii „GOŚĆ”  1. Wpisowe


3.3.1 I termin: do 09 maja 2008

Wpisowe dla zawodników – osób fizycznych:

1200 PLN – z reklamą dodatkową organizatora

2400 PLN – bez reklamy dodatkowej organizatora

Wpisowe dla zawodników – osób prawnych:

1800 PLN – z reklamą dodatkową organizatora

3600 PLN - bez reklamy dodatkowej organizatora
3.3.2 II termin: od 10 maja 2008 do 12 maja 2008

Wpisowe w II terminie wynosi 120% wpisowego w I terminie.


3.3.3 Wpisowe dla zawodników AK Warmińskiego wynosi 40% kwoty wpisowego
3.3.4 W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w parku serwisowym wynosząca: 45 m2 dla zawodników prywatnych oraz 65 m2 dla zawodników – osób prawnych. Na prośbę zawodnika, w miarę dostępności miejsca organizator będzie mógł przyznać dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty ( pierwszeństwo będą mieli zawodnicy – osoby prawne). Opłata za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym na cały czas trwania Rajdu będzie wynosić 30 PLN / m2.
3.3.5 Pakiety:

Tablica serwisowa 1 szt.

Książka drogowa 1 szt.

Regulamin uzupełniający 1 szt.

Oficjalny program rajdu/informator 1 szt.

Identyfikator zawodnika 2 szt.

Identyfikator mechanika 2 szt.

Zestaw tablic i numerów startowych 1 kpl.

Zestaw materiałów do zapoznania z trasą 1 kpl.
3.4 Wpłaty
Wpłaty wpisowego powinny być dokonywane na rachunek:


Warmiński Bank Spółdzielczy

51885700023012016951810001
Data realizacji płatności na potwierdzeniu przelewu, decyduje o dniu jej wykonania.
3.5 Zwroty

Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku: • nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora

 • odwołania Rajdu.

Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie potwierdzone przez władze macierzystego klubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą mogli wystartować w Rajdzie.4. UBEZPIECZENIE


4.1 Każdy zawodnik i/lub kierowca bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierowca musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u zawodników.
4.2 W razie wypadku, załoga lub jej reprezentant winien zgłosić ten fakt ustnie na najbliższym punkcie radiowym SOS lub punkcie kontrolnym, przy zachowaniu zasad procedury wypadkowej, a następnie złożyć pisemny raport w biurze Rajdu nie później jednak niż przed ogłoszeniem wyników.
4.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania mogących wynikać w związku z wypadkami, które mogą wydarzyć się podczas Rajdu. Zrzeczenie to dotyczy PZM, Organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników.


5. REKLAMY I NUMERY IDENTYFIKACYJNE5.1 Reklama musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce.

5.2 Reklama obowiązkowa organizatora umieszczona będzie na numerach startowych oraz tablicach rajdowych. Sponsor Generalny: AGAPIT

5.3 Szczegóły dotyczące reklamy dodatkowej Rajdu będą podane komunikatem przed odbiorem administracyjnym.


Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie w punkcie kontroli wjazdu na BK1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z komunikatem traktowane będzie przez organizatora jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej, co odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.

5.4 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Rajdu, na Starcie i Mecie Rajdu, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.

5.5 Podczas ceremonii startu i mety Rajdu załogom nie mogą towarzyszyć na podium członkowie zespołów, ani żadne inne osoby. Używanie materiałów reklamowych, takich jak flagi, banery, parasolki oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest niedozwolone.

5.6 Zezwala się na umieszczenie reklam w parku serwisowym zawodnikom w obrębie powierzchni im przyznanej. Reklama może być umieszczona na samochodzie serwisowym, płotkach ograniczających obszar serwisowy, namiotach i parasolach. Umieszczenie innych reklam np. balon, musi być uzgodnione z Organizatorem.

5.7 Tablice rajdowe przez cały czas trwania Rajdu muszą znajdować się na samochodzie w miejscach jak w Załączniku 4. Przednia tablica nie może w żadnym przypadku zakrywać, nawet częściowo, tablic rejestracyjnych samochodu. Przekroczenie tego przepisu pociągnie za sobą karę nałożoną przez ZSS, zgodnie z art. 152 i 153 MKS.

5.8 Numery startowe dostarczone przez Organizatora muszą znajdować się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach zgodnie z załącznikiem 4, przez cały czas trwania Rajdu. Jeżeli w dowolnym momencie Rajdu zostanie stwierdzony brak numeru startowego, fakt ten będzie zgłoszony do ZSS, który będzie mógł nałożyć karę zgodnie z art. 152 i 153 MKS.

5.9 Karta identyfikacyjna zawierająca aktualne informacje o członkach załogi i ich fotografie oraz podpisy musi znajdować się w czasie trwania Rajdu w miejscu widocznym przez prawą tylną boczną szybę. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary decyzją ZSS aż do wykluczenia załogi z Rajdu.


6. OPONY


6.1 Wszystkie opony używane przez załogę w trakcie trwania Rajdu muszą być zgodne z Załącznikiem IV Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA. Podczas Rajdu wszystkie używane opony będą sprawdzane i znakowane zgodnie z procedurą FIA.

6.2 Opony używane podczas zapoznania z trasą muszą posiadać znak homologacji E.


7. PALIWO7.1 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są używać wyłącznie paliwa handlowego, odpowiadającego wymogom Załącznika J (art. 252.9). Maksymalna dopuszczalna zawartość ołowiu w paliwie wynosi w Polsce 0,005 g/litr.

7.2 Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w Książce Drogowej.
Podczas tankowania dopuszcza się obecność w strefie tankowania maksymalnie 2 osób na każdą załogę. Odpowiedzialność wynikająca z czynności tankowania ciąży wyłącznie na zawodniku.


8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ8.1 Procedura zgłoszenia
W dniu 22 maj 2008r. – czwartek - godz. 12.00 – 15.00 i w dniu 23 maja w godz. 6:00 – 7:00 w Biurze Rajdu – Hotel MANOR w

Olsztynie, ul. Kanarkowa 47, dla zawodników zgłoszonych w 11 Rajdzie AGAPIT wydawane będą dokumenty do zapoznania z trasą rajdu. Załogom wydane będą następujące dokumenty: książka drogowa, karta zapoznania z trasą, karta wykroczeń do zapoznania, tablice z numerami na samochód zapoznawczy. Kartę Odbioru Administracyjnego i BK zawodnicy zobowiązani są pobrać ze strony Internetowej rajdu.8.2 Program zapoznania z trasą:

22 maja 2008 r.- czwartek, godz. 15.00-19.00 – OS 3/7 i 4/823 maja 2008 r.- piątek, godz. 07.00-12.00 wszystkie OS - y

8.3 Szczególne ograniczenia

8.3.1 Trening na trasie Rajdu jest zakazany.

8.3.2 Podczas zapoznania każda załoga będzie mogła wykonać maksymalnie 3 przejazdy zapoznawcze każdego odcinka, zawodnicy zgłoszeni w klasie GOŚĆ 2 przejazdy. Na starcie i mecie każdego odcinka specjalnego załogi obowiązane są przedstawić do ostemplowania i naniesienia czasu, swojej karty zapoznania z trasą. Karta zapoznania z trasą oraz karta wykroczeń muszą być zwrócone przy odbiorze administracyjnym.

W żadnym wypadku załogi nie mogą poruszać się na odcinkach w kierunku przeciwnym do wyznaczonego harmonogramem – „pod prąd”. Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznawania się z trasą.
Na żądanie oznakowanych przedstawicieli Organizatora i Policji zawodnicy muszą okazywać odpowiednie dokumenty i stosować się do poleceń i instrukcji przez nich wydawanych.
8.3.3 Każdy członek załogi biorący udział lub zamierzający wziąć udział w 11 Rajdzie AGAPIT, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie któregokolwiek odcinka specjalnego od dnia 29 kwietnia 2008 do dnia 22 maja 2008 poza wyznaczonymi terminami zapoznania oraz poza harmonogramem rajdu, będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie się z trasą.
8.3.4 Samochody zapoznawcze zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym RP, jako uczestniczące w normalnym ruchu drogowym, muszą być ubezpieczone zgodnie z prawem i żadna odpowiedzialność nie może być przeniesiona na Organizatora.
8.3.5 Czynności związane z zapoznawaniem się z trasą rajdu, wszystkie załogi, muszą wykonywać samochodami seryjnymi odpowiadającymi przepisom art. 14.3 Przepisów Ogólnych.
8.3.6 Każda załoga, która wykonuje zapoznanie z trasą odcinka specjalnego z naruszeniem ustaleń zawartych w pkt. 8.3 niniejszego regulaminu uzupełniającego, zostanie ukarana karą wg pkt. 8.2 i 8.6 Regulaminu Ramowego RSP PZM 2008 niezależnie od kar administracyjnych, tj.
- pierwsze wykroczenie - kara pieniężna – 1000 zł
- drugie wykroczenie - kara pieniężna – 2000 zł
Obie kary nakładane będą niezależnie od kar administracyjnych wystawionych przez Policję lub inne władze i podlegają uiszczeniu w kasie Organizatora Rajdu.
- trzecie wykroczenie - niedopuszczenie do Rajdu.
8.3.7 W czasie zapoznawania się z trasą załogi muszą ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązującego w Polsce, w tym m. in. używać pasów bezpieczeństwa, przestrzegać dozwolonych prędkości:
- 50 km/h w terenie zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej.
- 90 km/h poza terenem zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej.
Zakazane są urządzenia wykrywające radar.
8.3.8 Załoga, która z własnej winy w trakcie zapoznania się z trasą spowoduje zdarzenie drogowe, którego efektem będzie protokół policyjny nie zostanie dopuszczona do startu w rajdzie.
8.3.10 Podczas zapoznania z trasą na poszczególnych odcinkach specjalnych i trasie dojazdowej rozlokowane będą patrole Policji z urządzeniami do pomiaru prędkości, współpracujące z Kierownikami OS nadzorującymi ilość przejazdów i prawidłowość zapoznania z trasą rajdu.

9. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY9.1.Dokumenty do okazania w biurze rajdu:
-Licencje zawodnika oraz członków załogi;

-Prawa jazdy członków załogi;


-Sportowe książeczki zdrowia członków załogi z aktualnym wpisem;

-Karta odbioru administracyjnego
9.2.Dokumenty do okazania na BK1:
-Ważny dowód rejestracyjny samochodu;
-Dowód ubezpieczenia samochodu;

-Książka sportowa samochodu9.3.Harmonogram czasowy

Każda załoga powinna zgłosić się w wyznaczonym dla niej czasie, który będzie podany komunikatem na oficjalnej tablicy ogłoszeń w terminie odbioru dokumentów do zapoznania z trasą.
10. BADANIE KONTROLNE BK1, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE


10.1.Lokalizacja

Miejsce: PHU Polmozbyt, ul. Piłsudskiego 76

Data: 23 maj 2008r. – piątek, godz. 12.00 – 15.00
10.2.Harmonogram czasowy
Każda załoga powinna zgłosić się w wyznaczonym dla niej czasie, który będzie podany komunikatem na oficjalnej tablicy ogłoszeń w terminie odbioru dokumentów do zapoznania z trasą.

10.3.Inne wymagania
10.3.1. Za spóźnienie na Badanie Kontrolne BK1 w stosunku do harmonogramu czasowego, na załogę nałożona będzie kara pieniężna w wysokości 50% wpisowego podstawowego dla zgłoszonej załogi.


10.3.2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek zawodnika, organizator może wyznaczyć nowy czas badania kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasowym po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 300 PLN.
10.3.3. Dopuszcza się stosowanie folii przyciemnianej na szybach bocznych samochodu zgodnie z art. 253.11 Załącznika J. Folia przyciemniana, na szybach przednich drzwi, musi być dopuszczona do ruchu drogowego (przepuszczalność światła co najmniej 70%).

Folie posrebrzane w RSP PZM są zabronione.


11. PRZEBIEG RAJDU11.1 Ceremonia startu – obecność obowiązkowa

Miejsce: Stadion OSiR, ul. Piłsudskiego

Data: 23 maj 2008r. – piątek, godz.17.30

PROLOG o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn (wg odrębnego regulaminu). Udział nie obowiązkowy.
11.1.1 Start oficjalny.

Oficjalny start rajdu nastąpi na PKC 0 – wyjazd z parku serwisowego.


11.2 Wymiana kart drogowych w czasie Rajdu
Karta drogowa do sekcji 1 będzie wydawana podczas odbioru administracyjnego.

Kolejne karty drogowe wymieniane będą w poniższych punktach kontroli czasu:- na sekcję 2, 3, 4 i 5 : w PKC 2A/4A/6A/8A – komasacja wjazd
11.3 Procedura startu do odcinka specjalnego będzie następujący:

Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2 – cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 40 cm za linią startu.


Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu.
Samochód z załogą ustawia się na linii a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować (zgodnie z art. 19.4 Przepisów Ogólnych). Pomiar czasu na odcinkach specjalnych będzie prowadzony z dokładnością do 1/10 sekundy.
11.4 Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na PKC 9A.
11.5 Identyfikacja osób oficjalnych podczas Rajdu:
Kierownicy OS kamizelka koloru czerwonego
Kierownicy PKC kamizelka koloru pomarańczowego
Szefowie Zabez. OS kamizelka koloru żółtego SAFETY
Sędziowie Zabez. trasy kamizelka koloru cytrynowego i żółtego
Odp. za kontakty z zaw. kamizelka koloru białego
Sędziowie techniczni kamizelka koloru granatowego
11.6 Parki Serwisowe.
W czasie trwania rajdu obowiązywać będzie jeden Park Serwisowy przy Hotelu MANOR.

Wjazd pojazdów uprawnionych, oznaczonych tablicą serwisową z numerem startowym załogi, którą serwisują a także z numerem rejestracyjnym samochodu serwisowego będzie możliwy:


24 maj 2008r., sobota –od godz. 06.00 – 06.30 - nr start. 1-30

od godz. 06.31 – 07.00 - nr start. 31-60

od godz. 07.01 - 07.45 - nr start. powyżej 60


11.6.1 Zamówienie dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym
i wspólnego stanowiska.
Pisemne wnioski dotyczące dodatkowej powierzchni w parku serwisowym winne być przesłane do biura rajdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2008r. – poniedziałek godz. 24.00.12. SAMOCHODY ZABEZPIECZENIA

Nie dotyczy
13. NAGRODY13.1 Ceremonia rozdania nagród odbędzie się:

Miejsce: Urząd Miasta Ratusz, ul. 1-go Maja

Data: 24 maj 2008r. – sobota, godz. 21.00
13.2 Nagrody w 11 Rajdzie AGAPIT:
1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji generalnej - po 2 puchary
1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji Grup N,A,RWD - po 2 puchary
1 miejsce w każdej klasie liczącej do 5 załóg - po 2 puchary
1 i 2 miejsce w klasie liczącej 6 - 8 załóg - po 2 puchary
1, 2 i 3 miejsce w kl. liczącej więcej niż 8 załóg - po 2 puchary
1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji klubowej - 1 puchar

1, 2 i 3 miejsce w kategorii „Gość” - po 2 puchary13.3 Lista pozostałych nagród, o ile takie wystąpią, zostanie podana do wiadomości na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w dniu 22 maja 2008r.14. BADANIE KOŃCOWE I PROTESTY


14.1 Badanie końcowe:
Bezzwłocznie po wjechaniu do parku zamkniętego po mecie rajdu, samochody wyznaczone przez ZSS będą zabrane na Badanie Kontrolne BK2, które odbędzie się w PHU Polmozbyt, ul. Piłsudskiego 76, 10 – 900 Olsztyn.

Załogi, których to dotyczy są zobowiązane stosować się do wskazówek organizatora. Zawodnicy obowiązani są zapewnić podczas BK 2 co najmniej jednego przedstawiciela zgłaszającego oraz odpowiednią liczbę mechaników.14.2 Kwoty kaucji za złożenie protestu wyznaczona przez ASN: 100% wpłaconego wpisowego (patrz definicja w art. 3.3. niniejszego regulaminu).
14.2.1 Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części samochodu. Składający protest musi wnieść dodatkową opłatę jako depozyt w wysokości:
200% wpłaconego wpisowego, jeżeli protest dotyczy dokładnie określonych części lub zespołów samochodu (silnik, układ kierowniczy, układ przeniesienia napędu, układ hamulcowy, instalacja elektryczna, nadwozie itd.)

500% wpłaconego wpisowego, jeżeli protest dotyczy całego samochodu.


14.2.2 Koszty prac oraz transportu poniesione będą przez składającego protest, jeżeli protest nie zostanie uznany lub przez zawodnika, przeciwko któremu protest został złożony, w przypadku jego uznania.
14.2.3 Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty związane z rozpatrzeniem protestu (weryfikacja, transport itd.) są wyższe, niż kwota złożonej kaucji, różnica będzie pokryta przez składającego protest. W przeciwnym razie, jeżeli wydatki okażą się mniejsze, różnica zostanie zwrócona składającemu protest.

14.3 Kaucja za odwołanie:
14.3.1.Kaucja za odwołanie do ASN wynosi: 2000 PLN;

Dyrektor Rajdu

Wojciech FijałkowskiZałącznik Nr 1


HARMONOGRAM

PKC OS

Lokalizacja

km OS

km dojazd

km PKC

Czas przejazdu

Godz. 1 zaw.
24.05.2008r. - SOBOTA
0

Serwis wyjazd - Hotel MANOR

8:00

Sekcja 1

1

Gutkowo
2,80

2,80

0:10

8:10

OS - 1

Gutkowo - Jonkowo

11,30


8:13

2

Jankowo
15,10

26,40

0:42

8:55

OS - 2

Jankowo - Różynka

4,65


8:58

2A

Komasacja wjazd
18,30

22,95

0:35

9:33

2B

komasacja wyjazd / Serwis wjazd


0:15

9:48
SERWIS A (Holet MANOR)

15,95

36,20

52,15

0:20
2C

Serwis wyjazd

10:08

Sekcja 2

3

Gołogóra
15,60

15,60

0:30

10:38

OS - 3

Gołogóra - Gamerki Mł.

9,30


10:41

4

Szalstry
19,60

28,90

0:42

11:23

OS - 4

Szałstry - Wołowno

10,60


11:26

4A

Komasacja wjazd
18,70

29,30

0:42

12:08

4B

Komasacja wyjazd / Serwis wjazd


0:15

12:23
SERWIS B (Hotel MANOR)

19,90

53,90

73,80

0:20
4C

Serwis wyjazd

12:43

Sekcja 3

5

Gutkowo
2,80

2,80

0:10

12:53

OS - 5

Gutkowo - Jonkowo

11,30


12:56

6

Jankowo
15,10

26,40

0:42

13:38

OS - 6

Jankowo - Różynka

4,65


13:41

6A

Komasacja wjazd
18,30

22,95

0:35

14:16

6B

Komasacja wyjazd / Serwis wjazd


0:15

14:31
SERWIS C (Hotel MANOR)

15,95

36,20

52,15

0:20
6C

Serwis wyjazd

14:51

Sekcja 4

7

Gołogóra
15,60

15,60

0:30

15:21

OS - 7

Gołogóra - Gamerki Mł.

9,30


15:24

8

Szalstry
19,60

28,90

0:42

16:06

OS - 8

Szałstry - Wołowno

10,60


16:09

8A

Przegrupowanie wjazd
18,70

29,30

0:42

16:51

8B

Przegrupowanie wyjazd / Serwis wjazd


0:15

17:06
SERWIS D (Hotel MANOR)

19,90

53,90

73,80

0:20
8C

Serwis wyjazd

17:26

Sekcja 5

9

META Rajdu - Brama - Urania
10,40

10,40

0:20

17:46

9A

ul. Piłsudskiego - Park Zamkniety
2,45

2,45

0:05

17:51
PARK ZAMKNIĘTY
12,85

12,85


SUMA km

71,70

193,05

264,75

Załącznik Nr 4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna