Rajdy po lotniskach Litwy oraz Warmii i Mazur korzyści z rozwoju turystyki lotniczej w obydwu krajach! /Referat na konferencję „Problemy i perspektywy turystyki lotniczej”Pobieranie 27.44 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar27.44 Kb.
Rajdy po lotniskach Litwy oraz Warmii i Mazur - korzyści z rozwoju turystyki lotniczej w obydwu krajach!

/Referat na konferencję „Problemy i perspektywy turystyki lotniczej” - Kowno.16.11.2010r./Wprowadzenie – zagajenie tematu

Wraz z poprawą zasobności materialnej przeciętnej rodziny i rosnącym poziomem życia społeczeństw m.in. państw będących od kilku lat członkami Unii Europejskiej – takich jak Litwa czy Polska , coraz częściej i aktywniej u człowieka spełnionego zawodowo narastają potrzeby ze sfery nadbudowy – wykraczajace poza funkcje dnia codziennego.

Wśród licznych narastających i kolejno rozbudzanych potrzeb jest sfera różnych form aktywności fizycznej w tym również aktywnej rekreacji i turystyki.

Multimedialne środki przekazu szczególnie telewizja i Internet mają istotne znaczenie dla rozbudzania zainteresowania światem.Pomagają w kreowaniu turystycznych planów poznawania nowych nieznanych miejsc we własnym kraju,w krajach Europy ale i na różnych kontynentach.

Dzięki komunikacji lotniczej(rejsowej,czarterowej i tanimi liniami) , najdalsze egzotyczne kraje stają się coraz bliższe.Gęsta siec połączeń lotniczych ma istotny wpływ na budowanie ofert turystycznych przez światowe centra turoperatorów.

W naszych rozważaniach skoncentrujemy się na możliwościach rozwoju turystyki lotniczej tylko z wykorzystaniem lotnictwa ogólnego t.zw. General Aviation.General Aviation – spełniające się jako forma usługowa różnych usług lotniczych ale i stwarzająca wielkie możliwości swobodnego kreowania realizacją programu własnej i przyjaciół , turystyki lotniczej.

Poprawa sytuacji materialnej potencjalnych turystów ma i będzie miała istotne znaczenie dla częstszego korzystania z rozwijających się możliwości lotnictwa ogólnego.Formy tego wykorzystania mogą byc różne w zależności od zasobów finansowych i aktualnych potrzeb . Można je przedstawic następująco:
a/.własnymi samolotami – indywidualnie lub zespołem samolotów;

b/.małymi wynajętymi samolotami (gdy potencjalny turysta posiada licencję pilota) lub jako usługa AirTaxi;


c/.czarterami małych pasażerskich samolotów (12-18 osób np.takimi jak Cessna Grand Carawan,Dornier ,M-28 Skytruck) na zlecenie hoteli lub biur podróży powiązanych z ofertą określonego regionu;
d/.krótkich lotów dla poznania krajobrazu regionu z samolotu – przy wykorzystaniu oferty operatorów lotniczych najbliższego lotniska;
e/.Rent a Plane – wynajem ultralekkich samolotów – a nimi po lotniskach i lądowiskach w regionie wypoczynku;
f/.Wczasy lotnicze połączone ze szkoleniem umożliwiającym uzyskanie świadectwa na samoloty ultralekkie (UL) a po jego uzyskaniu relaksowanie się ciesząc się nową formą rekreacji lotniczej.
Podobnie jak rajdy samochodami,tak turystyczne rajdy małych samolotów są uznaną i rozwijajacą się forma w światowej turystyce.W naszych krajach dopiero zaczynamy promowanie tej formy turystyki.
Rajdy w ramach inauguracji turystyki lotniczej w obszarze transgranicznym Litwy i Polski
Od wielu lat łączy nas – Aeroklub Krainy Jezior - bardzo efektywna współpraca statutowa i organizacyjna z Kaunas Aeroklubas a od kilku lat również z Mariampole Aeroklubas.Udział akrobacyjnych JAK-ów ale również i wlelu innych samolotów Kaunas Aeroklubas w naszych lotniczych imprezach zawsze wzbudzał szczerą akceptację publiczną i bardzo dobrze służył promocji wizerunku sąsiadów – z Litwy.

Natomiast realizowane przez Aeroklub Krainy Jezior - od 2004 roku - „Warmińsko-Mazurskie Lotnicze Rajdy Przyjażni na Litwę” służyły konsekwentnemu ugruntowaniu więzów przyjaźni,promocji możliwości turystycznych Litwy ale również i zainteresowaniu ofertą turystyczną Warmii i Mazur .

Mając obserwację często przylatujących na nasze lotniska (Polski i Litwy) grup samolotów m.in.głównie z Niemiec - ale nie tylko - w ramach rajdów turystycznych ,postanowiliśmy (Aeroklub Krainy Jezior,Kaunas Aeroklubas i Mariampole Aeroklubas) podjąc problem szerszej promocji nowej formy turystyki – turystyki lotniczej. W pierwszym etapie zapanowaliśmy szczególne ukierunkowanie na teren obszaru transgraniczego Litwy i Polski.

Taki wybór koncepcji wynikał z naszej oceny potrzeby turystycznego aktywizowania i możliwości określonego obszaru transgranicznego. Bogaty przyrodniczo i kulturowo obszar przygranicza polsko-litewskiego nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału turystycznego.

Istotnym czynnikiem ograniczającym wykorzystanie tego potencjału,równocześnie zmniejszającym atrakcyjnośc turystyczną jest słaba dostępność komunikacyjna. Wykorzystywanie sieci niskiej jakości dróg czy przestarzałej infrastruktury kolei nie uzyskuje oczekiwań i akceptacji coraz bardziej wymagającego turysty.To w głownej mierze dotyczy potencjalnych turystów zagranicznych ale nie tylko.

Wiedząc ,że w obszarze transgranicznym Polski i Litwy występuje siec małych lotnisk,które wg.naszej oceny mogą służyc do międzyregionalnej komunikacji lotniczej ,uznaliśmy to za istotną możliwość upowszechnienia ich praktycznego wykorzystania do małej komunikacji lotniczej w turystyce transgranicznej. W turystyce szczególnie ukierunkowanej na wzmocnienie jej atrakcyjności oraz konkurencyjności na rynku międzynarodowym przygranicza polsko-litewskiego .

Taki stan oceny powyższej sytuacji dał nam (wymienionym już aeroklubom) inspirację do przygotowania projektu pn. „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej” i złożenia do Euroregionu Niemen w ramach naboru projektów do dofinansowania środkami Unii Europejskiej.Projekt został oceniony bardzo wysoko ,zawarto umowę grantową i przystąpiliśmy do realizacji projektu.Głównymi elementami projektu ,ustalono dwa Rajdy.Wiosną (w czerwcu) Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur oraz jesienią (we wrześniu) Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Litwy.

O przebiegu Rajdów,wydarzeniach i realizacji założonych celów programu można by wygłosić odrębny referat wzmacniany bogato ilustrowaną prezentacją.Dziś ograniczę się tylko do pewnej syntezy z jej przebiegów.

I.Międzynarodowy Rajd po lotniskach Warmii i Mazur

W dniach 25-27.06.2010 r. mieszkańcy niektórych rejonów Warmii i Mazur oraz Suwalszczyzny mogli obserwować niecodzienne zjawisko, bowiem nad ich głowami pojawiły się liczne samoloty .
To były załogi samolotów z różnych stron Polski i Litwy uczestniczące w wiosennym Rajdzie po lotniskach Warmii i Mazur.

W Rajdzie wzięło udział 13 załóg z Litwy oraz 20 załóg z Polski.W składzie osobowym załóg których łącznie było 85 osób,w tym 6 samorządowców 6 przedstawicieli branży turystyki oraz 15 przedstawicieli mediów.

Realizując program Rajdu uczestniczące załogi odwiedziły: Suwałki,Kętrzyn,Kikity,Olsztyn,Gryzliny,Szymany,Giżycko,wzbudzając zainteresowanie na lotniskach w tych miejscowościach.

Korzystając z niniejszej wypowiedzi chciałbym „pochwalic” władze Województwa Warmińsko-Mazurskiego,które rozumieją i czynnie wspieraja inicjatywy służące tworzeniu infrastruktury oraz małej komunikacji lotniczej. Wymiernym tego wyrazem było objęcie przez Jacka Protasa - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Honorowym Patronatem Rajdu a w składzie załóg osobiście uczestniczył Dyrektor Departamentu Turystki Urzędu MarszałkowskiegoII.Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Litwy

W wyniku skutecznej promocji efektów Rajdu po lotniskach Warmii i Mazur oraz rozbudzenia zainteresowania środowiska lotniczego naszą inicjatywą skompletowaliśmy polską ekipę na Rajd po lotniskach Litwy. Zgłosiło się 28 załóg samolotów którymi na Litwę planowało wylecieć 64 osoby. Renoma dotychczasowych naszych Rajdów zachęciła również do zgłoszenia 3 załóg samolotów z Czech.

Na Litwę przylecieliśmy w 20 samoloty a nimi przyleciało 47 osób w tym 2 załogi z Czech.Dołączyliśmy do 20 załóg litewskich.Razem stanowiliśmy wielką armadę 40 samolotów ( 88 osób ) przemieszczajacą się po lotniskach Litwy.

Rajd odwiedził Mariampol,Pociunaj,Birżstonas,Alytus,Paluknys i Kaunas gdzie w Muzeum Lotnictwa, odbyła się konferencja prasowa oraz uroczyste zakończenie Rajdu po lotniskach Litwy.

By podkreślic rangę naszego wspólnego przedsięwzięcia warto przypomniec że w konferencji i uroczystym zakończeniu uczestniczyli m.in.: Pierwszy Sekretarz Ambasady RP na Litwie, Poseł litewskiego Sejmu, Burmistrz Birstonas, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA POLAND, , Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Wójt Gminy Giżycko

Wśród przybyłych byli również przedstawiciele branży turystycznej oraz litewskie i polskie media na czele z Polską Agencją Prasową.

Podczas konferencji i zakończenia Międzynarodowego Rajdu po Lotniskach Litwy wszyscy zabierający głos w swoich wypowiedziach potwierdzali słusznośc zamiarów organizatorów i zwracali szczególną uwagę na istotne możliwości turystyki lotniczej jako nowej formy  otwarcia kontaktów pomiędzy Polską a Litwą .

Bardzo wysoko oceniono współpracę naszych Aeroklubów (AKJ,KA i MA) na rzecz wspólnego stworzenia nowego produktu turystycznego, tj. właśnie turystyki lotniczej.Ocena realizacji założeń i efektów zrealizowanych Rajdów

Podejmując ambitny zamiar wynikający z założeń projektu pn. „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej” oraz realizując zaplanowane Rajdy po lotniskach Warmii i Mazur oraz Litwy,uważamy,że:

a/.zainicjowaliśmy popularyzację potencjału i możliwości wielu małych lotnisk w obszarze transgranicznym Litwy oraz Polski dla międzynarodowej turystyki lotniczej – tworzenie nowego produktu ;

b/.została rozpoczęta bardzo konkretna i jednoczesnie wymierna wymiana doświadczeń między partnerami projektu ,jak również środowiska lotniczego i turystycznego ;

c/.utrwalenie współpracy pomiędzy lotniczo-turystycznymi środowiskami Polski i Litwy ;

d/.realizowany projekt w swych założeniach jest nowatorski a w wyniku jego realizacji następuje doedukowanie uczestników projektu jak i mieszkańców odwiedzanych miejscowości przez poznanie na konkretnym przykładzie nowych możliwości rozwoju szybkiej - lotniczej komunikacj w turystyce.

e/.w wyniku naszych (realizatorów projektu) działań następuje-wprawdzie powoli - zrozumienie różnych i zróżnicowanych form współpracy transgranicznej oraz międzyregionalnej przez grupy docelowe -- środowiska lotnicze i turystyczne;

f/. dzięki znakomitej atmosferze i programom organizowanych Rajdów udało się zachęcić uczestniczących pilotów do promowania idei lotniczej turystyki w swoich środowiskach.Reasumując zrealizowane Rajdy warto jeszcze raz podkreślic takie efekty jak:

1/.Zwiększenie świadomości o możliwościach turystyki lotniczej jako nowego, atrakcyjnego i przyszłościowego produktu turystycznego.

2/Aktywizacja przedsiębiorców, branży turystycznej, niektórych samorządów na rzecz rozwoju możliwości „małej” komunikacji lotniczej i wykorzystania jej dla rozwoju turystyki.

3/.Promocja regionów - Rajdy lotnicze, jako atrakcyjna forma turystyki, szybki sposób przemieszczania i sami „aktorzy wydarzenia” – samoloty,przeloty nad pięknymi krajobrazami i załogi,stanowiły interesujący materiał dla mediów co zaowocowało wieloma publikacjami w prasie,radiu i TV. Dzięki współpracy aeroklubów z przedstawicielami mediów (z Polski i Litwy)możliwym była nie tylko promocja rajdów, ale również regionów oraz najciekawszych obiektów turystycznych znajdujących się w tych regionach.Korzyści z rozwoju turystyki lotniczej na Litwie i w Polsce

a/.zwiększa się dostępność poprzez lotniska lokalne Litwy oraz Warmii i Mazur dla potencjalnych partnerów z odległych regionów;

b/.znacznie skrócony (w stosunku do innych form komunikacji) czas podróży w programie turystycznym –zachęca do korzystania z oferty;

d/.wzrost ruchu turystycznego,w wyniku którego zadowoleni z pobytu turyści stanowią bardzo istotne i skuteczne źródło reklamy w formie bezpośredniego przekazu - na którą nie zawsze stac samorządy – a więc promocja regionu;

e/.zwiekszone możliwości zainteresowania inwestycjami gospodarczymi kapitału zewnętrznego - w branży turystycznej ale nie tylko;

f/.bezpośredni wzrost zamożności społeczności lokalnej zaangażowanej w rozwijające się usługi turystyczne i okołolotniskowe;

g/.zwiększenie zatrudnienia na lotniskach i w działalnosci okołolotniczej.
Przedstawiony w moim wystąpieniu problem turystyki lotniczej nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Proszę więc o pewną wyrozumiałośc bo otrzymany limit czasu nie pozwolił szerzej zaprezentowac temat.

Dziękuję również kolegom z Kaunas Aeroklubas i Mariampole Aeroklubas za bardzo konstruktywna współpracę przy realizacji projektu inicjującego turystykę lotnicza.


Autor:.Stanisław TołwińskiPrezes Aeroklubu Krainy Jezior

Członek Krajowej Rady Lotnictwa

Pobieranie 27.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna