Ramowy Program Konferencji Nowe Tendencje w ZarządzaniuPobieranie 8.33 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.33 Kb.
Ramowy Program Konferencji

Nowe Tendencje w Zarządzaniu


9.00 – 9.15 – Otwarcie konferencji
9.15- 10.45 – Panel I

przewodniczący prof. dr hab. Witold Kołbuk
 1. Adam Biela Psychologiczne i społeczne zasoby kapitału ludzkiego w zarządzaniu personelem

 2. Kinga Machowicz Poszanowanie praw podstawowych jako element zarządzania zasobami ludzkimi

 3. Magdalena Zalewska Podejście prakseologiczne do komunikowania się w organizacji jako propozycja nowego trendu w zarządzaniu

 4. Agnieszka Marek Zarządzanie przez kulturę organizacyjną jako sposób na rozwój potencjału pracowników

 5. Anna Borawska, Asertywność w zarządzaniu personelem

 6. Agnieszka Leszczyńska Rozwój zrównoważony – paradygmat czy nowa moda w naukach o zarządzaniu?

10.45 – 11.15 – Przerwa Kawowa


11.15 – 12. 45 – Panel II

przewodniczący prof. dr hab. Marek Pawlak
 1. Marek Pawlak Wielokrotne mandaty jako narzędzie zarządzania w grupach kapitałowych

 2. Bartosz Boćko Analiza DOM jako standard przy tworzeniu aliansów strategicznych

 3. Agnieszka Stolarska, Public relations jako strategiczny element zarządzania przedsiębiorstwem.

 4. Dorota Krupnik, System ekozarządzaniai auditu emas

 5. Katarzyna Czop Bariery i psychospołeczne uwarunkowania procesów uczenia się w organizacji

 6. Kalina Grzesiuk Adaptacyjność jako wyzwanie współczesnych społeczeństw i organizacji

12.45 – 13.45 – Przerwa Obiadowa
13.45 – 15.15 – Panel III

przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak
 1. Witold Kołbuk Kierunki zmian w zarządzaniu systemem kształcenia humanistycznego na poziomie studiów wyższych w Polsce w drugim dziesięcioleciu XXI w.

 2. Ewa Augustyniak Współczesne zarządzanie w szkole

 3. Wojciech Giergiel Innowacje w zarządzaniu - benedyktyński model zarządzania sobą i organizacją

 4. Bartosz Wachnik Zaufanie jako istotny czynnik powodzenia realizacji projektów wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP

 5. Judyta Przyłuska Nowoczesne metody i narzędzia pracy z klientem w dystrybucji ubezpieczeń na życie

 6. Joanna Niewiadoma Wpływ sekurytyzacji na powstanie kryzysu finansowego i jej przyszłość w nowej rzeczywistości

 7. Grzegorz Zasuwa Strategie zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa

15.15 – 15.30 – zakończenie konferencjiReferaty – 15 minut na wygłoszenie referatu i pytania, szersze dyskusje w przerwach pomiędzy panelami

Pobieranie 8.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna