Ramowy program konferencjiPobieranie 28.31 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.31 Kb.RAMOWY PROGRAM KONFERENCJII dzień
Przybycie Gości i zakwaterowanie w hotelu

18.00 – Kolacja w formie grilla


II dzień
09.00 - 09.15 – Przywitanie Gości
                         i otwarcie konferencji

09.15 - 11.05 – I Sesja plenarna

11.05 - 11.30 – Przerwa kawowa

11.30 - 13.00 – II Sesja plenarna

13.00 - 14.00 – Obiad

14.00 - 15.30 – III Sesja plenarna

15.30 - 15.50 – Przerwa kawowa

15.50 - 17.20 – IV Sesja plenarna

19.00 – Uroczysta kolacja
III dzień
09.30 - 11.00 – Sesje panelowe

11.00 - 11.20 – Przerwa kawowa

11.20 - 12.45 – Sesje panelowe (c.d.)

12.45 - 13.00 – Podsumowanie


                         i zakończenie konferencji

13.00 – Obiad


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Konferencja odbędzie się w dniach
  13-15 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury Karolinka, Plac Jana Pawła II 2, 41-922 Radzionków, tel./fax. (0-32) 286 64 54

 • Karty uczestnictwa oraz zgłoszenia referatów należy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego, a opłaty przekazywać na konto bankowe Konferencji.

 • Koszty uczestnictwa w Konferencji (nocleg, materiały konferencyjne, publikacja, posiłki, przerwy kawowe, podatek VAT itp.) wynoszą 800 PLN.

 • Koszty uczestnictwa w Konferencji bez noclegu lub bez publikacji wynoszą 500 PLN.

 • Koszty uczestnictwa w Konferencji bez publikacji i noclegu wynoszą 200 PLN.

 • Istnieje możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji. Opłata za taką formę udziału wynosi 500 PLN.

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

tel./fax (0-32) 257 74 13

e-mail: zaklad.projektow@ue.katowice.pl

strona Konferencji: http://projekty-regionalne.pl
KONTO BANKOWE KONFERENCJI

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

NIP: 634 000 88 25

ING Bank Śląski S.A., Katowice

Nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974


z dopiskiem: „PROJEKTY 2016”Urząd Miasta

 RadzionkówIzba

Przemysłowo-Handlowa

w Tarnowskich Górach

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Projekty regionalne i lokalne – interesariusze projektuRadzionków, 13-15 czerwca 2016

PARTNERZY


ORGANIZATORZY KONFERENCJI


UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W KATOWICACH

KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH

I REGIONALNYCH

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

LOKALNYMI I REGIONALNYMI
URZĄD MIASTA

RADZIONKÓW


IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

W TARNOWSKICH GÓRACHKOMITET ORGANIZACYJNY

KONFERENCJI
Przewodniczący:

dr Gabriel Tobor


Członkowie:

prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg

mgr Monika Janiszek

dr Marek Magdoń

dr Andrzej Majorczyk

Martine Miny

mgr inż. Eugeniusz Orłowski

dr inż. Przemysław Sekuła

mgr Justyna Ślązok
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg


Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski

Prof. UE dr hab. Adam Drobniak

Prof. Adolphe Eyambe Ekalle (Institut Panafricain pour                                      le Developpement - Afrique Centrale)

Prof. PO dr hab. inż. Joachim Foltys

Prof. André Gbodossou (Université du Québec)

Prof. Joseph Hanna (Université de Valenciennes)

Prof. dr hab. Krystian Heffner

Prof. Hamdjatou Kane (Université du Québec)

Prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński

Prof. Nataliia Konstantiuk (Państwowy Uniwersytet                              Techniczny w Tarnopolu im. Ivana Puluja)

Prof. dr hab. Stanisław Korenik

Prof. US dr hab. Barbara Kryk

Prof. dr hab. Florian Kuźnik

Prof. dr hab. Krzysztof Malik

Prof. UE dr hab. Maciej Nowak

Prof. dr hab. Olena Panukhnyk (Państwowy Uniwersytet                              Techniczny w Tarnopolu im. Ivana Puluja)

Prof. Sylvain Petit (Université de Valenciennes)

Prof. Marc-Urbain Proulx (Université du Québec)

Prof. UE dr hab. Zbigniew Przybyła

Prof. Artur Santa Catarina (Universidade Federal

                                            de Santa Catarina)

Prof. Mohamed L. Sidmou (Université Cadi


                                             Ayyad Marrakech)

Prof. Kazimierz Zaraś (Université du Quebec)TERMINY:

 1. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa

10.04.2016

 1. Przesłanie tematu referatu ze streszczeniem

10.04.2016

 1. Powiadomienie Autorów o zakwalifikowaniu referatów przez Komitet Naukowy

20.04.2016

 1. Nadesłanie pełnego tekstu referatu

do Komitetu Organizacyjnego

10.05.2016 1. Termin uiszczenia opłaty

10.05.2016
Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń
zdobytych przez samorząd lokalny i regionalny, sektor nauki oraz przedstawicieli świata biznesu w realizacji lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno pracowników sfery nauki, zajmujących się problematyką zarządzania lokalnymi projektami rozwojowymi, jak i przedstawicieli samorządów lokalnych i sfery biznesu. W trakcie pierwszego dnia Konferencji przewidziane są cztery sesje plenarne, a podczas drugiego dwie sesje panelowe.

Zachęcamy do udziału w dyskusji w toku obrad konferencyjnych, przedstawienia swoich rozważań teoretycznych, doświadczeń oraz wyników przeprowadzonych badań w formie referatów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydrukowane w monografii naukowej.

Oczekujemy referatów o objętości do 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków) w formacie A4 – tekst wraz z rysunkami, tabelami, spisem literatury, tytułem i streszczeniem w języku angielskim.

Czcionka: Times New Roman 12, marginesy: górny 3 cm, dolny 6,7 cm, prawy i lewy 4,2 cm, nagłówek: 2 cm, stopka: 5,5 cm. Przypisy dolne wcięte pod stroną: 9 pkt., tytuły i podtytuły czcionką odpowiednio większą i wytłuszczone. Tekst – wyjustowany (wyrównanie do prawej
i lewej), pojedyncze spacje (odstępy), interlinia (odstęp między wierszami): 1,5 wiersza. Wcięcie akapitowe (pierwszy wiersz): 1 cm. W tabelach
i rysunkach – czcionka 7-10 pkt.

Na początku referatu prosimy podać: imię


i nazwisko Autora(ów) (także stopnie, tytuły naukowe i zawodowe, miejsce pracy), tytuł referatu (dużymi literami Times New Roman 14 Bold), słowa kluczowe (3-6), abstrakt do 10 wierszy.

Na końcu referatu prosimy zamieścić streszczenie (również tytuł) w języku angielskim do 10 wierszy.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna