Raport bieżĄcy nr 10/2007 Temat: Powzięcie informacji o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza resbud s. APobieranie 7.61 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar7.61 Kb.
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2007

Temat: Powzięcie informacji o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza RESBUD S.A.

Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 25.01.2007 r. otrzymał przesłane faxem pismo od spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie nr pisma: ABM/BF/143/2007 z datą: Tarnów, dnia 25.01.2007 r. które zawiera następujące informacje:

Na podstawie art. 69 ust. 1pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie informuje, że w dniu 24 stycznia 2007 r. zbyto 60.228 szt. akcji RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 7,17 % kapitału zakładowego spółki i dających 7,17 % praw głosu na walnym zgromadzeniu.

Przed dokonaniem transakcji ABM SOLID S.A. dysponował ilością 253.334 szt. akcji, co stanowiło 30,158 % kapitału zakładowego spółki RESBUD S.A. oraz 30,158 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu ww. transakcji stan posiadania ABM SOLID S.A. wynosi 193.106 szt. akcji RESBUD S.A., co stanowi 22,988 % kapitału zakładowego spółki RESBUD S.A. oraz 22,988 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2007-01-25

Andrzej Skarbek

Dyrektor Naczelny/Prezes Zarządu

Pobieranie 7.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna