Raport z badania fokusowego wśRÓd pracodawców reprezentujących sektor usług związanych z sektorem turystycznym pod kątem ich oczekiwań co do umiejętnośCI, kwalifikacji, pożĄdanych kierunków szkoleń


Perspektywy rozwoju rynku turystycznego na PodkarpaciuPobieranie 113.96 Kb.
Strona5/5
Data04.05.2016
Rozmiar113.96 Kb.
1   2   3   4   5

9. Perspektywy rozwoju rynku turystycznego na Podkarpaciu

Badania pokazują, że na teren Podkarpacia przyjeżdżają głównie turyści, studenci, którzy szukają ambitnych, ale niezbyt kosztownych form wypoczynku. Ma to ekonomiczne konsekwencje dla przedsiębiorców turystycznych z regionu. Pytanie, jakie


w tym przypadku zostało zadane badanym, dotyczyło rozszerzenia profilu oferty turystycznej, tak aby dzisiejsi studenci przyjeżdżali za kilka lat ze swoimi dziećmi (jako klasa średnia) i mogli wypoczywać w bardziej komfortowych warunkach.

Według badanych proceder ten już ma miejsce bowiem turyści początkowo spędzający wakacje na campingach, czy nawet „pod gołą chmurką”, następnie wracają do gospodarstw turystycznych wraz ze swoimi dziećmi. Problem polega jednak na tym, że często nie bardzo jest im co zaoferować. Brakuje bazy hotelowej o średnim i wysokim standardzie, bezpiecznych, strzeżonych kąpielisk, dobrze oznaczonych szlaków pieszych, rowerowych czy konnych. ‘Brakuje także infrastruktury rozumianej szerzej niż pokoje gościnne” powiedział pracodawca w sekcji I, tymczasem wraz z podnoszeniem się statusu majątkowego rosną oczekiwania wobec standardów wypoczynku, którym Podkarpacie nie może jeszcze sprostać.

W opinii większości badanych jedyna szansą dla Podkarpacia jest promocja aktywnego wypoczynku, ale w tym celu potrzebne jest duże grono ludzi umiejących zorganizować aktywny wypoczynek. Niestety, profesjonalistów w tym zakresie posiadających liczne uprawnienia przewodnickie lub instruktorskie brakuje. „Gdyby pojawiła się grupa i chciała jechać, to nie ma kto jechać”. W ten sposób tworzy się błędne koło. Podkarpacie nie jest raczej stworzone dla wypoczywających „na leniucha”, wprawdzie jest kilka takich miejsc jak Zalew nad Soliną, ale to naprawdę wyjątki. Ani przyroda, ani architektura Podkarpacia nie są łatwe do poznawania oraz zwiedzania, często wymagają przewodnika, bowiem ujmując to trochę metaforycznie, piękno Podkarpacia nie jest łatwo dostępne dla przeciętnego turysty. Jak zgrabnie ujął to jeden
z uczestników badania, „tu potrzeba turysty, który będzie chciał coś nowego poznać”. Tak więc typem idealnych turystów dla regionu podkarpackiego jest klasa średnia dysponująca szerokimi horyzontami i zasobnym portfelem. Są to ludzie, którzy mają stabilną sytuację ekonomiczną, poszukują aktywnego wypoczynku, ale nie przepadają za pławieniem się w luksusie, bo takiego tutaj nigdy nie zastaną. Przykładem form wypoczynku dla klasy średniej jest turystyka caravaningowa przeznaczona dla ludzi „pozytywnie zakręconych”, natomiast bez solidnej infrastruktury drogowej trudno ją rozwijać.

Podsumowując, nie sposób oczekiwać większej dynamiki w rozwoju turystyki na Podkarpaciu, jeśli region ten będzie zamykał się w sobie, czekając aż ktoś się nim zainteresuje. Według opinii badanych Pracodawców brak jest osób, które mogłyby region podkarpacki przybliżyć turystom – przewodników czy instruktorów. Stworzenie dla nich miejsc pracy nie wymaga wielkich nakładów na infrastrukturę, tylko nakładów na pozyskanie nowej wiedzy i kwalifikacji, które zwykle są certyfikowane.10. Rola władzy publicznej w stymulowaniu rozwoju turystyki na Podkarpaciu
Władza publiczna w opinii badanych nie tylko nie ułatwia pracodawcom funkcjonowania na trudnym rynku turystycznym, ale przeciwnie, rzuca im kolejne (biurokratyczne) kłody. Oczekiwania pracodawców wobec władz samorządowych Podkarpacia są bardzo jasno sprecyzowane.

Po pierwsze jest to promocja regionu jako całości, a w związku z tym, że większość badanych była z powiatu jasielskiego to zwracali oni uwagę na całkowity brak jego promocji. W powszechnie panującej opinii jest wiele miejsc na Podkarpaciu, które warto są pokazania przyjezdnym, ale niestety ich słaba promocja powoduje nikłe nimi zainteresowanie. Jakby na potwierdzenie tych słów uczestnicy badania wymieniali nazwy pięknych miejsc, które wśród badanych były jednak słabo znane, mimo że wszyscy pochodzili z Podkarpacia. Wskazywano, że turyści coraz częściej zwiedzają według tras ustalonych w przewodnikach, dlatego władze samorządowe powinny uczynić wszystko, aby jak najwięcej turystycznych atrakcji Podkarpacia znajdywało się w przewodnikach (nie tylko dla hobbystów) powszechnie dostępnych. Bez tego szanse na to, żeby ludzie trafili na Podkarpacie, są naprawdę nikłe.

Drugim priorytetem dla władz Podkarpacia winna być koordynacja działań podejmowanych przez indywidualnych przedsiębiorców, dyrektorów placówek publicznych i organizacji pozarządowych. Pracodawcy z gastronomii i hotelarstwa nawet zaznaczyli, że badania są pierwszą okazją, żeby się ze sobą spotkać i porozmawiać o wspólnych interesach, bo jak zaznaczył jeden z właścicieli dużej firmy gastronomicznej „(…) oto chodzi, aby wszystko w jedną całość złożyć (…) Bo u nas każdy działa sam”.

Po trzecie, pracodawcy oczekują wsparcia władz w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych (z funduszy unijnych) na rozwój infrastruktury oraz szkolenia. Według nich urzędnicy powinni posiadać know-how o pozyskiwaniu pieniędzy ze źródeł zewnętrznych i winni pomagać pracodawcom, aby te pieniądze pozyskiwać. Trudno jest bowiem pracodawcom (szczególnie w małych firmach) zdobyć wiedzę w tym zakresie,


a fundusze takie mogłyby znacząco pomóc nie tylko w dofinansowywaniu szkoleń, ale również w rozbudowie infrastruktury, bez której realnie trudno myśleć o stałym zwiększaniu zatrudnienia. Jednym słowem władza publiczna powinna wspierać pracodawców w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz.


Aneks 1. Scenariusz badania fokusowegoAnaliza potrzeb szkoleniowych osób pracujących w usługach związanych z sektorem turystycznym na terenie województwa podkarpackiego – badania pogłębione
Grupa – pracodawcy w sektorze turystycznym województwa podkarpackiego (włączając w to samozatrudnionych).


 1. Wprowadzenie – przedstawienie się moderatora, projektu oraz celu całego badania

Czas: 6 minut

Moderator

Dzień dobry,

Nazywam się Dominik Antonowicz i jestem doktorem nauk socjologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zaprosiliśmy dziś Państwa do dyskusji na temat rynku turystycznego w województwie podkarpackim. Spotkanie jest częścią projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Turystyka – szansą na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy”. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa maksymalnie 90 minut. Bardzo dziękuję, ze zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie.


Informacje o projekcie
Projekt „Turystyka – szansą na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy” realizowany jest przez instytut ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. Celem projektu jest stworzenie trwałych podstaw analitycznych do zwiększenia atrakcyjności rynku turystycznego w województwie podkarpackim.
Zebranie i opracowanie bogatego, rzetelnego i aktualnego materiału empirycznego będzie stanowić źródło wiedzy, które w dalszej perspektywie przyczyni się do umacniania nowego wizerunku województwa podkarpackiego. Mamy nadzieję, że identyfikowane ono będzie jako nowoczesny i rozwinięty region, który oferuje unikalne zabytki kultury i szereg walorów turystyczno-krajobrazowych.

Założeniem tego projektu jest fakt, że największy potencjał sektora usług turystycznych tkwi w ludziach. Rozwój zasobów ludzkich jest uważany za koła zamachowe gospodarki, w tym również sektora turystycznego. Celem tego badania jest:
 • analiza stanu kapitału ludzkiego (dokonana zarówno w perspektywie pracowników [samoocena], jak również z perspektywy pracodawców);

 • ocena planów szkoleniowych na najbliższy rok

 • ewaluacja potrzeb szkoleniowych deklarowanych przez pracowników, jak również ich pracodawców

 • identyfikacja barier utrudniających rozwój kapitału ludzkiego

 • ocena stanu i perspektyw sektora turystycznego w województwie podkarpackim

Chcemy, aby efekty naszego projektu były trwałe, przydatne również po zakończeniu jego realizacji. Naszym celem jest również włączenie się w budowanie społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy nie tylko dzięki zbieraniu danych – poprzez badania – ale i poprzez ich propagowanie.

 1. Powiadomienie o rejestracji spotkania oraz przybliżenie techniki wywiadów grupowych zogniskowanych oraz roli moderatora

Czas: 2-3 minuty
„W trakcie naszej dyskusji padnie wiele pytań i różnych odpowiedzi. Chciałem Państwu powiedzieć, że wszystkie one, a w zasadzie każde z nich osobno, są niezwykle cenne. Proszę bardzo, aby Państwo w żaden sposób nie czuli się skrępowani czy ograniczeni moją obecnością albo opiniami innych uczestników badania.”
„Są Państwo dzisiaj ekspertami, a opinie którymi się Państwo tutaj dzielą posłużą nam do sformułowania opinii na tematy poruszane w tym badaniu”.
„Moją rolę dzisiaj będzie poprowadzenie dyskusji w taki sposób, aby każdy z Państwa miał równą szansę nieskrępowanego wyrażania własnych opinii na omawiane tematy. Następnie na podstawie tego co dzisiaj Państwo powiedzą sporządzę raport badawczy. Rejestrowanie naszej rozmowy jest konieczne ze względu na to, że nie jestem w stanie notować każdej z Państwa wypowiedzi, a nie chciałbym aby coś mi umknęło. Materiał zarejestrowany będzie wykorzystany jedynie przeze mnie do sporządzenia końcowego raportu, nie zostanie on użyty w żadnym innym celu, nie będzie rozpowszechniany, ani publikowany. Proszę o wyrażenie zgody na dokonanie zapisu obrazu i dźwięku (w tej sali znajduje się kamera, które zarejestruje nasze spotkanie, a za tym lustrem weneckim znajduje się sprzęt do rejestracji. Czy zgadzacie się Państwo?”


 1. Przedstawienie uczestników spotkania

Czas: 10 minut

Proszę Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili (imię, wykonywany zawód, ewentualnie powiat, z którego pochodzą). Informacje, udzielane nam udzielone potrzebne są do tego, aby móc powiązać Państwa background z głoszonymi przez Państwa opiniami.

By zebrać więcej szczegółowych informacji, które pozostaną poufne, poproszę Państwa
o wypełnienie krótkiej ankiety (Moderator rozdaje krótkie kwestionariusze i, kiedy są już wypełnione, zbiera je): te informacje będą dla nas ważne przy analizie rezultatów
z naszego spotkania.


 1. Rozgrzewka

Czas: 10-15 minut


  1. Ulubione miejsce na wakacje

Moderator

Proszę sobie wyobrazić, ze mogą Państwo wybrać dowolne miejsca na ziemi na dwutygodniowe wakacje (z rodziną albo z najbliższymi). Dokąd Państwo chcieliby pojechać? • Jakie miejsce jest dla Państwa tym wymarzonym na wakacje? Dlaczego? Proszę uzasadnić wybór

 • Proszę opisać to miejsce? Co tam się znajduje takiego, co skłoniłoby Państwa do spędzenia tam wakacji marzeń?

 • Jakie walory powinno mieć takie miejsce? Czym ono mogłoby zachęcać takich ludzi jak Państwo?

 • Patrząc na siebie, własną rodzinę, przyjaciół i znajomych, co Państwa najbardziej drażni na wakacjach, co drażni Państwa bliskich? Skąd biorą się wszelkie negatywne spostrzeżenia?

 • Co może zepsuć wymarzone wakacje?
  1. Zatrudnianie

Moderator

Teraz pytanie dotyczące czegoś zupełnie innego. Mają Państwo możliwość przyjęcia do pracy jednego i tylko jednego pracownika. W finale konkursu zostało aż dwóch: młody (około 25 lat), niedoświadczony, bez praktyki, nie znający branży, ale za to wykształcony człowiek oraz starszy (około 50 lat), doświadczony, znający branżę, ale słabiej wykształcony. Kogo zdecydowaliby się Państwo zatrudnić? Kto przyniesie Państwa firmie większe korzyści? Jakimi kryteriami w takiej sytuacji należy się kierować, aby nie popełnić błędu?
 1. Sytuacja na podkarpackim rynku pracy

Czas: 15 minut

Moderator

Proszę sobie wyobrazić, że mają Państwo zareklamować zagranicznemu inwestorowi podkarpacki rynek pracy (w sensie potencjału ludzkiego), o czym Państwo wspomnieliby w pierwszej kolejności, a co chcieliby Państwo wstydliwie przemilczeć?

Co skłania firmy (bez względu na profil działalności) które tu inwestują do wyboru Podkarpacia, a nie województwa mazowieckiego, pomorskiego czy wielkopolskiego?

Co skłania firmy, które tu inwestują do wyboru Podkarpacia, a nie województw ościennych?Moderator

Proszę sobie wyobrazić nieco abstrakcyjną sytuację, że mogą Państwo zatrudnić pracowników z innego (ale jednego) regionu Polski do własnej firmy. Który region wybraliby Państwo i z jakich powodów? Proszę o uzasadnienie swojej wypowiedzi.

Czy i w czym pracownicy z innych regionów (których?) byliby lepsi od pracowników miejscowych?
Moderator

Proszę sobie wyobrazić, że są Państwo bezrobotni, jakie umiejętności czy wiedzę staraliby się Państwo nabyć, aby zmienić własny status i otrzymać dobrze płatną i stabilną pracę w sektorze turystycznym?

Kogo rynek turystyczny potrzebuje najbardziej (pracowników o jakich kwalifikacjach), a pracowników o jakich kwalifikacjach jest w nadmiarze? Dlaczego, jakie są przyczyny?

Jakie kwalifikacje są na podkarpackim rynku pracy najbardziej opłacalne? Jakie gwarantują stabilne zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie?
 1. Walory turystyczne woj. podkarpackiego w kontekście rynku usług

Czas: 10 minut

Moderator

Proszę sobie wyobrazić, że zostali Państwo poproszeni o zaprojektowanie pocztówki reklamowej woj. podkarpackiego. Pocztówka miałaby być zwykłym zdjęciem. Pytanie: co byłoby na tym zdjęciu, co ono miałoby przedstawiać (i dlaczego), aby stało skuteczną zachętą dla potencjalnego turysty?

Jakie elementy koniecznie trzeba umieścić na pocztówce, aby:


 1. była ona jednoznacznie kojarzona z woj. podkarpackim?

 2. zachęcała potencjalnych turystów do przyjazdu?


Moderator

Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której są Państwo potencjalnymi turystami poszukującymi miejsca do wypoczynku? Jakie walory mogłyby przekonać Państwa do przyjazdu na Podkarpacie? A co może wpłynąć, że Państwo nie zdecydują się tu przyjechać? • Czy przyroda jest walorem Podkarpacia? Jak jest pokazywana? Czy turyści sami mają odkrywać jej piękno czy lepiej, żeby ktoś ich oprowadzał? Pokazywał?

 • Czy lokalna kultura/folklor jest walorem Podkarpacia?

 • Czy Państwa zdaniem w regionie jest wystarczająco dużo imprez kulturalno-sportowych?

 • Czy imprezy są zróżnicowane? Do kogo są głównie skierowane? 1. W co warto inwestować? Którędy wiedzie droga do sukcesu na rynku turystyczny w regionie podkarpackim?

Czas: 10 minut
Moderator

Proszę sobie wyobrazić, że są Państwo urzędnikami w urzędzie pracy i mają Państwo podjąć decyzję dotyczącą pomocy osobom bezrobotnym. Co z Państwa punktu widzenia byłoby bardziej korzystne dla takich osób: 1. dofinansować im szkolenia i kursy (dające nowe kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia)?

czy

 1. dofinansować im zatrudnienie w prywatnych firmach po to, żeby zdobyli doświadczenie?

Co by Państwo wybrali? Dlaczego?
Moderator

Gdyby zostali Państwo poproszeni, aby w ciągu jednego roku zwiększyć dochody przedsiębiorstwa o 50% przy jednoczesnej swobodzie wykorzystania bezzwrotnej pożyczki na dowolny cel rozwojowy firmy to w jakim kierunku rozwijaliby Państwo firmę? W co by Państwo zainwestowali? Dlaczego?
 • Czy wydatki przeznaczone na rozwój infrastruktury gwarantują wzrost dochodów przedsiębiorstwa?

 • Czy wydatki przeznaczone na rozwój i doskonalenie kwalifikacji personelu gwarantują wzrost dochodów przedsiębiorstwa?
 1. Potrzeby szkoleniowe

Czas: 15 minut

Europejski Fundusz Społeczny finansuje szeroki wachlarz różnego rodzaju szkoleń dla pracowników i pracodawców.

Gdyby uzyskał(a)by Pan/i pieniądze na ten cel, to na jakie kursy lub szkolenia Pan/i by je przeznaczył(a)? Dlaczego akurat wybrał(a) Pani właśnie te kursy i szkolenia?

Woleliby Państwo przeszkolić siebie ze względu na lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy czy umiejętności czy wolał(a)by Pan/i doszkolić pracowników? Co gwarantuje pełniejszy rozwój?

Gdyby mieli Państwo otworzyć firmę szkoleniową to jaki typ kursów i szkoleń miałaby w swojej ofercie? Do kogo kierowaliby Państwo swoją ofertę i dlaczego? W jakich rejonach województwa podkarpackiego?

Gdzie na terenie województwa podkarpackiego ulokował(a)by Pan/i swoją firmę szkoleniową?

Jak Państwo mierzyliby efektywność szkoleń oferowanych przez własną firmę?


 1. Perspektywy rynku turystycznego

Czas: 10 minut
Badania pokazują, że w rejon Podkarpacia przyjeżdżają głównie turyści - studenci, którzy szukają ambitnych, ale za to niezbyt kosztownych form wypoczynku. Co można zrobić, aby zachęcić również inne grupy społeczne do korzystania z walorów woj. podkarpackiego?


 • Co zrobić, aby ci którzy dzisiaj przyjeżdżają na Podkarpacie (studenci, młodzież) kontynuowali to również za pięć czy dziesięć lat, gdy będą zamożniejsi?

 • Jak mogliby Państwo scharakteryzować profil turysty, który najczęściej wypoczywa na Podkarpaciu?

 • Jaki typ turysty jest dla Państwa firmy typem „idealnym” ze względu na cechy socjo-demograficzne (wiek, zawód, zamożność, kraj pochodzenia)?

 • Jakie walory posiada Podkarpacie, których nie można wskazać w polskich i słowackich Tatrach?

 • Jakie walory posiadają Bieszczady, a których nie posiada region bieszczadzki na terenie Ukrainy?

 • Czy zdarzyło się Państwu spędzić wakacje na Podkarpaciu?
 1. Podsumowanie

Czas: 5 minut

Biorąc pod uwagę wszystko to, o czym rozmawialiśmy na dzisiejszym spotkaniu, a więc o sytuacji na podkarpackim rynku turystycznym, czy mogą Państwo powiedzieć co władze samorządowe (powiatowe i wojewódzkie) mogłyby uczynić, aby ulżyć Państwa losowi i ułatwić prowadzenie własnego biznesu turystycznego w rejonie Podkarpacia?

Co mogłoby się przyczynić do zwiększenia ruchu turystycznego w tym województwie?

Dziękuję za uczestnictwo w spotkaniu.

Raport z wnioskami z naszego spotkania będzie dostępny w ciągu 2-3 najbliższych miesięcy na stronie internetowej projektu: www.turystykadlapracy.org.

Jeśli chcą Państw otrzymać powiadomienie o umieszczeniu raportu na stronie, bądź chcą Państwo otrzymać wyniki projektu drogą mailową prosimy o zostawienie adresu e-mail.


Czas trwania spotkania ogółem 90 minut1 Antonowicz, Dominik; Marcin Centkowski i Edward Gołata. 2007. Raport z badania mającego na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych osób pracujących w usługach związanych z sektorem turystycznym na terenie województwa podkarpackiego. Rzeszów: WUP.
Pobieranie 113.96 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna