Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011Pobieranie 134.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar134.64 Kb.


Raport z realizacji

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w roku 2011.

Dane zebrała i opracowała:

mgr Lidia Kozdęba – Kierownik MOPiRPA
Wągrowiec, 22.02.2012r.Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

Osoba sporządzająca informację:

Lidia Kozdęba - kierownik

Zadanie z krótkim opisem:

Czas realizacji

Liczba uczestników

uczniowie

dorośli
 1. W siedzibie MOPiRPA odbywał się cotygodniowy dwugodzinny dyżur specjalisty – psychologa, którego zadaniem było informowanie, pomoc prawna i edukacja oraz pierwsza interwencja w problemach narkotykowych. W omawianym okresie odbyło się 36 dyżurów – co daje liczbę 72 godzin odbytych porad i konsultacji. Łącznie udzielono 69 porad i konsultacji, w tym:

 • 21 porad jednorazowych

 • 11 wielorazowych (2 lub 3 wizyty)

Kategorie klientów zgłaszających się po poradę:

 • uzależniony – 4 osoby

 • współuzależniony – 10 osób

 • ofiara przemocy – 2 osoby

 • rodzice w sprawie „podejrzenia” swych dzieci o kontakty z środkami psychotropowymi – 14 osób

 • samookaleczenia – 2 osoby (nieletni)

 • dzieci i młodzież sprawiający problemy wychowawcze (w tym alkohol) i ich rodzice – 21 osób

Zakres przedmiotowy pełnionego dyżuru:

 • porady psychologiczne

 • rozmowy wspierające

 • przekazywanie informacji odnośnie: instytucji i specjalistów właściwych w przedmiotowych sprawach, podstaw prawnych odnośnie środków psychotropowych, prawa edukacyjnego, procedur prawno-administracyjnych,

 • rozmowy psychologiczne

 • konsultacje.cały rok


2011

16-18lat: 6<16r.ż: 15

30 1. W ramach działalności edukacyjnej:

  1. Zakupiono prenumeratę miesięcznika „Remedium” na 2011r. dotyczącego profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, który przekazywany był nieodpłatnie do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci,

  2. Systematycznie umieszczano w gablocie przed budynkiem Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka informacje o prowadzonej działalności oraz materiały z kampanii profilaktycznych,Cały rok 2011

3. Udzielono wsparcia Gimnazjum Miejskiemu w realizacji szkolnego programu profilaktycznego poprzez sfinansowanie realizacji projektu profilaktycznego dla uczniów szkoły zaprezentowanego w sali kina MDK przez zespół muzyczny „Na ostatnią chwilę”. To autorski program profilaktyczny zawierający treści antyalkoholowe, antynarkotykowe, problematykę przemocy w rodzinie i dopalaczy.


V. 2011

ok. 720

30

4. Uczniowie klas O i I wągrowieckich szkół podstawowych uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu z maskotką wielkopolskiej POLICJI czyli PYRKIEM. Wizyta Pyrka w naszym mieście doszła do skutku dzięki współpracy Ośrodka z Komendą Powiatową Policji i zainaugurowała ona program profilaktyczny "Z Pyrkiem Bezpieczniej". Uczniowie przedstawili ciekawe scenki dotyczące bezpieczeństwa i pochwalili się swoją wiedzą jak należy postępować aby nic nikomu się nie stało.  Na spotkaniu każde dziecko otrzymało od nas Elementarz pt. "Z Pyrkiem bezpieczniej" dla dzieci 6/7 letnich zakupiony przez MOPiRPA ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.


28.09.2011

389

16

 1. Ze środków przeznaczonych na zapobieganie narkomanii zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu pakiet testerów do wykrywania obecności narkotyków w ślinie.
VI.2011 1. Dofinansowano realizację warsztatów tańca Breakdance dla dzieci i młodzieży z naszego miasta pt. „Czysta pasja” promujących zabawę wolną od alkoholu, narkotyków i przemocy.
Maj 2011

Lipiec 2011Nazwa jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 2

Osoba sporządzająca informację:


Ewa Konowalska - pedagog


Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników

uczniowie

nauczyciele

rodzice

 1. Program edukacji antynikotynowej –„Nie pal przy mnie proszę” – skierowany do uczniów kl. III

3474


50


 1. Program edukacji antynikotynowej i antyalkoholowej „Znajdź właściwe rozwiązanie” skierowany do uczniów kl. V i VI

 1. „Z Pyrkiem bezpieczniej” – program profilaktyczny dla uczniów klas I i O
132

5
 1. „Radzę sobie w sytuacjach trudnych”

99

1

57


Nazwa jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 3

Osoba sporządzająca informację:


Robert Kubicki – pedagog, Iwona Balcerowicz - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników

uczniowie

nauczyciele

rodzice

 1. Pogadanki z pedagogiem szkolnym na temat:

 • Alkoholowe uzależnienie,

 • Papierosowe uzależnienie,

 • Narkotyki,

 • Przemoc w rodzinie.411

20
 1. Pogadanki z wychowawcami klas i pielęgniarką szkolną.

411

20
 1. Pogadanki na temat znęcania się (fizycznego i psychicznego.

25

8

12

 1. Cyberprzemoc.

25

8

12

 1. Pogadanki z przedstawicielami Policji.

25

8

12

 1. „Z Pyrkiem bezpieczniej” – program profilaktyczny dla uczniów klas I i O.

111

5
 1. Udział w kampanii profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.

W realizacji zadań kampanii wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Zadanie „Biegnijmy razem” zrealizowano w trakcie szkolnego święta sportu. Wzięli w nim udział uczniowie klas 3, 4, 5 i 6. Trasę biegu przełajowego przebyło i odpowiedziało na zawarte w ulotce pytania 187 uczniów. Prawidłowo wypełnione ulotki zostały wysłane na adres organizatorów.

Zadanie nr 2 „Dbam o siebie, dbam o ciebie, zadbaj o mnie” na lekcjach wychowawczych realizowali uczniowie klas 3, 4 i 5. W trakcie lekcji zostały przeprowadzone pogadanki i rozmowy z dziećmi, jak należy dbać o siebie oraz uczniowie wypełniali otrzymane ulotki. W sumie w tym zadaniu wzięło udział około 180 uczniów.

Zadanie nr 3 „Rosnę – myślę – dbam” realizowali uczniowie klas 3, 4 i 5 w trakcie lekcji wychowawczych. Zadania zawarte w wykreślankach i pozostałych ulotkach wykonało około 180 uczniów.

W zadaniu polegającym na wykonaniu pracy plastycznej o najpiękniejszej rzeczy, jaką zrobiliśmy dla drugiej osoby, wzięli udział uczniowie wszystkich klas w sumie około 240 uczniów. 100 najciekawszych prac zostało wysłanych na adres organizatorów. Z tej grupy wyróżnionych zostało pięcioro dzieci z klas 0–3.

Wszystkie dzieci biorące udział w tej kampanii otrzymały upominki i nagrody przysłane przez organizatorów. Ich wręczenie odbyło się podczas specjalnego apelu w miesiącu wrześniu.


411

Nazwa jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 4

Osoba sporządzająca informację:


Magdalena Bętkowska - pedagog


Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników

uczniowie

nauczyciele

rodzice

 1. Realizacja Programu Profilaktycznego Szkoły - Uświadamianie uczniom skutków zachowań ryzykownych oraz substancje szkodliwe dla zdrowia

cała społeczność szkolna


30

 1. Wspomagające zajęcia wychowawczo-profilaktyczne „Spójrz inaczej” kl.4-6

32812
 1. „Z Pyrkiem bezpieczniej” – program profilaktyczny dla uczniów klas I i O

133

6
 1. Program edukacji antynikotynowej i antyalkoholowej – „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl.5

106

4
 1. „Trzymaj formę” kl.6

108

4Nazwa jednostki organizacyjnej: Gimnazjum Nr 1 (Miejskie)

Osoba sporządzająca informację:

Barbara Nowak - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników

uczniowie

nauczyciele

rodzice

 1. W ramach realizacji programu profilaktyki szkoły wychowawcy klas na godzinach wychowawczych omawiali przyczyny i skutki nałogów wykorzystując scenariusze z programów „Drugi Elementarz czyli program 7 kroków”, „Spójrz inaczej”, „Zanim spróbujesz”, „Unplugged”.
384

16

384

 1. Udział w programach profilaktycznych:

 • Realizacja programu „Ciąża bez alkoholu”. Prowadzący zajęcia z młodzieżą omawiają negatywny wpływ alkoholu na płód. Kampania ta połączona jest z realizacją programu „Bądź odpowiedzialny - wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie”

 • Realizatorzy projektu „Nauczyciel – lider profilaktyki FAS w szkole” przeprowadzili zajęcia profilaktyczne pod nazwą „Przyszła matka, przyszły ojciec”.

 • „Bądźmy zdrowi” – wiemy, więc działamy” - III rok realizacji projektu
717

30
 1. Wykonanie gazetek ściennych w klasach:

 • „Dzień Trzeźwości”

 • „Dzień walki z AIDS”

 • z okazji walki z nikotyzmem

 • zagospodarowanie gablot na I pietrze i w świetlicy szkolnej poświecone w/w tematyce.

 • Plansze profilaktyczne dotyczące przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień w gabinecie pedagogów.
717 1. Organizacja trzech dyskotek bezalkoholowych
717 1. Realizacja programu profilaktyczno - interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi w tym z alkoholem.
3

7

3

 1. Udział konkursach:

 • Powiatowy Konkurs na prezentację multimedialną w realizacji projektu „Znajdź właściwe rozwiązanie” (profilaktyka palenia tytoniu)

 • Powiatowy Konkurs Plastyczny na Logo symbolizujące walkę z narkotykami,

 • Konkurs na ulotkę „Zrób test na HIV (organizator- Sanepid)

 • udział w koncercie profilaktycznym „Na ostatnią chwilę”- maj 2011r.

ok. 480

20Nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Osoba sporządzająca informację: Wiesław Zając - wicedyrektor

Zadanie z krótkim opisem:

Czas realizacji

Liczba uczestników

uczniów

dorosłych

 1. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki w zakresie alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu i przemocy

Rok 2011

980

rodzice


uczniów


 1. Udział w IV edycji konkursu „Młodość kontra HIV” na prezentacje multimedialną.14
 1. Opublikowanie na stronie internetowej szkoły publikacji pt. „W poszukiwaniu miłości…” o zachowaniach ryzykownych prowadzących do AIDS.
XII.2011

publikacja ogólnodostępna

 1. Udział w Powiatowym konkursie Plastycznym na LOGO symbolizujące walkę z narkotykami
V.2011

27
 1. Prelekcja kuratora zawodowego dla dorosłych Sądu Rejonowego w Wągrowcu pt.” Nowa szkoła, nowe wyzwania, nowe zagrożenia” dla rodziców uczniów klas pierwszych350

rodziców
Nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Osoba sporządzająca informację: Urszula Francuziak - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Czas realizacji

Liczba uczestników


uczniów

dorosłych

1. Teatr KURTYNA z Krakowa przedstawił spektakl pt. „ Koń Trojański”- to konfrontacja faktów i mitów związanych z marihuaną-dla uczniów klas I.


25.10.2011

190

8 nauczycieli

2. Ten sam teatr przedstawił spektakl pt. „Przepraszam cię mamo”, który poruszał problematykę agresji- dla uczniów klas II.

28.11.2011

170

9 nauczycieli

3. Działania alternatywne w stosunku do uzależnień i innych zachowań destrukcyjnych, takie jak:

 1. Projekty i programy edukacyjne w których szkoła bierze udział

 2. Koła zainteresowań

 3. Działania Samorządu Szkolnego i świetlicy szkolnej.

 4. Akcje charytatywne.

 5. Krwiodawstwo.

 6. Udział młodzieży w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; m.in. organizatorzy Powiatowego Konkursu Chemicznego i Fizycznego

 7. Sport.

 8. Działania szkoły na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym

 9. Współpraca z uczelniami wyższymi

 10. Wymiany międzynarodowe

 11. Przeprowadzenie cyklu katechez w oparciu o przykazanie „Nie zabijaj”, pod hasłem- „Szanuj życie swoje i innych”;

 12. Uczestnictwo w programie „ Bezpieczna Szkoła”.

 13. Tematyka Godzin z Wychowawcą to m.in. profilaktyka uzależnień realizowana zgodnie z e Szkolnym Programem Profilaktyki.

 14. Rozwijanie zdolności manualnych poprzez budowanie makiety szkoły w skali 1:50 na podstawie projektów budowlanych z 1912 roku.

 15. MARZEC 2011- I Tydzień Nauk:

 16. Szkoła współpracuje z wieloma placówkami opiekuńczymi mieszczącymi się na terenie Wągrowca. Dzięki tej współpracy młodzież uczy się tolerancji, rozwija altruizm i empatię; my z kolei skuteczniej możemy im pomóc.Nazwa jednostki organizacyjnej: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Osoba sporządzająca informację: Anna Staszewska - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Czas realizacji

Liczba uczestników

uczniów

dorosłych

 1. W ciągu roku szkolnego były realizowane różne działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki, w którego oparciu realizowane były takie obszary działań jak:

 • promocja zdrowia

 • przystosowanie do życia społecznego

 • profilaktyka uzależnień.

 1. Przez pedagoga szkolnego prowadzone były zajęcia profilaktyczne i integracyjne we współpracy z wychowawcami klas, którzy realizowali moduły tematyczne zawarte w programie prewencyjnym Wielkopolskiej Policji „Bezpieczna Szkoła”.

 2. Realizowano programy promujące zdrowy tryb życia pt. „Klub Bezpiecznego Puchatka”, i „Moje dziecko idzie do szkoły” zaproponowane przez PSSE w Wągrowcu.

 3. Udostępniono młodzieży materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania uzależnieniom, upowszechniano wśród młodzieży informacje o szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest szkodliwe dla zdrowia i życia.

 4. Udzielano pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży zagrożonej uzależnieniem, prowadzone były indywidualne rozmowy i poradnictwo skierowane do uczniów podejmujących ryzykowne zachowania. Przez cały czas pedagog szkolny, psycholog i wychowawcy klas prowadzili obserwację uczniów, odbywali rozmowy indywidualne.

 5. Odbyło się zebranie z rodzicami uczniów klas III gimnazjum, gdzie pedagog szkolny prowadził pedagogizację rodziców na temat współczesnych zagrożeń, postępowania i możliwości pomocy dla ucznia.Rok 2011

66

9 nauczycieli

30 rodziców


2. Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana była do ogółu dzieci i młodzieży i miała na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zapobiegania inicjacji nikotynowej, alkoholowej i narkotykowej. Były to działania polegające na przekazywaniu informacji o konsekwencjach używania środków uzależniających oraz na kształtowaniu ważnych umiejętności życiowych tj. radzenie sobie ze stresem, agresją, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, rozwiązywanie konfliktów. Starano się budować dobrą współpracę z rodzicami i pozyskiwać ich do wspólnych działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole. Wobec uczniów, którzy przeszli już inicjację i u których występowały już poważne problemy osobiste, rodzinne i szkolne wskazywano możliwości wycofania się z ryzykownych zachowań. Udostępniano uczniom i rodzicom informacje o możliwościach specjalistycznej pomocy również poza szkołą. W pracy wychowawczej stwarzano przyjazny klimat, udzielano emocjonalnego wsparcia uczniom w szczególnie trudnych dla nich sytuacjach.

Realizacją programu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w naszej szkole zajmuje się pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas, nauczyciel przyrody i biologii oraz pedagog szkolny. Realizowane były programy: • „Moje dziecko idzie do szkoły”

 • „Klub Bezpiecznego Puchatka”

 • „Bądźmy zdrowi – wiem więc działamy”

 • „Owoce w szkole”

 • „Bezpieczna Szkoła”, gdzie realizowano moduły tematyczne tj.

 • W drodze do szkoły

 • Co każdy uczeń wiedzieć powinien o pracy Policji

 • Moja bezpieczna szkoła

 • Baw się bezpiecznie

 • Bądź sobą – Dziękuję nie palę, nie piję, nie biorę

Szkoła brała udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu pt. „Brać- czy nie brać”. Przeprowadzono różne pogadanki i możliwiono uczniom obejrzenie filmów edukacyjnych o AIDS, narkomanii, alkoholizmie i nikotynizmie. Udostępniano materiały o treści profilaktycznej tj. plakaty, broszurki o tematyce wpływu środków uzależniających (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki) na zdrowie i życie dzieci i młodzieży.


Rok 2011

95

14 nauczycieli

30 rodziców3. Szkolenie organizowane przez WKO w Poznaniu pt. „Substancje psychoaktywne i ich wpływ na współczesną młodzież”– udział wziął psycholog szkolny


05.01.

2011

1Nazwa jednostki organizacyjnej: Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna

Osoba sporządzająca informację: Ina Łapacz – gł.specjalista ds.Systemu Jakości

Zadanie z krótkim opisem:

Czas realizacji

Liczba uczestników

uczniów

dorosłych

 1. Szkolenie nt. profilaktyki HIV/AIDS dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia (w ramach szkolenia poruszano zagadnienia dotyczące narkomanii) dla uczniów 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Marzec 2011

21
 1. Akcja „Stop! Dopalaczom” miała na celu podniesienie świadomości na temat substancji psychoaktywnych i skutków zdrowotnych związanych z ich zażywaniem. Interwencja skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rodziców gimnazjalistów, nauczycieli oraz funkcjonariuszy Policji. W ramach akcji przeprowadzono:

 1. szkolenia dla nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy oraz LO w Wągrowcu,

 2. szkolenie dla funkcjonariuszy KPP w Wągrowcu,

 3. szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia ze szkół ponadgimnazjalnych na temat „Dopalacze – problem młodego człowieka?”. Na szkoleniu zostały poruszone podstawowe informacje na temat dopalaczy. Odbyły się również zajęcia warsztatowe, na których młodzież m.in. określała motywy skłaniające do zażywania dopalaczy oraz wykonywała ćwiczenia kształtujące umiejętności asertywnego zachowania,

 4. pogadanka dla rodziców pt. „Dopalacze – nowe zagrożenie?”. Na spotkaniu prowadzonym w oparciu o wcześniej opracowaną prezentację multimedialną, zostały poruszone zagadnienie dotyczące m.in. profilu działania dopalaczy, prawnych i społecznych aspektów dopalaczy oraz wpływu substancji w nich zawartych na organizm człowieka. Dyskutowano także na tematy: jak rozmawiać z dziećmi o dopalaczach oraz co zrobić, gdy podejrzewa się, że dziecko ich używa. Rodzicom zostały wręczone ulotki „Nasze dzieci i zagrożenia”,

 5. dystrybucja materiałów edukacyjnych – ulotki 199 szt., 11 płyt CD, które zostały przekazane do 11 szkół gimnazjalnych.

III-IV 2011
VI.2011
III. 2011

IV.2011


IV-X.2011

21


58

1919

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna