Źródła ikonograficznePobieranie 25.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.29 Kb.

Str.


Źródła ikonograficzne

Zakres

IV etap edukacyjnyPrzedmiot

Historia sztukiWymagania szczegółowe:

(2.2) rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać́ jego źródło ikonograficzne;Temat lekcji:

Źródła ikonograficzneCzas na realizację:

1 godzina lekcyjna.Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna źródła ikonograficzne malarstwa religijnego i mitologicznego,

 • zna motywy w malarstwie religijnym i mitologicznym,

 • określa temat obrazu.umiejętności – uczeń:
postawy:

 • szacunek dla malarstwa religijnego,

 • kształtowanie umiejętności poznawczych,

 • wyrabianie poglądów estetycznych.Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa), eksponująca (pokaz materiału wizualnego)


Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa, praca grupowaŚrodki dydaktyczne,

Słownik motywów w sztuce lub inny, np. słownik symboli, Mitologia, Pismo święte Starego i Nowego Testamentu

w tym zasoby multimedialne:

zadanie interaktywne do łączenia motywów w sztuce z ich źródłami ikonograficznymi I plastycznymi.Przebieg lekcjifaza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie podczas burzy mózgów odpowiadają na pytanie: skąd artysta bierze temat do obrazu? Skąd czerpie pomysł?

 3. Wśród odpowiedzi powinny znaleźć się: mitologia i Stary oraz Nowy testament.

 4. Nauczyciel wyjaśnia, że to, co przedstawia obraz to jego temat, a to, co jest zawarte w obrazie to motyw.
faza realizacyjna:

(30 min.)


 1. Nauczyciel uruchamia zadanie interaktywne do łączenia motywów w sztuce z ich źródłami ikonograficznymi.

 2. Uczniowie wykonują zadanie z pomocą nauczyciela, sporządzając notatkę w formie tabeli:
Stary Testament

Nowy Testament

Mitologia

 • Adam i Ewa - Albrecht Dürer

 • Dawid z głową Goliata - Caravaggio

 • Judyta z głową Holofernesa – Gustav Klimt

 • Powracająca Judyta –Sandro Botticelli

 • Sen Jakuba – Jusepe de Ribera.
 • Uczta Baltazara - Rembrandt


 • Zuzanna i starcy - Lorenzo Lotto

 • Chrystus i jawnogrzesznica - Siemiradzki

 • Cudowny połów ryb - Konrad Witz

 • Niewierny Tomasz - van Brugghen

 • Pocałunek Judasza - Giotto

 • Powołanie świętego Mateusza - Caravaggio

 • Sen świętego Józefa - Giotto

 • Wieczerza w Emmaus - Caravaggio

 • Powrót syna marnotrawnego - Rembrandt

 • Wypędzenie przekupniów ze świątyni - El Greco

 • Zaślubiny Marii z Józefem- Rafael

 • Zesłanie Ducha Świętego -El Greco

 • Wypędzenie Heliodora ze świątyni –Rafael Santi

 • Amor i Psyche - van Dyck

 • Bachus -Caravaggio

 • Laokoon - El Greco

 • Leda - Leonardo da Vinci

 • Meduza - Leonardo da Vinci

 • Narcyz - Caravaggio

 • Porwanie córek Leukippa Rubens

 • Sąd Parysa -Cranach Starszy

 • Śpiąca Wenus -Giorgione

 • Wenus i Adonis -Tycjan

 • Wiosna - Sandro Botticelli
 1. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy, Na podstawie własnych notatek oraz słownika motywów w sztuce uczniowie wykonują zadanie, polegające na wyszukaniu:

  1. grupa 1 ma za zadanie wskazanie dzieł podejmujących tematy z życia Chrystusa.

  2. grupa 2 wyszukuje dzieł związanych z życiem Marii i świętych

  3. grupa 3 wyszukuje obrazów, które podejmują temat Wenus.

 2. Uczniowie, którzy pracują nad tematyką biblią poszukują w Piśmie świętym cytatów, które odnoszą się do dzieł.

 3. Uczniowie opracowujący tematy mitologiczne w obrazach korzystając ze słownika lub innych źródeł poszukują dziełach symboli, atrybutów, odczytują ich znaczenie, szukają również cytatów z Mitologii.

 4. Uczniowie prezentują wyniki swoich prac.
faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. W celu utrwalenia materiału uczniowie samodzielnie wykonują zadanie interaktywne.

 2. Nauczyciel ocenia prezentacje uczniówMateriał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Pobieranie 25.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna