Reakcje w których bierze udział udpg, reakcje w których bierze udział gliceraldehydo-3 fosforanPobieranie 3.92 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar3.92 Kb.

 1. reakcje w których bierze udział UDPG,

 2. reakcje w których bierze udział gliceraldehydo-3 fosforan,
 1. rola tiamino- P2 w szlaku pentozowym

 2. swoisotść tkankowa w transporcie glukozy do tkanek

 3. funkcje cyklu Krebsa

 4. funkcje LCAT i ACAT

 5. rola jakiekiejśtam gammaglutamylopeptydazy w metabolizmie leukotrienów

 6. metabolizm i funkcje chylomikronów

 7. regeneracja NAD w glikolizie tlenowej i w hipoksji

 8. wzory związków wysokoenegretycznych z trzech grup

 9. cykl pentozowy - powstawanie zredukowanego nukleotydu

 10. przemiana propionylo CoA w bursztynylo CoA

 11. reakcje z HMG CoA reduktaza i liaza

 12. bilans energetyczny kw tluszczowego C6 i glukozy ;)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna