Receptory i odpowiadające im przekaźniki Kontrola receptorówPobieranie 13.47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.47 Kb.
Receptory

F


Centralny

Układ


Nerwowy


neurotransmitery
unkcje kontrolne i komunikacyjne. Terapia bólu, depresji, psychoz, choroby Parkisona, chorób serca, astmy itp.

R
eceptory i odpowiadające im przekaźniki


Kontrola receptorów:

 1. k

  anały jonowe


2. enzymy związane z błoną - aktywacja / dezaktywacja
zmiana kształtu przez receptor

projektowanie agonistów

 1. w
  łaściwe grupy wiążące

 2. w
  łaściwe położenie grup wiążących

 1. wielkość i kształt


projektowanie antagonistów

 1. w
  łaściwe dopasowanie

 2. a
  gonista allosteryczny

 3. e
  fekt "umbrella"
 1. c
  zęściowi agoniści

 2. d
  esensytyzacjaT
olerancja i uzależnienie


Kwasy nukleinowe

Pierwszorzędowa struktura DNA
Drugorzędowa struktura DNA

Trzeciorzędowa struktura DNA
Podwójna helisa skręca się tworząc superhelisę. Podczas replikacji, rozwijanie helisy ze struktury III-rz. wymaga cięcia i łączenia DNA przez odpowiednie enzymy. Niektóre leki przeciwbakteryjne mogą je blokować.

Działanie leków na DNA

 1. leki interkalujące (wsuwane do DNA)przykładowe antybiotyki z tej grupy:


oddziałują z wielką bruzdą DNA; grupa aminowa adriamycyny przyłączona do cukru służy do zamknięcia antybiotyku w DNA oddziałując z grupami fosforowymi DNA.
l
eki przeciw malarii:


 1. l
  eki alkilujące DNA

z


większanie selektywności:

reaguje tylko z guanidyną

jako 'cegiełka' DNA

wiąże się do tej samej nici DNA
 1. leki tnące DNA

Bleomycyna - duża glikoproteina - jest zdolna do cięcia DNA i nie pozwala enzymowi ligazie naprawić zniszczony DNAK

dezoksyryboza  ryboza

tymina  uracyl


was rybonukleinowy

T
worzenie m-RNA


S
ynteza białka


Pobieranie 13.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna