Redakcja: Biuro Promocji, tel. 36 80 789Pobieranie 34.07 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar34.07 Kb.Redakcja: Biuro Promocji, tel. 36 80 789
Wojciech.Sokolnicki@ae.wroc.pl

Lucyna.Wasylina@ae.wroc.pl 
Nr 88/ 8 października 2007


W AKADEMII


Posiedzenie Senatu
26 września 2007 r. odbyło się posiedzenie Senatu, któremu przewodniczył rektor prof. Bogusław Fiedor.

 • Rektor prof. Bogusław Fiedor zapoznał Senatorów z prestiżowym sukcesem pracowników naszej uczelni, którzy w wyborach na kadencję 2007-2010 zostali wybrani do komitetów Polskiej Akademii Nauk.

Członkami 30-osobowego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN zostali profesorowie:

prof. Tadeusz Borys (Wydział GRiT Jelenia Góra)

prof. Bogusław Fiedor (Wydział NE)

prof. Krzysztof Jajuga (Wydział ZIF) – wybrany do pięcioosobowego Prezydium Komitetu 

prof. Danuta Strahl (Wydział GRiT Jelenia Góra)

Członkami 30-osobowego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN zostali profesorowie:

prof. Krzysztof Jajuga (Wydział ZIF) – wybrany również na zastępcę przewodniczącego Komitetu

prof. Tadeusz Borys (Wydział GRiT Jelenia Góra)

prof. Józef Dziechciarz (Wydział ZIF)

prof. Zdzisław Hellwig (Wydział ZIF)

prof. Danuta Strahl (Wydział GRiT Jelenia Góra)

prof. Marek Walesiak (Wydział GRiT Jelenia Góra)

Członkami 30-osobowego Komitetu Nauk o Finansach PAN zostali profesorowie:

prof. Andrzej Gospodarowicz  (Wydział ZIF) – wybrany na przewodniczącego Komitetu

prof. Krzysztof Jajuga (Wydział ZIF) – wybrany na zastępcę przewodniczącego Komitetu

prof. Wanda Ronka-Chmielowiec 

Członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Badań nad Zagrożeniami Polskiej Akademii Nauk został:

prof. Zdzisław Pisz  (Wydział NE)

 Członkami 52- osobowego składu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN zostali profesorowie:

prof. Ber Haus (Wydział NE)

prof. Henryk Jagoda (Wydział GRiT)

Prof. Małgorzata Gableta (Wydział IE)

prof. Rafał Krupski (Wydział ZIF)

prof. Jan Lichtarski (Wydział NE)

prof. Tadeusz Listwan, członek Prezydium (Wydział ZIF)

prof.  Kazimierz Perechuda ( Wydział ZIF)

Członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN został:

prof. Ireneusz Kuropka (Wydział NE)

Członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN został:

prof. Stanisław Urban (Wydział IE)

Profesor Stanisław Urban został z wyboru prezesem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Książka prof. Andrzeja Graczyka pt. „Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja” została nagrodzona w prestiżowym konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego na książkę ekonomiczną.

 • Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Jest to drugie uprawnienie Wydziału i siódme uczelni.

 • Rektor poinformował o wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK, która analizowała zagadnienia dotyczące całej sfery działalności pracowników naukowo-dydaktycznych. Pokontrolna ocena NIK jest dla uczelni pozytywna. Profesor Andrzej Gospodarowicz, prorektor ds. nauki podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie materiałów, o które prosił NIK, ze szczególnym wyeksponowaniem pracy osób zatrudnionych w dziekanatach, w Dziale Polityki i Zarządzania Kadrami, Dziale Nauki i w Dziale Dydaktyki.

 • Kanclerz mgr Edward Bratek poinformował o pracach przygotowawczych, związanych z budową Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej (DCINiE). Spośród czterech firm startujących w przetargu o wykonanie projektu i dokumentacji Centrum wybrane zostało biuro projektowe Archimedia. Podjęto także decyzję o powołaniu zewnętrznego pełnomocnika ds. realizacji inwestycji. Rektor przypomniał, że środki ze sprzedaży DS „Oaza” zostaną przekazane na budowę nowego obiektu jako wkład własny uczelni. Podziękował także imiennie p. Barbarze Żmigrodzkiej, prorektorom - prof. Andrzejowi Gospodarowiczowi i prof. Markowi Łyszczakowi oraz Edwardowi Bratkowi i Andrzejowi Idzikowskiemu za szczególne zaangażowanie w pracach nad inwestycją. Oddanie do użytku DCINiE zaplanowano na rok 2011. Senat wyraził oficjalną zgodę na rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej”.

 • Senatorowie po rekomendacji rektora zaproponowali kandydaturę prof. Danuty Strahl na kandydata uczelni do członkostwa w Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 • Senat wyraził zgodę na wykonanie przez rektora, prof. Bogusława Fiedora recenzji dorobku naukowego prof. Leszka Balcerowicza w postępowaniu o nadaniu mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Warszawski.

 • Na wniosek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych senatorowie wyrazili zgodę na nadanie prof. dr hab. Marii Cieślak i prof. dr hab. Wandzie Romanowskiej tytułu honorowego profesora Akademii Ekonomicznej.

 • Dziekan Wydziału IE prof. Władysław Czupryk zgłosił dwa wnioski o zatrudnienie dla:

  1. dr hab. Ireny Kociszewskiej, prof. AE na stanowisku profesora nadzwyczajnego AE (na rok akademicki 2007/2008),

  2. prof. zw. Dr. hab. inż. Władysława Leśniaka na stanowisku profesora zwyczajnego na 1/3 etatu.

Senatorowie wyrazili zgodę na zatrudnienie obu osób na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.

 • Dziekan Wydziału ZIF, prof. Józef Dziechciarz zgłosił wniosek o zatrudnienie dr. hab. Jerzego Niemczyka na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej. Senatorowie zatwierdzili zgłoszony wniosek.

 • Dziekan Wydziału NE prof. Andrzej Graczyk zgłosił wnioski o mianowanie prof. dr. hab. Stanisława Nowosielskiego na stanowisko profesora zwyczajnego oraz mianowanie dr hab. Olgi Kowalczyk na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej. Senatorowie zatwierdzili zgłoszone wnioski.

 • Profesor Stefan Wrzosek, prorektor ds. dydaktyki poinformował o wynikach rekrutacji i przyczynach przekroczenia limitów przyjęć na I rok studiów. Po wyjaśnieniach Senatorowie podjęli decyzję o zwiększeniu liczby grup oraz ich liczebności na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Profesor Józef Dziechciarz zaapelował, aby powołać biuro rekrutacyjne oraz przygotować procedury, które poprawią przepływ informacji związanych z rekrutacją między wydziałami i komisją rekrutacyjną.

 • Dziekan Wydziału GRiT, prof. Ryszard Brol przedstawił propozycję Gminy Miejskiej Bolesławiec utworzenia we współpracy z Akademią Ekonomiczną Uniwersytetu III Wieku i poprosił o poparcie tej inicjatywy. Senatorowie wyrazili poparcie dla idei Uniwersytetu III wieku.

 • Rektor prof. Bogusław Fiedor podziękował prof. Janowi Skalikowi za zaangażowanie w organizację projektu studiów międzyuczelnianych (wspólnie z Uniwersytetem Paris 13 i Akademią Medyczną we Wrocławiu) pn. „Zarządzanie w jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej”. Inauguracja studiów odbędzie się 3 listopada br.
Aktywni studenci

Członkowie NKP LIDER reprezentowali uczelniana Europejskim Sympozjum SIFE. SIFE (Students in Free Enterprise) to międzynarodowy program skierowany do studentów, którzy chcą aktywnie działać, zdobywać doświadczenie, stwarzać szanse i nowe możliwości rozwoju dla siebie i innych. Europejskie sympozjum to kolejny etap Konkursu, w którego polskim finale drużyna z Akademii zajęła drugie miejsce.

Punktem kulminacyjnym 3 dniowego spotkania była prezentacja sześciu projektów przeprowadzonych w ubiegłym roku przez naszą drużynę, w składzie: Olga Tomkowiak, Katarzyna Rozmiarek, Sylwia Szczepaniak, Joanna Bachór, Magdalena Żukowska, Łukasz Lergetporer , kapitan Alicja Szczerbińska oraz opiekun dr Janusz Lichtarski. Zarówno jurorzy, jak i drużyny z innych krajów Europy byli pod wrażeniem profesjonalizmu z jakim przygotowano przedsięwzięcia.

Udział w konkursie SIFE jest jednym z głównych nurtów działalności Naukowego Koła Przedsiębiorczości LIDER. Członkowie Koła już rozpoczęli przygotowania do przyszłorocznej edycji konkursu SIFE i z niecierpliwością czekają, aż pełni świeżych pomysłów i zapału następcy, staną na podium w przyszłym roku.

Nowości portalu

Informujemy, że portal Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny dostępny pod adresem www.WIEDZAinfo.pl wzbogacił się o nowe wykłady, a także o nową szatę graficzną. Wśród wykładów warto wymienić tekst o wpływie motoryzacji na środowisko, autorstwa dr. Pawła Wolaka, a także pierwszą w portalu prezentację  pracy studenckiej - Marty Szymczyk, autorki artykułu pisanego pod naukowym kierunkiem dr hab. inż. Elżbiety Kociołek-Balawejder na temat nanotechnologii.


Portal wzbogaciła także odnowiona szata graficzna - usprawniona nawigacja, wyszukiwarka, dynamiczna treść, a także dźwiękowa wersja słownika ekonomicznego. Zapraszamy do współpracy naukowców każdej generacji, a także wszystkich zainteresowanych do korzystania z portalu.Festiwal Nauki
25 września zakończyła się X jubileuszowa edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W jego ramach odbyło się 296 wykładów, 227 pokazów, 141 warsztatów, 16 dyskusji panelowych oraz koncerty, wystawy, spektakle, wycieczki, interaktywne pokazy w szkołach i prezentacje.

Po raz pierwszy Festiwal gościł Noblistę, prof. Roberta F. Curla, po raz drugi na DFN odbyło się Studium Generale, odwiedziło go także Centrum Nauki Technopolis. Dzieci i młodzież wzięła udział w licznych konkursach, interaktywnych pokazach, odwiedziła Park Wiedzy. Gościliśmy i wysłuchali wielu znakomitych osobistości naukowych. Program obejmował wszystkie dziedziny nauki: od humanistycznych, poprzez matematykę, ekonomię, nauki przyrodnicze, aż do sportu i nauk wojskowych. Nasza uczelnia uczestniczy w imprezach festiwalowych od pierwszej jego edycji. W tym roku nasi pracownicy przygotowali 20 prezntacji

Nowe dostępy

Biblioteka Główna informuje o uruchomieniu do 31 marca 2008  testowego dostępu do czasopism informatycznych i z dziedzin pokrewnych wydawanych przez wydawnictwo IOS: • AI Communications

 • Applied Ontology

 • Fundamenta Informaticae

 • I-WAYS: Digest of Electronic Commerce Policy and Regulation

 • Informatica

 • Integrated Computer-Aided Engineering

 • Intelligent Data Analysis

 • Intelligent Decision Technologies

 • International Journal of Artificial Intelligence in Education

 • International Journal of Hybrid Intelligent Systems

 • International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems

 • Journal of Computational Methods in Science and Engineering

 • Journal of Computer Security

 • Journal of Embedded Computing

 • Journal of High Speed Networks

 • Journal of Integrated Design and Process Science

 • Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

 • Journal of Visualization

 • Mobile Information Systems

 • Multiagent and Grid Systems Scientific Programming

Web Intelligence and Agent Systems

Wejście do bazy w sieci uczelnianej - http://www.iospress.nl/html/jours_ccs.html
Udany debiut
Podczas uroczystości jubileuszowych uczelni w dniu 5 października zadebiutowała studencka telewizja TVKampus. Reportaż można zobaczyć tutaj.KONKURSY


Minister transportu po raz dziewiąty ogłosił konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską oraz książkę o tematyce transportowej. Termin składania wniosków upływa 31 października 2007r. Więcej.

WOKÓŁ NAS

26 września w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się konferencja inauguracyjna (Launching Conference), podczas której minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michał Seweryński oraz norweski minister edukacji i badań Oystein Djupedal otworzyli nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. Więcej


Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, podsekretarz stanu w MNiSW, wystosował do kierowników jednostek naukowych list w sprawie wykazu czasopism na potrzeby przyszłej oceny parametrycznej jednostek naukowych. Treść listu wraz z listą czasopism dostępna jest tutaj. http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=961&news_id=5497&layout=4&page=text


Opublikowano program Studium Generale na Uniwersytecie Wrocławskim na miesiące październik i listopad. Zainteresowani mogą zajrzeć na stronę dla pracowników.Przesądy są podporami cywilizacji

Andre Gide
Pobieranie 34.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna