Średnia Skłonność do Konsumpcji (apc). Apc = C/YPobieranie 6.42 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.42 Kb.
Średnia Skłonność do Konsumpcji (APC).

APC = C/Y.
Przykład: W kraju X dochód Y = 100, a konsumpcja C = 80. Ile wynosi APC? APC = C/Y = 80/100 = 0,8.
Przykład: W kraju Z konsumpcja C = 900, a APC = 0,75. Ile wynosi dochód Y? APC = C/Y  Y = C/APC = 900/(3/4) = 4x900/3 = 1200.
Rysunek 4.2.4

Interpretacja graficzna APC
Jeśli Y = Yo, to C = Co. Przez punkt A (Yo, Co) przeprowadzamy sieczną przechodzącą także przez początek układu. W trójkącie prostokątnym OYoA, przyprostokątna YoA = 0Co = konsumpcji, zaś przyprostokątna Yo0 = dochodowi. Tg α = 0 Co/0Yo = C/Y.
Innymi słowy, APC jest równa tangensowi kąta, jaki tworzą sieczne przechodzące przez początek układu i przez punkty na wykresie funkcji konsumpcji, które odpowiadają wybranym wielkościom dochodu Y.
Jeśli dochód rośnie, powiedzmy z Yo do Y1 to C rośnie z Co na C1 (C1 > Co), zaś kąty zmniejszają się (powiedzmy z α do ). Tangens jest funkcją rosnącą w pierwszej ćwiartce, a zatem i APC maleje wraz ze wzrostem dochodu.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna