Region literackiPobieranie 16.36 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.36 Kb.
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Gimnazjum i Liceum Akademickie

we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 18

w Toruniu

Zaprasza uczniów klas VI szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu polonistycznego


Region literacki:
Radość pisania...” – poezja

Wisławy Szymborskiej

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań

i uzdolnień humanistycznych oraz poszerzanie wiedzy na temat twórczości pisarzy związanych z Ziemią Chełmińską i Kujawami.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I – eliminacje szkolne

II – finał w Gimnazjum i Liceum Akademickim

Serdecznie zapraszamy!

www.gimakad.torun.pl

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY II EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Region literacki
W ROKU SZKOLNYM 2006 / 2007

na temat:


Radość pisania – w świecie poezji Wisławy Szymborskiej
Cele konkursu:

Konkurs ma za zadanie propagowanie wiedzy o twórcach związanych z naszym regionem. Zgodnie z jego formułą przedmiotem uwagi obecnej edycji jest Wisława Szymborska i jej twórczość. Poetka przez trzy lata mieszkała w Toruniu przy ulicy Mostowej 18. Przeprowadziła się tu w 1926 roku z Kórnika. Inicjatywa rozwija zainteresowania literaturą polską, umiejętności pisania i aktywnej lektury, pobudza uczniów do twórczego myślenia.


Ustalenia ogólne:

 1. Zadania konkursowe obejmują zakres wiedzy wyszczególniony na załączonej liście (lektury i zagadnienia). Od ucznia wymaga się umiejętności wymienionych w programach nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (szczególnie z zakresu interpretacji tekstów literackich).

 2. Teksty literackie proponowane do lektury zostaną udostępnione na stronie internetowej www.gimakad.torun.pl.

 3. Zadania konkursowe są jednakowe dla wszystkich uczestników konkursu.

 4. Zadania konkursowe ustala międzyszkolny zespół organizacyjny w składzie: dr Izabela Deptuła (Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu), dr Agnieszka Grzelak (Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu), mgr Joanna Góźdź-Piasek (SP nr 18 w Toruniu).

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

 2. W konkursie mogą wziąć udział najwyżej trzy osoby ze szkoły. Wybór uczestników oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom polonistom.

 3. Nazwiska uczestników, ich opiekunów (nauczycieli prowadzących), nazwę i adres szkoły wraz z adresem e-mail opiekuna lub szkoły należy zgłosić do 21.12.2006 roku do ZSO Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 83 z lub pocztą elektroniczną pod jeden z adresów: izacz@uni.torun.pl lub agnieszka.grzelak@wp.pl dopiskiem „Region literacki”. O przyjęciu zgłoszenia za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego.

 4. Konkurs odbędzie się 7 stycznia 2006 roku o godzinie 9.00 w budynku Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.

 5. Konkurs składa się z dwóch etapów, podczas których uczniowie:

I – w ciągu 45 minut rozwiązują test z wiedzy i umiejętności;

II – w ciągu 90 minut piszą opowiadanie na jeden z trzech tematów. 1. Prace konkursowe sprawdzane są przez powołane do tego jury, od którego decyzji nie ma odwołania.

 2. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie 10 laureatów, dla których przewidziano atrakcyjne nagrody.Lista lektur:


 1. Wiersze Wisławy Szymborskiej: Radość pisania, Kałuża, Mała dziewczynka ściąga obrus, Nic dwa razy się nie zdarza, Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej, Atlantyda, Lekcja, Muzeum, Wieczór autorski, Sto pociech, Urodziny, Cebula, Pierwsza fotografia Hitlera, Kot w pustym mieszkaniu, Milczenie roślin.

 2. W. Szymborska, Poeta i świat, Odczyt Noblowski. Sztokholm, 7 grudnia 1996.

 3. W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe, cz. II, Kraków 1981, s.141 – 144.

 4. W. Szymborska, Poczta literacka ( czyli jak zostać lub nie zostać pisarzem), Kraków 2000, s. 5 – 14.

 5. S. Balbus, Wisława Szymborska, [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, t.2, Warszawa , s.198 – 199.

 6. A. Bikont, J.Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, Warszawa 1997, s. 33 – 57.

Zagadnienia:

 1. Znajomość terminów literackich: podmiot liryczny, liryka, wiersz, rymy i ich rodzaje, przenośnia, personifikacja, animizacja, wykrzyknienie, epitet, porównanie, pytanie retoryczne, apostrofa, bohater liryczny, adresat liryczny.

 2. Umiejętność rozpoznania: podmiotu lirycznego, adresata lirycznego, bohatera lirycznego oraz wymienionych wyżej środków poetyckiego wyrazu.

 3. Umiejętność opisania budowy wiersza.

 4. Znajomość biografii Wisławy Szymborskiej oraz zaleconych lektur.

Dyrektor Szkoły,

mgr Edward Maliszewskiwww.gimakad.torun.pl
: ogloszenia
ogloszenia -> Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ogloszenia -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
ogloszenia -> Nasz znak: wa. 6740 311. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
ogloszenia -> Nasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
ogloszenia -> Dostawa : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników I części zużywalnych do analizatora hematologicznego abx micros sekcja I: zamawiająCY
ogloszenia -> Płyta główna
ogloszenia -> Dotyczy Konkursu ofert Badania diagnostyczne/konsultacje specjalistyczne Rozstrzygnięcie
ogloszenia -> Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego
ogloszenia -> I. badania laboratoryjne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna