Regionalne zróŻnicowanie sektora bankowego w nowych państwach członkowskich unii europejskiejPobieranie 11.26 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.26 Kb.
Dr Grzegorz PALUSZAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE SEKTORA BANKOWEGO W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Celem artykułu jest analiza potencjału ekonomiczno-finansowego i wyników finansowych sektora bankowego w regionach nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), a następnie ich porównanie i ocena przed i po przyjęciu tych państw do UE. Podjęto się rozwiązania interesujących problemów badawczych, powiązanymi ze sobą okresem badania: czy w procesie integracji dochodzi do umacnia się banków w jednych regionach nowych państw członkowskich UE, a jednocześnie relatywnego osłabiania ich w innych regionach tych państw? Czy po przystąpieniu nowych państw członkowskich do UE dochodzi do poprawy czy osłabienia potencjału ekonomiczno-finansowego i wyników finansowych banków w regionach tych państw? Czy przyjęcie tych państw w 2004 r. i w 2007 r. wiąże się z tworzeniem w nich centrów bankowości Europy Wschodniej i Europy Południowej oraz czy wprowadzenie euro lub nie wprowadzenie euro wpływa na potencjał ekonomiczno-finansowy i wyniki finansowe tych centrów?

Przedmiotem analizy objęto wielkości wskazujące na ich potencjał ekonomiczno-finansowy i wyniki finansowe sektora bankowego w ujęciu zagregowanym i przeciętnym. Przedmiotem analizy objęto wielkości charakteryzujące potencjał ekonomiczno-finansowy i wyniki finansowe banków. Potencjał ekonomiczno-finansowy stanowią suma bilansowa i kapitał banków. Z kolei, zysk przed opodatkowaniem, realna stopa wzrostu zysku, rentowność kapitału, rentowność aktywów, wskaźnik efektywności i wypłacalności wskazują na ich wyniki finansowe.

Podmiotem badania są banki w regionach NUTS-2 nowych państw członkowskich UE, które znajdują się w grupie tysiąca największych banków na świecie. Zbadano banki w regionach takich nowych państw członkowskich UE, jak: Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Węgier. Okres badawczy obejmuje lata 2000-2010.

W artykule sformułowano tezę o silniejszym wpływie integracji na potencjał ekonomiczno-finansowy i wyniki finansowe sektora bankowego w regionach nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) w porównaniu z przyjęciem euro. W procesie integracji umacnia się potencjał ekonomiczno-finansowy i wyniki finansowe banków w regionach nowych państw członkowskich UE, a zarazem powiększa się on relatywnie w porównaniu z okresem przed przystąpieniem tych państw do UE. Warto dodać, że wyniki finansowe banków poprawiają się relatywnie lepiej niż ich potencjał ekonomiczno-finansowy. W procesie integracji, po przyjęciu nowych państw członkowskich w ich regionach tworzą się centra bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej, w regionach: Polski, Węgier i Czech oraz w Europie Południowej, w regionach: Bułgarii i Rumunii. Wprowadzenie euro umacnia potencjał ekonomiczno-finansowy i poprawia wyniki finansowe banków w regionach nowych państw członkowskich UE, a zarazem nie wprowadzenie euro w państwach, w regionach których tworzą się centra bankowości, nie osłabia relatywnie ich potencjału ekonomiczno-finansowego i wyników finansowych.

Dr Grzegorz PALUSZAK

Poznan University of Economics


THE REGIONAL DIFFERENTIATION OF THE BANKING SECTOR OF THE NEW MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION

The aim of the article was to present the differentiation of the banking sector in the regions of the new member states of the European Union (EU). The author of this article focuses on the analysis the aggregate and average economic-financial potential and the financial results of the banking sector in the regions of the new member states of the EU and then to assess this potential and this financial results before and after the enlargement of the EU. The economic-financial potential is determined by assets and capitals of the banks. The financial results estimates on the based of the following ratios: profit before tax, return on equity (ROE), return on assets (ROA), real profit growth, efficiency and solvency. The research concerns the banks sector in the regions of NUTS-2 of the twelve new member states of the European Union: Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia.

The economic-financial potential and the financial results of the banking sector in the regions of the new member states of the EU after the enlargement of the EU are better than before this enlargement. However, the financial results of the banking sector in the regions of the new member states of the EU are relatively better than their economic-financial potential.

In the process of integration, it can indicate the uprising of the three distinctive banking centres in the regions of the Eastern Europe (regions of the Czech Republic, Hungary and Poland) relatively to the banking centres in the regions of Southern Europe (regions of Bulgaria and Romania). The adopting euro, states don’t weaken the economic-financial potential and the financial results of the banking sector in these regions. The introducing of the euro strengthen of the economic-financial potential and financial results of the three distinctive banking centres in the regions of the non-member states of the euro area (the Czech Republic, Hungary and Poland).The process of integration accelerates the differentiation of the banking sector in the regions of the new member states of the EU and leads to the uprising of the three distinctive banking centres in the regions of the Eastern Europe. However, euro doesn’t accelerate the relatively polarization between the three distinctive banking centres and the peripheral banking centres in the regions of the new member states of the EU. Therefore, it can confirm the investigated thesis about a better impact of integration on the economic-financial potential and financial results in the regions of the new member states of the EU in comparison with the adopting euro.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna