Regulami nPobieranie 15.34 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.34 Kb.
Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ”

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


R E G U L A M I N

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile wspólnie z Wydziałami Oświaty Starostw Powiatowych w Pile, Czarnkowie, Chodzieży, Wągrowcu, Złotowie, Dyrekcjami szkół ponadgimnazjalnych, Komendami Powiatowymi Policji w Pile w okresie od 15.02.2010 roku do 31.03.2010 roku przeprowadzą dla szkół ponadgimnazjalnych, dwuetapowy konkurs, którego intencją jest rozpowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym, bezpieczeństwie drogowym oraz propagowanie w tej dziedzinie poszanowania prawa. Przesłaniem konkursu jest uświadomienie młodzieży wchodzącej w pełnoletność jak obecnie coraz ważniejszym w dorosłym życiu staje się uzyskanie prawa jazdy.Konkurs składał się będzie z dwóch etapów, obydwa w formie testu wielokrotnego wyboru ( I etap 18 pytań, II etap 24 pytania - posiada 1,2,3 poprawne odpowiedzi)


 • I etap od dnia 23.02.2010 roku do dnia 23.03.2010 roku w szkołach, termin realizacji konkursu testowego ustala Dyrektor szkoły.

 • w I etapie uczestniczą uczniowie nie posiadający prawa jazdy, którzy mają ukończone 18 lat życia lub do 31.08.2010 roku osiągną pełnoletniość.

 • I etap zostanie przeprowadzony w wybranym pomieszczeniu szkoły na blankietach testowych dostarczonych przez organizatorów konkursu. Oceny i wyłonienia zwycięzcy I etapu konkursu dokonają organizatorzy szkolnego etapu konkursu, informując w przeciągu dwóch dni uczestników o jego wynikach.

 • Uczniowie zajmujący I miejsce w I etapie przechodzą do II etapu. Nazwisko laureata etapu szkolnego należy przekazać do WORD

w Pile do dnia 25.03.2010 roku, pocztą e-mailową: sekretariat@word.pila.pl lub telefonicznie: 0-67 212 07 74

 • II etap konkursu dla wszystkich laureatów I etapu odbędzie się 31. 03. 2010 roku o godz. 1100 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile. Laureaci I etapu konkursu zobowiązani są przedstawić w WORD dokument tożsamości oraz swój PESEL w przypadku zajęcia jednego z pierwszych trzech miejsc w II etapie konkursu. • Po przeprowadzeniu testu zawierającego 24 pytania, członkowie zespołu organizacyjno – sędziowskiego wyłonią trzech najlepszych uczestników konkursu, o kolejności zajętego miejsca decydują:

  • Ilość prawidłowych odpowiedzi

  • Czas oddania testu

 • Nagrody:


I miejsce

1.000 zł. na kurs prawa jazdy oraz zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej, jeżeli do 31.08.2010 roku laureat zgłosi chęć nauki w Ośrodku Szkolenia Kierowców, który brał udział w organizacji konkursu.


II miejsce

800 zł. za kurs prawa jazdy oraz zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej, jeżeli do 31.08.2010 roku zgłosi chęć nauki w Ośrodku Szkolenia Kierowców, który brał udział w organizacji konkursu.III miejsce

600 zł. za kurs prawa jazdy oraz zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej, jeżeli do 31.08.2010 roku zgłosi chęć nauki w Ośrodku Szkolenia Kierowców, który brał udział w organizacji konkursu.


Uwaga ! Realizacja uzyskanych nagród przez laureatów 3 pierwszych miejsc II etapu konkursu, wykonana będzie tylko w przypadku odbycia szkolenia kursowego w Ośrodku Szkolenia Kierowców współpracujących w zakresie egzaminów na prawo jazdy z pilskim WORD
Dla uczestników II etapu konkursu przewidziane są także inne nagrody

i upominki.


Gwarantem w/w wyróżnień i nagród są:

Opłaty za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – www.word.pila.pl
Inne nagrody:

Wydziały Oświaty Starostw Powiatowych.

Właściciele Szkół Nauki Jazdy uczestniczący w konkursie.

Właściciel Firmy SPH CREDO, Jacek Bogusławski – www.PortalNaukiJazdy.pl

Do przeprowadzenia konkursu, pod przewodnictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Zbigniewa Przeworka, ukonstytuował się zespół organizacyjno – sędziowski:


 1. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – Jolanta Lubińska

 2. Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Pile – Dariusz Klawa

 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile – Adam Trela, Edward Bartol, Stanisław Jendraszczak

 4. Właściciel Firmy CREDO – Jacek Bogusławski

 5. Sekretarze Powiatowych Rad BRD

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom II etapu odbędzie się 31marca 2010 roku godz.13.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6.


Do współpracy w organizacji VIII edycji konkursu „Z prawem jazdy w dorosłość”, zapraszamy Ośrodki Szkolenia Kierowców.
: upload -> articles
articles -> Sortowanie danych liczbowych zawartych w kilku wierszach
articles -> Sortowanie danych liczbowych zawartych w dwóch wierszach
articles -> Tworzenie wykresów z dodatkowymi osiami X i Y
articles -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej
articles -> Germanwings powraca do Krakowa! Na krakowskie lotnisko wraz z Germanwings, czołowym niemieckim przewoźnikiem niskokosztowym, powracają połączenia do Kolonii / Bonn i Stuttgartu
articles -> Informacja prasowa
articles -> Warsztaty „metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”
articles -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
articles -> Załącznik nr pieczątka wykonawcy formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianych/oferowanych serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, PÓŁki do macierzy dyskowej I oprogramowania zgodnie z art
articles -> Załącznik nr 5 miejscowość I data Opis funkcjonalny I specyfikacja techniczno – cenowa System monitoringu (cctv) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla ceue spis treści

Pobieranie 15.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna